Issuu on Google+

Piazza del Campo, Siena

Ontwerpanalyse A 31 oktober 2008 Ronald Dijksma


Inleiding Inleiding

Voor dit laboratorium ontwerpanalyse wil ik het Piazza del Campo in Siena gaan analyseren. Ik ben tot deze keuze gekomen, omdat ik gefascineerd ben door het plein. Ik vind het een heel mooi plein. Deze uitspraak wordt door vele anderen gedeeld, want Piazza del Campo is al meerdere malem uitgeroepen tot het mooiste plein van de wereld. Ikzelf ben ook een keer op vakantie geweest naar Toscane en toen hebben we ook Siena bezocht. Daar hebben we het plein bezocht en tot vond ik het plein al heel mooi, terwijl ik in die tijd me nog niet zo veel interesseerde in de stedenbouw. Door het analyseren van het Piazza del Campo wil ik het plein beter gaan begrijpen en ik wil graag uitzoeken waarom het plein zo mooi en goed gevonden wordt.

Piazza del Campo

Ligging Siena in de provincieToscane in Italie


Ligging Siena Siena is op drie heuvels gebouwd. Vroeger zijn er op de heuvels gebouwd. In de loop der tijd zijn er steeds meer huizen gebouwd en is de bebouwing verdicht. Door de groei van het aantal woningen is de bebouwing naar elkaar toe gaan groeien. Uiteindelijk is de bebouwing zo veel naar elkaar toe gegroeid dat het één stad is geworden. Waar de drie verschillende stadsdelen bij elkaar komen is het plein ontstaan. Kenmerkend voor het plein is dat het op het laagste punt van de stad ligt. In de huidige situatie heeft de stad 52.775 inwoners. Er wordt ook beweerd dat Siena de best bewaarde stad van Italië is. Dit komt voornamelijk door de politieke invloed dat Florence vroeger had op de stad. Siena mocht hierdoor niet meer uitbreiden en dit wordt tot op heden in stand gehouden.

Positionering van Siena en het Piazza del Campo in de omgeving

Ontstaan van Siena en het Piazza del Campo


Vroegere situatie In de periode van de middeleeuwen waren er veel families die torens bouwde. Dit deden zij om hum macht en rijkdom te tonen aan de rest van de stad. Hoe hoger de toren hoe meer geld de familie had en dus meer macht dan de andere families. Dit machtelijke vertoon speelde zich ook in andere plaatsen af, onder andere in San Gimignano. Duidelijk herkenbaar op de kaart is de stadsmuur. Deze is nu nog herkenbaar in Siena aanwezig. Naast het Piazza del Campo zijn er nog een aantal andere belangrijke gebouwen in Siena, onder meer de Basiliek San Fransesco en de kathedraal. Op de oude kaart is ook goed te zien dat de stad op de heuvels is gebouwd en het plein op het laagste punt is aangelegd.

San Gimignano

1.

2.

1. Basiliek San Fransesco

2. Kathedraal

Prent gemaakt in 1573


Palazzo Pubblico met de Torre del Mangia Het Palazzo Pubblico is het belangrijkste gebouw dat aan het plein staat. Het is het stadhuis van de stad. Deze functie had het vroeger ook al. Nu is er ook het Museo Civico, een museum, in gevestigd. Het is gebouwd door de gebroeders Rinaldo. van 1297 tot 1310. Later zijn de zijvleugels bijgebouwd die het stadhuis volmaken. Kenmerkend voor het stadhuis is dat het op het laagste punt van het plein staat. De negen vlakken die op het plein liggen stellen de negen leden voor van de raad van bestuur van vroeger. De Torre del Mangia is een bijzondere toren. Deze 102 meter hoge is namelijke in de hele stad zichtbaar. De toren is later aangebouwd aan het stadhuis. De toren is voor die tijd heel hoog, maar het is niet uniek, want in die periode zijn er meerdere hoge torens gebouwd.

De negen vlakken als verwijzing naar de raad van bestuur

Palazzo Pubblico

Torre del Mangia


Cappella di Piazza Dit kapel is gebouwd als herdenking dat de stad de pestepidemie heeft overleefd in 1348. Het gebouwtje is als het ware aan het tegen het stadhuis �geplakt�. Dit doet eigenlijk een beetje afbreuk aan het totaalbeeld van het plein, maar heel storend is het niet, omdat het in dezelfde architectuur is gebouwd als het Palazzo Pubblico.

Cappella di Piazza


Plein en routes De routes van en naar een plein zijn erg belangrijk voor het slagen van een plein. Dat is nu belangrijk, maar vroeger ook al. De routes naar het Piazza del Campo zijn verschillend ten opzichte van bijvoorbeeld het Sint Pietersplein in Rome. Deze heeft een grote straat welke naar het plein leidt. In Siena lopen er meerdere wegen naar het plein toe. Dit heeft vooral met de ligging van het plein te maken. Het ligt tussen de heuvels, dus is het lastig, zo niet onmogelijk om grote rechte wegen naar het plein aan te leggen. Het unieke van het plein is door de ligging het hoogteverschil in het plein zelf en dat in relatie tot de omliggende bebouwing. In combinatie met de uitstekende verhoudingen tussen open, de straatjes, en dicht, de bebouwing maakt het plein zo bijzonder en geliefd bij vele mensen. De verhoudingen van het plein lijken heel goed te kloppen. Een vraag is eigenlijk dan ook: Waarom wordt dit bestaande voorbeeld niet gebruikt voor nieuw te ontwerpen pleinen?

Hoogteverschil in plein en toegangen naar het plein


proďŹ elen Piazza del Campo


Onderzoek naar type pleinen met daarbij de verschillen in schaal, maat en verhouding van plein en bebouwde omgeving. Hierin is het interessant om te zien hoe de verschillen qua beleving in de pleinen zich uiten wanneer er hoogteverschillen in het plein aanwezig zijn, wat bij het Piazza del Campo ook het geval is.


Laagste plek van de stad tussen drie heuvels

Plein wordt aangelegd

Stadhuis wordt gebouwd


Torre del Mangia wordt gebouwd

Cappella di Piazza - herdenking aan pestepidemie


Fonte del Gaia wordt op het plein aangelegd (aangeloten op 25 km lang aquaduct)

Omliggende bebouwing wordt gebouwd


Vergelijking pleinen en routes in Siena en Florence Wat opvalt in de vergelijking met de structuur van Florence is dat deze veel rechtlijniger is dan de structuur van het centrum van Siena. Deze is veel organischer, wat af te leiden is aan de ligging. Florence is qua schaal veel groter dan Siena en dat is ook terug te zien in de schaal van de pleinen. Toch is er ook een overeenkomst. Uit deze analyse blijkt dat er een centraal plein is waar meerdere routes naar toe gaan en dat dit plein meerdere andere andere pleinen met elkaar verbindt. Het belangrijkste gebouw van de stad staat aan dit plein, namelijk het stadhuis. Dat geldt voor het Piazza del Campo in Siena als voor het Piazza della Signoria in Florence.

Siena

Florence


Vergelijking zicht en route naar de in Siena en Florence De torens, welke gelijk zijn qua architectuur, ondat ze in dezelfde tijd zijn gebouwd, van beide stadhuizen vallen op in de omgeving. In Siena is dat omdat er weinig andere hoge gebouwen zijn, in Florence valt deze op door de zichtlijnen naar het plein met de toren. Dit is wel een groot verschil qua beleveing van het plein met het stadhuis en de toren. In Siena wordt deze qua beleving belangrijker gevonden dan in Florence, Het Palazzo del Vecchio op het Piazza della Signoria sluit namelijk meer aan op de schaal van de omliggende bebouwing. Dit plein heeft een andere sfeer, maar is ook heel goed qua verhoudingen en schaal, maar het Piazza del Campo wordt door zijn verhoudingen toch als een beter en mooier plein ervaren.

Palazzo Pubblico

Palazzo del Vecchio

Zicht vanuit een straatje naar het Piazza del Campo met het Palazzo Pubblico

Zicht langs het Uuzi naar het Piazza della Signoria met het Palazzo del Vecchio


Palio De Palio is naast de beroemde pleinen en gebouwen ook bekend om de palio. Dit is een paardenrenwedstrijd die twee keer per jaar wordt gehouden op het Piazza del Campo. De wedstrijd duurt maar twee minuten, maar is ontzettend populair in de stad in de omgeving. Elke wijk mag een rijder uit laten komen in de wedstrijd. De eerste wedstrijd mogen er 10 van de 17 rijders meedoen, in de tweede wedstrijd de overige zeven met drie rijders die geloot worden. De wedstrijden zijn een groot spectakel, wat mede veroorzaakt wordt door het grote hoogteverschil in het plein, wat hiernaast goed is te zien. Hierdoor komt er veel publiek op af en de toeristen weten de wedstrijden ook te vinden.

Opname tijdens de palio, goed is te zien hoe groot het hoogtevershil in het plein is


Conclusie Ik vond het erg interessant om het Piazza del Campo te analyseren. Mede door het toepassen van verschillende technieken kan ik in de volgende projecten deze gaan gebruiken om het plan scherper en sterker te maken. Door dit onderzoek is het plein voor mij nog specialer geworden en zou ik het graag nog een keer willen bezoeken. Ondanks alle literatuuronderzoek ben ik er niet achter gekomen, hoe het plein daarwerkelijk is ontworpen en of het is ontworpen. Wellicht is het plein zo ontstaan. Dit is nog een vraag die ik graag nog een keer uit zou willen zoeken.


Ontwerpanalyse Piazza del Campo Siena