Page 7

Cronica Vãii Jiului |Luni, 12 martie 2012

6 Monden ãuturile fine au curs în valuri, meniurile B servite au fost care mai de care mai sofisticate, iar atmosfera s-a încins rãu de tot când luminile s-au stins, iar în centrul atenþiei au apãrut...deliciile serii.

Petrecerile de Ziua Femeii s-au þinut lanþ tot începutul lunii martie ºi au continuat ºi pe parcursul week-end-ului trecut. Femeile, aproape de toate vârstele ºi felurile s-au gãtit la coafor, ºi-au cumpãrat câte o þinutã ºi s-au dus în grup la 8 Martie, pentru cã altfel nici nu se putea. ªi cum tradiþia din ultimi ani spune cã la o asemenea petrecere cu sute de femei nu trebuie sã lipseascã un bãrbat, doi care le facã striptease sãrbãtoritelor, nici în 2012, organizatorii nu s-au abãtut de la obicei. Stripperii au venit ºi au fãcut show cu numere pline de senzualitate amestecatã cu îndrãznealã. Puþin mai timide la început, femeile au ezitat sã intre în jocul lor ºi sã accepte rolul impus de ei, însã mai târziu în noapte, spiritele s-au

încins, iar simþurile s-au mai eliberat. Stripperii, în diverse roluri pline de testosteron, au fost pe rând infractori obraznici precum cel din Bonnie and Clyde, marinari cu sex appeal sau militari

Satul românesc al lui Udrea a renãscut doar pe hârtie rogramul de renaºtere a satului românesc, prin construcþia de P case pentru specialiºti, a rãmas doar la faza de proiect. De la lansarea lui de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului nici mãcar temelia unei case nu a fost ridicatã.

Monden 7

Striptease-ul, dezmãþ sau artã?

plini de muºchi ºi tatuaje. ªi-au ales þintele, adicã femeile care îi priveau, ºi mai de bunã voie, mai târâºi, le-au adus pe scaun. Aici, lucrurile s-au mai ...dezgolit. Frumoasele, sãrbãtoritele, femeile, roºii la faþã de stânjenealã, iar mai apoi de emoþie, au pus mâna! Nu toate, însã, ci unele ºi-au pãstrat impasibilitatea pânã la final. Asta nu i-a dezamãgit pe stripperii a cãror treabã este sã stoarcã

Programul guvernamental „renaºterea satului românesc – 10 case pentru specialiºti”, aprobat încã din 2010 în Guvern, nu a reuºit sã fie implementat în teren. Nici un specialist nu s-a mutat în casele promise de Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului ºi asta din cauzã cã imobilele nu existã. Programul prevedea construirea a câte 10 locuinþe de serviciu în fiecare comunã din România, în mod excepþional numãrul acestora putându-se ridicã la maximum 15, acolo unde sunt înregistrate mai multe cereri în acest sens. Locuinþele urmau sã fie distribuite spre închiriere tinerilor specialiºti care decid sã îºi desfãºoare activitatea în comunitatea respectivã ºi care nu deþin în proprietate o locuinþã aflatã în perimetrul comunei. Cele 10 locuinþe urmeazã a fi repartizate prioritar tinerilor specialiºti cu vârsta sub 35 de ani, personalului didactic (minimum 50%),

îndrãznealã ºi mãcar un tremurat din buze cu gândul la mai mult. Dupã câteva partide de dans în care ºi-au pierdut pe rând hainele, bãieþii s-au întors în culise. Aici se terminã spectacolul ºi începe viaþa realã. Sunt pe fugã, mereu în contratimp. Trebuie sã ajungã la altã petrecere. Femeile de aici sunt uitate de cum s-a închis uºa în spatele lor. Toatã îndrãzneala ºi tot sex appeal dispar sub niºte haine normale, iar singur gând este acela de a nu rata o altã obligaþie, alt contract, alt oraº, alte sute de femei. Cronica Vãii Jiului vã invitã într-o incursiune în viaþa realã a unor stripperi a cãror lume este împãrþitã între scenã ºi cotidian. Vã facem cunoºtinþã cu 3 bãieþi, care în seara zilei de 8 martie au prestat la un restaurant din Valea Jiului care a organizat o petrecere pentru nu mai puþin de 410 femei. Ei sunt Radu în vârstã de 26 de ani, Geany de 20 ºi Gabi de 21. Danseazã împreunã sub

medicilor ºi asistenþilor medicali ºi poliþiºtilor, acolo unde este cazul. ªi sute de specialiºti hunedoreni ºi-au pus speranþa în proiectul elaborat de Executiv, mai ales cã prima casã ar fi trebuit sã fie datã în folosinþã încã din 2011.

S

ute de cereri în judeþul Hunedoara

La scurt timp de la lansarea proiectului aprobat prin hotãrâre de Guvern, în judeþul Hunedoara au fost depuse sute de cereri. Era practic singura ºansã de a-i convinge pe tinerii medici sau învãþãtori sã se stabileascã în mediul rural, un capitol deficitar care nu a reuºit sã fie rezolvat. Conform datelor centralizate la momentul respectiv la Prefectura Hunedoara, în cele 23 de unitãþi administrativ-teritoriale comunale existã 227 persoane, tineri specialiºti din judeþ ce îndeplineau condiþiile stabilite prin program, din care: 144 – personal didactic, 39 – medici ºi asis-

numele de Your Secret ºi sunt din oraºe diferite din þarã. Fac asta în fiecare martie din an ºi sunt foarte ocupaþi. În afarã de petrecerile de Ziua Femeii, ei mai merg la burlãcii sau privat show-uri. Nu

lucru. Stripperul este comparat cu stripteuza, ceea ce este total diferit”, ne spune Radu. Ne punem atunci întrebarea fireascã: ce anume este striptease-ul? Înseamnã ceva sau este pur ºi simplu un moment în care uitãm de toate ºi ne facem de cap? Nu, este artã, ni se rãspunde. “Cum vreau sã fiu privit? Ei bine, ca un artist! Streapteasul este artã. Înseamnã coregrafie, dans, plus munca de la

femeia idealã trebuie sã fie de casã. De casã, adicã sã ºtiu cã e numai a mea, sã ºtiu cã am pe cine sã mã bazez când am nevoie de cineva. Gabi: Sã te iubeascã cu adevãrat ºi sã te respecte. Femeia trebuie sã fie femeie, adicã la locul ei, nu libertinã, nu…. Adicã sã fie libertinã, dar nu cu prietene sau sã meargã la bãute. M-ar deranja dacã prietena mea s-ar duce la o petrecere de genul la care dansez eu. Ar fi aiurea.

salã, pentru cã un actor trebuie sã înveþe sceneta, coregrafia ºi sã-ºi controleze mimica”, ne mai spune acelaºi tânãr, Radu. Ceilalþi doi colegi de trupã îl aprobã. În viaþa de zi cu zi, ei sunt oameni obiºnuiþi, cu prietene, despãrþiri ºi emoþii. Au ºi o idée despre cum sã arate femeia idealã. Probabil vã imaginaþi cã trebuie sã fie la fel ca cele cãrora le danseazã, însã nu este deloc aºa.

Niciodatã nu i-am fãcut la prietena mea un striptease. Dupã aceste întrebãri pe care le-am adresat celor trei bãieþi, singura concluzie pe care o putem trage din rãspunsurile lor este cã… bãieþii obraznici îºi doresc fete cuminþi. Nu, fetelor? Am vrut totuºi sã aflãm ºi ce îi dezamãgeºte pe ei în ringul de dans. “Sunt ºocat când fetele te refuzã. Le este fricã. La început sunt tupeiste, dupã care dau înapoi. Conteazã foarte mult anturajul, pentru cã dacã le vãd prietenele, le este foarte ruºine. Asta este. Noi nu suntem încã la nivelul acela european la care vrem sã gândim. Gândirea aceea libertinã..”, au mai spus bãieþii. Luiza ANDRONACHE

au un mare câºtig din faptul cã sunt stripperi, spun ei, ci mai degrabã au un dezavantaj. “Sunt privit altfel de când fac asta. Eu vin din Sibiu, fosta capitalã culturalã, iar oamenii nu vãd cu ochi buni acest

Radu: În primul rând trebuie sã aibã gândirea absolut libertinã. Al doilea lucru, nu trebuie sã fie perfectã, ci trebuie sã aibã ceva ce-mi place. Al treilea, trebuie sã fie de casã. E mult spus? Geany: În viaþa de zi cu zi, tenþi medicali ºi 44 de poliþiºti. Cele 23 de primãrii au propus imediat construirea a 204 locuinþe prin Programul „Renaºterea satului românesc”, 87 de solicitãri fiind pentru construcþia de case cu douã camere, iar 117 pentru imobile cu trei camere. Administraþiile locale interesate de implementarea programului au aprobat prin hotãrâri ale consiliilor locale atribuirea terenurilor necesare în vederea construirii caselor, dar acestea au rãmas doar pe hârtie pânã la urmã.

N u mai sunt bani

Reprezentanþii Ministerului Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului spun cã nu mai sutn bani ºi dau vina pe „constrângerile bugetare provocate de criza financiarã”. Aºa cã ºi-au stabilit, spune ei, prioritãþile. „Aºa cum reiese ºi din Ordinul nr. 996/16.02.2011, s-a stabilit ca prioritare sã

fie proiectele aflate în stadii avansate de execuþie, de peste 80%, în cazul cãrora eventuala stopare a execuþiei ºi conservarea ºantierelor puteau costa chiar mai mult decât finalizarea lor. În acest context, implementarea unui program nou, de amploare, cum este cazul Programului „Renaºterea satului românesc – 10 case pentru specialiºti”, cu finanþare exclusiv de la bugetul de stat, nu ar fi fost posibilã. Precizãm cã elaborarea ºi lansarea programului au avut loc înainte de stabilirea planului guvernamental de austeritate, care a fost urmat de repetate rectificãri bugetare negative”, este punctul de vedere oficial al celor de la MDRT. În consecinþã, specialiºtii care ar vrea sã se stabileascã în zona ruralã îºi construiesc singuri locuinþe – în cazul fericit – sau rãmân la oraº, aºa cum se întâmplã ºi acum. Car men COSMAN

COLÞUL LUI DENIS

2012-3-12  

L iderul Sindicatului Greva minerilor din Valea Jiului a adus în cele din urmã rezolvarea doleanþelor ortacilor, dar de pierdut, pânã acum,...

2012-3-12  

L iderul Sindicatului Greva minerilor din Valea Jiului a adus în cele din urmã rezolvarea doleanþelor ortacilor, dar de pierdut, pânã acum,...

Advertisement