Page 4

4 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Luni, 12 martie 2012

Hoaþe prinse de 8 martie rei femei din Vulcan, Valea Jiului, sunt cercetate pentru furt dupã ce au înºelat o vânzãtoare. Douã dintre ele i-au distras atenþia vânzãtoarei, în timp ce o alta a subtilizat bani.

T

Taximetriºtii “ la negru” au cãzut în plasa poliþiºtilor hunedoreni eci de sancþiuni contravenþionale, amenzi de ordinul miilor de lei ºi aproape 150 de maºini oprite în trafic. Acesta este rezultatul unei acþiuni a poliþiºtilor Serviciului Rutier Hunedoara de verificare a legalitãþii activitãþilor de taximetrie, pe raza mai multor localitãþi din judeþ.

Z

Ofiþerii ºi agenþii de poliþie rutierã s-au aflat la sfârºitul sãptãmânii, pe raza localitãþilor Deva, Orãºtie, Hunedoara, Brad, Simeria ºi Haþeg, într-o acþiune ce a avut ca scop depistarea ºi sancþionarea conducãtorilor auto care utilizeazã pentru activitatea de transport persoane în regim taxi

autovehicule care nu corespund din punct de vedere tehnic ori nu sunt autorizate pentru aceastã activitate. La acþiunea ce s-a derulat în data de 9 martie, în intervalul orar 8.00-18.00 au participat peste 20 de lucrãtori de poliþie rutierã ºi doi inspectori R.A.R. care au acþionat succesiv cu echipajele de poliþie aflate în teren. “Cu prilejul acþiunii, au fost oprite ºi verificate în trafic 142 de autovehicule ºi au fost aplicate 73 de sancþiuni contravenþionale, în valoare de 10.800 lei. Un numãr de 31 sancþiuni au fost aplicate pentru defecþiuni tehnice, 3 pentru inspecþie tehnicã periodicã expiratã, 4 pentru emisie poluante peste limita admisã iar 32 de sancþiuni au fost aplicate pentru alte abateri la regimul circulaþiei”, declarã Bogdan

Niþu, purtãtor de cuvânt IPJ Hunedoara. De asemenea, poliþiºtii au descoperit 3 conducãtori auto care au încãlcat Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi ºi în regim de închiriere, într-unul din cazuri dispunându-se, pe lângã sancþiunea contravenþionalã ºi mãsura administrativã de suspendare a dreptului de utilizare a autoturismului, deoarece conducãtorul auto a efectuat transport în regim taxi în afara localitãþii de autorizare. Deoarece defecþiunile constatate nu au putut fi remediate pe loc, în 17 cazuri s-a dispus, pe lângã amendã, sancþiunea complementarã de reþinere a certificatului de înmatriculare pânã la data la care vor fi înlãturate motivele pentru care s-a dispus mãsura reþinerii. Marius MITRACHE

Poliþiºtii din Vulcan spun cã au fost sesizaþi de o vânzãtoare care le-a spus cã trei femei au intrat în magazinul sãu ºi dupã ce au tracasat personalul au reuºit sã îi fure din bani. În fapt, douã îi distrãgeau atenþia uneia dintre vânzãtoare cu diferite întrebãri, iar a treia a subtilizat bani. “Cele trei femei au pãtruns în magazin ºi în timp ce douã dintre ele distrãgeau atenþia colegei vânzãtoarei cerând relaþii despre produsele din magazin, a treia a cerut 20 de ouã, prezentându-i o bancnotã de 200 lei ºi solicitând rest, iar dupã ce a sustras o bancnotã de 100 lei din banii primiþi

7 ani de SMURD în judeþul Hunedoara a 7 ani de existenþã a Serviciului Mobil de Urgenþã, Reanimare ºi Descarcerare în judeþul Hunedoara, paramedicii ºi pompierii deveni au organizat, la Liceul Auto, un exerciþiu demon-

L

strativ de intervenþie la un accident rutier soldat cu o persoana încarceratã. A fost o bunã ocazie ca elevii unitãþii de învãþãmânt sã vadã, la lucru, ºi cea mai nouã achiziþie a Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã, autospeciala de

descarcerare grea. De asemenea adolescenþii au participat ºi la o lecþie de acordare a primului ajutor, susþinutã de paramedici, ocazie cu care au putut exersa pe un manechin tehnicile de resuscitare. De la înfiinþarea serviciului în anul 2005 – când au fost inaugurate trei echipaje de paramedici în Hunedoara, Petroºani ºi Uricani acesta s-a dezvoltat continuu, astãzi existand 10 module SMURD în judeþul Hunedoara. Intervenþiile la care sunt solicitate echipajele de prim ajutor includ toate urgenþele ce pun viaþa în pericol imediat a uneia sau a mai multor persoane. Paramedicii intervin la accidente rutiere, explozii, accidente de

muncã sau casnice, stãri de inconºtienþã, stopuri cardiorespiratorii ºi nu în ultimul rând evenimente cu victime multiple. Iar de-a lungul celor 7 ani de activitate, paramedicii SMURD au salvat mii de vieþi. Maiorul Viorel Demean, inspectorul ºef al Inspectoratului pentru Situaþii de Urgenþã spune cã dezvoltarea în continuare a SMURD Hunedoara este o prioritate prin operaþionalizarea, în acest an, a echipajului cu medic care sã deserveascã ambulanþa de terapie intensivã obþinutã prin Programul Operaþional Regional un rol esenþial în achiziþia acesteia avându-l Consiliul Judeþean Hunedoara. Car men COSMAN

drept rest, a cerut înapoi bancnota de 200 lei spunând cã s-a rãzgândit, dupã care cele trei au pãrãsit magazinul”, a precizat Bogdan Niþu,purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. În urma sesizãrii, poliþiºtii au demarat cercetãri ºi le-au identificat pe cele trei persoane în apropierea unei staþii de alimentare cu carburanþi din municipiul Vulcan, una dintre femei restituind pãrþii vãtãmate bancnota de 100 de lei sustrasã. Cele trei femei, cu vârste cuprinse între 19 ºi 42 de ani, toate din comuna Turdaº, sunt cercetate în stare de libertate sub aspectul comiterii infracþiunii de furt. Diana MITRACHE

Proiectile gãsite în apropierea cãii ferate Bârcea Micã - Peºtiº ouã proiectile de calibru 120 de milimetri au fost descoperite de un muncitor care efectua revizia liniei de marfã Bârcea Micã- Peºtiº. Bãrbatul a alertat poliþiºtii de la TF Hunedoara, care s-au deplasat imediat la faþa locului.

D

“Echipa operativã care s-a deplasat la faþa locului, împreunã cu echipa pirotehnicã din cadrul I.S.U Hunedoara – Deva, a constatat faptul cã la 15 metri de terasamentul liniei de cale feratã, la marginea unui fost canal de irigaþii, pe un teren agricol particular, la ieºirea din localitatea Cristur, se aflau douã proiectile explozive de artilerie, calibrul 120 mm, cu privire la care specialistul din cadrul I.S.U Hunedoara – Deva a precizat cã nu sunt active. Cele douã proiectile au fost ridicate de cãtre echipa pirotehnicã în vederea distrugerii”, declarã Bogdan Niþu, purtãtor de cuvânt al IPJ Hunedoara. Cercetãrile vor fi continuate de cãtre lucrãtorii Poliþiei Municipiului Deva, în vederea stabilirii provenienþei proiectilelor. Marius MITRACHE

2012-3-12  

L iderul Sindicatului Greva minerilor din Valea Jiului a adus în cele din urmã rezolvarea doleanþelor ortacilor, dar de pierdut, pânã acum,...

Advertisement