Page 12

12 Actualitate

Cronica Vãii Jiului |Luni, 12 martie 2012

Schi pe doage, la Cupa Veteranilor din Straja radiþionala întrecere a fiecarui final de sezon, “Cupa Veteranilor la schi”, din Straja, a adunat ºi în acest an peste 250 de concurenti. Ajunsã la cea de-a 41-a ediþie, întrecerea a aliniat în acest week-end la start veterani din toatã þara, care an de an aºteaptã sã se întâlneasca.

T

Concursul s-a desfãºurat pe pârtia Slalom, care este cu cel mai ridicat grad de dificultate din Straja, iar cei mai “mici”

concurenþi s-au întrecut la categoria 35-40 de ani, în timp ce, cel mai în etate participant a avut 88 de ani. Concurentii sunt conservatori, locul de desfãºurare a întrecerii

fiind neschimbat din anul 1971, când s-a tinut prima ediþie a întrecerii veteranilor aici în Straja. Întrecerea a fost aºteptatã de mulþi iubitori de schi deoarece veteranii ºtiu sã schieze foarte bine, iar, spre încântarea turiºtilor unii schiazã ca pe timpuri, pe doage de butoi. Pe vremuri, scândurile din lemn folosite la fabricarea butoaielor erau utilizate ºi de momârlanii din Valea Jiului pentru a coborâ din munþii înzapeziþi de la stânele din munte. “Am avut doup probe în concurs, schi fond ºi schi alpin ºi una specialã, mai distractivã, coborârea cu

doagele de butoi pe pârtie. O parte dintre concurenþi s-au costumat ºi au coborât aºa pe pârtie. Oamenii au venit din toatã þara ºi au arãtat cã ºi dacã eºti trecut de prima tinereþe te poþi distra pe pârtie. Pentru veterani preþurile sunt simbolice, deoarece vrem sã continuãm aceasta competiþie. Cred cã suntem singura staþiune din þarã unde se mai þine o întrecere a veteranilor”, a declarat organizatorul concursului, Emil Pãrãu. Cel mai în vârstã concurent

Turismul la negru va fi sancþionat eprezentanþii Ministerului Turismului au venit vineri la Petroºani unde au dat consultanþã gratuitã cabanierilor, pentru cã mai apoi vor face controale. Proprietarii de cabane au fost avertizaþi sã urmeze paºii necesari acreditãrii lor, dar ºi asupra faptului cã staþiunea Parâng se va putea dezvolta dacã pensiunile vor intra într-un circuit naþional.

R

“Dupã ce îºi clasificã pensiunile, vor putea intra într-un program naþional depublicitate ºi marketing, ceea ce înseamnã cã va fi foarte bine. Comisia care a venit de la Bucureºti a avut rolul de a da consultaþie în mod gratuit ºi de a-i pune în temã pe toþi cei

care se aflã în situaþia de a nu fi clasificaþi sã-ºi facã toate aceste documente necesare. Ele, în noua legislaþie, sunt mult mai simple ºi nu costã nimic. Sigur, dacã ulterior, ecourile nu vor fi pozitive, problemele vor fi mai complicate ºi se va recurge la amenzi pentru turismul la negru”, a declarat Tiberiu Iacob Ridzi, primarul

municipiului Petroºani. Cei care nu vor þine cont de sfaturile primite acum, vom putea fi sancþionaþi. Responsabilii de la minister au promis cã se vor întoarce în parâng, dar nu ca sã dea sfaturi, ci ca sã dea amenzi. Cuantumul acestora este între 40.000 ºi 50.000 de lei. Diana MITRACHE

a fost Costache Vasiliu, care la cei 88 de ani, ai sãi a dovedit cã este un maestru pe pârtie ºi a reuºit sã treacã linia de sosire la schi alpin. Toti veteranii au fost recompensaþi pentru efortul pe care l-au depus pe pârtie cu premii ºi cu diferite surprize, dar pentru ei întâlnirea anualã ºi faptul cã se regãsesc încã sãnãtoºi este cel mai important lucru. Peste 2.500 de turiºti au petrecut sfârºitul de sãptãmânã în staþiunea montanã Straja. Marius MITRACHE

2012-3-12  

L iderul Sindicatului Greva minerilor din Valea Jiului a adus în cele din urmã rezolvarea doleanþelor ortacilor, dar de pierdut, pânã acum,...