Page 1

Cykel udl ej ni ng Cykl erMount ai nbi kesTandemsFami l i ecykl er

1Dag / 1Uge

Type

( 24t i mer )/( 6/7dage)

Damecykel3gear( 26/ 28” )60kr/ 300kr Damecykel7gear( 28” )

75kr/ 375kr

Mount ai nbi ke21/ 24gear 90kr/ 450kr Tandem 8gear

150kr/ 750kr

Bør necykel( 12, 5” -26” )

45kr/ 225kr

Bør net r ai l er

45kr/ 225kr

Bar nest ol

15kr/ 75kr

Cykel hj el m

15kr/ 75kr

Bar nevognJogger

45kr/ 225kr

Tr ækvogn

40kr/ 200kr

Zebr aKi t eBuggy

260kr/1185kr

ATB/Ki t eLandboar d

150kr/ 700kr

Fami l i ecykel

75krpert i mer

Ext r a2per s .t r ai l er

35krpert i mer

Gr at i sbr i ngeoghent eser vi ce.

Nårdul ej erdi necykl erimi ni mum 5dage,kanvibr i ngecykl er ne,som du sel vharval gt ,udt i ldi nf er i eadr essepåRømøogaf hent edem deri genef t er endtbr ug.Såkandust r aksbegyndeatnydedi nf er i e,udenatbesvær edi g medt r anspor t enafcykl er ne.Vedkor t er el ej eper i odererderetgebyrpå75kr f orbr i ngeogl ever en.Kunbr i ngeel l erhent ekost e50kr . Al l epr i sereri ncl .momsogergæl dendei ndt i l31. 12. 2014

Havnebyvej60 Kongsmar k 6792Rømø 004522341385 /i nf o@r omocykl er . dk


Fahr r adver l ei h Fahr r äderMount ai nbi kesTandemsTr et mobi l e

Typ

1Tag/1Woche ( 24st d. )/ ( 6/7Tage)

Damenr ad3gang( 26/ 28” )

8€/ 40€

Damenr ad7gang( 28” )

10€/ 50€

Mount ai nbi ke21/ 24gear

12€/ 60€

Tandem 8gang

20€/100€

Ki nder f ahr r ad( 12, 5” -26” )

6€/ 30€

Fahr r adanhänger

6€/ 30€

Ki nder si t z

2€/ 10€

Fahr r adhel m

2€/ 10€

Ki nder wagenJogger

6€/ 30€

Bol l er wagen

5€/ 25€

Zebr aKi t eBuggy ATB/Ki t eLandboar d Tr et mobi l/Fami l i ef ahr r ad Ext r a2per s .t r ai l er

35€/160€ 20€/95€ 10€perSt d. 5€perSt d.

Dami t ' sgl ei chl osgehenkann:UnserBr i ng-undHol ser vi ce

Abei nerLei hdauervon5Tagenbr i ngenwi rdi eFahr r äderaufWunsch kost enl oszuI hr erUnt er kunf taufRømøundhol ensi enachBeendi gungder Lei hdauerdor tauchwi ederab.SokönnenSi ebequem I hr eTour enbegi nnen undspar ensi chdi eMühe,vor herunddanachdenTr anspor tderFahr r äder zuor gani si er en. Beiei nerMi et evonweni geral s5Tagegi btesei nGebühr von75kr .NurBr i ngenoderAbhol enkost50kr .

Havnebyvej60 Kongsmar k 6792Rømø 004522341385 /i nf o@r omocykl er . dk

Rømø cykeludlejning 2014  

Rømø cykeludlejning 2014

Advertisement