Page 1

D E H 4 Y N 01 2

Al l epr i sereri ncl .momsogergĂŚl dendei ndt i l31. 12. 2013


Pi t Paterenmegets j ovkombi nat i onafmi ni gol f ogbi l l ar d.St ødebol denmedbi l l i ar dkøi hul på f ær r estmul i ges t øde.Vi haretpar c our smed18 bor demedf or s kel l i gef or hi ndr i nger . Pr i ser-1.r unde: Vok s ne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr .45, Bør nunder12år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr .30, Pi t Pati s tei nKombi nat i onausMi ni gol fund Bi l l ar d.St oßmi tei nbi l l ar dk eudi eBal l mi ts o weni gwi emögl i c hSt oßeni ndasLoch.Wi r habenei nenPar c ourmi t18v er s c hi edenen Ti sc hen. Pr ei sef ür1Runde: Er wac hs ene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6eur o Ki nderunt er12Jahr e. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4eur o

Åbni ngst i der/Öf f nungszei t en apr i l -j uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl10. 00-17. 00 j ul i-august . . . . . . . . . . . . . . . . k l 9. 00-18. 00 sept .-okt . . . . . . . . . . . . . . . . . .k l10. 00-17. 00 november-mar t s. . . . . . . . . . . . . . . ef t eraf t al e Pi t PatRømøBi l l ar dGol f Havneby vej60 6792Kongsmar k-Rømø +4522341385 i nf o@pi t pat . dk

PitPat Rømø Billard Golf  
PitPat Rømø Billard Golf  

PitPat Rømø Billard Golf Havnebyvej 60 6792 Kongsmark info@pitpat.dk

Advertisement