Page 1

De to hundeområder ved Lakolk strand og i Kirkeby Plantage. Begge er indhegnede områder.

Beim Lakolk Strand und bei der Kirkeby Plantage finden Sie eingezäunte Bereiche für Hunde.

Skov- og Naturstyrelsen hører under Miljøministeriet og forvalter statsejede skove og andre naturarealer over hele landet bl.a. Rømø strand. Arealerne drives med fokus på befolkningens friluftsliv, beskyttelse af natur- og kulturværdier og produktion af træ.

Die Wald- und Naturverwaltung gehört mit zum Umweltministerium und betreut staatseigene Wälder und andere Naturgebiete im ganzen Land, wie z.B. den Rømø Strand. Die Gebiete werden mit Schwerpunkt auf das Leben im Freien, den Naturschutz, die Erhaltung der kulturellen Werte sowie in Bezug auf die Holzwirtschaft verwaltet.

Denne folder er lavet af Lindet Statsskovdistrikt 2006.

Diese Broschüre wurde 2006 vom Lindet Statsskovdistrikt 2006 herausgegeben.

Med

Hunden på

Mit dem

Rømø

Hund auf Rømø!


Velkommen

Willkommen

med hunden i snor!

mit dem Hund an der Leine!

Nützliche Adressen:

Rømø er et pragtfuldt sted for naturoplevelser og friluftsliv. Alene Rømø strand bliver årligt besøgt af ca. 1,9 millioner mennesker. Hvis alle besøgende, lokale beboere og øens dyreliv skal trives, må man følge enkelte regler.

Rømø ist ein wunderschöner Ort für Naturerlebnisse und das Leben im Freien. Allein der Strand von Rømø wird jährlich von ca. 1,9 Millionen Menschen besucht. Wenn sich alle Besucher, die Einheimischen und die Tiere der Insel wohlfühlen sollen, dann müssen einige Regeln befolgt werden.

Skov- og Naturstyrelsen Lindet Statsskovdistrikt Stensbækvej 29, Arnum 6510 Gram Tlf.: 74 82 61 05 Fax.: 74 82 61 22 E-mail.: lindet@sns.dk

For hundeejerne er regelen, at hunden altid skal føres i snor.

Für Hundebesitzer gilt, dass Hunde immer an der Leine geführt werden müssen.

UNDTAGEN

AUSNAHMEFÄLLE

I de to indhegnede hundeområder på Lakolk og i Kirkeby plantage. Se kortet på bagsiden.

In den geschlossenen Bereichen für Hunde in Lakolk und bei der Kirkeby Plantage. Siehe Rückseite.

På stranden i perioden 1. oktober til 31. marts.

Am Strand vom 1. Okt. bis zum 31. März.

Både i hundeområder og på stranden (1/10.- 31/3.) skal hunden være under fuld kontrol.

Im Hundegehege und am Strand (1.10.- 31.3.) muß der Hund unter vollständiger Kontrolle sein.

Fakta om hunde på Rømø

Fakten über Hunde auf Rømø

Det er ved dansk lov bestemt, at hunde skal føres i snor. Skov- og Naturstyrelsen har lavet to indhegnede hundeområder på Rømø for at imødekomme et ønske fra de mange hundeejere, som mangler et ”friluftested”.

Es wurde vom dänischen Gesetz beschlossen, dass Hunde an der Leine geführt werden müssen. Die Wald- und Naturverwaltung hat auf Wusch der vielen Hundebesitzer, die einen freien Auslauf für Ihren Hund brauchen, zwei geschlossene Bereiche auf Rømø eingerichtet.

Skov- og Naturstyrelsen på Rømø har årligt kontakt med over 800 løse hunde! For mange lokale beboere er de løse hunde årsag til daglig irritation. Mennesker og dyr i naturen skræmmes af løse hunde. Ynglefuglene på stranden forstyrres også af løse hunde. Hvis din hund er løs! - får du i første omgang en venlig henstilling om at tage hunden i snor. - træffes du igen med løs hund, kontaktes politiet og du får en bøde.

Die Wald- und Naturverwaltung auf Rømø hat jährlich Kontakt mit über 800 freilaufenden Hunden! Für viele der Einheimischen sind freilaufende Hunde ein Grund zum täglichen Ärgernis. Menschen und Tiere werden durch sie erschreckt, brütende Vögel und Jungvögel werden gestört. Wenn Ihr Hund frei herumläuft, bekommen Sie beim ersten Mal einen freundlichen Hinweis, den Hund an die Leine zu nehmen. Beim nächstenmal bekommen Sie eine Strafe von der Polizei.

Nyttige adresser:

Skov- og Naturstyrelsen Lindet Statsskovdistrikt Rømø Tlf.: 74 75 50 81 E-mail.: twf@sns.dk Tønder Politi / Polizei Nørregade 15 6270 Tønder Tlf.: 73 92 14 48 Rømø Politikontor / Polizei Tlf.: 74 75 53 24

God luftning og tak fordi du brugte hundesnoren!

Det skal du nemlig!

Med hund i skoven - Rømø  

Folder om hundeskovene på Rømø Udgivet af Naturstyrelsen.