__MAIN_TEXT__

Page 1

Toftlund

På opdagelse i Exploring Auf Entdeckungsreise in

Vir Gjellerup Snejbjerg

Herning

Bording

Ikast

m

Hammeru Lind

Videbæk Ringkøbing

Kibæk

Brande

Skjern

Tørrin Give

Tarm

Ølgod Grindsted

Billund

Varde

Bramdr

Koldin

Holsted Esbjerg

Holsted Stby Føvling

Brørup Vejen

Bramming Tjæreborg Nordby

bro

Gredsted

Rødding

Ribe Rejsby

Gram Vojens

Toftlund

Skærbæk

Havneby

Bredebro

ster

Løgumklo

Tønder Højer

der

Møgeltøn

Tinglev


På opdagelse til fods Tønder Kommune dækker næsten 1300 km² og er dermed arealmæssigt Danmarks femtestørste. Rundt om i kommunen finder man en lang række byer og landsbyer, som hver har deres særpræg. Den bedste måde at opdage en by og få et indtryk af dens egenart er, når man færdes til fods. På den måde stifter man bekendtskab med bygninger og steder, som kan fortælle historie, og man kommer tæt på byens sjæl og atmosfære. Denne brochure er derfor ment som en hjælp til dem, der gerne vil gå på opdagelse til fods i Toftlund. Der findes tilsvarende brochurer for de øvrige byer og landsbyer i Tønder Kommune. Exploring on foot Tønder Municipality covers an area of almost 1300 km² and is thus the fifth largest municipality in Denmark as regards the size of the total area. In the municipality, you will find a large number of towns and villages, each with its own distinctive features. The best way to explore a town and get an impression of its characteristics is when you explore it on foot. In this way, you get acquainted with the buildings and places, which will tell their history, and you will get close to the soul and atmosphere of the town. Therefore, the purpose of this brochure is to guide those, who wish to go exploring Toftlund on foot. Similar brochures have been made about the other towns and villages in Tønder Municipality. Zu Fuß auf Entdeckungsreise Die Großgemeinde Tønder umfasst ein Areal von 1300 km² und ist damit flächenmäßig die fünftgrößte Gemeinde Dänemarks. Es gibt zahlreiche Städte und Dörfer, alle mit eigenem Charme. Die beste Möglichkeit eine Stadt zu erforschen und einen Eindruck von ihrer Besonderheit zu bekommen, ist sie zu Fuß zu erkunden. So gelangt man zu geschichtsträchtigen Gebäuden und Orten, und kommt hautnah an die Seele und Atmosphäre der Stadt heran. Dieser Prospekt ist als Wegweiser für diejenigen gedacht, die Toftlund zu Fuß erkunden möchten. Entsprechende Prospekte über die anderen Städte und Dörfer der Großgemeinde Tønder sind ebenfalls erhältlich.

Rømø-Tønder Turistforening, Nørre Frankel 1, 6792 Rømø Tel. +45 74 75 51 30, www.romo.dk, romo@romo.dk Udgivet af Rømø-Tønder Turistforening 2015 med støtte fra Tønder Kommune. Published by Rømø-Tønder Tourist Association in 2015 with the support of Tønder Municipality Herausgegeben vom Fremdenverkehrsverein Rømø-Tønder Turistforening 2015 mit Unterstützung der Großgemeinde Tønder. Layout og tryk – Layout and print – Layout und Druck: Henning Rossen KivaGrafisk Øst · EuroPrint Tekst -Text: Jørgen Hansen Oversættelse – Translation – Übersetzung: Lone Krogh Nielsen og Angelika Flachmann Fotos – Photos: Mie Krogh


Toftlunds historie Toftlunds historie begynder med kirken, der blev bygget på toppen af en bakke i begyndelsen af 1200-tallet. Landsbyen ved kirken hed oprindelig Herrested, og navnet Toftlund dukker først op omkring 1510. På et tidspunkt flyttede hovedparten af landsbyen nemlig mod nord til den nuværende beliggenhed – sikkert fordi der var bedre læ her end oppe ved kirken. Toftlund var i den tyske periode fra 1864 til 1920 et administrationscenter for politi og retsvæsen. Byen fik flere hoteller, og mange håndværkere slog sig ned i byen. Der kom yderligere skub i udviklingen, da den smalsporede jernbane ”Æ Kleinbahn” fik station i Toftlund i 1904, og i årene lige før 1. verdenskrig oplevede Toftlund et veritabelt byggeboom. I dag har Toftlund ca. 3.300 indbyggere. The history of Toftlund The history of Toftlund starts with the church, which was built on the top of a hill in the beginning of the 1200s. The name of the village at the church was originally Herrested, and the name Toftlund does not appear until around 1510, when the main part of the village was moved to the north to its present location – probably because there was better shelter here than up at the church. During the German period from 1864 until 1920, Toftlund was an administration centre for the police and judicial system. The town got several hotels, and many artisans settled down in the town. Further expansion took place, when the narrow-gauge railway line “Æ Kleinbahn” got a station in Toftlund in 1904, and during the years right before World War I Toftlund experienced a veritable building boom. Today Toftlund has 3,300 inhabitants. Die Geschichte der Stadt Toftlund Toftlunds Geschichte beginnt mit der Kirche, die Anfang des 13. Jahrhunderts auf einer Hügelspitze gebaut worden ist. Das Dorf bei der Kirche hieß ursprünglich Herrested. Der Name Toftlund taucht erst um das Jahr 1510 herum auf, als der Hauptteil des Dorfes weiter nördlich, an seine jetzige Position verlegt wurde - vermutlich weil es dort windgeschützter war, als oben bei der Kirche. Von 1864 bis 1920, als Toftlund zu Deutschland gehörte, war die Stadt ein Verwaltungszentrum für Polizei und Rechtswesen. In der Stadt entstanden mehrere Hotels, und viele Handwerker ließen sich in der Stadt nieder. Die Entwicklung steigerte sich noch, als 1904 ein Bahnhof für die Schmalspurbahn „Æ Kleinbahn“ eröffnet wurde. In den Jahren vor dem 1. Weltkrieg erlebte Toftlund einen wahren Bauboom. Toftlund hat heute ungefähr 3.300 Einwohner.


R I B EV EJ

Lystskov

H 179

Nybod e

g

r

an

EVE

EJ

A

GV

RIB

Tårn vej ej Egev

KO

J

LD IN

Al le

Sta dionvej

Solvej

Hø l le Mølle vej

elv

j eve

M

Sydparken

Ø

Politi

e lva

M ari a gårds Alle

Løkken

Plejecenter Toftegården en Alle

Tjørne vej

Kær

Falck

S øndear-de g

Bøg

Pu gh ø jv ej

Bak ken

der

Søndervang

Nybo

j eve Elm j

Grø

Toftlund Skole

v Birke ej

jv e

Toften

e ergad Sønd

ievej K astan

et væng Maria

elsTimm g n a v

j eLind eev gård en d Lin

Musik og Teaterhøjskolen

C

ven Pileha

Kirk

Teaterhuset

e Herrestedgad

-gade in Sv et g

Ah or nvej

N

Søren Jensens Vej

bod

de

ng

TOFTLUND

F

E

Borgerservice BenedikteveDj Benedik- a navej tegården

Tank ega n g e

Skov

T o ld

a veg Tor

rva

Margrethevej

Toftlund Stadion

vej

Engvej

G

FDF Kostskole VEST ERGA D Bibl. Ku E ltu torvetr-

D

j Dana- ve

lle Mørken pa

DDS

ej

ej

VESTERGADE te Ves

ej pv ru

V Friis

v ofte

Vestermøllevej

Toftlund Hallerne

r Ejna

et Dan

Skyttehus bJaco Chr. s Vej sen Thys Birtes Vej sen

M

Toftlund He Kirke

B r res te dt o

vej hø j g u P

n tla

d

25

EJ VV

H

nd Br u

RØMØVEJ

BO

D

179 175


Mark væ ng

get Ba kke

v æn

Gee str u

vej

Drejø vej

Lan gela n ds ger sko ve

n

ven sko

Jæg er park e n

p

ve j

Høllevan g

mm e

Alle

Bak keet væng Lebækvej

E ej kv bæ Le

en ar k dp

A

Hølleskovvej

of t

Da m

d

Børnecenteret Høllevang

Ga

Ryttervej

t ge

Toftlund Distriktsskole Høllevang Afdeling

Hø llevang

de Ør

e

vej

Ga mm ev ej Ør de

j

Høllevang

Iri sv e

Rytter v ænget

Væ n

ang

Vio l eva vej n e- g A ll

Lyøvej

Gøtt rupv ej

Kornva ng

B pa lom Gy rkensterv v Konge ej elhøjen ru pK irk Høllev e vej a ng Konge højen -

Be ll ve is j

Ko rnv ang

Hølleva ng

Øs te

rv

an g

rvej

Ærø vej

Jægerskoven

Høllev ang

ønningen

25

Fy ga nsde

B EV T

Thu røve j

pve j

Jy KO La lla ng LD nd e I sg N GV linie ad e EJ

Præstevænget

Rolighedsvej

d

ru pK irk

tru

Børnehave

tlan

d Brun Allé

en Kil

t Gø

Nyvej

GAD E ØSTER

Toftlund Golf Club

et

n

e

Øster d alen

Golfvangen

Rensningsanlæg

el Ø r de rup

KO LD IN

GV

EJ

Vesbjergv

Ge e st ve rup j


A. Toftlund Kirke De ældste dele af kirken (skib, kor og apsis) er romanske fra begyndelsen af 1200-tallet, mens tårnet er sengotisk fra ca. 1500. I 1912 blev der opført en markant tilbygning til kirken med tre gavle i herregårdsstil, tegnet af arkitekt Erich Blunck fra Berlin. B. Herrestedgård Herrestedgård menes opført ca. 1780 og genopført efter en brand i 1874. I 1847 fik gården bevilling som kirkekro. Siden 2002 har her været sognegård. C. Søndergade Søndergade var oprindelig forbindelsesgaden mellem de to landsbyer Toftlund og Herrested. I den nordlige del opstod en række butikker, typisk i husenes underetager, og Søndergade blev dermed Toftlunds handelsgade. Bygningen i nummer 15 var oprindelig en gård, men fra 1858 var her gæstgiveri. I 1897 overtoges det af Nicoline og Johannes Frosch, der drev det under navnet ”Frosch Hotel” indtil 1953. D. Kulturtorv I perioden 1904-39 var Toftlund stationsby på den smalsporede jernbane fra Haderslev til Skærbæk. Banegården findes ikke mere, men den lå på det nuværende Kulturtorv, hvor der nu er biograf og bibliotek. E. Villa Matzen, Toldbodgade 6 Villaen kaldes også ”Storkereden”, og den blev bygget af hotelejer Iwer Matzen i 1913. Han var også kreatur- og hestehandler, og så havde han en forkærlighed for tårne. Som husets øgenavn siger, delte han den med de mange storke, der dengang fandtes i landsdelen. F. Vestergade 2-4 Bygningerne blev bygget i 1912 som amtsret med tilhørende dommerbolig og arrest i den tyske periode. De skulle skabe en vis ærefrygt og samtidig dominere bybilledet. I den tyske periode husede bygningen et stort antal tyske embedsmænd. Den øverste embedsmand var amtsforstanderen; i mange år hed amtsforstanderen i Toftlund Emil Rüss, der i 1914 fik opført og beboede Skovvej 10. G. Det Hvide Hus, Vestergade 8 De mange karnapper, kvister og buer giver bygningen, der menes opført omkring 1910, et umiskendeligt præg af tysk stil. H. Sikringsstilling Nord I skoven ved idrætspladsen ligger et par velbevarede bunkers fra det enorme fæstningsanlæg Sikringsstilling Nord, der blev anlagt af tyske tropper under 1. verdenskrig. Den ene bunker er fritlagt og tilgængelig.


A. Toftlund Church The oldest parts of the church (nave, choir and apse) are Romanesque from the beginning of the 1200s, whereas the tower is from the late Gothic period approx. 1500. A considerable extension of the church was carried out in 1912 with three gables in manor style, designed by architect Erich Blunck from Berlin. B. Herrestedgård The farm Herrestedgård was probably built in approx. 1780 and rebuilt after a fire in 1874. In 1847, the farm got a licence as a church inn. Since 2002, it has been a parish community centre. C. Søndergade Søndergade was originally the street, which connected the two villages Toftlund and Herrested. In the northern part a number of shops emerged, typically in the lower floors of the houses, and thus Søndergade became the commercial street of Toftlund. The building in number 15 was originally a farm, but from 1858 there was an inn here. In 1897 Nicoline and Johannes Frosch took over the inn, and they ran the inn under the name “Frosch Hotel” until 1953. D. Cultural square In the period 1904-39 Toftlund was a railway town on the narrow-gauge railway line from Haderslev to Skærbæk. The railway station does not exist any longer, but it was situated in the present cultural square, where a cinema and a library are situated. E. Villa Matzen,Toldbodgade 6 The villa is also called “The Stork’s Nest”, and it was built by hotel owner Iwer Matzen in 1913. He was also a cattle and horse dealer, and he had a preference for towers. As the nickname of the house says, he shared them with the many storks, which lived in this part of the country at that time. F. Vestergade 2-4 The buildings were constructed during the German period in 1912 as a county court with a judge’s dwelling and a gaol. They should create a certain amount of awe and at the same time dominate the townscape. During the German period, the building housed a large number of German Government officials. The top official was the chairman of the county council; for many years Emil Rüss was the chairman in Toftlund, and in 1914 he built and lived in Skovvej 10. G. The White House, Vestergade 8 The many bay windows, attics and curves of the building, which was probably constructed around 1910, are unmistakable features of the German style of the period. H. Defence Line North In the wood at the sports ground there are a couple of well-preserved bunkers from the enormous fortification Sicherungsstellung Nord (Defence Line North), which was built by German troops during World War I. One of the bunkers has been dug out and is accessible.


A. Die Kirche zu Toftlund Die ältesten Teile der Kirche (Schiff, Altarraum und Apsis) sind romanischen Ursprungs und stammen aus dem 13. Jahrhundert, während der spätgotische Turm ca. 1500 errichtet wurde. 1912 wurde der auffällige Anbau mit den drei Giebeln im Herrenhausstil gebaut, entworfen von Architekt Erich Blunck aus Berlin. B. Der Hof Herrestedgård Der Hof Herrestedgård ist vermutlich ca. 1780 gebaut, und 1874 nach einem Brand wieder aufgebaut worden. 1847 bekam der Hof eine Schankbewilligung ausgestellt und wurde zum „Kirkekro“ (Kirchen-Gasthaus). Seit 2002 befindet sich hier das Gemeindehaus. C. Die Straße Søndergade Die Straße Søndergade war ursprünglich die Verbindungsstrecke zwischen den beiden Dörfern Toftlund und Herrested. Im nördlichen Teil entstanden Geschäfte, typischerweise in den Erdgeschossen der Häuser. So wurde Søndergade zu Toftlunds Einkaufsstraße. Das Gebäude mit der Nummer 15 war anfangs ein Bauernhof, später jedoch 1858 ein Gasthof. 1897 wurde dieser von Nicoline og Johannes Frosch übernommen und bis 1953 unter dem Namen ”Frosch Hotel” betrieben. D. Kulturtorv (Kulturplatz) Im Zeitraum 1904-39 gab es in Toftlund einen Bahnhof für die Schmalspurbahn von Haderslev nach Skærbæk. Der Bahnhof existiert nicht mehr, er lag jedoch an der Stelle, wo sich heute der Kulturplatz mit Kino und Bibliothek befindet. E. Die Villa Matzen, Toldbodgade 6 Diese Villa wird auch ”Storchennest“ genannt, und wurde 1913 vom Hotelbesitzer Iwer Matzen gebaut. Er war ebenfalls Vieh- und Pferdehändler, und er hatte eine Vorliebe für Türme. Wie der Spitzname des Hauses andeutet, teilte er sie mit vielen Störchen, die damals in diesem Landesteil zu finden waren. F. Vestergade 2-4 Diese Gebäude wurden 1912, während Toftlund zu Deutschland gehörte, als Amtsgericht mit angegliederter Richterwohnung und Gefängnis gebaut. Sie sollten einen gewissen Respekt verschaffen und gleichzeitig das Stadtbild dominieren. Während dieser Zeit arbeiteten dort zahlreiche deutsche Beamte. Der Ranghöchste war der Amtsvorsteher. Dieser Posten wurde in Toftlund viele Jahre hindurch von Emil Rüss besetzt, für den 1914 das Haus mit der Adresse Skovvej 10 gebaut wurde. G. Das Weiße Haus, Vestergade 8 Die vielen Erker, Gauben und Bögen verleihen dem, vermutlich um 1910 herum errichteten Gebäude, eine unverkennbare deutsche Prägung. H. Sicherungsstellung Nord Im Wald beim Sportplatz befinden sich zwei gut erhaltene Bunker der enormen Befestigungsanlage, Sicherungsstellung Nord, die von deutschen Truppen während des 1. Weltkrieges errichtet wurde. Einer der Bunker ist freigelegt und zugänglich.

Profile for Rømø-Tønder Turistforening

Toftlund byvandring  

På opdagelse i Toftlund / Exploring Toftlund / Auf Entdeckungsreise in Toftlund

Toftlund byvandring  

På opdagelse i Toftlund / Exploring Toftlund / Auf Entdeckungsreise in Toftlund

Advertisement