__MAIN_TEXT__

Page 1

Tønder

Gjellerup Snejbjerg

Herning

Bording

Ikast

m

Hammeru Lind

Videbæk Ringkøbing

Kibæk

På opdagelse i Exploring Auf Entdeckungsreise in

Brande

Skjern

Give

Tarm

Ølgod

Grindsted

Billund

Varde

Holsted Esbjerg

Holsted Stby Føvling

Brørup Vejen

Bramming Tjæreborg Nordby

bro

Gredsted

Rødding

Ribe Rejsby

Gram

Vo

Toftlund

Skærbæk

Havneby

Bredebro

ster

Løgumklo

Tønder Højer

der

Møgeltøn

Tin


På opdagelse til fods Tønder Kommune dækker næsten 1300 km² og er dermed arealmæssigt Danmarks femtestørste. Rundt om i kommunen finder man en lang række byer og landsbyer, som hver har deres særpræg. Den bedste måde at opdage en by og få et indtryk af dens egenart er, når man færdes til fods. På den måde stifter man bekendtskab med bygninger og steder, som kan fortælle historie, og man kommer tæt på byens sjæl og atmosfære. Denne brochure er derfor ment som en hjælp til dem, der gerne vil gå på opdagelse til fods i Tønder. Der findes tilsvarende brochurer for de øvrige byer og landsbyer i Tønder Kommune. Exploring on foot Tønder Municipality covers an area of almost 1300 km² and is thus the fifth largest municipality in Denmark as regards the size of the total area. In the municipality, you will find a large number of towns and villages, each with its own distinctive features. The best way to explore a town and get an impression of its characteristics is when you explore it on foot. In this way, you get acquainted with the buildings and places, which will tell their history, and you will get close to the soul and atmosphere of the town. Therefore, the purpose of this brochure is to guide those, who wish to go exploring Tønder on foot. Similar brochures have been made about the other towns and villages in Tønder Municipality. Zu Fuß auf Entdeckungsreise Die Großgemeinde Tønder umfasst ein Areal von 1300 km² und ist damit flächenmäßig die fünftgrößte Gemeinde Dänemarks. Es gibt zahlreiche Städte und Dörfer, alle mit eigenem Charme. Die beste Möglichkeit eine Stadt zu erforschen und einen Eindruck von ihrer Besonderheit zu bekommen, ist sie zu Fuß zu erkunden. So gelangt man zu geschichtsträchtigen Gebäuden und Orten, und kommt hautnah an die Seele und Atmosphäre der Stadt heran. Dieser Prospekt ist als Wegweiser für diejenigen gedacht, die Tønder zu Fuß erkunden möchten. Entsprechende Prospekte über die anderen Städte und Dörfer der Großgemeinde Tønder sind ebenfalls erhältlich.

Rømø-Tønder Turistforening, Nørre Frankel 1, 6792 Rømø Tel. +45 74 75 51 30, www.romo.dk, romo@romo.dk Udgivet af Rømø-Tønder Turistforening 2015 med støtte fra Tønder Kommune. Published by Rømø-Tønder Tourist Association in 2015 with the support of Tønder Municipality Herausgegeben vom Fremdenverkehrsverein Rømø-Tønder Turistforening 2015 mit Unterstützung der Großgemeinde Tønder.

Tønders historie Tønder er opstået som havneby, og omkring 1100 var Tønder en betydelig handelsplads ved Vidåens delta. Det er et klart udtryk for byens betydning, at den som den første by i Danmark fik købstadsrettigheder i 1243. Gennem middelalderen spillede studehandelen en stor rolle, men også kornhandel og kniplingsindustri medvirkede til byens rigdom. De smukke gamle huse fra perioden 1600-1800 vidner om byens dygtige købmænd og om Tønderkniplingerne, der efterhånden blev byens vigtigste indtægtskilde. I den tyske periode 1864-1920 oplevede byen en opblomstring som amtsby i Kreis Tondern, der omfattede områder både nord og syd for den nuværende grænse. Efter Genforeningen i 1920 mistede byen en del af sit opland mod syd, men indbyggertallet steg som følge af nye danske statsinstitutioner og en vis industriel udvikling. I dag har Tønder ca. 7.500 indbyggere. The History of Tønder Tønder has emerged as a harbour town, and around 1100 Tønder was an important commercial centre at the delta of the river Vidåen. The importance of the town became evident, when Tønder was granted a municipal charter in 1243 as the first town in Denmark. Throughout the Middle Ages the oxen trade played an important role, but the grain trade and the lace industry also contributed to the richness of the town. The beautiful old houses from the period 1600-1800 bear witness of the skilled merchants of the town and of the Tønder laces, which gradually became the most important source of income of the town. In the German period 1864-1920, the town experienced a growth in importance as a county town in Kreis Tondern, which included areas both north and south of the present border. After the Reunion of North Schleswig with Denmark in 1920, the town lost a part of the surrounding area to the south, but the number of inhabitants increased owing to new Danish state institutions and a certain extent of industrial development. Today Tønder has approx. 7,500 inhabitants. Die Geschichte der Stadt Tønder Die ursprüngliche Hafenstadt Tønder war um 1100 herum ein wichtiger Handelsplatz am Delta der Wiedau. 1243 erhielt sie als erste Stadt Dänemarks das Lübische Stadtrecht, was ihren Rang verdeutlicht. Während des Mittelalters spielte der Viehhandel eine große Rolle, aber auch der Getreidehandel und die Klöppelindustrie trugen zum Reichtum Tønders bei. Die schönen alten Hauser aus der Zeit von 1600-1800 zeugen von der Tatkraft der Kaufleute und von den Tønder-Klöppelspitzen, die mit der Zeit zur wichtigsten Einnahmequelle der Stadt wurden. In der Zeit von 18641920, in der die Stadt zu Deutschland gehörte, blühte sie als Hauptstadt im Kreis Tondern auf, der Gebiete nördlich und südlich der heutigen Grenze umfasste. Bei der Wiedervereinigung 1920 verlor Tønder einen Teil seines Einzugsgebietes im Süden, die Einwohnerzahl stieg jedoch auf Grund von neuen dänischen staatlichen Einrichtungen und der industriellen Entwicklung an. Tønder hat heute ca. 7.500 Einwohner.

Layout og tryk – Layout and print – Layout und Druck: Henning Rossen KivaGrafisk Øst · EuroPrint Tekst -Text: Jørgen Hansen Oversættelse – Translation – Übersetzung: Lone Krogh Nielsen og Angelika Flachmann Fotos – Photos: Museum Sønderjylland, Rømø-Tønder Turistforening, Mie Krogh

3


v.

re

Pu Æ nc sti he-

A

Kunstmuseet

Tønder Rådhus

KO

po rt

er

g. r e ik Sp L d e nd e a g d l . g U rga b ro E b i n de e d Sk n d ru b G J Skiroen r å b r ø FrigD E V b C JomfruE stien B NG

Tønderhallerne

Sø nd

J

Vid å

de

sga

id åg ad e

ad e

la s De vej

Pop sen

. Sm edeg

4

F

Tønder Stadion

Tønder Camping

Danhostel Tønder Vandrerhjem

SØ N

-

stivalplads

Politi

eg

m Nyholj ve

e

tsb o l dS

or t S

K og .

en k n a

I

Lille Kobg- . g. ber

ster gad A e

randstation

sgade

Deutsche Ast Ludwig- Bücherei Hanrono Andre- Børnega sensm de senSchule have DFFE e fenBro d a g ne llé n Ve K

Østegr-ade

nasium

G

n Richtse

NG KOGym-

Filial 10. e Vest Arrest ad Tønder g e rr KulturBibl. Retten ø N skole VUC Kristkirke Kirkepl. te Melle mg. H s V Ø Torvet

E VE J

B ge l e n

rg ad e

Violvej

vS e r G

s-

svej k c a ch

Kommunal Tandpleje

Leos Plejecenter

ockenså

j

vej

Le osalle

Ingrids

Nørre vænget

NDER RD TION

Tønder Roklub

Deutscher Freizeitclub

5


A. Museum Sønderjylland Indgangen til museet sker gennem porthuset til det gamle slot Tønderhus, der blev nedrevet i 1751. På Museet Kulturhistorie Tønder findes en fornem udstilling af sølv, en enestående samling af kakler og en afdeling om de berømte Tønderkniplinger. I en bygning fra 1971 har Kunstmuseet i Tønder en rig samling af nyere dansk kunst. I det gamle vandtårn fra 1902 findes en udstilling af stole, skabt af den verdensberømte møbelarkitekt Hans J. Wegner, der blev født i Tønder i 1914. Hans J. Wegner og datteren Marianne Wegner Sørensen har tegnet møbler specielt til Vandtårnets øverste udsigtsdæk, hvorfra der er et fantastisk udsigtspanorama over Tønder by og det omkringliggende marsklandskab. B. Jomfrustien Amtmandspalæet er bygget i 1768 i rokokostil, og det tyske amtshus fra 1907 er inspireret af hollandsk-frisisk stil. Fra 1867 var Tønder hovedby i Kreis Tondern, der dækkede områder både syd og nord for den nuværende grænse og bl.a. omfattede Sylt, Föhr og Amrum. Efter Genforeningen i 1920 blev Tønder dansk amtsby, og indtil kommunalreformen i 1970 omfattede Tønder Amt omtrent det samme område som den nuværende Tønder Kommune. C. Skulpturhaven Området omkring Amtmandens Have, Bachmanns Vandmølle og Vidåen rummer en række smukke skulpturer. Den nyeste skulptur er den 6 meter høje ”Kongen og Dronningen” af den svenske kunstner Claes Hake. D. Frigrunden I denne gade boede i gammel tid tjenestefolk og andre, der arbejdede på slottet Tønderhus. Navnet hentyder til, at grunden dengang lå uden for købstaden, og at indbyggerne derfor var fritaget for at betale skat til købstaden.

E. Uldgade Uldgade er nok den mest maleriske af alle Tønders smukke gader og stræder. Gaden er brostensbelagt, og husene vender gavlen med de pudsige karnapper ud mod gaden. Det hang sammen med, at matriklerne var lange og smalle, og husene er typisk indrettet med indgang og opholdsstue mod gaden og stadsstue mod gården. I Uldgade og de andre sidegader boede byens håndværkere og småfolk, mens de store købmænd havde deres langt større huse langs hovedgaden Storegade. Mange af disse ”fine” huse blev udstyret med flotte portaler over kunstfærdigt udsmykkede døre. F. Østergade I denne gade lægger man især mærke til nr. 13, en barokbygning fra 1668, nr. 15 med den klassicistiske portal fra slutningen af 1700-tallet, nr. 56, som er et prægtigt gavlhus i to etager med karnapper fra 1729, og nr. 6769, Vajsenhusbygningen fra 1733. G. Liebestempel Musikpavillon af træ fra ca. 1800. H. Kristkirken Kristkirken blev indviet i 1592. Den erstattede en tidligere kirke, om end det særprægede og meget høje tårn med spir er fra ca. 1520 og dermed stammer fra den oprindelige kirke. Inventaret er overordentligt rigt; man bemærker bl.a. det usædvanlige lektorium fra 1623, der går tværs over korbuen. Uden for kirken står en buste af salmedigteren Hans Adolph Brorson, der var dansk præst ved kirken 1729-37, og som skrev sine første salmer, mens han var præst i Tønder.

A

6

7


I. Torvet På Torvet ligger Tønder ældste hus, ”Klosterbagerens hus” fra ca. 1517. Her står også en kopi af Kagmanden (originalen findes på museet); den udskårne træfigur skulle i middelalderen minde byens borgere om, at det var uklogt ikke at overholde loven. Det gamle Apotek på adressen Østergade 1 er bygget ca. 1660 og er udstyret med en pragtfuld, barok sandstensportal.

C

J. Drøhses Hus Huset på adressen Storegade 14 er opført i 1672 og er et af de mest velbevarede huse i Tønder. Huset er en afdeling af Museum Sønderjylland og viser udstillinger om kniplinger og tekstiler. Bag huset ligger den lille og smukke Kniplingshave. K. Digegrevens Hus Huset på adressen Vestergade 9 er opført i 1777 for kniplingshandler og senere borgmester Carsten Richtsen. Bemærk den overdådige rokokoportal over den smukke dør. Også portalen i huset på adressen Vestergade 14, der stammer fra 1793, er usædvanlig fin. L. Skibbroen I dag er her parkeringsplads, men som navnet siger lå Tønders havn oprindelig her. Netop her ved et vadested over Vidåen anlagde købmændene måske allerede i 900-tallet en ladeplads og grundlagde dermed byen Tønder.

B

I

8

9


A. Museum Sønderjylland The entrance to the museum is through the gatehouse of the old castle Tønderhus, which was torn down in 1751. Museum Kulturhistorie Tønder has an outstanding collection of silver, a magnificent collection of tiles and a department about the famous Tønder laces. In a building from 1971, the Art Museum in Tønder has a rich collection of contemporary Danish art. In the old water tower from 1902, there is an exhibition of chairs, created by the world-famous Danish furniture architect Hans J. Wegner, who was born in Tønder in 1914. Hans J. Wegner and his daughter Marianne Wegner Sørensen have designed furniture especially for the upper observation floor of the water tower, from where there is a fantastic panorama view of the town Tønder and the surrounding marsh landscape. B. Jomfrustien The prefect’s mansion was built in 1768 in Rococo style, and the German county office from 1907 is inspired by the Dutch-Frisian style. From 1867 Tønder was the principal town in Kreis Tondern, which covered areas both south and north of the present border and included among other things the islands Sylt, Föhr and Amrum. After the Reunion in 1920, Tønder became a Danish county town, and until the municipal reform in 1970 Tønder County included almost the same area as the present Tønder Municipality.

C. Skulpturhaven (Sculpture Garden) The area around the garden Amtmandens Have, the water mill Bachmanns Vandmølle and the river Vidåen has a number of beautiful sculptures. The newest sculpture is the 6-metre-high “Kongen og Dronningen” (The King and the Queen) by the Swedish sculptor Claes Hake. D. Frigrunden In this street the servants and others, who worked in the castle Tønderhus, used to live. The name refers to the fact that this piece of land at that time was outside the boundary of the market town, and therefore the inhabitants were exempt from paying taxes to the market town. E. Uldgade Uldgade is probably the most picturesque street of all the beautiful streets and alleys of Tønder. The street is paved with cobblestones, and the gable of the houses with the funny bay windows face the street. The reason for this was that the plots of land were long and narrow. Normally, the entrance and the living room faced the street, whereas the best and finest parlour faced the yard. The artisans and people of humble means lived in Uldgade and the other side streets of the town, whereas the important merchants had their far larger houses along the main street Storegade. Many of these “fine” houses were equipped with grand portals above the ingeniously ornamented doors.

E

10

11


F. Østergade In this street, you should especially notice number 13, a Baroque building from 1668, number 15 with the classicist portal from the end of the 1700s, number 56, which is a stately gable house from 1729 in two floors and with bay windows, and number 67-69, the orphanage building from 1733.

J. Drøhses Hus The house in Storegade 14 was built in 1672 and is one of the best preserved houses in Tønder. The house is a department of Museum Sønderjylland and shows exhibitions about laces and textiles. Behind the house, there is the small beautiful “lace garden”.

G. Liebestempel The wooden music pavilion is from approx. 1800.

K. Digegrevens Hus The house in Vestergade 9 was built in 1777 for lace dealer and later on Mayor Carsten Richtsen. You should note the magnificent Rococo portal above the beautiful door. The portal of the house in Vestergade 14, which is from 1793, is also extremely fine.

H. Kristkirken The church Kristkirken was inaugurated in 1592. It replaced a former church, even though the characteristic and very tall tower with a spire is from 1520 and thus from the original church. The furnishing is extremely rich; you will notice among other things the unusual rod screen from 1623, which goes across the chancel arch. Outside the church, there is a bust of the Danish hymn writer Hans Adolph Brorson, who was a Danish priest in the church in 1729-37, and who wrote his first hymns during his time as a priest in Tønder.

L. Skibbroen Today there is a parking lot here, but the name Skibbroen (the quay) indicates that the harbour of Tønder was originally located here. Exactly here at a ford across the river Vidåen, the merchants built a loading dock perhaps as early as in the 900s and thus founded the town of Tønder.

I. The town square In the town square, you will find the oldest house in Tønder, “Klosterbagerens hus” (the monastery baker’s house) from approx. 1517. Here there is also a copy of Kagmanden (the whipping post man; the original is in the museum); in the Middle Ages the carved wooden figure should remind the citizens of the town that it was unwise not to obey the law. The old pharmacy in Østergade 1 was built in approx. 1660 and is equipped with a magnificent Baroque sandstone portal.

J

12

13


A. Das Museum Sønderjylland Der Eingang in das Museum erfolgt durch das Torhaus des alten Schlosses Tønderhus, das 1751 abgerissen wurde. Im Museum Kulturhistorie Tønder ist eine Ausstellung mit Silber, eine einmalige Sammlung von Fliesen und eine Abteilung mit den berühmten Tønder-Klöppelspitzen zu sehen. Das Kunstmuseum, in einem Gebäude aus dem Jahre 1971, zeigt eine ansehnliche Sammlung moderner dänischer Kunst. In dem alten Wasserturm von 1902 sind Stühle des weltbekannten, 1914 in Tønder geborenen Möbelarchitekten Hans J. Wegner ausgestellt. Hans J. Wegner und seine Tochter Marianne Wegner Sørensen haben eigens Möbel für den Aussichtsraum des Wasserturms entworfen, der einen fantastischen Panoramablick über Tønder und die umliegende Marschlandschaft gewährt. B. Die Straße Jomfrustien Die Villa des Amtmannes wurde 1768 im Rokokostil erbaut, und das deutsche Amtshaus von 1907 ist holländisch-friesisch inspiriert. Seit 1867 war Tønder Hauptstade des Kreises Tondern, der Gebiete nördlich und südlich der heutigen Grenze umfasste, z.B. Sylt, Föhr und Amrum. Nach der Wiedervereinigung 1920 wurde Tønder dänische Amtsstadt, und bis zur Kommunalreform im Jahre 1970 war das Amt Tønder ein ungefähr genauso großes Gebiet wie die heutige Großgemeinde Tønder.

C. Der Skulpturgarten (Skulpturhaven) Im Gebiet beim Garten des Amtmannes, Bachmanns Mühle und der Wiedau, stehen einige schöne Skulpturen. Das jüngste Werk ist die 6 Meter hohe Skulptur „Kongen og Dronningen“ (der König und die Königin) vom schwedischen Künstler Claes Hake. D. Die Straße Frigrunden In dieser Straße wohnten früher die Dienerschaft und andere Angestellte des Schlosses Tønderhus. Der Name (Freigrund) deutet darauf hin, dass das Grundstück damals außerhalb der Handelsstadt gelegen hat, und die Anwohner daher davon befreit waren Steuern zu zahlen. E. Die Straße Uldgade Uldgade ist die wohl malerischste von Tønders schönen Straßen und Gassen. Sie ist mit Pflastersteinen belegt, und die Häusergiebel mit den skurrilen Erkern sind der Straße zugewandt. Das lag daran, dass die Grundstücke sehr lang und schmal waren, und die Häuser typischerweise mit Eingang und Wohnzimmer zur Straße hin, und dem Empfangszimmer Richtung Innenhof eingerichtet waren. Uldgade und die anderen Seitenstraßen wurden von Handwerkern und Mittellosen bewohnt, während die weit größeren Häuser der mächtigen Kaufleute entlang der Hauptstraße Storegade lagen. Viele dieser „vornehmen“ Häuser wurden mit schönen Portalen über den kunstvoll verzierten Türen ausgestattet.

G

14

15


A. Foden F. Die Straße Østergade Skulpturen i rød bornholmsk granit er skabt af kunstneren Peter Brandes i In dieser Straße fallen einige Hausnummern besonders ins Auge: Nr. 13, ein 2003. barockes Haus von 1668, Nr. 15 mit dem klassischen Portal vom Ende des 18. Jahrhunderts, Nr. 56, B. Broen over Brede Å ein prächtiges Giebelhaus in zwei Stockwerken mit demstålbro Jahre 1729, underNr. 67-69, ein Waisenhaus von 1733. DenErkern gamle,aus nittede fra 1891 i 2014 blevet afløst af en ny bro over åen. G. Der Liebestempel Ein Musikpavillon aus Holz von ca. 1800. C. Gavlmalerier Lige efter broen kan man se et gavlmaleri af broen, og på kroen ses billedet H. Die Kirche zu Tønder, Kristkirken ”Kuske og hestetrukken ølvogn”. Kroen er bygget i 1872; oprindelig lå den Die Kristkirken wurde 1592 eingeweiht und ersetzte eine ältere ved Kirche siden af kirken, men nedbrændte. Kirche. Der besondere und sehr hohe Turm mit Spitze von ca. 1520, stammt jedoch vonKirke der ursprünglichen Kirche. Die Einrichtung ist außerordentlich D. Brede üppig, der ungewöhnliche Lettner 1623, derersich durchogden Kirkensz.B. ældste dele er fra ca. 1200, detvon slanke tårn fra quer ca. 1450, Altarraum der Kirche steht eine blev Büstebeskudt des Psalmendichters Hans kirkens korzieht. blev Vor forlænget i 1722. Kirken af den tyske besætAdolph Brorson, derapril von1940; 1729-37 dänischer Pastor deri Kirche und der telsesmagt den 9. herom vidner en granat kirkenswar, sydmur. seine ersten Psalmen während seiner Amtszeit in Tønder geschrieben hat. E. Storegade I. Der Marktplatz Bredebros hovedgade er Storegade. Her har ECCO i 2014 skabt et nyt Am Marktplatz liegt Tønders ältestes Haus von ca. bytorv, hvor man bl.a. finder verdens største”Klosterbagerens ECCO-skobutik. hus” I Storegade 1517. sich auch eineToosbuy Kopie der Staupe-Figurder „Kagmanden“ findes Hier ogsåbefindet en mindelund for Karl (1928-2004), i 2003 blev (das Original steht im Museum); eine mittelalterliche Holzstatue, diemio. udnævnt til Bredebros første æresborger. ECCO producerer hvert die år 20 Bürger Stadti daran erinnern sollte, dass unklug war Gesetze zu sko, derder sælges næsten 100 lande over heleesverden. brechen. Die alte Apotheke, mit der Adresse Østergade 1, wurde ca. 1660 erbaut undGård hat ein prächtiges barockes Sandsteinportal. F. Wulffs I 1836 opførte kniplingskræmmer Jens Wulff (1774-1858) den smukke gård J. på Drøhses adressen Hus Brede Bygade 30. Herfra drev han en omfattende kniplings- og Das Haus mit der Adresse Storegadeet14 stammt aus dem Jahre 1672 und væveindustri, også inkluderede farveri på adressen Farverhusvej 22. ist eines der ami 1952 besten erhaltenenWulffs Häusergård. in Tønder. Es ist Teil des Efter en brand genopførtes Den blev i mange år Museanvendt ums und beherbergt eine Ausstellung miterKlöppelspitzen und som Sønderjylland lægebolig og kaldtes derfor ”Doktorgården”. Den nu købt af ECCOTextilien. Hinter dem Haus befindet sich der schöne kleine Klöppelgarten. koncernen. K. Digegrevens Hus G. Jernbanestationen Das Haus Vestergade 9 wurde 1777 füråbnede den Klöppelspitzenhändler Statsbanen mellem Tønder og Hviding i 1887, og året efter und blev späteren Richtsentilgebaut. Bemerkenswert ist das Bredebro Bürgermeister udgangspunkt Carsten for en sidebane Løgumkloster. Efter Genforeninprächtige Rokokoportal über der schönen Tür. Auchtildas Portal des gen blev banen i 1927 forlænget fra Løgumkloster Rødekro, menHauses denne Vestergade 14,hurtigt aus dem Jahreurentabel, 1793, ist og außergewöhnlich elegant. bane viste sig at være hele strækningen blev derfor allerede nedlagt i 1936. Jernbanestationen i Bredebro blev nedrevet i 2002. L. Die Straße Skibbroen Heute befindetIdrætscenter sich hier ein Parkplatz. Wie der Name (Schiffsbrücke) jedoch H. Bredebro erahnen lässt, lag der Hafen von Tønder. Genau hier, bei einer Furt Aktivitetscenter forhier heleeinst familien, bl.a. friluftsbad. über die Wiedau, errichteten die Kaufleute vielleicht schon im 10. Jahrhundert einen Anlegeplatz, und gründeten damit die Stadt Tønder.

Profile for Rømø-Tønder Turistforening

Tønder byvandring  

På opdagelse i Tønder / Exploring Tønder / Auf Entdeckungsreise in Tønder

Tønder byvandring  

På opdagelse i Tønder / Exploring Tønder / Auf Entdeckungsreise in Tønder

Advertisement