Page 1

FERIEGUIDEN

2017

NATIONALPARK VADEHAVET / WADDEN SEA / WATTENMEER UNESCO VERDENSNATURARV / WORLD NATURAL HERITAGE / WELTNATURERBE

RØMØ TØNDER


VELKOMMEN · FERIE · NATUR · OPLEVELSER · SHOPPING · WWW.ROMO.DK [GB] Welcome to Tønder Municipality. I hope you will feel at home and enjoy your visit. Tønder Municipality is a lovely part of Denmark with world-class scenery and lots of possibilities for getting good and enriching experiences. Multitude is our hallmark. Here you can relax and get refreshed in the waves of the North Sea on one of the best beaches in Northern Europe. It is also possible to explore the impressive and amazing scenery in Wadden Sea National Park and the magnificent cultural and historical sights of the area, find attractive shopping possibilities and participate in many different activities. In this holiday guide you can read more about the area and find inspiration for many exciting experiences. Have a nice time Henrik Frandsen, Mayor

VELKOMMEN [DK] Velkommen til Tønder Kommune. Jeg håber, I finder jer godt til rette og får glæde af opholdet. Tønder Kommune er en dejlig del af Danmark med natur i verdensklasse og masser af muligheder for at få gode og berigende oplevelser. Mangfoldigheden er vort særkende. Her kan I slappe af og blive forfrisket i Vesterhavets bølger ved en af Nordeuropas bedste badestrande. I kan også tage på opdagelse i Nationalpark Vadehavets betagende og forunderlige natur, udforske områdets enestående kulturhistoriske seværdigheder, finde attraktive shoppingmuligheder og deltage i mange forskellige aktiviteter. I denne ferieguide kan I læse mere om området og finde inspiration til mange spændende oplevelser.

[DE] Willkommen in der Großgemeinde Tønder. Ich hoffe Sie finden sich zurecht und genießen Ihren Aufenthalt. Die Großgemeinde Tønder ist ein sehr schöner Teil Dänemarks mit Weltklasse Natur und jede Menge Möglichkeiten für schöne und bereichernde Erlebnisse. Vielfältigkeit ist unser Kennzeichen. Hier kann man entspannen und sich an einem der besten Bade­ strände Nordeuropas in den Nordseewellen abkühlen. Man kann ebenfalls in der wunderbaren Natur des Nationalparks Wattenmeer auf Entdeckungsreise gehen, die außergewöhnlichen kulturhistori­schen Sehenswürdigkeiten erforschen, attraktive Einkaufsmöglichkeiten ausfindig machen und an vielen verschie­ denen Veranstaltungen teilnehmen. In diesem Urlaubprospekt können Sie mehr über die Umgebung er­­­fahren und Anregungen für viele interessante Erlebnisse bekommen.

Rigtig god fornøjelse

Viel Vergnügen

Henrik Frandsen, Borgmester

Henrik Frandsen, Bürgermeister 2


TØNDER

RØMØ

SKÆRBÆK

ARRILD

08-27

28-57

58-65

66-71

TOFTLUND

BREDEBRO

BALLUM

HØJER

72-75

76-81

82-83

84-89

4-7 UNESCO Verdensnaturarv / World Heritage / Weltnaturerbe

MØGELTØNDER 90-93

LØGUMKLOSTER

AGERSKOV

94-98

99

100-101 På to hjul / On two wheels / Auf zwei Rädern 102-103 Safari i Vadehavet / Wadden Sea / Wattenmeer 104-105 Gastronomy 106-107 Kunst og kultur / Art and Culture / Kunst und Kultur

Denne guide er udgivet med støtte fra:

Rømø Turistbureau Nr. Frankel 1, Havneby 6792 Rømø +45 7475 5130

Udgivet af: Rømø-Tønder Turistforening Layout og tryk: STEP A/S Oplag: 100.000 stk.

3

108-109 Udflugtsmål / Excursions / Ausflugsziele 114-115 Information 116-117 Overnatning / Accommondation / Übernachtung

romo@romo.dk www.romo.dk

118 Restaurants

Tønder Infocenter Storegade 2-4, 6270 Tønder

120 Højvande / High Tide / Flut

119 Events

121 Annoncørindex / Anzeigen­­­­index / Index of adverts


UNESCO · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

[DK] Vadehavet rummer de største sammenhængende tidevandsflader noget steds på kloden. Området, der strækker sig ca. 500 kilometer fra Blåvandshuk i Danmark til Den Helder i Holland, er præget af kolossal dynamik, hvor tidevandet og vinden konstant forandrer landskabet. Samtidig er Vadehavet af afgørende betydning for en lang række dyre- og plantearter, og den biologiske mangfoldighed er enorm. UNESCO karakteriserer det som enestående universel værdi, og i 2014 optog FN-organisationen den danske del af Vadehavet på sin liste over verdensarv – en liste, der også tæller steder som Galapagosøerne og Grand Canyon. Nationalpark Vadehavet, der blev indviet i 2010, er med sine 1459 kvadratkilometer Danmarks største. Den omfatter i modsætning til verdensarven også landområder som fx Rømø og Tøndermarsken. Vadehavet kan opleves året rundt. Hvis man en sommerdag med klar himmel begiver sig på vandring ud på vadefladen

4

går det for alvor op for én, hvor storladen naturen er – og hvor lille mennesket er. På guidede ture kan man komme tæt på bankerne, hvor såvel spættede sæler som gråsæler soler sig. I forårs- og efterårsmånederne gæster millioner af trækkende vandfugle vadehavsområdet. Ved lavvande indtager de vade­ fladerne, hvor myriader af smådyr udgør et uudtømmeligt tagselv-bord, og her får de tanket energi til den videre rejse. På himlen kan man se store flokke af gæs flyve i deres karakte­ ris­tiske V-form, og ude over vaderne skaber tusinder af ryler fænomenet ”hvid sol”, som opstår, når fuglene vender i luften og deres hvide undervinger glimter som fyrværkeri i sollyset. Når frosten bider, kan man opleve fantastiske skulpturer skabt af isskruninger, og vinteren er også den bedste tid for at gå ud i Vadehavet og ”plukke” østers direkte fra bankerne. Se, hør, føl, lugt og smag det – kort sagt: Kom og oplev Vade­ havet. Det er natur i verdensklasse. www.nationalparkvadehavet.dk


VERDENSARV VADEHAVET

5


UNESCO · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

[GB] The Wadden Sea offers the largest coherent tidal water flats in the world. The area, which stretches 500 km from Blåvandshuk in Denmark to Den Helder in Holland, is characterized by staggering dynamics, when the tidal water and the wind constantly change the scenery. At the same time the Wadden Sea plays a decisive role for a large number of species of animals and plants, and the biological diversity is enormous. According to UNESCO, it has an outstanding universal value, and in 2014 the UN organization entered the Danish part of the Wadden Sea on its list of world heritage sites – a list that also counts such places as the Galapagos Islands and Grand Canyon. Wadden Sea National Park, which opened in 2010, is the largest in Denmark, as it covers 1459 km2. As opposed to the world heritage site it also comprises areas such as Rømø and the Tønder marshlands. The Wadden Sea can be experienced all year round. If you venture on a walk on the tidal flats on a summer’s day with a clear sky, you realise the grandeur of nature – and how little man is in comparison. On guided tours you can get real close to the flats where both the common seal and the grey seal sunbathe. In the spring and autumn months millions of migrating water birds visit the Wadden Sea areas. At low water they occupy the Wadden Sea flats, where a myriad of small animals offer an inexhaustible buffet, and here they gather energy for the next part of their journey. In the sky you can see large flocks of geese, which fly in their characteristic V-form, and out on the flats thousands of dunlins create the phenomenon “white sun”, which occurs when the birds turn in the air, and the white lower part of their wings glimpse like fireworks in the sunlight. In frosty weather you can see fantastic sculptures created by ice packs, and the wintertime is also the best period for a walk into the Wadden Sea to “pluck” oysters directly from the flats. See, hear, feel, smell and taste it – in brief: come and experience the Wadden Sea. It is world-class nature. eng.nationalparkvadehavet.dk

WORLD HERITAGE WADDEN SEA

6


WELTERBE WATTENMEER [DE] Das Wattenmeer umfasst die größten zusammenhängenden Gezeitenflächen der Erde. Das Gebiet, das sich ca. 500 Kilometer von Blåvandshuk in Dänemark bis nach Den Helder in den Niederlanden erstreckt, ist von einer kolossalen Dynamik geprägt, wo die Gezeiten und der Wind die Landschaft ständig verändern. Gleichzeitig hat das Wattenmeer eine wesentliche Bedeutung für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, und die biologische Diversität ist enorm. UNESCO bezeichnet es als einen einzigartigen universellen Wert, und im Jahre 2014 wurde der dänische Teil des Wattenmeers von der UN-Organisation in die Liste des Welterbes aufgenommen – eine Liste, die ebenfalls Orte wie die Galapagosinseln und den Grand Canyon enthält. Der Nationalpark Wattenmeer, der 2010 eingeweiht wurde, ist mit einer Größe von 1459 km² der größte Nationalpark Dänemarks. Er umfasst, im Gegensatz zum Welterbe, auch Landflächen wie beispielsweise Rømø und das Marschland von Tønder. Das Wattenmeer kann das ganze Jahr über erlebt werden. Wenn man sich an einem Sommertag mit klarem Himmel auf eine Wattwanderung begibt, wird einem so richtig bewusst, wie großartig die

Natur ist – und wie klein die Menschen sind. Auf geführten Ausflügen kann man nah an die Sandbänke herankommen, wo sich sowohl Seehunde als auch Kegelrobben sonnen. In den Frühjahrs- und Herbstmonaten sind Millionen von ziehenden Wasservögeln im Wattenmeegebiet zu Gast. Bei Ebbe nehmen sie die Wattflächen für sich ein, auf dem unzählige Kleintiere ein unerschöpfliches Büffet darstellen, an dem sie für ihre weitere Reise Energie tanken. Am Himmel fliegen große Schwärme von Gänsen in der typischen V-Formation, und über den Wattflächen bilden tausende von Strandläufern das Phänomen „Hvid Sol“, die weiße Sonne, das entsteht, wenn die Vögel in der Luft die Richtung wechseln und die weißen Unterseiten der Flügel wie ein Feuerwerk im Sonnenlicht leuchten. Bei Frost kann man die fantastischen Skulpturen bewundern, die von den Eisschollen gebildet werden, und der Winter ist auch die beste Jahreszeit, um Austern direkt auf den Bänken zu „pflücken“. Sehen, hören, riechen und schmecken Sie es – kurz gesagt: Kommen Sie und erleben Sie das Wattenmeer. Es ist Natur von Weltklasse. de.nationalparkvadehavet.dk 7


V E L KO M M E N W I L L KO M M E N W E LC O M E

TØNDER KOMMUNE · Wegners Plads 2· 6270 Tønder Tlf. 74 92 92 92· Mail: toender@toender.dk· www.toender.dk Tønder Kommune byder dig velkommen. Vi håber, du får glæde af opholdet.

Tønder Kommune heißt Sie herzlich willkommen. Wir hoffen, dass Sie Ihren Aufenthalt genießen werden.

8

Tønder Kommune welcomes you. We hope you will enjoy your stay.


42 TØNDER

Ferie · Natur · Oplevelser · Shopping · www.romo.dk

C

Velkommen til Tønder Willkommen in Tønder · Welcome to Tønder www.tonderhandel.dk

tønder – den hyggelige gamle handelsby med den charmerende gågade fyldt med specialbutikker og aktiviteter hele året rundt.

tønder – Die gemütliche alte Handelsstadt mit der schönen Fußgängerzone mit vielen Fachgeschäften und Aktivitäten das ganze Jahr über.

Facebook: tønder by

Åbningstider: Hverdage / Werktags / Week days 10.00-17.30 Lørdage / Samstags / Saturdays 10.00-14.00 9

tønder – A quaint old market town with a beautiful and charming pedestrian zone lined with speciality shops and alive with activities all year round.


TØNDER · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

ROMANTIKKENS BY [DK] Tønders brolagte gader med de fine gavlhuse og de fornemme døre oser af charme og atmosfære. Der er masser af romantik og idyl i de smalle gader og på det hyggelige torv, og der er ikke noget at sige til, at mange udlændinge vælger at besegle deres kærlighed i Tønder. Hvert år strømmer tusindvis af par til byen for at give hinanden deres ja, men man behøver bestemt ikke at være giftefærdig for at aflægge byen et besøg. De mange butikker bugner af spændende varer, og på byens kulturhistoriske museum udstilles det gode håndværk, som har kendetegnet byen i århundreder. I hjertet af byen ligger Skulpturhaven med de mange skulpturer som en oase, der skaber en fin forbindelse mellem byen, naturen og kunsten. 10


THE TOWN OF ROMANCE [GB] The cobbled streets of Tønder with the fine gable houses and outstanding doors exude charm and atmosphere. There are lots of romance and idyll in the narrow streets and in the cosy square. It is understandable that many foreigners choose to seal their love in Tønder. Each year thousands of couples gather in the town to get married, but you do not need to be marriageable to visit the town. The many shops abound with exciting goods, and in the cultural museum of the town the good handicraft is exhibited, which has characterized the town for centuries. In the heart of the town you will find Skulpturhaven with many sculptures as an oasis, creating a fine connection between the town, the scenery and art.

DIE STADT DER ROMANTIK [DE] Die Pflastersteinstraßen in Tønder, mit den schönen Giebelhäusern und den vornehmen Türen sind voller Charme und Atmosphäre. In den schmalen Gassen und auf dem beschaulichen Marktplatz herrscht Romantik und Idylle, und es ist verständlich, dass viele ausländische Paare sich dazu entschließen ihre Liebe in Tønder zu besiegeln. Tausende von Paaren finden jedes Jahr den Weg nach Tønder um sich das Jawort zu geben. Aber man muss nicht unbedingt heiratswillig sein, um der Stadt einen Besuch abzustatten. Die zahlreichen Geschäfte haben viele interessante Waren im Sor­­­timent, und im kulturhistorischen Museum der Stadt gibt es Ausstellungen über die Handwerkskunst, die Tønder jahrhundertelang geprägt hat. Im Herzen der Stadt liegt der Skulpturengarten mit den vielen Skulpturen wie eine Oase, die eine feine Verbindung zwischen der Stadt, der Natur und der Kunst bildet. 11


A Design af Joan Juhl Hansen

Glaskunsten finder du på Tønders hyggelige torv. Vi har et stort udvalg af glasarbejder fra eget værksted Glaskunsten befindet sich auf dem gemüt­ lichen Marktplatz in Tønder. Wir haben immer eine grosse Auswahl von Glasarbeiten aus eigener Werkstatt. You will find Glaskunsten at Tønder’s cosy square. We always have a wide selection of glass handicrafts from our own workshop.

ÅBNINGSTIDER Mandag til fredag Lørdag

10.00 - 17.30 10.00 - 14.00

På gensyn i Glaskunsten

To r v e t , St o r e g a d e 2 - 4 • 6 2 7 0 Tø n d e r T l f . 7 4 7 2 7 6 5 6 • j o a n - j u h l @ m a i l . t d c a d s l . d k • w w w. g l a s k u n s t e n . d k 12


1 Rådhus / Townhall / Rathaus 2

Museum Sønderjylland Tønder

3

Politi / Police / Polizei

J

M

4 Banegård / Railway Station / Bahnhof 5 Apotek / Pharmacy / Apotheke 6 Kristkirken / The Christ Church / Die Christkirche 7 Rutebilstation / Coach Station / Busbahnhof E

8 Bibliotek / Library / Bücherei 9 Sygehus / Hospital / Krankenhaus 10 Drøhses Hus 11 Idrætshal, svømmehal / Sports hall, Indoor swimming baths / Sport, Schwimmhalle

12 Infocenter 9

7 3

8

6 I

P

M

B

5 12 A F R K D H 10

G C

Q 11 G

L

4

2 N

13

1

O


TØNDER · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

EN LIVLIG HANDELSBY [DK] Tønder er en ældgammel by. Den fik sine køb­ stadsrettigheder helt tilbage i 1243 og er dermed faktisk Danmarks ældste købstad. Handelstraditionerne holdes i hævd i de mange specialbutikker i og omkring gågaderne, hvor man finder alt fra møbler, smykker og glaskunst til tøj, sko og helsekost, og byens handlende har i årets løb mange spændende arrangementer og events på programmet. Fredag formiddag summer byen af liv, når der er torvedag med frugt, blomster, ost og meget andet godt. Flere gange om året arrangeres ”Open by Night”, hvor butikkerne holder åbent indtil kl. 22 med fristende tilbud, og i efterårsferien i uge 42 er gågaden pyntet med græskar i anledning af Halloween. 14


A LIVELY COMMERCIAL TOWN [GB] Tønder is an ancient town. It was granted its municipal charter way back in 1243, and thus it is actually Denmark’s oldest market town. The commercial traditions are upheld in the many specialist shops and in and around the pedestrian streets, where you will find everything from furniture, jewellery and glass art to clothes, shoes and health articles, and in the course of the year the shop owners of the town has many exciting arrangements and events on the program. On Friday mornings the town hums with life, when there is a market with fruit, cheese and lots of other goodies. Several times a year “Open by Night” is arranged, during which the shops are open until 10 o’clock in the evening with tempting offers, and in the autumn holiday in week 42 the pedestrian street is decorated with pumpkins to celebrate Halloween.

EINE LEBENDIGE HANDELSSTADT [DE] Tønder ist eine sehr alte Stadt. Im Jahre 1243 erhielt sie das Lübische Stadtrecht und ist damit praktisch die älteste Handelsstadt Dänemarks. Die Handelstraditionen werden von den vielen Spezialgeschäften in und um die Fußgängerzone herum bewahrt. Hier findet man alles, von Möbeln, Schmuck und Glaskunst bis hin zu Kleidung, Schuhe und Naturkost. Die Geschäftsleute der Stadt haben im Laufe des Jahres viele interessante Veranstaltungen auf dem Programm. Freitagvormittags tobt das Leben in der Stadt, wenn der Markt mit Obst, Blumen, Käse und vielen anderen Spezialitäten abgehalten wird. Mehrmals im Jahr hat Tønder „Open by Night“, was bedeutet, dass die Geschäfte bis 22.00 Uhr geöffnet sind und verlockende Angebote haben. Während der dänischen Herbstferien, in der Kalenderwoche 42, ist die Fußgängerzone anlässlich des Halloween-Festes mit Kürbissen geschmückt. 15


D

B

Stort udvalg af

Vestergade 6 6270 Tønder Tlf. 74 72 16 54

E Stor og helt speciel skobutik med mange mærkevarer - specielt et kæmpe ECCO udvalg!

Altid et besøg værd - og altid med en masse extra gode tilbud.

Louis Poulsen Le Klint Verpan Artemide Belid ABILD

®

®

A

ELforretning aps

Lars L. Hansen

Ribelandevej 54 · 6270 Tønder

Få Fåforde fordelele med meddit ditVIP VIP bonu bonuskort skort

Tlf. 74 72 33 55

Vestergade 20 · 6270 Tønder · 74 72 36 64

El-installation & Tv-overvågning • Salg og service af hårde hvidevarer

F

C

Klostercafeen på Torvet • • • • • •

Hostrups Hotel

Hjemmelavet sønderjysk rugbrødslagekage Kager/tærter Kaffe/te Frokostretter Øl, vin, vand Gl.dags Vaffelis/softice

Udendørs servering i sommerperioden!

• Weekendophold • Miniferie m/halv pension • Terasse m/udsigt til skulpturparken • 2 minutters gang til gågade, sport –og svømmehal

G

Tlf. 73724104

Tønder Vandrerhjem, camping- og autocamperplads Tønder Sport- og Fritidscenter

Bor du hos os, har du gratis Internet og fri adgang til svømmehal.

Søndergade 30 · 6270 Tønder · Tlf.: 74 72 21 29 E-mail: hostrups@mail.dk · www.hostrupshotel.dk

®

7.-9. juni 2013

Salgsmesse • Udstillinger Foredrag • Workshop m.m.

Se mere på www.kniplings-festival.dk Sønderport 4 • 6270 Tønder • Tlf. 74 92 80 00 booking@danhostel-tonder.dk • www.tsfc.dk

16


H

CAFÉ KRIDT WWW.CAFEKRIDT.DK

CAFÉEN DER ÅNDER AF HYGGE OG GOD ATMOSFÆRE. I MINE CAFÉER SKAL MAN FØLE SIG VELKOMMEN. – GÆSTER OG DEN GODE OPLEVELSE BETYDER ALT HOS CAFÉ KRIDT HJERTELIG VELKOMMEN I MIN CAFÉ. DAS CAFÉ, DAS GEMÜTLICHKEIT UND ATMOSPHÄRE LEBT IN MEINEN CAFÉS SOLLEN UNSERE GÄSTE SICH WOHLFÜHLEN Find os på facebook

– EIN SCHÖNES CAFÉ-ERLEBNIS UNSERER GÄSTE BEDEUTET UNS ALLES HERZLICH WILLKOMMEN IN MEINEN CAFÉS. Åbningstider / Öffnungszeiten Man-tors / Mo.-Do. Fredag / Freitag Lørdag / Samstag Søndag / Sonntag

T: +45 7363 0005 · www.cafekridt.dk Aabenraa · Haderslev · Kolding · Tønder

17

9.30 – 22.00 9.30 – 23.00 10.00 – 23.00 10.00 – 21.00


TØNDER · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

GARANTI FOR JULESTEMNING GUARANTEED CHRISTMAS ATMOSPHERE GARANTIERTE WEIHNACHTSSTIMMUNG

18


[DK] Tønder er stedet at komme i julestemning. Så snart julebelysningen spreder hygge i gaderne, begynder aktiviteterne. Det store julemandsoptog gennem byen sætter festlighederne i gang, mens løbere klædt ud i julemandskostume tager benene på nakken til det årlige Santa Run. ”Det gamle Apotek” fra 1671 emmer af klassisk julestemning, og her kan du få juleposten stemplet på julemandens postkontor. I gaderne er der julemusik og en duft af brændte mandler. På torvet er byens juletræ omgivet af boder med juledekorationer og gaver til hjerternes fest.

postmarked in Santa Claus’ post office. The sound of Christmas music and the scent of roasted almonds will greet you in the streets. On the square the Christmas tree of the town is surrounded by booths with Christmas decorations and presents for the great festivities. [DE] Tønder ist genau der richtige Ort um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Sobald die Weihnachtsbeleuchtung Gemütlichkeit in den Straßen verbreitet, beginnen auch die Veranstaltungen. Der große Umzug der Weihnachtsmänner durch die Stadt eröffnet die Feierlichkeiten, und beim jährlichen Santa Run sind die Läufer als Weihnachtsmänner verkleidet. Das Geschäft „Det gamle Apotek“ aus dem Jahre 1671 ist angefüllt mit klassischer Weihnachtsstimmung, und hier kann man seine Weihnachtspost im Postamt des Weihnachtsmannes abstempeln lassen. In den Straßen erklingt Weihnachtsmusik und der Duft von gebrannten Mandeln breitet sich aus. Auf dem Marktplatz ist der Weihnachtsbaum der Stadt von Hütten umgeben, in denen Weihnachtsschmuck und Geschenke für das Fest der Liebe zu erwerben sind.

[GB] Tønder is the place, if you wish to get into the right Christmas atmosphere. As soon as the Christmas illumination creates cheerfulness in the streets, the activities will start. The festivities begin with the large Santa Claus parade though the town, and runners dressed in Santa Claus costumes take to their heels in the yearly Santa Run. The shop “Det gamle Apotek” from 1671 exudes classic Christmas atmosphere, and it is possible to have your Christmas post cards

I Østergade 1 . DK-6270 Tønder

www.det-gamle-apotek.dk

Også åben lørdag-søndag

Auch offen Samstag-Sonntag

10.00-16.00

10.00-16.00

Velkommen til Det Gamle apotek i tønDer

Velkommen til en eventyrlig og hyggelig inspirationstur i 46 rum! Vi byder dig og din familie velkommen til et besøg i Det Gamle apotek. 3 etager fyldt med et stort og spændende udvalg i dansk og internationalt kunsthåndværk, der strækker sig fra det nostalgiske til det helt moderne.

willkommen in Der alten apotheke in tonDern ein erlebnis für die ganze Familie. 3 etagen, verteilt auf 46 räume, sind mit einer breiten auswahl an interessanten dänischem und internationalem kunsthandwerk ausgestattet. hier finden Sie sowohl nostalgische, als auch moderne inspiration.

19


J

Bed & Breakfast Guldbjergvej 4, 6270 Tønder

victoria-text-logo.pdf

19-02-2008

17:58:02

www.feriesydvest.dk info@feriesydvest.dk +45 29 72 46 08

VICTORIA illustration.pdf

19-02-2008

17:59:51

Jan Lützen

K C

M

Y

CM

TØNDER FESTIVAL

MY

CY

CMY

K

Café Victoria - Midt på gågaden i Tønder.

Altid et besøg værd.

C

[DK] Tag til Tønder sidste weekend i august og få en unik festival­ oplevelse, hvor du er tæt på musikken. Tønder Festival er en af Nordeuropas største og vigtigste festivaler for folk- og rootsmusik og har mere end 40 år på bagen. Oplev en festival med sjæl, intim atmosfære og autentisk ”handmade music” med rødder i folk, country, blues, cajun, world med mere. M

Y

CM

L

MY

CY

Storegade 9 · 6270 Tønder · Tlf. 7472 0089 · www.victoriatoender.dk

CMY

K

[GB] Come to Tønder in the last weekend in August and get a unique festival experience in close contact with music. Tønder Festival in one of the greatest and most important folk and roots music festivals in Northern Europe, and it has existed for more than 40 years. Experience a festival with soul, intimate atmosphere and authentic “handmade music” rooted in folk, country, blues, cajun, world and much more.

Hotel / Restaurant / Selskaber / Weekendophold Kulinariske oplevelser, med velvære og glimt i øjet. Restauranten, samt vore professionelle kokke og tjenere er en stor del af Hotel Tønderhus årelange succes. Vi nægter at gå på kompromis med kvaliteten. Derfor bruger vi kun de bedste råvarer – nøje afstemt efter årstidens og lokalområdets spændende udbud. Hotel Tønderhus har fem smagfuldt indrettede minisuiter. Derudover har vi 58 dejlige værelser til en hver smag.

[DE] Besuchen Sie Tønder am letzten Wochenende im August und erleben ein einzigartiges Festivalgefühl, hautnah an der Musik. Das Tønder Festival ist eines der größten und bedeutendsten Folk- und Rootsmusik Festivals Nordeuropas, und besteht schon seit mehr als 40 Jahren. Erleben Sie ein Festival mit Seele, intimer Atmosphäre und authentischer „handmade music“, tief verwurzelt in u.a. Folk, Country, Blues, Cajun und World. www.tf.dk

Velkommen på Hotel Tønderhus. Velkommen til en stjernestund ved Vadehavet.

Hotel

Tønderhus Jomfrustien 1 · 6270 Tønder · Tlf: +45 7472 2222 info@hoteltoenderhus.dk · www.hoteltoenderhus.dk

20


M

MØBELHUSET 1+2 GÅGADEN TØNDER MØBELHUSET1+2 1+2GÅGADEN GÅGADENIIITØNDER TØNDER CENTER MØBELHUSET MØBELHUSET INDBO

& MØBELHUSET CENTER& &MØBELHUSET MØBELHUSET222 MØBELHUSETINDBO INDBOCENTER MØBELHUSET

Levering & montering hele Danmark – Lieferung und Montage in ganz Deutschland Levering &montering montering heleDanmark Danmark Lieferungund undMontage Montagein inganz ganzDeutschland Deutschland Levering & iiihele år kun kun det bedste er godt nok" Når kun det bedste bedste er godt godt nok" ––Lieferung år det er nok" LUNA LUNA LUNA

vente fokus på kvalitet og design, kvente fokus kvalitet design, vente fokus påpå kvalitet ogog design, de bedste danske håndværkstmed med bedste danske håndværksmed dede bedste danske håndværksudført af bl.a. syerske, snedkere, r, udført af bl.a. syerske, snedkere, udført af bl.a. syerske, snedkere, lstrere, resulterer i et unikt møbel, olstrere, resulterer unikt møbel, strere, resulterer idig eti et unikt møbel, r dag kan glæde over det gode ver dag kan glæde over gode dag kan glæde digdig over detdet gode dværk og smukke design. åndværk smukke design. dværk ogog smukke design.

Nielaus har udviklet en møbelserie, Nielaushar harudviklet udvikleten enmøbelserie, møbelserie, Nielaus som ikke bare erermøbler, møbler, man sidder somikke ikkebare bareer møbler,man mansidder sidderii i som erermøbler møbler man lever med. -det deter møblerman manlever levermed. med. --det For atatnå nå det mål, må intet Forat nådet detmål, mål,må måintet intet For være overladt tiltiltilfældighedtilfældighedværeoverladt overladttil tilfældighedvære erne, hverken erne,hverken hverkeniimaterialevalg imaterialevalg materialevalg erne, eller fremstillingsproces.. ellerfremstillingsproces.. fremstillingsproces.. eller

Hans Wegner. Arne Jacobsen. Børge Mogensen. HansJ.J.J.Wegner. Wegner.Arne ArneJacobsen. Jacobsen.Børge BørgeMogensen. Mogensen. Hans Skønne møbelklassikere for livet. Skønnemøbelklassikere møbelklassikerefor forlivet. livet. Skønne

AV 59 AV59 59 AV Danmarks største Danmarks største anmarks største

MØBELHUSET MØBELHUSET111 MØBELHUSET

Naver Collection. Dansk design og NaverCollection. Collection.Dansk Danskdesign designog ogh Naver Oplev de smukke møbl Oplevde desmukke smukkemøble møb Oplev

Dunlopillo sengestudio me Dunlopillosengestudio sengestudiome m Dunlopillo

Mogens Hansen Studie MogensHansen HansenStudie Studie Mogens

WALTER JACOBSEN A/S WALTER JACOBSEN A/S WALTER JACOBSEN A/S ØSTERGADE 29 - 33 • DK 6270 TØNDER ØSTERGADE 29 - 33 • DK 6270 TØNDER med ØSTERGADE 291737 - 33 • FAX DK 6270 TØNDER med15 15flotte flottesofagrupper. sofagrupper.Blandt Blandtandet: andet: TLF. 7472 • 7472 2954 TLF. 7472 1737 • FAX 7472 2954 med 15 flotte sofagrupper. Blandt andet: TLF. 7472 1737 • FAX 7472 2954 www.mobelhuset-1.dk www.mobelhuset-1.dk www.mobelhuset-1.dk

resslessudstilling udstilling Stressless udstilling ressless rer over hele Danmark erer overhele heleDanmark Danmark er over

Danmarks største Stressless udstilling Danmarksstørste størsteStressless Stresslessudstilling udstilling Danmarks INDBO CENTER INDBO CENTER INDBO CENTER BRDR. BRDR.JACOBSEN JACOBSEN· TØNDER · TØNDERApS ApS

Når kun det bedste erergodt godt nok Nårkun kundet detbedste bedsteer godtnok nok Når

11km nord for Tønder centrum km nord Tønder centrum 1 km nord forfor Tønder centrum

Besøg vores 15.000 mmstore store Besøgvores vores15.000 15.000m store Besøg og spændende specialudstilling ogspændende spændendespecialudstilling specialudstilling og med mange afaf medmange mangeaf med Dansk møbeldesigns perler. Danskmøbeldesigns møbeldesignsperler. perler. Dansk

F.eks F.eks F.eks

Flyderen fra Mogens Hansen. Dunlopillo Basic elevation Flyderen Mogens Hansen. Flyderen frafra Mogens Hansen. DunlopilloBasic Basicelevation elevation Dunlopillo Sort læder. Vejl. 50.009,Nu kr. 39.998,Sort læder. Vejl.50.009,50.009,- Nu Nu 39.998,- dobbeltseng Sort læder. Vejl. kr.kr.39.998,dobbeltseng

Danske Møbelklassikere DanskeMøbelklassikere Møbelklassikere Danske

2 2 2

BRDR. JACOBSEN · TØNDER ApS HYDROVEJ 2 · DK 6270 TØNDER HYDROVEJ · DK 6270 TØNDER HYDROVEJ 2 ·2DK 6270 TØNDER TLF. 7472 5700 · mail@indbo-center.dk TLF. 7472 5700 · mail@indbo-center.dk TLF. 7472 5700 · mail@indbo-center.dk www.indbo.dk www.indbo.dk www.indbo.dk

dobbeltseng Kampagnepris Kr. 21.999 KampagneprisKr. Kr.21.999 21.999 Kampagnepris

Klassikeren fra Mogens Hansen. Klassikeren Mogens Hansen. Klassikeren frafra Mogens Hansen. 3+2 pers. Sofa. Sort læder. Vejl. 46.443,Nu kr. 35.998,3+2 pers. Sofa. Sort læder. Vejl. 46.443,- Nu Nu 35.998,3+2 pers. Sofa. Sort læder. Vejl. 46.443,kr.kr. 35.998,-

MØBELHUSET MØBELHUSET MØBELHUSET MØBELHUSET MØBELHUSET MØBELHUSET 22222 BRDR. JACOBSEN ApS BRDR. ApS BRDR.JACOBSEN JACOBSEN·• TØNDER ·•TØNDER TØNDER ApS BRDR. JACOBSEN TØNDER ApS

BRDR. JACOBSEN JACOBSEN ·• TØNDER BRDR. TØNDERApS ApS VESTERGADE VESTERGADE 35-39 · •DK 6270 TØNDER 35 - -39 6270 TØNDER VESTERGADE VESTERGADE 35-39 ·DK DK 6270 TØNDER 35 •DK DK 6270 TØNDER VESTERGADE VESTERGADE 35-39 ·39 6270 TØNDER 35 - 39 •DK 6270 TØNDER TLF. 7472 2081 • •FAX 7472 3773 TLF. 7472 2081 · mail@mobelhuset-2.dk TLF. 7472 2081 FAX 7472 3773 TLF. 7472 2081 · mail@mobelhuset-2.dk TLF. 7472 2081 • FAX 7472 3773 TLF. 7472 2081 · mail@mobelhuset-2.dk www.mobelhuset-2.dk www.mobelhuset2.dk www.mobelhuset-2.dk www.mobelhuset2.dk www.mobelhuset-2.dk www.mobelhuset2.dk

Dunlopillo elevationssenge fås fra kr. 19.9 Dunlopillo elevationssenge 19. Dunlopillo elevationssenge fåsfås frafra kr.kr. 19.99 Besøg vores store Dunlopillo Besøg vores store Dunlopil Besøg vores store Dunlopillo -Ganske enkelt rigtig god li -Ganske enkelt rigtig god -Ganske enkelt rigtig god lig ViVitilbyder: tilbyder: Vi ••tilbyder: Financiering a Financiering ••Financiering og af ko •Personlig Personlig ••Personlig ogog ko Udvidet Dansk • Udvidet Dans ••Udvidet Danske og mm •Levering Levering •• Levering ogog mo Alt i annoncen i annonce • •AltAlt i annoncen

Personlig og kompetent rådgivning wir sprechen Deutsch Personligog ogkompetent kompetentrådgivning rådgivning–––wir wirsprechen sprechenDeutsch Deutsch Personlig 21


TØNDER · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

22


KNIPLINGERNES HOVEDSTAD

[GB] For a long period Tønder was the capital of laces. The first laces were produced before 1600, but the lace industry had its palmy days from the beginning of the 1700s until the beginning of the 1800s. The history about the laces is told in Museum Sønder­ jylland Kulturhistorie Tønder and in Drøhses Hus in Storegade, which is a well-preserved citizen’s house from 1672. In both places it is naturally possible to see examples of the beautiful laces.

THE CAPITAL OF LACES DIE HAUPTSTADT DER KLÖPPELSPITZEN

[DE] Tønder war lange Zeit die Hauptstadt der Klöppelspitzen. Die ersten Klöppelspitzen wurden noch vor dem Jahre 1600 hergestellt, die Blütezeit der Klöppelindustrie war jedoch von Anfang des 18. bis Anfang des 19. Jahrhunderts. Die Geschichte dieses Handwerks wird im Museum Kulturhistorie Tønder und in Drøhses Hus in der Straße Storegade erzählt, ein sehr gut erhaltenes Bürgerhaus aus dem Jahre 1672. In beiden Museen kann man natürlich auch Beispiele der wunderschönen Klöppelspitzen bewundern.

[DK] Tønder var i en lang periode kniplingernes hovedstad. De første kniplinger blev fremstillet før 1600, men kniplingsindustrien havde sin storhedstid fra begyndelsen af 1700-tallet til begyndelsen af 1800-tallet. Historien om kniplingerne fortælles på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder og i Drøhses Hus i Storegade, der er et velbevaret borgerhus fra 1672. Begge steder kan man naturligvis også se eksempler på de smukke kniplinger.

23


N

TAG PÅ OPDAGELSE I BYER OG LANDSBYER DISCOVER TOWNS AND VILLAGES GEHEN SIE IN DEN STÄDTEN UND DÖRFERN AUF ENTDECKUNGSREISE

2017

[DK] Hvad er det for en bygning, hvorfor ligger den her, og hvad bør jeg se i denne by? Svarene på disse spørgsmål findes i 14 foldere, der giver tips til en byvandring i Tønder, Møgeltønder, Højer, Bredebro, Løgumkloster, Toftlund, Skærbæk, Havneby, Agerskov, Jejsing, Ballum, Sæd-Ubjerg, Løgumgårde-Ellum og Øster Højst. Findes også som app. [GB] Which kind of building is it, why is it situated here, and what should I see in this town? The answers to these questions can be found in 14 folders, which give tips for a walk in Tønder, Møgeltønder, Højer, Bredebro, Løgumkloster, Toftlund, Skærbæk, Havneby, Agerskov, Jejsing, Ballum, Sæd-Ubjerg, Løgumgårde-Ellum and Øster Højst. The folders are also available on an app.

24.-25.-26.-27. AUGUST Experience Authentic Hand Made Music Folk, roots, country, blues, traditional Irish and Scottish music, Americana - we have it all!

[DE] Was ist das für ein Gebäude, warum befindet es sich hier und was sollte ich mir in dieser Stadt anschauen? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie in 14 Broschüren, die Anregungen zu einem Stadtrundgang in Tønder, Møgeltønder, Højer, Bredebro, Løgumkloster, Toftlund, Skærbæk, Havneby, Agerskov, Jejsing, Ballum, Sæd-Ubjerg, Løgumgårde-Ellum und Øster Højst geben. Sie sind auch als App erhältlich.

The Story so far: Loudon Wainwright III (USA) Lucinda Williams (USA) Marc Cohn (USA) Allan Olsen (DK) Savage Rose (DK) Daniel Norgren (S) Grant-Lee Phillips (USA) Sara Watkins (USA) A.J. Croce (USA) Hush (DK) Kentaur (DK) Ìmar (SCO, IRL) Talisk (SCO) Afenginn (DK) Romengo (H) GLAS (DK, NO, FO, FI) Réalta (IRL) Nive Nielsen (G) Homesick Hank (DK) 4 days of fun, unique atmosphere, concerts, workshops, Camping at the festival grounds, excellent food and drinks!

Tickets at www.tf.dk 24


R

O

Johannes

Velkommen til / Willkommen im Restaurant

MADSTEDET Johanne’s

Kom og besøg vores 350 m2 store livsstilsbutik Hyggelig CAFÉ • Lækkert MODETØJ • BRUGSKUNST

SPECIALITETER • JAGT/OUTDOOR BEKLÆDNING

A Ons-fre: 11-17 · Lør-søn: 11-16 Vinkelvej 18, Rørkær · 6270 Tønder · Tlf.: 2144 5532 · www.brinksgaard.dk

Her kan du bl.a. nyde Vadehavstapas i den hyggelige Lammestue / Hier können Sie unter anderem Wattenmeer-Tapas in der gemütlichen Lammstube genießen.

P

Din helsekost forretning Vestergade 52 A - 6270 Tønder Tlf. 74 72 48 00 Mail.: toenderhelse@yahoo.dk

Vi glæder os til at se dig / Wir freuen uns darauf Sie begrüßen zu dürfen.

Q MADSTEDET Johanne’s Storegade 12, DK-6270 Tønder

www.johanneskaffebar.dk

31. maj-2. juni 2019

E-mail: info@johanneskaffebar.dk

Tlf. 7472 2022

Salgsmesse • Udstillinger Foredrag • Workshop m.m.

Åbningstider: se hjemmesiden / Die Öffnungzeiten können Sie unserer Website entnehmen.

Se mere på www.kniplings-festival.dk

25


TØNDER · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

MUSEERNE I TØNDER THE MUSEUMS IN TØNDER DIE MUSEEN IN TØNDER

[GB] The museums in Tønder comprise Kunstmuseet, Kulturhistorie Tønder and Vandtårnet. There is one entrance, and the ticket gives access to all three collections. Kunstmuseet exhibits the best art from the Nordic world from approx. 1880 until today and shows also special exhibitions from the rich Nordic design tradition in a building from 1999 with large, light rooms. Vandtårnet is furnished as a museum for the famous furniture architect Hans J. Wegner’s chair gift, consisting of 37 chairs, which in his opinion would best represent his design in his native town of Tønder. The exhibitions of Kulturhistorie Tønder reflect the good craftsmanship traditions of the region and show magnificent examples of laces, silver, furniture, faience and Dutch tiles.

[DK] Museerne i Tønder omfatter Kunstmuseet, Kulturhistorie Tønder og Vandtårnet. Der er fælles indgang, og billetten giver adgang til alle tre samlinger. Kunstmuseet udstiller den bedste kunst fra den nordiske verden fra ca. 1880 til i dag og viser desuden særudstillinger fra den rige nordiske designtradition i en bygning fra 1999 med store, lyse rum. Vandtårnet er indrettet som museum for den berømte møbelarkitekt Hans J. Wegners stolegave, der består af de 37 stole, som han mente ville repræsentere hans design på bedste vis i fødebyen Tønder. Kulturhistorie Tønders udstillinger afspejler egnens gode håndværksmæssige traditioner og viser fremragende eksempler på kniplinger, sølv, møbler, fajancer og hollandske fliser. 26


[DE] Die Museen in Tønder umfassen das Kunstmuseum, das Museum Kulturhistorie Tønder und den Wasserturm. Sie haben einen gemeinsamen Eingang und mit einer Eintrittskarte hat man Zugang zu allen drei Sammlungen. Im Kunstmuseum werden die Meisterstücke der Nordischen Kunst ab 1880 bis zum heutigen Tag ausgestellt. Darüber hinaus gibt es in einem Gebäude aus dem Jahre 1999, mit großen, hellen Räumen, Sonderausstellungen über die reiche Nordische Designtradition. Der Wasserturm ist als Museum für das sogenannte Stuhlgeschenk des berühmten Möbel­architekten Hans J. Wegner eingerichtet, welches aus 37 Stühlen besteht, von denen er meinte, das diese sein Design in seiner Geburtsstadt am besten repräsentieren würden. Die Ausstellungen im Museum Kulturhistorie Tønder spiegeln die ausgezeichneten handwerklichen Traditionen der Gegend wider und zeigen hervorragende Beispiele von Klöppelspitzen, Silber, Möbeln, Fayencen und holländischen Fliesen.

27


E N F

Æ A X C B D

Kongsmark Side / Page / Seite 41 Havneby Side / Page / Seite 51

G

28


A

Sport- og fritid for hele familien! Mio Mondo RØMØ

d!

Nyhe

E I RIB 017 K I T U n2 NY B mmere o er i s n b Å

UN SK Ø E D M FIN RØ O Å D P N N MO IKKE O I T M BU I

NYFORM, SÆD Sønderløgumlandevej 12, 6270 Tønder

NYFORM & MIO MONDO, RØMØ Lakolk Butikstorvet 10, 6792 Rømø

www.ny-form.com 29


RØMØ · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

[DK] Rømø er med rette kendt for sin 12 km lange strand. Den brede og kridhvide sandstrand er en uimodståelig tumleplads for børnene, hvor de kan soppe, bade og samle strandskaller. Mod vest ligger stranden ved Lakolk, som især er populær hos børnefamilierne, fordi den er så bred, og fordi der hverken er hestehuller eller voldsomme bølger. Navnlig på Sønderstrand mod syd er der fine muligheder for vindsport, og begge strande er tydeligt opdelt i bilfri områder og områder, hvor det er tilladt at køre i bil. For mange er det en helt særlig ferieoplevelse at ride langs stranden, og uden for sommerperioden er en vandre­­tur på stranden en livgivende fornøjelse, når man bliver blæst igennem af vinden og indånder den friske havluft. [GB] Rømø is rightly known for its 12-km-long beach. The wide and chalk-white sand beach is an irresistible playground for the children, where they can paddle, bathe and collect shells. To the west you will find the beach at Lakolk, which is especially popular with families with children, because it is wide and because there are neither holes nor huge waves. Especially at Sønderstrand to the south there are fine possibilities for wind sports, and both beaches have been clearly split up into car-

30

free zones and zones, where cars are allowed on the beach. For many people it is indeed a special holiday experience to ride along the beach, and outside the summer period a walk on the beach is a life-giving pleasure, when you feel the wind blow and breathe in the fresh sea air. [DE] Die Insel Rømø ist zu Recht für ihren 12 km langen Strand bekannt. Der breite, kreideweiße Strand ist ein unwiderstehlicher Spielplatz für Kinder, auf dem sie plantschen, baden und Muscheln sammeln können. Richtung Westen liegt der Strand von Lakolk, der bei Familien mit Kindern wegen seiner Breite besonders beliebt ist, und weil es dort weder Rippströmung noch heftige Wellen gibt. Besonders am Sønderstrand im Süden der Insel gibt es gute Möglichkeiten für Windsport, und beide Strände sind deutlich in autofreie Zonen, und Gebiete in denen das Autofahren erlaubt ist, aufgeteilt. Für viele Gäste ist es ein ganz besonderes Urlaubserlebnis am Strand entlang zu reiten, und außerhalb der Sommersaison ist ein Spaziergang am Strand ein beleben­ des Vergnügen, wenn man vom Wind durchgepustet wird und die frische Meeresluft einatmet.


FANTASTISK STRAND

FANTASTIC BEACH EIN FANTASTISCHER STRAND

31


B

CECIL

Vi byder velkommen med

Rømøs største udvalg af mode tøj og sko

STREET ONE FREEQUENT SOULMATE

til smarte piger i alle aldre og størrelser

NÜ WOMAN ILSE JACOBSEN ZE-ZE OFELIA KAFFE

ÅBEN AG HVER D ET... R HELE Å Skoafdelingen er altid fyldt op med sæsonens nyheder fra...

CREAM IN FRONT ZHENZI JUNA ROSE STR. 42-56

Women of all ages...

- til både damer og herrer

Lakolk Butikscenter 19 6792 Rømø - Tlf. 88 93 51 52 info@byvicky.dk

32

Find os på facebook www.facebook.dk/byvicky


13

C

Åbningstider / Öffnungszeiten: Hver dag – hele året / Jeden Tag – Ganzjährig. . . 10.00-17.00 1/7 - 20/8: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00-19.00 Selvdyp En god og aktiv oplevelse for hele familien... Åben for selvdyp hver dag (også lørdag & søndag). Sidste opstart kl. 15.00 Fra 1.7.-20.8. er sidste opstart kl. 16.00

Selbstziehen Ein schönes und aktives Erlebnis für die ganze Familie... Kerzen ziehen jeden Tag (auch Samstag und Sonntag). Letzter Anfang um 15.00 Uhr. Vom 1.7. - 20.8. letzter Anfang um 16.00 Uhr.

Lys til fabrikspriser Flotte hånddyppede gennemfarvede lys.

Kerzen zu Fabrikspreisen Schöne handgezogene durchgefärbte Kerzen.

BRUGSKUNST · LYSFABRIK · SELVDYB · DELIKATESSER · SHOP AMOK GESCHENKARTIKEL · KERZENFABRIK · SELBSTZIEHEN · DELIKATESSEN · SHOP AMOK

Rømø Lys Lakolk Butikscenter 18 6792 Rømø Tlf. 73 75 51 51

www.romolys.dk info@romolys.dk

Find os på Facebook www.facebook.dk/romolys

33


RØMØ · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

BØRNENE ELSKER DET THE CHILDREN LOVE IT KINDER LIEBEN ES

34


[DK] Børnene elsker at holde ferie på Rømø, fordi her er så mange spændende aktiviteter fra tidlig morgen til sen aften. I Lege- og Labyrint­parken findes en masse sjove spil, alle sammen i over­ størrelse, bl.a. en kæmpelabyrint på mere end 12.000 m2. I Legelandet i Lakolk kan børnene prøve kræfter med de mange hoppeborge, og hvis man er stor nok, kan man også køre på segway. Der findes en pragtfuld naturlegeplads ved Kirkeby Plantage, og Rømø Lege- og Hesteland er én kæmpestor legeplads. Der er en minigolfbane på Rømø, og i Ballum kan man spille fodboldgolf. Børnene kan også ride en tur i plantagen eller langs stranden, hvis man lejer en hest hos Kommandørgårdens Islændercenter, Thomsens Ridecenter eller Rømø Ponyfarm. [GB] The children love to spend the holiday on Rømø, as there are so many exciting activities from early morning until late in the night. In the labyrinth park Lege- og Labyrintpark you will find lots of funny games, all of which are outsized, among other things a huge labyrinth of more than 12000 m2. In the play land in Lakolk the children can test their strength in the many bouncy castles, and if they are old enough, they can also ride a Segway PT. There is a magnificent nature playground at Kirkeby Plantage, and Rømø Lege- og Hesteland is in itself a huge playground. A mini golf course can also be found on Rømø, and in Ballum it is possible to play football golf. The children can also go for a ride in the plantation or along the beach, if you rent a horse at Kommandørgårdens Islændercenter, Thomsens Ridecenter or Rømø Ponyfarm. [DE] Kinder lieben es auf Rømø Urlaub zu machen, weil es hier von früh morgens bis spät abends viele interessante Aktivitätsmöglichkeiten gibt. Im Rømø Spiel-und Labyrinthpark gibt es zahlreiche lustige Spiele, alle in Übergröße, z.B. ein Riesenlabyrinth mit einer Größe von fast 12.000 m2. Im Spieleland in Lakolk können die Kinder ihre Kräfte mit den vielen Hüpfburgen messen, und wenn man alt genug ist, kann man sogar Segway fahren. In der Kirkeby Plantage gibt es einen herrlichen Naturspielplatz, und der Rømø Play & Horsepark ist ein riesengroßer Spielplatz. Auf Rømø kann man Minigolf, und in Ballum Fußballgolf spielen. Mietet man ein Pferd bei Kommandørgårdens Isländercenter, Thomsens Pferde­ vermietung oder bei Rømø Ponyfarm können die Kinder einen Ausritt im Wald oder am Strand entlang machen. 35


RØMØ · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

KOMMANDØRGÅRDEN

[DK] Engang var hvalfangst i Nordatlanten den vigtigste beskæftigelse for mændene fra Rømø. Man regner med, at der omkring 1770 var 450 hvalfangere på Rømø, og de blev ofte betroet kommandoen over hvalfangerskibene. På Rømø kaldte man dem kommandører, og mange af deres statelige gårde findes stadig. Nationalmuseet har indrettet museum i en af de fine, stråtækte kommandørgårde, nemlig Harcke Thadens’ gård fra 1749, med fornemme udskæringer, bemalede paneler og hollandske fliser på væggene.

National Museum has created a museum in one of the fine, thatched commodore’s farms, namely Harcke Thadens’ farm from 1749 with fine cuttings, painted panels and Dutch tiles on the walls. [DE] Früher war der Walfang im Nordatlantik die wichtigste Einnahmequelle für die Männer von Rømø. Man nimmt an, dass um das Jahr 1770 ungefähr 450 Walfänger auf Rømø ansässig waren, denen man nicht selten das Kommando auf den Walfängerschiffen übertragen hat. Auf Rømø nannte man sie „Kommandører“, und viele ihrer stattlichen Höfe sind immer noch erhalten. Das dänische Nationalmuseum hat in einem der schönen, reetgedeckten Kommadørhöfe, nämlich im Hof von Harcke Thadens aus dem Jahre 1794, ein Museum eingerichtet, mit vornehmen Schnitzereien, bemalten Paneele und holländischen Fliesen an den Wänden.

[GB] Once whaling in the North Atlantic was the most important occupation for the men from Rømø. Around 1770 there were 450 whalers on Rømø, and they were often entrusted with the command of the whaling ships. On Rømø they were called commodores, and many of their stately farms can still be found. The 36


D

F

tz elpla i p S mø land/ Lege akolk Rø L

rømø Auto service

vesterhAvsvej 15 - 6792 rømø - tlf. 74 75 53 28

Autoværksted

AutowerkstAtt

Reparation af alle vognmærker. Ny Bosch testudstyr og egendiagnose.

Reparatur von allen Wagemarken. Neueste Bosch Testgeräte und Eigendiagnose.

servicestAtion

tAnkstelle

Benzin, diesel, autogas, olie og smøring.

Benzin, Diesel, Autogas, Öl und Abschmierung.

kiosk

Vesthop.dk Tel.: +45 2262 1018 · post: vesthop@events.dk Åbent: Påske, Kristi himmelfart, pinse og sommer fra 28.6 til 25.8 Öffnen: Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten und Sommer von 28.6 bis 25.8

E

G

Må vi udleje dit sommerhus?

kiosk

støvsuger

Bier, Sprudel, Alkohol, Tabaks­ waren, Kaffee, Kuchen, Eis, Chokolade, Heizmaterial für Kamin und den Grill, Autozubehör. Jetzt auch Paketannahme und ­versendung mit dem GLS Pakkendienst.

dAtAvAsk

AutossAuger

med 5 programmer – Vasker person­ og varevogne til max. højde 225 cm.

voll Aut. multiwAschAnlAge

med øl, vand, spiritus, tobaks­ varer, kaffe, kager, is, chokolade, grill­/pejsebrænde og autotilbehør. Nu også forsendelse af pakker med GLS Pakke Shop.

für PkW und Lieferwagen, max. höhe 225 cm.

Ponyridning Ponyridning på på Rømø Rømø –– Ponyreiten Ponyreiten auf auf Rømø Rømø Rideture på stranden Rideture på stranden –– Ausritte Ausritte am am Strand Strand Swenja Swenja Peters Peters Rimmevej Rimmevej 47 47 Tlf. 41 Tlf. +45 +45 24 24 41 41 57 57 41

dansommer – dit lokale udlejningsbureau

H

Reiterhof Thomsen auf Römö Thomsens Ridecenter på Rømø

Skov-/Strandture · Hestepension Hesteudlejning · Pony med ledsager Wald-/Strandritte · Pferdepension Pferdeverleih · Führponys

Kontakt os lokalt Svend Bruun tlf. 20 20 64 56 sb@dansommer.dk

Sigurd-Thomsen.com · Tel. +45 7475 6880 /Reiterhof.Thomsen · Vråbyvej 9 · 6792 Havneby

37

15 15


I

g fo

He tu Va Bu re Ki te øs Se ell nø

a

NaturceNter tøNNisgård

Havnebyvej 30 · 6792 Rømø · Tlf: +45 74755257 · info@tonnisgaard.dk · www.tonnisgaard.dk

Velkommen!

Willkommen!

Vi har til huse i en hyggelig stråtækt Kommandørgård på Rømø, midt i Nationalpark Vadehavet. Vi har en udstilling om Vadehavet, strand, moser, skove og hvalfangst og meget mere. Her er ting af trække i, mærke på, lytte til og læse om.

Unser Naturcenter befindet sich im gemütlichen Reetdach gedeckten Hof Tønnisgård auf Rømø in Mitten des Nationalparks Wattenmeer. In unserer Ausstellung geht es um das Wattenmeer, den Strand, die Wälder, den Walfang und vieles mehr. Hier kann man ausprobieren, fühlen, lesen und spielen.

38

Tir On To Fre

P

Fra ma åb Vo vo

Hu el


Hele året byder vi på forskellige guidede ture ud i Nationalpark Vadehavet. Bl.a.: Vadehavsture Bunkerture rejefangstture Kirken fortæller tema cykelture østersture og meget mere… Se turkalender og book på hjemmesiden eller gi os et kald – reservation er nødvendig – især i sæsonen.

aktiviteter i huset Tirsdage 10-12 – Dragebyg Onsdage 10-12 – Leg med muslinger Torsdage 10-12 – Ravslibning Fredage 10-12 – Åbent værksted

aktivitäten im Labor alle touren 10-12 uhr Dienstag - drachenbau Mittwoch - Basteln mit Muscheln Donnerstag - Bernsteinschleifen Freitag - Offene Werkstatt

Praktische Hinweise

Fra 1. marts til 31. oktober har vi åbent mandag-fredag fra 10.00-16.00 samt åbent søndage i juli og august. Vores vinteråbningstider kan findes på vores hjemmeside.

Vom 1. März bis zum 31. Oktober haben wir Montags bis Freitags von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Juli und August sind wir auch Sontags da. Für unsere Öffnungszeiten im Winter schau auf unserer Homepage vorbei. Preise: Eintritt Ausstellung, Erwachsene: 22 Kr. Kinder: 11 Kr. Wir können leider keine Kredit-/EC-Karten annehmen.

HusK tiLMeLdiNg via mail, telefon eller vores hjemmeside.

Bitte vorher anmelden, über telefon, Mail oder unsere Website.

Praktiske oplysninger

39

RVEJ L

ER ED

en . e

guidede ture for hele familien

Das ganze Jahr bieten wir verschiedene geführte Touren an. Zum Beispiel: Wattwanderung Bunkertour garnelenfang erzählungen am Friedhof tema radtouren austernsafari und vieles mehr… Siehe unseren Tourkalender auf der Homepage oder schauen Sie rein – Wir nehmen auch gerne einen Anruf an!

N ATU

k

geführte touren für die ganze Familie


as k

man seinen Hund ohne Leine laufen lassen darf.

svej

G e r t ru

dR

Æ

Rømø Genbrugsplads

steder e værk kreativ werkstatt e kreativ

e

NYD NATUREN SAMMEN MED DIN HUND

il liesp fami le spie

ENJOY THE SCENERY WITH YOUR DOG GENIEßEN SIE DIE NATUR GEMEINSAM MIT IHREM HUND

læs e lese lounge loun ge

[DK] De brede strande og digerne med udsigt til fuglelivet ved Vadehavet inviterer til lange traveture med menneskets bedste ven. Med få undtagelser er hunde i snor velkomne på alle strandene, hvor de i vinterhalvåret kan løbe frit. Det kan de også i områdets hundeskove, og på Rømø alene er der tre af dem. Nyd den smukke natur sammen med din hund. [GB] The wide beaches and the dikes with a view of the bird life of the Wadden Sea invite to long walks with man’s best friend. With a few exceptions dogs on a leash are welcome on all of the beaches, where they can run free in the wintertime. They are also allowed to run free in the dogwoods of the area, and on Rømø there are a total of three of these woods. Enjoy the beautiful scenery with your dog.

lån leih bøger e ein buch

børn for nder ki für

Lakolk

[DE] Die breiten Strände und die Deiche mit Aussicht über das Vogelleben im Wattenmeer laden zu langen Spaziergängen mit dem besten Freund des Menschen ein. Bis auf wenige Ausnahmen sind angeleinte Hunde an allen Stränden willkommen, wo sie im Winterhalbjahr sogar frei laufen dürfen. Dies ist ebenfalls in den Hundewäldern der Umgebung zugelassen, und auf Rømø gibt es nicht weniger als drei davon. Genießen Sie die wunderbare Natur in Gesellschaft Ihres Hundes.

fri wifi kostenloses WLAN

Rømø

Sommerferien 2017 Få mere info på tbib.dk

40


J

Rømø Slagteren

RØMØ L AMMEKØD – RØMØ L AMMFLEISCH – RØMØ L AMBMEAT Politi

I

Velkommen · Willkommen · Welcome Øens største udvalg af kød til grillen Rødvinsmarinerede bøffer - Lammefilet - Cumberland grillpølser

J

Die größte Auswahl an Grillfleisch auf der Insel Marinierte Steaks - Lammfilets - Cumberland Würstchen

M

The island’s largest selection of meat for the barbeque Beefsteaks with redwine - Lambfilet - Cumberland Sausage L

Åbningstider: P

ril

Skovlegeplads

en

RØMØ SLAGTEREN 2·K

ongsmark · 6792

www.romoslagteren.dk 41

m

ø

Se romoslagteren.dk


K

L

Lille hyggelig Bed & Breakfast midt på Rømø med 7 individuelle værelser fra 1-4 personer. Adgang til dejlige opholdsstuer, fælleskøkken og trådløst internet. Hjemmelavet morgenmad serveres. Hestebokse udlejes.

Rømø Lege- og Labyrintpark er stedet, hvor hele familien udfordres med aktiv leg. Her er 2-3 timers leg for alle. Gode familierabatter.

hoselseogkeld@hotmail.com · www.hoselseogkeld.dk Bed & Breakfast · Hos Else og Keld · Rømø Havnebyvej 110 · Kongsmark · 6792 Rømø · Tlf. +45 74755106

M SERVICE

ken

Hundebutik

• Hundtrailere og fårhegn til leje

Se åbningstider på www.rlp.nu

• Dog Sitting efter aftale

Nord for Havneby ved Rømø Gl. Skole på Engvej : Følg skiltene Ring 2046 1461 eller 2330 4250

• Verleih von Hundeanhänger und Schafszäunen • Dog Sitting auf Anfrage DogIn · Gl. Skolevej 7 · 6792 Rømø +45 61160682 · www.dogin.eu · contact@dogin.eu

CAFÉ OG ANTIKVITETER CAFÉ AND ANTIQUES CAFÉ UND ANTIQUITÄTEN [DK] Hattesgaard er en af Rømøs ældste kaptajnsgårde, og i dag danner den rammen om en spændende antikbutik og en hyggelig café, hvor man kan nyde kaffe, te og hjemmebagt kage. [GB] Hattesgaard is one of the oldest captain farms on Rømø, and today it creates the setting for an exciting antiques shop and a cosy café, where you can enjoy a cup of coffee or tea and homemade cakes. [DE] Hattesgaard ist einer der ältesten Kapitänshöfe auf Rømø, der heute den Rahmen um ein interessantes Antiquitätengeschäft und ein gemütliches Café bildet, in dem man Kaffee, Tee und selbstgebackenen Kuchen genießen kann. 42


HAVET SOM SPISEKAMMER

[GB] It is a fine experience to visit Rømø Harbour – especially when the cutters land their catch of common shrimps. They are caught on shallow waters, and from the nets they are dumped directly into the pot on the deck, where they are boiled in seawater. It demands a bit of deftness to shell them, but patience is rewarded: the shrimps are a delicacy. It you feel like plucking oysters, you can participate in an oyster safari in the Wadden Sea – but do not forget your rubber boots.

THE SEA AS A LARDER DAS MEER ALS SPEISEKAMMER

[DE] Dem Hafen von Rømø einen Besuch abzustatten ist ein tolles Erlebnis– besonders wenn die Fischkutter mit den gefangenen Nordseegarnelen am Kai anlegen. Sie werden mit Netzen im seichten Wasser gefangen, und danach an Deck in einem Kessel mit Meerwasser gekocht. Um die Garnelen zu puhlen benötigt man etwas Fingerspitzengefühl, aber man wird für seine Geduld belohnt: die Garnelen schmecken himmlisch. Möchte man gerne Austern pflücken, gibt es die Möglichkeit an einer Austernsafari im Wattenmeer teilzunehmen – aber vergessen Sie die Gummistiefel nicht!

[DK] Det er en fin oplevelse at aflægge Rømø Havn et besøg – især når fiskekutterne lægger til kaj med deres fangst af hesterejer. De fanges på det lave vand, og fra nettene havner de direkte i en gryde på dækket, hvor de bliver kogt i havvand. Det kræver lidt fingerfærdighed at pille dem, men tålmodigheden belønnes: rejerne er en himmerigsmundfuld. Hvis man har lyst til at plukke østers, kan man deltage i en østerssafari i Vadehavet – men husk gummistøvler!

N

DanCenter mangler sommerhuse til udlejning

ter Ring nu til DanCen 50 50 75 Jakob Teislev på 73

43


RØMØ · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

MED VINDEN SOM LEGEKAMMERAT

THE WIND AS A PLAYMATE MIT DEM WIND ALS SPIELGEFÄHRTEN

44


[DK] Sønderstrand på Rømø er en formidabel legeplads for børn og voksne, især for dem der holder af at have vinden som legekammerat. Stranden er nemlig suverænt det bedste sted i Danmark, når det gælder vindsport. Den er op til 4 km bred, og den er opdelt i tre områder. Til venstre befinder området for strandsejlere og blokarts sig, mens området til højre er kitebuggy-område. Længere mod nord er der et bilfrit område, hvor man kan slappe af på sit badehåndklæde og være i fred for alle slags køretøjer. Dragefestivalen i september på stranden ved Lakolk er et helt utroligt skue, når tusindvis af drager i alle størrelser og alle regnbuens farver stiger til vejrs. [GB] Sønderstrand on Rømø is a formidable playground for children and grown-ups, especially for those who are fond of having the wind as a playmate. The beach is namely the unparalleled place in Denmark, when it comes to wind sports. It is up to 4 km wide, and it has been divided into three areas. To the left the area is for beach sailors and blokarts, whereas the area to the right is a kite buggy area. Further north there is a car-free area, where it is possible to relax on the beach without being disturbed by all kinds of vehicles. The kite festival in September on the beach at Lakolk is a spectacular show, when thousands of kites in all sizes and colours of the rainbow rise into the air. [DE] Der Sønderstrand auf Rømø ist ein riesiger Spielplatz für Kinder und Erwachsene, besonders für diejenigen, die den Wind als Spielkammeraden bevorzugen. Der Strand ist nämlich bei Weitem der beste Ort in Dänemark, wenn es um Windsport geht. Er ist bis zu 4 km breit und in drei Gebiete unterteilt. Links befindet sich das Gebiet für Strandsegler und Blokarts, während das KitebuggyGebiet auf der rechten Seite liegt. Weiter Richtung Norden befindet sich eine autofreie Zone, in der man sich auf seinem Badehandtuch entspannen kann, ohne von irgendwelchen Fahrzeugen gestört zu werden. Das Drachenfestival im September am Strand von Lakolk ist ein spektakuläres Schauspiel, wenn tausende von Drachen in allen Größen und in allen Farben des Regenbogens in den Himmel steigen. 45


0

KOMMANDØRGÅRDEN RØMØ Åbe Open n/ 36 dage 5

Hotel & Camping

Restaurant & Bar

Play & Horsepark

Wellness & Beauty

• Hotelværelser / Zimmer / Rooms

• A`La Carte Restaurant

• 110 Islandske heste

• REN produkter, 100% plante &

• Hytter / Hütten / Cabin

• Børnemenu og legehjørne /

• Ridning på Rømø og Mandø

mineralstoffer

• Ferielejligheder / Ferienwohnungen

Kindermenu und Spielecke / Kids

• Ridecenter m. rytterstue, stalde,

• Indendørs & Udendørs Pool

/ Apartments

Menu and playcorner

ridehal, Interaktiv heste udstilling

• Damp, Saunaer, Tepidarium,

• Direkte ved Vadehavet /

• Fiskebuffet & themabuffet

og "Crazy Horse bar".

• Live Musik (se program)

• Heste- og æselvognsture

• Tyrkisk Hamam, Bambus, Klassisk,

• Take Away

• 30 forskellige familieaktiviteter

Welldhara, Thai

Direkt beim Wattenmeer / Direct by the Waddensea

Kraxenofen, Fitness

www.kommandoergaarden.dk, Havnebyvej 201, DK-6792 Rømø - Tlf +45 74755122 46


P

Havnebyvej 214 · 6792 Rømø · tel.: 7475 52 44 · www.romobageri.dk

Uhm…

Mmmm… wie es duftet und schmeckt, wenn

Rømø Bageri beliggende i Havneby på Rømø byder på et stort udvalg i brød og kager. Det godt håndværk er høje­ ste prioritet, og vi fremstiller selv alle vore produkter. Vi har også et udvalg i brød og kager til allergikere – såsom sukkerfri, glutenfri og laktosefri. I butikken har vi et udvalg af lækre specialiteter, blandt andet marmelade, honning, te, kaffe og juice. Vi laver gerne gavekurve eller gavekort. Besøg vores café, hvor der er mulighed for at nyde en mor­ genkomplet, frokostplatte eller kaffen til kagen.

Die Rømø Bäckerei in Havneby auf Rømø bietet eine große Auswahl an Brot und Kuchen, und hier wird größten Wert auf gutes Handwerk gelegt. Wir stellen alle unsere Produkte selber her. Außerdem haben wir eine große Auswahl an Brot und Kuchen für Allergiker – zuckerfrei, glutenfrei und laktosefrei.

hvor det dufter og smager, når der er frisk brød og lækre kager!

Åbningstider samt yderligere information findes på www.romobageri.dk eller følg os på Facebook..

Vi modtager også betaling på Swipp og MobilePay.

es frisches Brot und leckeren Kuchen gibt!

In unserem Geschäft führen wir eine angemssene Auswahl an spezieller Marmelade, Honig, Tee, Kaffee und Saft. Geschenk­ gutscheine und Geschenkkörbe sind ebenfalls erhältlich. Besuchen Sie auch unser Café, wo man ein Frühstück, eine Kleinigkeit zu Mittag und Kaffee und Kuchen genießen kann. Öffnungszeiten sowie weitere Informationen finden Sie auf www.romobageri.dk oder af Facebook.

Pres din eg en A ppelsinjui friske ce Pressen Sie frischen Ora Ihren eigenen ngensaft .

Den eneste rigtige bager på Rømø … | Die einzige Bäckerei auf Rømø … 47


Q

S • • • •

Rømø Åbningstider Sommer Alle dage

Vinter Alle dage

7-20

irekte på havnen, med D udsigt over kuttere Altid friske fisk Friskrøget fisk fra eget røgeri Besøg også vores Fisketeria som er kendt for de lækre fiske retter I vor forretning har vi stort udvalg i friske fisk samt lækre fiskedelikatesser

• • • • •

Direkt am Hafen, mit Aussicht auf die Kutter Immer frische Fische Frischgeräucherter Fisch aus eigener Räucherei Besuchen Sie auch unsere Fisketeria, die für die leckere Fischgerichte bekannt ist. In unserem Geschäft haben wir eine grosse Auswahl an frische Fische und Fischdelikatessen

7-18

Dagli’ Brugsen Rømø Nordre Havnevej 2 6792 Rømø Tlf. 73 71 07 00

v/Susan du Prie Havnepladsen · 6792 Rømø Tlf. 74755306

Brød fra egen ovn

R

T

LÆKKERT – NEMT OG BILLIGT • Mad- og dessert pandekager • Sandwich / Café retter • Is m.m.

CYKELUDLEJNING FAHRRADVERLEIH BIKE RENTAL FIETSVERHUUR

ider/ Åbningst ten ei Öffnungsz k Faceboo

Velkommen til

Rømø

Pandekagehus

Alle retter som take fåes away / Alle Geric zum Mitnhte sind ehmen

Vestergade 6 · 6792 havneby tlf. 2653 8444

BILLARD GOLF & BOWLING GOLF U

Havneby Kro Restaurant · Bar · Buffet · Værelser/Zimmer

Ny adresse / Neue Adresse Nørre Frankel 1b • Havneby • Tlf +45 88935040

Havneby Kro · Skansen 3 · Havneby · 6792 Rømø www.Havneby-Kro.dk · /Havneby.Kro · Tel. +45 74 75 75 35 48


V

Buffet datoer mm Buffet kr. 228,00/31,45 euro

49


4 H A

X

tag eb

t a g e b je

25

ÅBNINGSTIDER: Alle dage også lørdag og søndag Åbningstider: kl. 10-17.30

Stor Spor t Out på Tor let ve i Havn t eby

Åbningstider: Alle dage også lørdag og søndag kl. 10-17.30

Dy

ss

g

Åbningstider: Alle dage også lørdag og søndag kl. 10-17.30

rhø

Stor Sport Ou tl på Torve et i Havne t by Stor Sport Ou tl på Torve et i Havne t by

42

Lan gd

 14  14

Åbningstider: Alle dage også lørdag og søndag kl. 10.00 - 17.30

25

Alle dage også lørdag og søndag kl. 10.00 - 17.30

42

Lan

S

Stra D ndska

ys

se bj

gend

Sø n

rhø

24 19

S Strandskaden

Sø n

24

Rim

Lakolk butikscenter 16 · Lakolk · rømø · 30 43 90 70

63

Vestergade 2 · Havneby · RØMØ · 73 34 62 17

Vestergade 2 · Havneby · rømø · 73 34 62 17

Rim

Lakolk butikscenter 16 · Lakolk · rømø · 30 43 90 70

63

Strandgade 7 . Vestergade 6960 Sande Hvide Sande . Telefon 97 17 30 17 Strandgade 7 . 6960 Hvide . Telefon 176230 2 · Havneby · RØMØ ·97 73 34 17 17

Vestergade 2 · Havneby · rømø · 73 34 62 17

ev m

ej

50

Strandgade 7 . Hvide 6960 Sande Hvide Sande . Telefon 97 17 17 30 17 Strandgade 7 . 6960 . Telefon 97 17 30

d er

e eSj n

ev m

19


1 Turistbureau / Tourist office / Touristbüro 2

Færge / Ferry Rømø-Sylt / Fähre (s. 110)

3

Bus

O

P H

K V

R T 3 Z

51

Q

Y 1

X

U S 2


Y Hent vores gratis katalog Holen Sie sich unseren kostenlosen Katalog Get our catalogue for free

0400:

En uge fra kr. 8.522,til 14 pers. inklusiv slutrengøring

Eine Woche ab 1.183 Euro für 14 Pers. inklusive Endreinigung

One week from 1.183 Euro for 14 pers. with final cleaning

Rum til store ferieoplevelser Platz genug für groẞe Urlaubserlebnisse

Space enough for great holiday experiences

52


Vi har alt fra 2 personers lejligheder til 24 personers poolhuse. 0135:

En uge fra kr. 2.764,til 4 pers.

Eine Woche ab 389,- Euro für 4 Pers. One week from 389,- Euro for 4 pers.

Wir haben alles im Angebot, sowohl Ferienwohnungen für 2 Personen als auch Poolhäuser für 24 Personen. We offer everything from apartments for 2 persons to pool houses for 24 persons.

0394:

En uge fra kr. 3.451,til 4 pers.

Eine Woche ab 478,- Euro für 4 Pers. One week from 478,- Euro for 4 pers.

En god oplevelse

BOOK/ BUCHEN SIE HIER:

FERIEPARTNER RØMØ Nørre Frankel 1 . DK-6792 Rømø T: +45 74 75 51 30 E: romo@romo.dk feriepartner.dk/roemoe / feriepartner.de/roemoe / feriepartner.com/roemoe

53

Ein gutes Erlebnis A great experience


RØMØ · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

VELVÆRE

FOR KROP OG SIND WELLNESS FOR BODY AND SOUL WOHLBEFINDEN FÜR KÖRPER UND SEELE

54


Z

Wellness Velvære for krop og sjæl Forkæl dig selv på Enjoy Resorts Rømø som har Danmarks største wellness-afdeling Verwöhnen Sie sich im Enjoy Resorts Rømø das die größte Wellness-Abteilung in Dänemark hat Spoil yourself at Enjoy Resorts Rømø which has the largest Wellness department in Denmark

[DK] Mærk velbehaget snige sig ind i krop og sind når du synker ned i de varme bade eller flyder i saltvandsbassinet. Enjoy Resorts på Rømø har Danmarks største wellness afdeling på 2.600 m² fyldt med harmoni og nydelse. Tæt ved er også Kommandørgårdens Wellness- & Beautycenter, og længere inde i landet byder Arrild Svømmehal på saunagus og fiskespa.

Entre: 250,- DKK

[GB] Feel the well-being creeping into body and soul when you sink down into the hot bath or float in the salt bath. Enjoy Resorts on Rømø has Denmark’s largest wellness department of 2,600 m² filled with harmony and wellness. Close by you will also find the Wellness & Beauty Center of Kommandørgården, and further into the country the swimming baths of Arrild Svømmehal offers sauna fog and fishing spa.

Badeland Er du til plask og leg? Magst Du Planschen und Spielen? Are you to splash and play?

[DE] Spüren Sie wie sich das Wohlbefinden in Körper und Seele schleicht, wenn Sie in die warmen Bäder oder in das Salzwasserbecken eintauchen. Enjoy Resorts auf Rømø hat Dänemarks größten Wellnessbereich mit einer Größe von 2600 m², voller Harmonie und Genuss. Ganz in der Nähe befindet sich auch Kommandørgårdens Wellness- & Beautycenter, und weiter im Landesinneren bietet die Schwimmhalle in Arrild Sauna-Aufgüsse und Fisch-Pediküre an.

Entre: 75,- / 35,- DKK info-rr@enjoyresorts.dk +74 75 56 55· www.enjoyresorts.dk 55


RØMØ · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

HER STARTER GOLFSÆSONEN THE START OF THE GOLF SEASON HIER BEGINNT DIE GOLFSAISON

56


Z

RØMØ GOLF LINKS Rømø Pay & Play – en 9-hullers bane Alle kan spille også uden medlemsskab Alle können spielen auch ohne Mitgliedschaft Everyone can play also without membership Pris 150,- DKK / 21,- EURO [DK] Danmarks professionelle golf tour, ECCO Tour, slår altid sæsonen i gang på Tønder Kommunes baner. Brundtlandbanen ved Toftlund og Rømø Golfklub, med Vadehavet som kulisse, har sendt en række af landets største golfprofiler på greenen. Der er også baner ved Arrild og Tønder, og de fire golfbaner i kommunen har hver deres udfordringer. [GB] Denmark’s professional golf tournament, ECCO Tour, always marks the start of the season on the golf courses in Tønder Municipality. The Brundtland course at Toftlund and Rømø Gofklub, with the Wadden Sea as the scenery, have sent a number of the greatest golf profiles in the country on the green. There are also courses at Arrild and Tønder, and each of the four golf courses in the Munic­ ipality has its own challenge.

18-hullers links golfbane Smuk beliggenhed direkte ud til havet Spielen Sie mit einem wunderschönen Blick auf das Wattenmeer Beautiful located directly next to the sea

[DE] Dänemarks professionelle Golf Tournee, die ECCO Tour, eröffnet jedes Jahr die Golfsaison auf den Golfplätzen der Großgemeinde Tønder. Der Golfplatz Brundtlandbanen in Toftlund und der Rømø Golfklub, mit dem Wattenmeer als Kulisse, haben eine Reihe der größten Golfprofile auf das Green geschickt. Golfplätze gibt es ebenfalls in Arrild und Tønder, und jeder der vier Golfplätze in der Großgemeinde hat seine speziellen Herausforderungen.

Pris 300,- DKK / 42,- EURO info-rr@enjoyresorts.dk +74 75 56 55· www.enjoyresorts.dk 57


SKÆRBÆK · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

MELLEM HIMMEL OG HAV BETWEEN SKY AND SEA ZWISCHEN HIMMEL UND MEER

58


[DK] Skærbæk er en aktiv handelsby på kanten af marsklandet. Handels­gaden Storegade bliver ind imellem smukt pyntet med ”garn­grafitti” i form af strikkede og hæklede ting og sager. Byen blev i sin tid verdens­­kendt på grund af de smukke tæpper i jugendstil, der blev vævet på byens væveskole. Der findes hele fire Kløverstier, hvor man kan vandre fra 2,5 km til 10 km gennem byen, til Hjemsted Oldtidspark, i marsken og i naturen. [GB] Skærbæk is an active commercial town on the outskirts of the marshlands, and sometimes its commercial street Storegade is ornamented with “yarn graffiti” in the form of knitted and crocheted bits and pieces. In former times the town became world famous because of the beautiful Jugendstil carpets, which were woven in the weaving school of the town. Skærbæk also has a total of four Kløver paths, where you can hike from 2,5 km up to 10 km through the town, to Hjemsted Oldtidspark, in the marshlands and in the scenery. [DE] Skærbæk ist eine aktive Handelsstadt am Rande des Marschlandes, dessen Geschäftsstraße Storegade manchmal mit „Wollgraffiti“ in Form von gestrickten und gehäkelten Dingen verziert wird. Die Stadt war seinerzeit weltberühmt auf Grund der schönen Jugendstilteppiche, die in der Webschule der Stadt hergestellt wurden. In Skærbæk gibt es vier Wanderrouten (Kløverstienerne), auf denen man von 2,5 bis 10 km durch die Stadt, zum Hjemsted Oldtidspark, in das Marschland und in die Natur wandern kann. 59


SKÆRBÆK · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

HER BLIVER FORTIDEN LEVENDE THE PAST BECOMES ALIVE HIER WIRD DIE VERGANGENHEIT LEBENDIG [DK] I Hjemsted Oldtidspark oplever man, hvordan det var at leve i jernalderen for næsten 2.000 år siden. Oldtidsparken består af et stort underjordisk museum samt en aktivitetspark med rekonstruerede jernalderhuse, søer og sjove aktiviteter. Børnene vil elske parkens mange dyr, og de kan få lov at skyde med bue og pil, træne til kriger eller sejle en tur i en stammebåd. Om sommeren kan man køre gratis med minitoget fra Skærbæk Fritidscenter til Oldtidsparken. [GB] In Hjemsted Oldtidspark you can experience, how it was to live in the Iron Age almost 2,000 years ago. The Oldtidspark consists of a large underground museum and an activity park with reconstructed Iron Age houses, lakes and funny activities. The children will love the many animals of the park, and they can try shooting with bow and arrows, practice to become a warrior or sail in tribe boats. In the summertime you can have a free ride on the mini train from Skærbæk Fritidscenter to the Oldtidspark. [DE] Im Hjemsted Oldtidspark kann man erfahren, wie es sich angefühlt hat in der Eisenzeit vor fast 2000 Jahren zu leben. Der Eisenzeitpark besteht aus einem großen unterirdischen Museum sowie einem Aktivitätenpark mit restaurierten Eisenzeithäusern, Seen und tollen Aktivitäten. Die Kinder werden von den vielen Tieren im Park begeistert sein, und sie können versuchen mit Pfeil und Bogen zu schießen, sich zum Krieger auszubilden oder in einem Einbaum zu fahren. Im Sommer kann man kostenlos mit einem Minizug vom Skærbæk Fritidscenter zum Oldtidspark fahren. 60


H D

E

F

I

C

B

9

2 6 7

1

G

8 5

3

11 A

4

1

Borgerservicecenter Skærbæk

6

Apotek / Pharmacy / Apotheke

2

Kirke / Church / Kirche

7

Læge / Practitioner / Arzt

3

Posthus / Postoffice / Postamt

8

Banegård / Railway Station / Bahnhof

4

Politi / Police / Polizei

9

Skærbæk Fritidscenter

5

Rutebilstation / Coach Station / Busbahnhof 10 Hjemsted Oldtidspark

61


A

HJEMSTED OLDTIDSPARK AKTIVITETSPARK, MUSEUM & CAFÉ

I Hjemsted Oldtidspark kan man opleve, hvordan livet i jernalderen foregik. Prøv om du kan ramme med bue og pil og sejle en tur i en stammebåd. Hjemsted Oldtidspark består af et stort underjordisk museum samt en aktivitetspark, med rekonstruerede jernalderhuse, søer og forskellige sjove aktiviteter. Parken er et eldorado for børnene, ja for hele familien. Her kan man også opleve parkens forskellige dyr. Mød bl.a. geder, æsler, uldgrise, køer, ponyer, får m.m.

AKTIVITETER, KUNST OG KEGLER ACTIVITIES, ART AND NINEPINS AKTIVITÄTEN, KUNST UND KEGEL

Se åbningstider på www.hjemsted.dk

[DK] Når der skal være aktiviteter for hele familien, er Skærbæk Fritids­ center stedet. Det er både ferie-, kursus-, sports- og kulturcenter. Bowling og badeland med vandrutsjebane giver plads til at more sig. Med cafe og restaurant er det nemt at få noget at spise, og endelig har feriecenteret løbende kunstudstillinger.

In Hjemsted Oldtidspark, the history of the lron Age comes to life. See if you can hit with a bow and arrow or paddle in a dugout. Come and see our many different animals.

[GB] When it comes to activities for the whole family Skærbæk Fritidscenter is the place. It is both a holiday and sports centre and also a cultural centre. The activities include bowling and a waterpark with a water chute. It has a café and a restaurant, where it is easy to get something to eat, and finally the holiday centre shows continuous art exhibitions.

Im Hjemsted Oldtidspark wird die Geschichte der Eisenzeit lebendig. Versuche mal, ob Du mit Pfeil und Bogen treffen kannst oder fahre in einem Baumstamm Boot. Wir haben auch viele verschiedene Tiere.

See our opening hours at www.hjemsted.dk

Sehen Sie die Öffnungszeiten www.hjemsted.dk

[DE] Wenn die ganze Familie etwas erleben möchte, ist Skærbæk Fritidscenter genau der richtige Ort. Es ist nämlich ein Ferien-, Fortbildungs-, Sport- und Kulturzentrum. Die Bowlingbahnen und das Badeland mit Wasserrutsche sind ideal um sich auszutoben. Im Café und im Restaurant kann man problemlos seinen Hunger stillen, und darüber hinaus kann man im Ferienzentrum wechselnde Ausstellungen bewundern.

INFO: Hjemstedvej 60 6780 Skærbæk Tlf. (+45) 74 75 08 00 www.hjemsted.dk facebook.com/HjemstedOldtidspark

62


B

Ferie- og Aktivitetscenter

for hele familien

Urlaub und Aktivitätscenter für die ganze Familie

BADELAND

BOWLINGCENTER

SJOV FOR ALLE SPASS FÜR ALLE

CAFÉ RESTAURANT STAFFELI

SPORT OG FITNESS

AKTIVITETSHALLER AKTIVITÄTSHALLEN

SKÆRBÆK FERIEBY

KUNSTNERHUS KÜNSTLERHAUS

Der arrangeres forskellige aktiviteter for børn og voksne i ferieugerne - se opslag eller på www.kursus-fritidscenter.dk

Storegade 46 | DK-6780 Skærbæk Tlf. +45 74 75 19 70 www.kursus-fritidscenter.dk

In den Ferienwochen werden verschiedene Aktivitäten für Kinder und Erwachsene angeboten - schauen Sie unter www.kursus-fritidscenter.dk

63


C

G

Skærbæk Familie Camping & Autocamperplads

VI BYDER TURISTERNE VELKOMMEN I SKÆRBÆK

www.skaerbaekfamiliecamping.dk-camp.dk Der richtige Campingplatz für Sie, wenn Sie das ganze Jahr mitten in der Natur und doch direkt an der Stadt wohnen und an einem der schönsten Strände Europas baden möchten

Det rette sted for Dem, hvis De ønsker en campingplads, hvor De hele året kan bo midt i naturen, men tæt på byen og en af Europas bedste strande

Med et godt udvalg af butikker og indkøbsmuligheder

Ullerupvej 76 · 6780 Skærbæk · Tlf.: 74 75 22 22 · skfamcamp@gmail.com

D

Vi giver gerne turisterne en oplevelse i vores område Der skabes oplevelser og byliv hele året. Der gennemføres events i byen med musik og aktiviteter.

www.jyskpedel.dk v/ Carsten

u tilbyder alt arbejde inden- og udendørs ikke kun til feriehuse. u havearbejde og alt mulig mere. A A u Rømø, Tønder, Ribe, Skærbæk.

Vi gør byen attraktiv

Vi binder Rømø og Tønder sammen som en aktiv port til Vadehavet. Vi er i gang med et byfornyelsesprojekt, som forskønner området, så byen bliver indbydende for turister og borgere – der investeres i vores by.

mobil 24 41 86 62 - info@jyskpedel.dk

E

H Taxi og buskørsel til enhver lejlighed

Tlf. 74 75 72 15

PERLEN Vi laver alt af friske produkter, prøv bl.a. vores GIGANT – MEGA BURGER

Clausens Busser

Alles frisch und selbstgemacht, probieren Sie z.B. unseren GIGANT – MEGA BURGER

info@clausens-busser.dk www.clausens-busser.dk

F

Krostue, værelser, lejrskoleophold og eventpark med svævebane samt klappe dyr, mini zoo og aktivitetsbaner, velegnet til teambuilding. Vores prioritet og fokuspunkt er, at De føler dem godt tilpas, og føler at vores sted lever op til forventningerne. Frifelt Kro · Roagervej 1 · 6780 Skærbæk · Tlf: +45 2579 7419 keldoglene@dlgmail.dk · www.frifeltkro.dk

Nørre Skærbækvej 30 · 6780 Skærbæk Tel. 74 75 20 21 · www.perlen-skaerbaek.dk

64


I

Humor, hjertevarme og skøre ideer

Birkelev NaturKunst

Birkelev

Åben fra skærtorsdag til og med efterårsferien uge 42. Onsdag, torsdag og søndag kl. 10.00 - 17.00. I juli og august: Onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag kl. 10.00 - 17.00. Entre voksen 40,- Børn gratis Sommerkursus i pileflet i juli og august: Hver mandag kl. 10.00 - 16.00 Tilmelding nødvendig

Frifelt

Normsted

Brøns j ve be

Spis jeres medbragte mad på en af vores mange terrasser. Mad og drikke kan evt. købes i Skærbæk Fritidscenter.

11

Ri

Besøg vores eventyrskov, vinterhave, citatsti og pilehave med pilelabyrint. Hils på vores kaniner, forskellige fugle og andre dyr. Nyd træskulpturerne, pilefletten og keramikken.

Retning mod Ribe

11 Toftlund vej

175

Retning mod Skærbæk

v/ Jane Enemark og Jan Jakobsen · Birkelev 7 · 6780 Skærbæk · tlf. 74 75 76 09 · bnkjj@mail.dk · www.birkelevnaturkunst.dk

65


ARRILD · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

EN VELPLACERET FERIEBY

A WELL-SITUATED HOLIDAY VILLAGE EIN FERIENCENTER IN PERFEKTER LAGE

[DK] Arrild Ferieby i hjertet af Sønderjylland er fuld af aktiviteter. Her er Danmarks næstlængste vandrutsjebane, en minigolfbane med internationale mål og Danmarks billigste golfbane. Stier forbinder feriehusene og campingpladsen, så det er nemt at komme omkring på gåben, cykel eller hesteryg. Her er også mulighed for at fiske i søen, og Arrild er et velplaceret udgangspunkt for at udforske egnen.

consequently it is easy to get around on foot, by bicycle or on horseback. It is also possible to fish in the lake, and Arrild is well situated as a starting point, if you wish to explore the region. [DE] Das Feriencenter Arrild Ferieby im Herzen von Südjütland ist voller Aktivität. Hier gibt es Dänemarks zweitlängste Wasserrutsche, einen Minigolfplatz mit internationalen Maßen und Dänemarks günstigsten Golfplatz. Pfade verbinden die Ferienhäuser und den Campingplatz, so dass alles problemlos zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auf dem Pferderücken zu erreichen ist. Hier besteht auch die Möglichkeit im See zu angeln, und Arrild ist ein perfekter Ausgangspunkt um die umliegende Gegend zu erkunden.

[GB] Arrild Ferieby in the heart of South Jutland is full of activities, some of which can be enjoyed in Denmark’s second longest water chute, on a mini golf course of international measures and on Denmark’s cheapest golf course. Paths combine the holiday houses with the camping ground, and

66


Svømmehal for hele familien Schwimmhalle für die ganze Familie Wellness, romersk dampbad, spabad, fiskespa Wellness, römisches Dampfbad, Whirlpool, Fischspa

3 bassiner, bl.a. specielt børnebassin, hvor vandet altid er 34 grader varmt 3 Schwimmbecken, schönes Kinderbecken wo das Wasser immer 34 Grad ist.

Børnefødselsdag og andre arrangementer Kindergeburtstag und andere Veranstaltungen

107 meter vandrutsjebane 107 Meter Wasserrutschbahn

International minigolf, tennis og cafeteria med kig på svømmehallen Internationale Minigolfanlage, Tennis und Cafeteria mit Blick in die Schwimmhalle 67

Arrild Ferieby 9 · 6520 Toflund Tel. +45 74 92 83 70 www.arrild-svoemmehal.dk


8

7 5

4

6

1

Kontakt

Arrild Ferieby 6520 Toflund www.arrildferie.dk

2

3


1 Arrild DanCenter, tlf.tlf. 7474 8383 4540 99,00, mail: info@arrild-ferieby.dk, www.arrild-ferieby.dk Q Fiskesø, www.arrild-fiskesee.dk 2 DanCenter, Dagli’Brugsen, tlf.83 7445 8399, 41 mail: 21, www.facebook.dk/daglibrugsenarrild E tlf. 74 info@arrild-ferieby.dk, www.arrild-ferieby.dk 3 Dagli’Brugsen, Arrild Grill & Steakhouse, 24www.facebook.dk/daglibrugsenarrild 52 52 72 R tlf. 74 83 41tlf.21, 4 Feriecentrets Feriecentrets Restaurant, Restaurant, tlf. tlf. 74 74 83 83 40 40 10 10, www.restaurant-arrildferieby.dk T 5 Arrild ArrildSvømmehal, Ferieby Camping, 34, www.arrild-ferieby-camping.dk Y tlf. 74 tlf. 92 20 83 48 70,37 www.arrild-svoemmehal.dk 6 Arrild Feriepartner www.feriepartner.dk/roemoe U FeriebyRømø, Camping, tlf. 20 48 37 34, www.arrild-ferieby-camping.dk

Arrild Svømmehal, 74 92 83 70, www.arrild-svoemmehal.dk U7 Feriepartner Rømø, tlf. www.feriepartner.dk/roemoe ArrildGrill Fiskesø, tlf. 74 83 40 U8 Arrild & Steakhouse, tlf.00, 24 www.arrild-fiskesee.dk 52 52 72


ARRILD · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

VANDRERUTER I ARRILD FERIEBY GRØN RUTE GUL RUTE BLÅ RUTE ORANGE RUTE PINK RUTE RIDESTI

4

2,7 KM

3,2 KM VANDRERUTER I 4,3 KM 4,8 KM ARRILD FERIEBY 3,2 KM

8

2,2 KM

GRØN RUTE GUL RUTE BLÅ RUTE ORANGE RUTE PINK RUTE RIDESTI

3

2,7 KM 3,2 KM 4,3 KM 4,8 KM 3,2 KM 2,2 KM

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

70

DanCenter Dagli'Brugsen Arrild Grill & Steakhouse Feriecentrets Restaurant Arrild Ferieby Camping Feriepartner Rømø Arrild Svømmehal Arrild Fiskesø

7

5

6

2 1


Restaurant FERIECENTRETS

Feriecentrets Restaurant i Arrild Ferieby byder dig velkommen til vores hyggelige restaurant, hvor vi lægger vægt på hygge og personlig betjening og lækre retter, tilberedt af friske råvarer.

Das Restaurant im Feriencenter Arrild Ferieby heißt Sie im gemütlichen Restaurant willkommen. Hier legen wir Wert auf Gemütlichkeit, persönliche Bedienung und schmackhafte, aus frischen Rohwaren zubereitete Gerichte.

Feriecentrets Restaurant er beliggende i naturskønne omgivelser i Arrild Ferieby.

Das Restaurant des Feriencenters liegt in landschaftlich schöner Umgebung im Feriencenter Arrild Ferieby.

Også børnene har vi tænkt på med børnemenuer og en offentlig spændende legeplads lige ved siden af restauranten.

Auch an die Kinder ist gedacht. Es gibt Kindergerichte und direkt neben dem Restaurant liegt ein toller öffentlicher Spielplatz.

Vi glæder os til at kunne betjene dig.

Wir freuen uns darauf, Sie bei uns begrüßen zu dürfen.

BORDBESTILLING TLF: 22 25 67 95

TISCHERESERVIERUNG TEL. +45 22 25 67 95

Arrild Ferieby 15 · 6520 Toftlund · +45 74 83 40 10 · www.restaurant-arrildferieby.dk 71


TOFTLUND · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

KULTUR PÅ TOPPEN THE CULTURE ON THE TOP KULTUR GANZ OBEN

72


[DK] Byen Toftlund er beliggende på en 57 meter høj bakkeø skabt af istidens gletsjere. I byens tyske tid fra 1864-1920 var den arkitekternes legeplads, og flotte bygninger fra dengang supplerer det moderne Musik- og Teaterhus. Her er koncerter med alt fra klassisk til rock og masser af teater. Nærmeste nabo er Musik- og Teater­ højskolen, der tiltrækker elever og kunstnere til kulturelle Toftlund.

performances. The nearest neighbour is the high school Musik og Teaterhøjskolen, which attracts pupils and artists to the cultural Toftlund. [DE] Die Stadt Toftlund liegt auf einem 57 Meter hohen Höhenzug, der von den Gletschern der Eiszeit gebildet worden ist. Zur Zeit der deutschen Herrschaft, von 1864 – 1920, war die Stadt ein Spielplatz für Architekten, und die schönen Gebäude aus dieser Zeit werden von dem modernen Musik- und Theaterhaus ergänzt. Hier werden Konzerte von Klassik bis Rock veranstaltet, und es wird viel Theater gespielt. Gleich in der Nachbarschaft liegt die Musik- und Theaterhochschule, die das kulturelle Toftlund für Schüler und Künstler attraktiv macht.

[GB] The town Toftlund is situated on a 57-metre-high hill island created by ice age glaciers. In the German time from 1864-1920 the town was the playground of the architects, and handsome buildings from this time supplement the modern Musik- og Teaterhus. This music and theatre house forms the setting for concerts with everything from classical music to rock and for lots of theatre

73


K irk h

A

B

TofTlund

ø jv e

GOLF - HOTEL - RESTAURANT - SHOP

den aktive handelsby Die aktive Kleinstadt

Toftlund er en midtsønderjysk handelsby med 35 spændende specialforretninger, der altid er et besøg værd.

B

Byen har en af landets bedste golfbaner på Brundtlandbanen, og byen er kendt for de gamle bygninger med uspoleret historisk arkitektur i byens midte.

www.

Brundtland Allé 3 175 – Et sted udover det sædvanlige 6520 Toftlund • Frugt og Grønt Vi tilbyder: vej • Kvalitets vine • Kvalitets kød up r Tlf. + 45 73 83 16 00 e • Brugskunst & krukker A ll • Fjerkræ info@brundtlandgolfcenter.dk Tlf. +45 4017 1285 K irk h ø jv e Gammel Toftlundvej 8 · Rurup · 6520 Toftlund j www.brundtlandgolfcenter.dk

Midt i byen ligger også en del af Sikringstilling Nord som er en del af den tyske befæstningslinie fra 1. verdenskrig. Alt dette gør byen værd at aflægge et besøg.

6

Velkommen Toftlund ist die Kleinstadt in Mittel-Südjütland, die mit ihren 35 interessanten Geschäften immer einen Besuch wert ist. Die Stadt verfügt über einen der besten Golfplätze Dänemarks, „Brundtlandbanen”, und die Stadt ist für die alten Gebäude mit gut erhaltener historischer Architektur im Zentrum bekannt.

Besøg vores

Brundtland GolfcenterBeonw.linrue rushp.dopk

3

7

C

GOLF - HOTEL - RESTAURANT - SHOP

Mitten im Ort liegt auch ein Teil der Sicherungsstellung Nord, die während des 1. Weltkriegs einen Teil der deutschen Festungslinie ausmachte. All dies macht die Stadt sehenswert. Willkommen

Brundtland Golfcenter Brundtland Allé 3 6520 Toftlund Tlf. + 45 73 83 16 00 info@brundtlandgolfcenter.dk www.brundtlandgolfcenter.dk 74

175

A

j

7


9

12 B

8

7 3

2

10

6 5

1 A

4

11

1

RĂĽdhus / Townhall / Rathaus

8

Toftlundhallerne

2

Posthus / Postoffice / Postamt

9

Friluftsbad / Tennisbaner

3

Kulturtorvet / Bibliotek / Biograf

10 LĂŚge / Practitioner / Arzt

4

Politi / Police / Polizei

11 Kirke / Church / Kirche

5

Musik- og Teaterhuset

6

Apotek / Pharmacy / Apotheke

7

12 Sikringsstilling Nord / Defence Line North / Sicherungsstellung Nord

Rutebilstation / Bus station / Busbahnhof

75


BREDEBRO · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

SKO OG FISK SHOES AND FISH SCHUHE UND FISCH

76


[DK] Det var i Bredebro, at Karl Toosbuy i 1963 grundlagde sko­ fabrikken ECCO, der i dag er kendt over hele verden. Det præger byen på mange måder – lige fra skulpturen ”Foden” af Peter Brandes i rundkørslen mod nord til det ny Toosbuy Torv inde i byen. Denne flotte nyskabelse er en gave til byen og byder på et fint bymiljø med café og spændende butikker. Her er en LEGO-butik med modeller, som ikke findes andre steder, og naturligvis en imponerende ECCOshop. Faktisk er den verdens største ECCO-butik, hvor man kan tage hele fabrikkens sortiment i nærmere øjesyn, og i tilgift er der en outlet med restvarer til forrygende priser. Et tip til lystfiskere: Brede Å, der løber gennem byen, hører til blandt Danmarks bedste fiskevande. [GB] It was in Bredebro that Karl Toosbuy founded the shoe factory ECCO in 1963, and today it is known all over the world. It characterizes the town in many ways – right from the sculpture “Foden” (The Foot) by the Danish sculptor Peter Brandes in the roundabout north of the town to the new Toosbuy Square in the town. This beautiful new creation is a gift to the town and offers a fine town milieu with a café and exciting shops. On the square there is a LEGO shop with models, which can be found nowhere else in the world, and naturally an impressive ECCO shop. Actually it is the largest ECCO shop in the world, where you can study the whole assortment of the factory, and in addition there is also an outlet with tremendous prices. A tip for anglers: the river Brede Å, which runs through the town, is one of Denmark’s best fishing waters. [DE] Im Jahre 1963 gründete Karl Toosbuy in der Stadt Bredebro die Schuhfabrik ECCO, die heute auf der ganzen Welt bekannt ist. Dies prägt die Stadt auf vielerlei Art und Weise – angefangen mit Peter Brandes Skulptur „Der Fuß“ im nördlichen Kreisverkehr bis hin zum neuen Platz Toosbuys Torv in der Stadtmitte. Diese tolle Innovation ist ein Geschenk an die Stadt und bietet ein schönes Stadtmilieu mit Café und interessanten Geschäften. Hier gibt es ein LEGO-Geschäft mit Modellen, die es nirgendwo anders zu kaufen gibt, und natürlich ein imposantes ECCO-Geschäft. Es ist praktisch das größte ECCOGeschäft der Welt, in dem man das ganze Sortiment der Fabrik in Augenschein nehmen kann, und in dem sich darüber hinaus ein Outlet mit Restwaren zu vorteilhaften Preisen befindet. Ein Tipp für Angler: Das Fließgewässer Brede Å, das durch die Stadt verläuft, gehört zu den besten Angelgewässern Dänemarks. 77


A

ECCO PREMIUM OUTLET

SPAR OP TIL 50% PÅ UDVALGTE MODELLER*

SAVE UP TO 50% on selected items

SPAREN SIE BIS ZU 50% auf ausgewählte Artikel

*Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampagner og gælder kun hos ECCO Premium Outlet på Toosbuys Torv i Bredebro.

ECCO Premium Outlet, Toosbuys Torv 1, 6261 Bredebro Åbningstider: Man-Fre: 09.30 -18.00 · Lør: 09.30 -14.00

78


B

O M T VELKOMMEN PÅ TOOSBUYS TORV Toosbuys Torv er en gave til byen Bredebro fra ECCO i forbindelse med ECCOs 50års jubilæum i 2013. På torvet findes der rig mulighed for at shoppe i de flotte butikker, ECCO, LEGO®, Marschall Smykker, Klindt Jagt & Outdoor, samt nyde en forfriskning hos Café Sko. VI GLÆDER OS TIL AT BYDE DIG VELKOMMEN! WILLKOMMEN ZU TOOSBUYS TORV

WELCOME TO TOOSBUYS TORV

Toosbuys Torv ist ein Geschenk von ECCO an die Stadt Bredebro im Zusammenhang mit ECCO’s 50-jährigen Jubiläum in 2013.

Toosbuys Torv is a gift to the city of Bredebro from ECCO in connection with ECCOs 50 years anniversary in 2013.

Toosbuys Torv bietet gute Einkaufsmöglichkeiten in den schönen Geschäften von ECCO, LEGO, Marschall Schmuck & Uhren, Klindt Jagd & Outdoor. Zudem ist das Café Sko der perfekte Ort um eine Erfrischungspause einzulegen.

Toosbuys Torv offers good opportunities for shopping in one of the stores, ECCO, LEGO, Marschall Jewlery, Klindt Hunting & Outdoor, as well as enjoying a refreshment at Café Sko.

WIR FREUEN UNS SIE WILLKOMMEN ZU HEISSEN!

WE LOOK FORWARD TO WELCOMING YOU AT TOOSBUYS TORV!

TOOSBUYS TORV 1-4, 6261 Bredebro ÅBNINGSTIDER/OPENING HOURS/ÖFFNUNGSZEITEN Butikker/Stores/Läden: Man-Fre: 09.30 – 19.00 · Lør: 09.30 – 14.00 // Café Sko: Man-Ons: 10.00 – 19.00 · Tors-Fre: 10.00 – 20.00 · Lør: 10.00 – 14.00

79


1

Borgerservicecenter Bredebro

7

Læge / Practitioner / Arzt

2

Kirke / Church / Kirche

8

3

Posthus / Postoffice / Postamt

Skulptur (Foden) / Sculpture (The Foot) / Skulptur (Der Fuß)

4

Politi / Police / Polizei

9

5

Banegård / Railway Station / Bahnhof

Idrætshal, svømmebad / Sports hall, Outdoor swimming baths / Sporthalle, Schwimmbad

6

Apotek / Pharmacy / Apotheke

7

8

A B 3 6

5

4

1

9

80

2


BREDEBRO · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

DEN MALERISKE RUIN THE PICTURESQUE RUIN DIE MALERISCHE RUINE

[DK] Ruinerne af Trøjborg vidner om et stolt bygningsværk fra 1300-tallet. Slottet havde oprindelig fire bygningsfløje omkring en mindre kvadratisk slotsgård. Det blev revet ned i 1854, da staten ikke ville overtage. I dag står sydmuren og kælderen tilbage og spejler sig malerisk i voldgraven.

state would not take over the castle. Today only the south wall and the cellar are left, and they are picturesquely reflected in the moat. [DE] ] Die Ruine von Trøjborg zeugt von einem stolzen Bauwerk aus dem 14. Jahrhundert. Das Schloss bestand ursprünglich aus vier Flügeln, die um einen kleineren quadratischen Schlosshof platziert waren. Es wurde 1854 abgerissen, da der Staat das Gebäude nicht übernehmen wollte. Heute sind die Südmauer und der Keller erhalten, die sich malerisch im Wasser des Schlossgrabens spiegeln.

[GB] The ruins of the castle Trøjborg testify a proud building from the 1300s. Originally the castle had four wings around a small quadrangular castle square. It was torn down in 1854, because the 81


BALLUM · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

KÆRLIGHED REDDER HUSE LOVE RESTORES HOUSES LIEBE RESTAURIERT HÄUSER

[DK] I Ballum boede familien Mærsk, og en af døtrene derfra blev gift med befragter Peter Møller. Senere blev hun oldemor til den succesfulde skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller. Som en hilsen til den gamle kærligheds­historie donerede Mærsk-fonden i 2008 tyve millioner kroner til restaurering, så byens klassiske huse fik nye stråtag og deres oprindelige udseende tilbage. 82


A

[GB] The family Mærsk lived in Ballum, and one of the daughters married the charterer Peter Møller. Later on she became the great-grandmother of the successful ship owner Mærsk Mc-Kinney Møller. As a greeting to the old love story the Mærsk foundation donated 20 million Danish kroner for the restauration of the classic old houses in 2008, so that they got back their thatched roofs and their original appearance.

Glem hverdagens stress i et af vore 54 indbydende værelser. Dobbeltværelser fra 699 kr. incl. morgenmad Vergessen Sie den Alltagsstress in einem unserer 54 einladenden Doppelzimmer ab DKK 699,- inklusive Frühstück

Hotel Ballumhus

Byvej 66 · 6261 Bredebro Tlf. 40 99 50 50 hotelballumhus.dk info@hotelballumhus.dk

[DE] Die Familie Mærsk wohnte in Ballum, und eine Tochter der Familie heiratete den Spediteur Peter Møller. Später wurde sie die Urgroßmutter des erfolgreichen Reeders Mærsk Mc-Kinney Møller. Als Anerkennung dieser alten Liebesgeschichte stiftete der MærskFond im Jahre 2008 zwanzig Millionen Kronen zur Restaurierung, so dass die klassischen Häuser der Stadt neue Strohdächer und ihr ursprüngliches Aussehen zurück erhielten.

B

FODBOLDGOLF – ET SJOVT FAMILIESPIL! TA’ PICNICKURV MED

0-6 år gratis 7-17 år 50 kr. / 7 euro Voksne 100 kr / 14 euro Gratis gasgrill – nyd din medbragte mad Åbent alle dage: april - oktober: kl. 10.30-21.00 Kun kontant betaling – kort modtages ikke Gaden 37a, Ballum · 6261 BredeBro · tlf. 21 63 34 39

C

Dejlig campingplads ved Nationalpark Vadehavet

A B

Officiel Nationalpark Partner

Linda og Klaas de Weerd Kystvej 37 · Ballum · DK-6261 Bredebro Tel. 74 71 62 63 · info@ballumcamping.eu www.ballumcamping.eu

C

83


HØJER · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

MIDT I NATIONALPARKEN

IN THE MIDDLE OF THE NATIONAL PARK MITTEN IM NATIONALPARK

[DK] Højer er kendt for sine mange kunsthåndværkere og for de lækre sønderjyske pølser. Men det er også en by med mange smukke, stråtækte huse – eksempelvis det gamle rådhus fra 1803 og den statelige marskgård Kiers Gaard fra 1760, som i dag er kulturcenter. For nylig er byens vartegn, det 20 meter høje vandtårn, blevet renoveret og ombygget, så man kan gå op ad den vældige vindeltrappe og nyde udsigten over Nationalpark Vadehavet fra balkonen øverst oppe. Det store projekt ”Tøndermarsk Initiativet” vil i de kommende år styrke kulturmiljøet i Højer og sætte fokus på byens bevaringsværdige og fredede bygninger. 84


[DE] Højer ist für seine Kunsthandwerker und für die leckeren südjütischen Wurstwaren bekannt. Højer ist jedoch auch eine Stadt mit vielen schönen, reetgedeckten Häusern – beispielsweise das alte Rathaus aus dem Jahre 1803, und der stattliche Marschhof Kiers Gaard von 1760, der heute als Kulturzentrum dient. Vor kurzem wurde das Wahrzeichen der Stadt, der 20 Meter hohe Wasserturm, renoviert und umgebaut. Nun kann man den Turm über eine lange Wendeltreppe besteigen und vom obersten Balkon aus die Aussicht über den Nationalpark Wattenmeer genießen. Das große Projekt „Tøndermarsk Initiativet“ wird das kulturelle Milieu in Højer in den nächsten Jahren stärken, und die erhaltenswerten und unter Denkmalschutz stehenden Gebäude in den Mittelpunkt rücken.

[GB] Højer is known for its many artisans and the delicious South Jutland sausages. However, it is also a town with many beautiful thatched houses – for example the old town hall from 1803 and the stately marsh farm Kiers Gaard from 1760, which is a cultural centre today. Recently the landmark of the town, the 20-metre high water tower has been renovated and refurnished so that it is possible to go up the enormous spiral staircase and enjoy the view of the Wadden Sea National Park from the balcony on the top. The large project “Tøndermarsk Initiativet” will strengthen the cultural environment in Højer in the coming years and focus on the fine preserved buildings of the town.

85


HØJER MØLLE

HØJER · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

HØJER MILL DIE MÜHLE IN HØJER

[DK] Den restaurerede mølle fra 1857, kornmagasinerne og den historiske have danner rammen om et museum, hvor der vises udstillinger om mølleri, sønderjyske bagetraditioner og livet i Tøndermarsken. I museets café kan man købe traditionelt sønderjysk bagværk. [GB] The renovated mill from 1857, the granaries and the historical garden create the setting of a museum, which shows exhibitions about milling, South Jutland baking traditions and life in the Tønder marshlands. Traditional South Jutland cakes can be bought in the café of the museum. [DE] Die restaurierte Mühle von 1857, die Getreidemagazine und der historische Garten bilden den Rahmen um ein Museum, in dem Ausstellungen über den Mühlbetrieb, südjütische Back­ traditionen und das Leben im Marschland von Tønder zu sehen sind. Im Café des Museums kann traditionelles südjütisches Backwerk erworben werden. 86


6

3

5

1 4 B

C

A

2

7

87

1

Højer Mølle / Mill / Mühle

2

Kirke / Church / Kirche

3

Posthus / Postoffice / Postamt

4

Politi / Police / Polizei

5

Rutebilstation / Coach Station / Busbahnhof

6

Læge / Practitioner / Arzt

7

Højer Sluse / Sluice / Schleuse


HØJER · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

SØNDERJYSK KAFFEBORD SOUTH JUTLAND COFFEE TABLE SÜDJÜTISCHE KAFFEETAFEL

[DK] Det hedder sig, at et rigtigt sønderjysk kaffebord skal bestå af 21 kager – nemlig 7 slags ”bløde”, 7 slags ”tørre” og 7 slags ”hårde” kager, og traditionen går helt tilbage til 1870’erne. De bløde kager er f.eks. boller, formkager og tærter, mens de hårde kager er småkager. Det sønderjyske kaffebord kan opleves hos Fruens Vilje ved Rudbøl, Hohenwarte ved Højer, på Hotel Kommandørgården på Rømø og på Gram Slot. [GB] It is said that a real South Jutland coffee table should consist of 21 cakes – namely 7 kinds of “soft” cakes, 7 kinds of “dry” cakes and 7 kinds of “hard” cakes, and the tradition goes way back to the 1870s. The soft cakes are for instance buns, loaf cakes and pies, whereas the hard cakes are biscuits. The South Jutland coffee table can be experienced in Fruens Vilje at Rudbøl, Hohenwarte at Højer, in Hotel Kommandørgården on Rømø and in Gram Castle. [DE] Es heißt, dass eine richtige Südjütische Kaffeetafel aus 21 Kuchensorten bestehen muss – nämlich 7 Sorten „weiche“, 7 Sorten „trockene“ und 7 Sorten „harte“ Kuchen. Diese Tradition reicht bis in die 1870’er Jahre zurück. Die weichen Sorten sind z.B. Milchbrötchen, Formkuchen und Torten, während es sich bei den harten Sorten um Backwaren wie Kekse und ähnliches Kleingebäck handelt. Die südjütische Kaffeetafel kann bei Fruens Vilje bei Rudbøl, Hohenwarte bei Højer, im Hotel Kommandørgården auf Rømø und im Schloss Gram Slot erlebt werden. 88


[ c Velkommen – Welcome – Willkommen – Welkom h t v t Marcel og Diana Fonville 33 im Hvidstrengvej 4 · Daler · 6280 Højer · Tel. 53 26 35 47 · www.dalercamping.dk A Ves Lå u endeter- Ve ninge VadehaVs Camping n 2 kobs terbel lo Ves V Marskhallen t e e D s ter va rla t o f t ng va n W KinderBibliotek garten Hoyer S Filial Digeskolen Efter73 w Nørr skole Told evej Højer62 gade m Hus C St Digegården Brand ra Højer p Str nd station Mølle N ve medanendørre j gad 3 e e Postgade k Kulturhuset Sto Ballu mve j

44

Nør rea

20

Ny gade

r egade

– meget mereSend ønden pølse! Sk

Mellemgade Torve Kirkgeade -

2

Kiers Gaard

e ga Sk ol de

Ma rgr e Mø l le g.th ev .

H Ved r alle vi je n ka ! huse

ige g

Bondegårdsferie Overnatning Ridning/hestevogn/bålaften Sønderjysk kaffebord: 1 gang om måneden Festarrangementer Kursus m.m Priser fra 250,- kr pr. overnatning pr. pers. Stegt flæsk eller rødspætte hver tirsdag. Bestil bord dagen før. Sluse Pris fra kr. 119,øjer

Hal vej

Midt i National parken findes Hohenwarte som står for:

Ves ter

v/Vivi og Andreas N. Paulsen

ger

arke n

Nør rem

eller kursus på ferie, fest lande t og glem alt andet !

kær

H o ld

77

B

Nør rele d

A

Sluse 4 vej 1

A Kjærb. R. ysvej

17

Søndergade 1 · 6280 Højer Tlf . 74789592

Siltoftvej 2 / 6280 Højer / Tel: +45 7478 9383 email@hohenwarte.dk / www.hohenwarte.dk

Aflever denne slip og få en GRATIS pølsegave, Sluseve j når du handler i butikken

Vid89 å

Højer Sluse

2

Åbningstider: Man-fre 9-17 · lørdag 9-12

Kogse gad

Peter ej Focks v

erg ip perg. a de Tor• Pølser efter de originale gamle sønderjyske opskrifter Hø vet Kir • Vi har modtaget over 300 guld- og sølv medaljer for vore Sønderjyske specialiteter Vedmle Ga e • Kom ind og få gratis smagsprøver, det er i sig selv en oplevelse! Dig B • Slagteren med det store udvalg i sønderjyske spegepølser samt grillspecialiteter • Forretningen ligger lige overfor kirken


MØGELTØNDER · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

DANMARKS SMUKKESTE GADE DENMARK’S MOST BEAUTIFUL STREET DÄNEMARKS SCHÖNSTE STRASSE

[DK] Den brolagte lindetræsallé med de smukke og velbevarede teglstenshuse er med rette blevet kaldt ”Danmarks smukkeste landsbygade”. Den historiske atmosfære i Møgeltønder er i særklasse, og alleen og husene udgør en fornem arkitektonisk helhed, som bedst opleves til fods fra parkeringspladsen ved Slotskroen. Året rundt venter enestående oplevelser på Schacken­ borg Slot. Gå f.eks. på opdagelse i århundreders historie, tag på en guidet tur i den smukke slotspark eller kom forbi den gamle hestestald, hvor der opføres et spændende besøgscenter. Schackenborgs program byder både på klassiske koncerter, foredrag, debatarrangementer m.m. 90


[GB] The cobbled lime tree avenue with the beautiful and wellpreserved tiled houses is rightly called “Denmark’s most beautiful village street”. The historical atmosphere in Møgeltønder is in a class by itself, and the avenue and the houses represent a distinguished architectural whole, which can best be experienced on foot from the parking lot at Slotskroen. All year around there will be outstanding events waiting for you at Schackenborg castle. Explore the centurylong history, attend a guided tour in the beautiful garden of the castle or just come by and visit the old stable, which is being rebuilt into a visitor center. The program of Schackenborg offers something for everybody, classical music, talks, debates and more. [DE] Die mit Kopfstein gepflasterte Lindenallee mit den schönen, gut erhaltenen Ziegelsteinhäusern wird zu Recht als „Dänemarks schönste Dorfstraße“ bezeichnet. Die historische Atmosphäre in Møgeltønder ist etwas ganz Besonderes. Die Allee und die Häuser bilden eine vornehme architektonische Einheit, die man am besten zu Fuß vom Parkplatz beim Restaurant Slotskroen aus erlebt. Auf dem Schackenborg Schloss erwarten Sie das ganze Jahr hindurch einzigartige Erlebnisse. Gehen Sie auf Entdeckungsreise in der jahrhundertelangen Geschichte, nehmen Sie an einer Führung im wunderschönen Schlosspark teil oder besuchen Sie den alten Pferdestall, der zu einem Besuchszentrum umgebaut wird. Das Programm von Schackenborg bietet etwas für jeden Geschmack – klassische Konzerte, Vorträge, Debatten über die unterschiedlichsten Themen und vieles mehr.

T

LTØND GEf 74 73 84 6 E l

F e r ie

fo

rl

91

iv e

t

CAMPING R0

A

Møgeltønder Camping · Sønderstrengvej 2 · DK-6270 Tønder T: +45 7473 8460 · info@mogeltondercamping.dk www.mogeltondercamping.dk


B

C

SAFARI DK

Velkommen

Herzlich willkommen

Welcome

Prøv f.eks. Slotskroens version af friske asparges med lokale hesterejer fra Vadehavet

Originale naturoplevelser i verdensklasse sammen med landets mest professionelle naturvejledere fra Sort Safari®. Oplev Danmarks største naturfænomen Sort Sol, indsaml østers i Vadehavet og tag hele familien med ud for at se en sæl i øjnene… Der er masser af SAFARI muligheder.

• Nyd en let frokost, dejlig hjemmebag eller en flot gourmetmiddag • Overnatning i charmerende hotelværelser, opkaldt efter danske slotte og herregårde

Originale Naturerlebnisse von Weltklasse in Begleitung von den professionellsten Naturkundlern des Landes von Sort Safari®. Erleben Sie Dänemarks größtes Naturphänomen Sort Sol (Schwarze Sonne), pflücken Sie Austern im Wattenmeer und nehmen Sie die ganze Familie mit hinaus, um einer Robbe in die Augen zu schauen…..es gibt eine Menge SAFARI – Möglichkeiten. Original world-class nature experiences together with Denmark’s most professional rangers from Sort Safari®. Experience Denmark’s greatest nature phenomenon Black Sun, harvest oysters in the Wadden Sea and bring along the whole family out to sea looking for seals… there are so many possibilities to go on a SAFARI.

• Genieße ein leichtes Mittagessen, leckeres Gebäck oder ein schönes Gourmetdinner • Übernachtung in charmanten Hotelzimmer, benannt nach dänischen Schlössern

• Enjoy a light lunch, delicious homemade piece of cake or a beautiful gourmet dinner • Stay in a charming hotelroom named after Danish castles and manors

Billetter / Karten / Tickets Rømø-Tønder Turistbureau

Tlf. (+45) 7473 8383 Slotsgaden 42 • Møgeltønder • 6270 Tønder schackenborg@slotskro.dk • www.slotskro.dk

www.sortsafari.dk Slotsgaden 19, Møgeltønder, 6270 Tønder +45 73726400

92


1

Schackenborg Slot / Castle / Schloss

2

Slotsparken / Castle park / Schlosspark

3

Kirke / Church / Kirche

4

Slotfelt

1 C B

2

3

4

A

93


LØGUMKLOSTER · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

RO TIL FORDYBELSE A TIME FOR INTROSPECTION RUHE ZUM BESINNEN

94


[DK] Siden 1960 har Løgumkloster Refugium tilbudt ophold, der giver plads til fordybelse og ro. Mange andre besøger også hvert år byen for at nyde resterne af det storslåede kloster, som cisterciensermunkene byggede for over 800 år siden. Den gamle kirke tårner sig stadig stolt op i byen som inspiration til tro og eftertanke. Løgumkloster rummer imidlertid mere end rolige stunder, hvad byens ”Gøglerstatue” afslører. Det årlige Klostermærken i august samler gøglere fra hele landet, som det har været kendt fra århundreders studemarkeder. Festlighederne begynder med en gøglergudstjeneste, og markedspladsen danner rammen om begivenhederne.

place, which is revealed by the statue “Gøglerstatuen”. The yearly market Klostermærken in August gathers jesters from the whole country – just as the traditional oxen markets have done for centuries. The festivities start with a church service for the jesters, and many events take place on the market square. [DE] Seit 1960 bietet das Refugium in Løgumkloster Aufenthalte an, die Platz für Einkehr und Ruhe geben. Viele andere besuchen diesen Ort jedes Jahr, um die Reste des großartigen Klosters zu bewundern, das die Zisterziensermönche vor über 800 Jahren gebaut haben. Die alte Kirche türmt sich immer noch stolz über der Stadt auf, und ermahnt zum Glauben und zur Besinnlichkeit. Løgumkloster bietet jedoch mehr als besinnliche Stunden, wie die „Gauklerstatue“ erahnen lässt. Beim jährlichen Stadtfest „Klostermærken“ im August versammeln sich Gaukler aus dem ganzen Land, genauso wie es schon seit Jahrhunderten von den Viehmärkten her bekannt ist. Die Feierlichkeiten werden mit einem Gauklergottesdienst eröffnet, und der Marktplatz bildet den Rahmen um die Veranstaltungen.

[GB] Since 1960 the retreat Løgumkloster Refugium has offered stays with a focus on introspection and peace. Many guests visit the town each year to enjoy the remains of the magnificent monastery, which the Cistercian monks built more than 800 years ago. The old church still proudly towers in the town to inspire to faith and reflection. However, Løgumkloster is much more than a quiet 95


A

Løgumkloster

en kulturby med markedsry Løgumkloster ist ein Ort mit kleinen Geschäften und persönlicher Bedienung. 50.000 Touristen besuchen jährlich die Kirche und die Stadt.

Løgumkloster er en hyggelig handelsby. Her findes små butikker med god personlig betjening.

Mit den Mönchen kam auch der Handel nach Løgumkloster, und der Ort entstand um den Marktplatz herum.

50.000 turister besøger hvert år kirken og byen.

Das Glockenspiel von König Frederik IX spielt mehrmals täglich. Einen Besuch wert ist auch das Museum Holmen mit wechselnden internationalen Kunstausstellungen.

Her er godt at være med rolige rammer, som det sømmer sig for en munkeby med markedsry.

Løgumkloster Handels- og håndværkerforening

Med Med munkene munkene kom kom også også handelen handelen til til Løgumkloster Løgumkloster og og byen byen voksede voksede op op omkring omkring markedspladsen. markedspladsen.

Markedspladsen Markedspladsen benyttes benyttes også til dettilårlige ”kloster mærken” også det årlige ”kloster med fest ”med og gøgl den weekmærken fest og2.gøgl end den i2.august. weekend i august.

Kong Kong Frederik Frederik d. d. 9.’s 9.’s klokkespil. klokkespil. Spiller Spiller flere flere gange gange dagligt dagligt

Besøg Museet Holmen med skiftende, internationale kunstudstillinger.

Løgumkloster Kirke blev gennemgribende renoveret i 2014-15.

www.loegumkloster.dk · turist@loegumkloster.dk 96


1

A D

6 C 5

8 3

2 B

9

7

1

Borgerservicecenter Løgumkloster

6

Apotek / Pharmacy / Apotheke

2

Kirke / Church / Kirche

7

LĂŚge / Practitioner / Arzt

3

Posthus / Postoffice / Postamt

8

Museum

4

Politi / Police / Polizei

9

Klokkespil / Glockenspiel

5

Rutebilstation / Coach Station / Busbahnhof

97


B

C

GODE RÅD er ikke altid dyre DSH-REVISION ApS

Plads til indsigt, Løgumkloster Refugium fordybelse og eftertanke Løgumkloster Refugium

Refugievej 1 Refugium · 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 Løgumkloster Se kalenderen for de mange givende foredrag og· T muligheder for3301 Refugievej 1 · Refugium 6240 Løgumkloster +45 7474 Løgumkloster loegumkloster-refugium.dk samvær året rundt. Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 Løgumkloster loegumkloster-refugium.dk Refugievej 1 · Refugium 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 Løgumkloster Refugium loegumkloster-refugium.dk Rundvisning i Løgumkloster Kirke hver tirsdag kl. 13.30 i juni, Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 loegumkloster-refugium.dk Løgumkloster juli og august. Pris: 501kr. Rundvisning med efterfølgende kaffe og Refugievej · Refugium 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 loegumkloster-refugium.dk Løgumkloster hjemmebag: 95 kr. 1 · Refugium Refugievej 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 loegumkloster-refugium.dk Løgumkloster Refugievej 1 · Refugium 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 loegumkloster-refugium.dk Sommerkoncert i Løgumkloster Kirke hver onsdag i juli og august. Løgumkloster Refugievej 1 · Refugium 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 loegumkloster-refugium.dk Nyd en 2-retters menu samt kaffe og småkager på Refugiet før Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster T +45 199 7474 Løgumkloster Refugium loegumkloster-refugium.dk koncerten kl. 20. Middag med kaffe/småkager + ·koncert kr.3301 pr. person. Tilmelding 1til ·Refugiet senest onsdag ·kl. Løgumkloster Refugium loegumkloster-refugium.dk Refugievej 6240 Løgumkloster T 9. +45 7474 3301 Løgumkloster Refugium Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 loegumkloster-refugium.dk Løgumkloster Refugievej 1 · Refugium 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 Løgumkloster Refugium loegumkloster-refugium.dk Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 loegumkloster-refugium.dk Løgumkloster Refugium Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 Løgumkloster Refugium loegumkloster-refugium.dk Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 Løgumkloster loegumkloster-refugium.dk Refugievej 1 · Refugium 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 Løgumkloster Refugium loegumkloster-refugium.dk Refugievej 1 · Refugium 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 loegumkloster-refugium.dk Refugievej 1 zu · 6240 Løgumkloster · T +45 7474 Uhr 3301 FührungLøgumkloster in der Kirche Løgumkloster: Dienstags um 13.30 in Løgumkloster Refugium Juni, Juli loegumkloster-refugium.dk und August DKK 50 pro Person. Führung nachfolgendem Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster · Tmit +45 7474 3301 Løgumkloster Refugium loegumkloster-refugium.dk Refugievej 1 · Refugium 6240 · T +45 7474 3301 Løgumkloster Kaffee und Kuchen. DKK 95 proLøgumkloster Person. loegumkloster-refugium.dk Refugievej 1 · Refugium 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 Løgumkloster loegumkloster-refugium.dk Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 Løgumkloster Refugium Sommerkonzert in der Løgumkloster 20 7474 Uhr: 3301 loegumkloster-refugium.dk Refugievej 1 ·Kirche 6240 zu Løgumkloster · Tum+45 Løgumkloster Refugium loegumkloster-refugium.dk Refugievej · 6240 Løgumkloster · TAbendessen +45 7474 3301 Mittwochs im Juli und 1August einschl. 2-gängigem Løgumkloster Refugium loegumkloster-refugium.dk Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 mit Kaffee im Refugium vor dem Konzert. Konzert + Abendessen: Løgumkloster Refugium loegumkloster-refugium.dk · 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 DKK 199Refugievej pro Person.1Anmeldung im Refugium spätestens loegumkloster-refugium.dk Løgumkloster Refugium 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 MittwochRefugievej um 9 Uhr. 1 · Refugium Løgumkloster Refugium Løgumkloster loegumkloster-refugium.dk Refugievej 1 · Refugium 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 Løgumkloster loegumkloster-refugium.dk Refugievej11· ·6240 6240Løgumkloster Løgumkloster··TT +45 +45 7474 7474 3301 3301 Refugievej Løgumkloster loegumkloster-refugium.dk Løgumkloster Refugium Refugievej 1 · Refugium 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 Løgumkloster Refugium loegumkloster-refugium.dk loegumkloster-refugium.dk Løgumkloster Refugium Refugievej Refugievej11· ·6240 6240Løgumkloster Løgumkloster··TT +45 +45 7474 7474 3301 3301 loegumkloster-refugium.dk Refugievej11· ·Refugium 6240Løgumkloster Løgumkloster··TT+45 +45 7474 7474 3301 3301 Løgumkloster Refugievej 6240 Løgumkloster Refugium loegumkloster-refugium.dk loegumkloster-refugium.dk Løgumkloster Refugium loegumkloster-refugium.dk Refugievej 1 ·· 6240 6240 Løgumkloster Løgumkloster ·· T T +45 +45 7474 7474 3301 3301 loegumkloster-refugium.dk Refugievej 1 Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster · T +45 7474 3301 loegumkloster-refugium.dk loegumkloster-refugium.dk loegumkloster-refugium.dk

Leif Hansen

registreret revisor, medlem af FSR – danske revisorer

DSH D

REVISION APS • STOREGADE 17 • 6240 LØGUMKLOSTER TLF. 74 33 40 40 • E-mail: leh@dsh.dk

Central Hotel LØGUMKLOSTER

Raum für Erkenntnis, Besinnung und Reflexion

skud Stjerne 9 9 ,-

Markedsgade 15 • 6240 Løgumkloster

www.centralhotel.dk • 74 74 50 52

KYSSEBÆNKEN [DK] Han var bare en ung pigtrådsmusiker, der skulle spille op til dans, men Peter Belli fik meget mere med fra Løgumkloster end det aftalte honorar. Her mødte han nemlig sit livs kærlighed June, og de holder stadig sammen efter mere end 50 år. Derfor har parret fået deres helt egen kyssebænk i Løgumkloster.

98


AGERSKOV · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

BYEN I HJERTET THE TOWN IN THE HEART DIE STADT IM HERZEN

[DK] Lige midt i Sønderjyllands hjerte ligger byen Agerskov. Her er kroen samlingspunkt for events og nye initiativer. Det er også hyggeligt at kigge ind i byens fotohistoriske museum samt kirken fra 1200-tallet. Oplev også tyskernes tidligere forsvarsværn Gammelskov Batteri lige uden for Agerskov.

the 1200s. You should also experience the former defence facility Gammelskov Battery right outside Agerskov. [DE] Genau mitten im Herzen von Südjütland liegt die Stadt Agerskov. Hier ist das Gasthaus Agerskov Kro der Mittelpunkt für Veranstaltungen und neue Initiativen. Es ist auch sehr schön nach einem Ausflug dem fotohistorischen Museum der Stadt, oder der Kirche aus dem 13. Jahrhundert einen Besuch abzustatten. Erleben Sie ebenfalls die ehemalige deutsche Befestigungsanlage Gammelskov Batteri, am Rande von Agerskov.

[GB] The town of Agerskov is situated right in the middle of the heart of South Jutland. The inn of the town is the venue for events and new initiatives. It is also a good idea to visit the photo historical museum of the town or the church from

99


PÅ TO HJUL · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

OPLEV ALT PÅ TO HJUL

[DK] Det sydvestlige hjørne af Danmark tager sig allerbedst ud fra cykelhøjde, hvor man kan indånde den friske luft og opleve naturen og byerne. Få marskens storhed og rige dyreliv samt byernes hygge og historie på Panoramaruten ”Den kongelige marskrute”. Møgeltønder og slottet Schackenborg er på ruten, der fører dig videre til Højer og et smut til Tyskland på de i alt 41 km. Mens fastlandet lokker med åbne vidder, byder Rømø på skovområder og klitlandskaber. På den 29 km lange rute ”Kommandøren og Kaskelotten” får man fra øens højeste punkt Spidsbjerg perfekt udsyn til lyngen, klitterne og havet på samme tid. 100


EXPERIENCE EVERYTHING ON TWO WHEELS ENTDECKEN SIE ALLES AUF ZWEI RÄDERN [DE] Die südwestlichste Ecke Dänemarks zeigt sich vom Fahrrad aus von ihrer schönsten Seite. Man kann die frische Luft einatmen und sowohl die Natur als auch die Städte erforschen. Auf der Panoramaroute „ Die königliche Marschroute“ können Sie die Großartigkeit des Marschlands und die reiche Tierwelt sowie die Beschaulichkeit und die Geschichte der Städte erleben. Møgeltønder und das Schloss Schackenborg liegen auf der Route, die Sie auf den insgesamt 41 Kilometern weiter nach Højer führt, und die auch einen kurzen Abstecher nach Deutschland macht. Während das Festland Sie mit den offenen Weiten verführt, bietet Rømø Waldgebiete und Dünenlandschaften. Auf der 29 Kilometer langen Route „Der Kapitän und der Wal“ passieren Sie einen der höchsten Punkte der Insel, mit Aussicht über Heide, Dünen und Meer zur gleichen Zeit.

[GB] The southwestern corner of Denmark looks its best from a bicycle, on which you can breathe in the fresh air and experience the scenery and the towns. Enjoy the greatness and the rich animal life of the marshlands and the cosiness and history of the towns on the Panorama Route “The Royal Marsh Route”. Møgeltønder and the castle Schackenborg are situated on the 41-km-long route, which leads you further on to Højer, before making a short detour to Germany. Whereas the main land lures with open widths, Rømø offers wood areas and dune landscapes. On the 29-km-long route “The Commodore and The Sperm Whale” you will altogether get a perfect view of the heather, the dunes and the sea from the highest point of the island Spidsbjerg. 101


SAFARI · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

SAFARI I VADEHAVET SAFARI IN THE WADDEN SEA SAFARI IM WATTENMEER 102


[DK] Nationalpark Vadehavet er Danmarks vildeste naturområde og byder på fascinerende safari-oplevelser året rundt. Her kommer man tæt på Europas største fugleflokke, og man kan tage på sejlads i Vadehavet og opleve sælerne i deres rette element. Man kan også tage på Vadehavsvandring og plukke østers eller prøve springstagebanen ved Ballum. Vadehavet skal udforskes på nærmeste hold, og der er masser af oplevelser for hele familien. Få et indblik i et fantastisk natureventyr, der ikke findes magen til andre steder. [GB] Wadden Sea National Park is the wildest nature area in Denmark, and it offers fascinating safari experiences all year round. Here you will get close to the largest flocks of birds in Europe, and you can go for a sail in the Wadden Sea and experience seals in their right element. You can also go for a Wadden Sea walk and gather oysters, or you can try pole-jumping in Ballum. The Wadden Sea should be explored at close range, and there are plenty of experiences for the whole family. Gain an insight into these fantastic fairy tales of nature that you will find nowhere else. [DE] Der Nationalpark Wattenmeer ist eines der ursprünglichsten Naturgebiete Dänemarks und ermöglicht das ganze Jahr hindurch Safari-Erlebnisse pur. Hier kommt man hautnah an die größten Vogelschwärme Europas heran, und hier kann man auf einer Schiffsfahrt im Wattenmeer Seehunde in ihrem wahren Element erleben. Man kann auch an einer Wattwanderung teilnehmen, oder in Ballum seine Stabsprungfähigkeiten testen. Das Wattenmeer muss aus nächster Nähe erforscht werden, und dafür gibt es zahlreiche Möglichkeiten für die ganze Familie. Hier bekommt man Einblick in ein fantastisches Naturabenteuer, das nirgendwo anders zu finden ist. www.sortsafari.dk www.tonnisgaard.dk 103


GASTRONOMI · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

ET KULINARISK SKATKAMMER A CULINARY TREASURE EINE KULINARISCHE SCHATZKAMMER

104


[DK] De fremragende råvarer fra Nationalpark Vadehavet er med til at sætte Tønder Kommune på det gastronomiske landkort. Listen over produkter er lang: Vadehavsstude, marsklam, bær, rejer, muslinger, østers, lammepølser, oste, kryddersnaps og godt øl – for ikke at tale om de Vadehavstapas, man får hos Johanne’s i Tønder. Velbekomme!

Restaurant Ø Brunch på Restaurant Ø hver lørdag og søndag fra kl. 8.00 – 11.00

[GB] The outstanding foodstuffs from Wadden Sea National Park contribute to setting Tønder Municipality on the gastronomic map. The list of products is long: Wadden sea oxen, marshland lambs, berries, shrimps, mussels, oysters, lamb sausages, cheeses, herb schnapps and good beer – not to mention the Wadden Sea tapas, which you can taste in Johannes’ in Tønder. Enjoy your meal!

Brunch im Restaurant Ø jeden Samstag und Sonntag von 8.00 bis 11.00 Uhr Brunch at Restaurant Ø every Saturday and Sunday from 8:00 a.m. to 11:00 a.m.

[DE] Die fantastischen Rohwaren des Nationalparks Wattenmeer tragen dazu bei die Großgemeinde Tønder auf die gastronomische Landkarte zu setzen. Die Liste der Produkte ist lang: WattenmeerOchsen, Marsch-Lämmer, Beeren, Garnelen, Muscheln, Austern, Lammwürstchen, Käse, Kräuterschnaps und gutes Bier – und nicht zu vergessen – Wattenmeertapas, die man in Johanne’s Kaffebar in Tønder kosten kann. Guten Appetit!

Nyd restaurantens udsøgte buffet hver fredag og lørdag fra kl. 18.00 - 21.00 Genießen Sie bei Sonnenuntergang unser Buffet jeden Freitag und Samstag von 18.00 bis 21.00 Uhr Enjoy the restaurant’s exquisite buffet every Friday and Saturday from 6:00 p.m. to 9:00 p.m. +74 75 56 55 info-rr@enjoyresorts.dk www.enjoyresorts.dk 105


KUNST OG KULTUR · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

INSPIRERET AF NATUREN

INSPIRED BY THE SCENERY VON DER NATUR INSPIRIERT [DK] Det er næsten uundgåeligt, at naturen smitter af på kunsten, når man bor i et område, hvor naturen er så imponerende som i Tønder Kommune. En stor gruppe af kunstnere arbejder med vidt forskellige materialer og medier, men fælles for dem alle synes at være, at de finder inspirationen i de store vidder, marsken og Vade­ havet med dets rige fugleliv. [GB] It is almost inevitable that the scenery should influence art, when you live in an area with such imposing nature as Tønder Municipality. A large group of artists work with a large variety of materials and media, and it seems a common denominator for them, that they find their inspiration in the great widths, the marshlands and the Wadden Sea with its rich bird life. [DE] Es ist nahezu unumgänglich, dass die Natur sich auf die Kunst auswirkt, wenn man in einem Gebiet wohnt, in dem die Natur so atemberaubend ist, wie in der Großgemeinde Tønder. Eine Gruppe Künstler arbeitet mit weit unterschiedlichen Materialien und Medien. Gemeinsam für sie alle scheint jedoch zu sein, dass sie ihre Inspiration in den großen Weiten, dem Marschland und dem Wattenmeer mit seinem reichen Vogelleben finden. 106


Galleri / Atelier Erik Nicolaisen

Besøg ifølge aftale Malerier fra vesteregnen Salg af kunstmaler Peter Nicolaisens værker erik.nicolaisen@mail.tele.dk 74783538 · 40533566 www.eriknicolaisen.dk

ATELIER & GALLERI

WWW.REGIN.MONO.NET

Bed & Kitchen

REGIN JØRGENSEN kunstmaler / Tlf. +45 30912827 STRUCKSALLE 21 / 6270 TØNDER

Nørregade 17 · 6280 Højer · Tel. +45 21221697 · birgitte-valentin.dk

FOTOS / PHOTOS Nationalpark Vadehavet: 4 (Lars Gejl), 5 øv, 5 ned (Tamdrup Naturfilm), 6 John Frikke: 7 Jytte Lysgaard Højer Pottemageri tlf. 74 78 28 04 mobil: 30 56 01 68

Skolegade 13 6280 Højer mail@jyttelysgaard.dk www.jyttelysgaard.dk

Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 10-17.30 Fredag kl. 12-17.30 Lørdag kl. 10-12 eller efter aftale

House of Arts: 11 tv, 81 Mie Krogh: 11 th, 14, 15 tv, 15 th, 36, 84, 86 ned, 88, 91 ned, 94 og 95 th Tønder Festival (Carsten Andersen): 20

Bertina Kærager-van Eijck Højsetvej 9, Mellerup 6534 Agerskov Tlf. 74833355 / 23424097 bertina@kaerager.dk

Lars K. Detlef: 2, 30, 31 øv, 44, 56, 58, 59 øv, 59 ned, 60, 66, 72, 74, 99, 102, 103 øv, 104 Niclas Jessen: 31 ned, 100 Enjoy Resorts: 54, 55 ECCO: 76, 77 øv, 77 ned

www.duseedesign.dk

Løgumkloster Borgerforening: 95 tv

Galleriet åbent efter aftale 107


UDFLUGTSMÅL · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

UDFLUGTSFORSLAG

[GB] When you go on holiday in Tønder Municipality, there are many possibilities of venturing on a day excursion. You can take the ferry from Rømø to the German holiday island Sylt or visit the Wadden Sea island Mandø. It is also possible to drive to the oldest town in Denmark Ribe with the imposing cathedral, or you can experience the Wadden Sea Centre, which reopens in 3.2.2017 in a fantastic new building with exhibitions about 15 million migrating birds.

SUGGESTIONS FOR EXCURSIONS AUSFLUGSVORSCHLÄGE [DK] Når man er på ferie i Tønder Kommune, er der mange muligheder for at tage på en dagsudflugt. Man kan tage færgen fra Rømø til den tyske ferieø Sylt eller besøge vadehavsøen Mandø. Man kan også tage en tur til Danmarks ældste by Ribe med den charmerende bykerne og den imponerende domkirke, eller man kan opleve Vadehavscentret, der genåbner 3.2.2017 i et fantastisk nybygget hus med udstillinger om 15 mio. trækfugle.

[DE] Wenn man seinen Urlaub in der Großgemeinde Tønder verbringt, gibt es zahlreiche Möglichkeiten für einen Tagesausflug. Man kann mit der Fähre nach Sylt übersetzen oder die Wattenmeerinsel Mandø besuchen. Man kann ebenfalls einen Ausflug in Dänemarks älteste Stadt Ribe machen, mit ihrer beeindruckenden Domkirche. Das Wattenmeerzentrum, Vadehavscentret, wird am 3.2.2017 in einem fantastischen neuen Gebäude mit einer Ausstellung über 15 Millionen Zugvögel wieder eröffnet.

108


15 MILLIONER TRÆKFUGLE PÅ REJSE

15 million migratory birds on their way 15 Millionen Zugvögel auf ihrer Reise

The Gate to UNESCO World Heritage

Åbent • Open • Öffenen: 03.02. - 30.04. 10.00-16.00 01.05. - 30.09. 10.00-17.00 01.10. - 31.12.

10.00-16.00

Porten til UNESCO Verdensarv

WWW.VADEHAVSCENTRET.DK

Okholmvej 5 • Vester Vedsted • 6760 Ribe tlf. +45 75 44 61 61 info@vadehavscentret.dk

109

Tor zum UNESCO Weltnaturerbe


DK Unikke oplevelser Gram Slot byder på oplevelser for både voksne og børn. Vi har rundvisninger, en stor naturlegeplads, klappedyr, fiskeri og lækre hotellejligheder. Café & butik har åbent hver dag året rundt. I sommerugerne har vi rundvisning hver dag kl. 11, Ghostwalk kl. 20.30 og sommemarked kl. 10-17. Kontakt os for at høre hvilke uger det drejer sig om. Besøg også vores økologiske landbrug, der har åbent hele året rundt. GB Unique Experiences Gram Castle offers experiences for both adults and children. We have guided tours, a large natural playground, a small petting zoo, fishing, exclusive and hotel apartments. In the summerweeks we have guided tours at 11 am, Ghostwalks at 8.30 pm every day and every Thursday at 10 am - 5 pm we have a castle summermarket. For more information about the weeks, please contact us. Visit our organic farm all year.

Kom og oplev naturskønne Mandø og tag med på sæltur til Koresand

DE Einzigartige Erlebnisse Schloss Gram bietet Erlebnisse für Kinder und Erwachsene. Wir haben Angeln und Luxus-Appartements, schöne Natur und einen Naturspielplatz. Unser Café und Geschäft ist jeden Tag des Jahres geöffnet. Jeden Donnerstag von 10 bis 17 Uhr haben wir unsere Sommermärkte. Kontakten Sie uns, für mehrere Information. Besuchen Sie auch unseren Bio-Bauernhof, der ganzjährig geöffnet ist.

Vi kan tilbyde lidt af hvert: • Ture til og fra øen med traktorbussen, gennem Vadehavet med mulighed for at opleve de store fugletræk undervejs. • Lækker mad og hygge på Mandø kro • Vi arrangerer også selskaber, fødselsdage, familiekomsammen osv. med mulighed for overnatning. • Get away weekend tilbud. • Oplev sælerne i deres eget miljø ved sælreservatet Koresand. • Guidet tur rundt på øen.

Slotsvej 54 - 56 • 6510 Gram • [+45] 7482 0040 • gramslot.dk

Traktorbussen kører fra Mandøvej 31, 6760 Ribe, ring 61 66 56 75 for mere Info eller tilbud på en samlet pakke.- tager dig med til Mandø, en na Mandø KroMandø og Traktorbus KroTagog -Mandø tagerKro dig med til - tager Mandø, digen med naturperle til Mandø, midt en inaturperle Nationalpark midt Vadehave i Nation medTraktorbus & Traktorbus til Mandø. Guidet rundtur på øen

Mandø Kro og Traktorbus Vi kan tilbyde:

Vi tilbyder guidet gåture i Mandø by. Der bliver

Tag med Mandø Kro & Traktorbus til Mandø. Tag med Mandø Kro & Traktorbus til Mandø. Guidet rundtur på øen Guidet rundtur på øen Sælreservatet på Kore Sælreservatet på Koresand talt historier og anekdoter om Mandø ogTrakto om l Vi kan tilbyde: Vi kan tilbyde: tilbyderby. guidet gåturefori Mandø by. Der bliver forVi tilbyder guidet gåtureVii Mandø Der bliver de eneste tilbyd Som de eneste tilbyderSom Mandø Kro & • Turen til fra øenog er anekdoter gennem på øen i gamle dage. tager ca. 1½med time. taltvadehavet. historier ogog anekdoter Mandø og om livet taltog historier om Mandø om livet om guidet til Kor guidet sælture til Turen Koresand. Visælture kører tra Afgangpå fraøen Mandøvej 31, 6760 Turen til og fra øen er gennem vadehavet. • Turen til og fra øen er •gennem vadehavet. påRibe øen i gamle ca.til1½ time. i gamle dage. Turen tager ca. 1½dage. time.Turen tagerud ud til sælreservatet. Ko sælreservatet. Koresand er en ca. 25 km • Ophold, spisning, selskab på Mandø Kro, Mandø Kro fra Mandøvej 31, 6760 Ribe Afgang fra Mandøvej 31,Afgang 6760 Ribe beliggend sandbanke, beliggendesandbanke, på sydsiden af Ma Mandøbyvej 26, Kroens over 100 år gamle. • Ophold, spisning, på Mandø • Ophold, spisning, selskab på Mandø Kro, selskab Mandø Kro MandøKro, Kro6760 Ribe (Mandø) ca. 4,5 kmKoresand udeBygnin i Veste ca. bygninger 4,5 km udeeri Vesterhavet. På er Mandøbyvej (Mandø) Mandøbyvej 26, 6760 Ribe (Mandø) 26, 6760 Kroens bygninger er over 100 gamle. BygningerKroens bygninger er over 100 gamle.Kro Bygningermulighed for at hold, oplevifi mulighed for at opleve sælerne tæt • Ribe Guidet rundtur på øen. Afgang fra år Mandø ne,årkrostuerne samt værelserne erpå bibeholdt • Afgang Guidet rundtur på Kro øen. Afgang fra Mandø Kro • Guidet rundtur på øen. fra Mandø ne, krostuerne samt værelserne er bibeholdt i den ne, krostuerne samt værelserne er bibeholdt i den rav, soppe og bade. rav, soppe og bade. Koresand er en fanta • Tur til sælreservatet på Koresand. gamle stil. Kroejerne står selv for maden, og hyg Tur til sælreservatet påAfgang Koresand. • Tur til sælreservatet på• Koresand. stil. Kroejerne står selv forgæsterne. maden, og Hver hygger gamle stil. Kroejerne stårgamle selv for maden, og hygger naturoplevelse iMandø al slag naturoplevelse i aldag slags vejr. Afgang fra fra Mandø Kro om i højsæsonen serveres Afgang fra Mandø Kro Afgang fra Mandø Kro gæsterne. serveres Hver dagder i højsæsonen der med specialiteter. Boo om gæsterne. Hver dag om i højsæsonen en lækker serveres frokostbuffet en lækker frokostbuffet med specialiteter. Book et en lækker frokostbuffet med specialiteter. Book et Pakkeløsning Pakkeløsning Mandø Kro & Traktorbus ophold og oplev Mandø ”efter lukketid”. Mærk r Mandø Kro & Traktorbus Mandø Kro & Traktorbus og oplevMærk Mandø ”efter lukketid”. ophold og oplev Mandø ophold ”efter lukketid”. roen Mandø Kroogså & Traktorb Mandø Mærk Kro & roen Traktorbus tilbyder pakke Finder du på Mandøvej 31, 6760 Ribe. sænke sig på øen og gå på opdagelse i naturen. Finder duRibe. på Mandøvej 31, 6760sænke Ribe. sig på øen og gå på Finder du på Mandøvej 31, 6760 sænke sig på øen og gå Der på opdagelse i naturen. Der opdagelse i naturen. for grupper. I fællesska for grupper. I fællesskab sammensætter vi den Vi kører gennem vadehavet til Mandø. Der er muer også for din for næste Vi kører gennem vadehavet er mu-for duerholder Vi kører gennem vadehavet til Mandø. Der er mu- til Mandø. også mulighed dupå holder din mulighed næste festjer. på du holder er også Der mulighed din næstefor fest rigtige dag jer. fes rigtige dag for forMandø at opleve Mandø Kro. lighed for at opleve delighed store fugletræk. lighed for at opleve de store fugletræk. Mandø Kro. Kro. de store fugletræk.

Mandø Kro 61 og66 Traktorbusser Tlf. +45 56 75 (Martin) Tlf. +45 61 66 56 75 (M Mandø Kro og Traktorbusser Mandø Kro og Traktorbusser martin@mandoekro.dk martin@mandoekro.dk Mandøvej 31 Mandøvej 31 Mandøvej 31 Tlf. +45 20 70 96 09 (Jeff)Tlf. +45 20 70 96 09 (Je DK-6760 Ribe DK-6760 Ribe DK-6760 Ribe jeff@mandoekro.dk jeff@mandoekro.dk www.mandoekro.dk www.mandoekro.dk www.mandoekro.dk

110

FRS_1400_P


RIBE VIKINGECENTER

MUSEET RIBES VIKINGER

Rejs 1300 år tilbage i tiden og bliv en del af vikingernes historie.

Den ældste by i Norden. Mange børneaktiviteter, ghostwalks.

Travel 1300 years back in time and become part of Viking Age history.

The oldest town in Scandinavia. Many activities for children, ghostwalks.

Reise 1300 Jahre zurück in der Zeit und werde Teil der Geschichte der Wikinger.

Die älteste Stadt in Skandinavien. Viele Aktivitäten für Kinder, schaurige Nachtwanderungen.

RIBE VIKINGECENTER Lustrupvej 4 • DK-6760 Ribe Tlf. +45 75 41 16 11 • www.ribevikingecenter.dk

MUSEET RIBES VIKINGER Odins Plads 1 • DK-6760 Ribe Tlf. +45 76 16 39 60 • www.ribesvikinger.dk

Find flere oplysninger og inspiration til din ferie på www.visitribe.dk

RIBE KUNSTMUSEUM

VADEHAVSCENTRET

Porten til UNESCO Verdensarv

Mesterværker fra 200 års dansk kunsthistorie, fx Eckersberg, Hammershøi og Krøyer. Masterpieces from 200 years of Danish art history. Fx Eckersberg, Hammershøi and Krøyer. Hauptwerken aus einer 200jährigen Periode der dänischen Kunstgeschichte. Eckersberg, Hammershøi, Krøyer u.a.

15 millioner trækfugle på rejse i UNESCO Verdensarv. 15 million migratory birds on their way in UNESCO World Heritage. 15 Millionen Zugvögel auf ihrer Reise im UNESCO Weltnaturerbe.

RIBE KUNSTMUSEUM Sct. Nicolaj Gade 10 • DK- 6760 Ribe Tlf. +45 75 42 03 62 • www.ribekunstmuseum.dk

VADEHAVSCENTRET - åbner i uge 6, 2017 Okholmvej 5, V. Vedsted • DK-6760 Ribe Tlf. +45 75 44 61 61 • www.vadehavscentret.dk

111


Rรถmรถ Ferienguide 2016 Pfade.indd 2

112

04.08.2016 10:23:19


Rรถmรถ Ferienguide 2016 Pfade.indd 1

113

04.08.2016 10:23:16


INFORMATION · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

INFORMATION Alarm / Emergency / Notruf Ambulance; Brand, Feuer, Fire Tel. 112 Politi, Polizei, Police Tel. 114 Apotek / Chemists / Apotheke Løgumkloster Østergade 5B Tel. +45 7472 1115

Bredebro Klindt Jagt og Fiskeri Toosbuys Torv 3 Tel. +45 7471 1796

Deutsche Bücherei · Popsensgade Tel. +45 7472 3359 Biludlejning

Skærbæk Storegade 40 Tel. +45 7475 1323 Toftlund Søndergade 2 Tel. +45 7483 1333

Biograf / Cinema / Kino

Autohjælp / Roadside assistance / Pannendienst

Arrild Arrild Fiskesø · Sydmarken 1 · Arrild Tel. +45 7483 4000

Tønder Richtensgade 10 Tel. +45 7492 9840

Tønder Sæd Autoservice · Sønder Løgum Landevej 4, Tel. +45 7472 2844

Tønder Storegade 28 Tel. +45 7472 1115

Fiskekort / Fishing Licence / Angelschein

Toftlund Toldbodgade 8 Tel. +45 7492 9809

Den gamle Kro · Brogade 10 Tel. +45 7471 1209 Ballum Camping · Kystvej 37 · Ballum Tel. +45 7471 6263 Rømø Rømø Turistbureau Nørre Frankel 1, Havneby Tel. +45 7475 5130

Toftlund Toftlund Bio · Torvegade 8 Tel. +45 7492 9797

Skærbæk Brøns Kro · Hovedvejen 7 · Brøns Tel. +45 7475 3212

Tønder Biografen 1+2 · Skibbroen 13 Tel. +45 7472 1205

Falck Tel. +45 7010 2030

Cykeludlejning / Bike hire / Fahrradverleih

DK autohjælp Tel. +45 7010 8090

Rømø Rømø Cykler · Nørre Frankel 1 B Tel. +45 8893 5040

Ballum Slusekro · Ballum Sluse 1 Tel. +45 7475 1179 Tønder Hostrups Hotel Søndergade 30 Tel. +45 7472 2129

Bibliotek / Library / Bücherei Løgumkloster Storegade 16 Tel. +45 7492 9800

Skærbæk Skærbæk Fritidscenter Storegade 46-48 Tel. +45 7475 1970

Skærbæk Jernbanegade 2 Tel. +45 7492 9812

Dyrlæge / Vet / Tierärzte

Naturvejledning / Rangers / Naturführer Rømø Naturcenter Tønnisgård Havnebyvej 30 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 5257 www.tonnisgaard.dk

Dyrlægecentralen Tel. +45 7474 3530

114

Tønder Sort Safari · Slotsgaden 19 Møgeltønder · 6270 Tønder Tel. +45 7372 6400 www.sortsafari.dk Internet Rømø Rømø Turistbureau / Feriepartner Rømø Nørre Frankel 1, Havneby Tel. +45 7475 5130 Skærbæk Skærbæk Fritidscenter Storegade 46-48 Tel. +45 7475 1970 Tønder Bibliotek · Richtensgade 10 Tel. +45 7492 9840 Tønder Infocenter · Storegade 2-4 Tel. +45 7475 5130 Lægehus / Medical center / Ärztehaus Agerskov Peter Sørensen · Hovedgaden 1 Tel. +45 7483 3155 Bredebro Lægehuset · Brede Bygade 5 Tel. +45 7471 1114 Højer Uwe Karstensen · Låningen 1 Tel. +45 7478 2000


Løgumkloster Lægehuset · Dravedvej 2a Tel. +45 7474 4211

Politi / Police / Polizei

Rådhus / City Hall / Rathaus

Syd- og Sønderjyllands politi Tel. +45 7611 1448

Niebüll Klinikum Nordfriesland · Niebüll Gather Landstr. 75 Tel. +49 4661 150

Tønder Nørregade 15 Tel. 114

Tønder Wegners Plads 2 Tel. +45 7492 9292

Skærbæk Lægehuset · Storegade 49 Tel. +45 7475 1003 Toftlund Lægerne i Vestergade 3a Tel. +45 7483 0464 Agata Brylska og Hanne Pedersen Danavej 15 Tel. +45 7483 1645 Tønder Lægerne Skibbroen Skibbroen 13a Tel. +45 7472 3434 Jørgen Solgaard og Susanne Smits Carstensgade 6-10 Tel. +45 7472 1138 Lægevagt / Emergency service doctor / Ärztlicher Notdienst Tel. +45 7011 0707 Møntvask / Laundrette / Waschsalon Skærbæk Skærbæk Fritidscenter Storegade 46-48 Tel. +45 7475 1970

Sygehus / Hospital / Krankenhaus Tønder Carstensgade 6-10 Tel. +45 7997 0000

Rømø Hattesvej 17 Tel. 114

Åbenrå Kresten Philipsens Vej 15 Tel. +45 7997 0000

Postbutik / Post office / Postamt Bredebro Spar · Søndergade 1 Tel. +45 7070 7030

Taxa Bredebro Bingo Taxi Tel. +45 7471 1884

Højer Super Brugsen · Nørrevej 52 Tel. +45 7070 7030

Løgumkloster AP Taxi Tel. +45 7474 3243

Løgumkloster Biblioteket · Storegade 16 Tel. +45 7070 7030

Løgumkloster Taxa Holm Tel. +45 2040 4403

Rømø Den Gamle Købmandsgård Havnebyvej 211 Tel. +45 7070 7030

Skærbæk/Rømø Clausens Busser & Taxi Tel. +45 7475 7215

Skærbæk F24 · Tøndervej 32 Tel. +45 7070 7030

Toftlund Agerskov Taxi Tel. +45 7483 3640

Toftlund Circle K · Vestergade 25 Tel. +45 7070 7030

Tønder Tønder Taxa Tel. +45 7472 2900

Tønder Kvickly · Plantagevej 38 Tel. +45 7070 7030

115

Vielse / Marriage / Trauung Tel. +45 7492 9709 Tandlæge / Dentist / Zahnarzt Agerskov Harry S. Schmidt · Elvej 10 Tel. +45 7483 3868 Løgumkloster Tandlægehuset · Markledgade 7 Tel. +45 7474 3700 Skærbæk Tandlægehuset · Havevej 30 Tel. +45 7475 1811 Tandlægehuset · Nissumsgade 12 Tel. +45 7475 1273 Toftlund Leo Engaard · Torvegade 8 Tel. +45 7483 1246 Tønder Frank Larsen og Sanne Gätje ApS, Torvet 1 Tel. +45 7472 3344 Tandlægerne · Skibbroen 5 Tel. +45 7472 2264 Weekendvagt / At the weekend / Am Wochenende Tandlægevagten Tel. +45 9944 0809


OVERNATNING · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

OVERNATNING / ACCOMMODATION / ÜBERNACHTUNG Hotel, Motel og Kro / Hotel, Motel and Inn / Hotel, Motel und Gasthaus Brundtland Golfcenter Brundtland Allé 3 · 6520 Toftlund Tel. +45 7383 1600 info@brundtlandgolfcenter.dk Havneby Kro Skansen 3 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 7535 info@havneby-kro.dk Hostrups Hotel Søndergade 30 · 6270 Tønder Tel. +45 7472 2129 hostrups@mail.dk Hotel Ballumhus Byvej 66 · 6261 Bredebro Tel. + 45 4099 5050 info@hotelballumhus.dk Hotel Kommandørgården Havnebyvej 201 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 5122 info@kommandoergaarden.dk Hotel Lakolk Lakolk 150 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 5145 mail@hotel-lakolk.dk Hotel Tønderhus Jomfrustien 1 · 6270 Tønder Tel. +45 7472 2222 info@hoteltoenderhus.dk Løgumkloster Refugium Refugievej 1 · 6240 Løgumkloster Tel. +45 7474 3301 mail@loegumkloster-refugium.dk

Motel Rovli Holmvej 3 · Brøns · 6780 Skærbæk Tel. +45 7475 3213 motelrovli@gmail.com

Møgeltønder Camping Sønderstrengvej 1 · 6270 Tønder Tel. +45 7473 8460 info@mogeltondercamping.dk

Feriecenter Rim Vestergade 239 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 5758 mail@rim-romo.dk

Rudbøl Grænsekro Rudbølvej 36 · Rudbøl · 6280 Højer Tel. +45 7473 8258 rudbol@rudbol.dk

Rudbøl Grænsekro / Camping Rudbølvej 36 · Rudbøl · 6280 Højer Tel. +45 7473 8288 rudbol@rudbol.dk

Schackenborg Slotskro Slotsgaden 42 · Møgeltønder 6270 Tønder Tel. +45 7473 8383 schackenborg@slotskro.dk

Rømø Autocamperplads Oasen Rømersvej 9 · 6792 Rømø Tel. +45 7375 5200 Mob. +45 2031 8802 oasen-roemoe@bbsyd.dk

Skærbæk Fritidscenter Storegade 46-48 6780 Skærbæk Tel. + 45 7475 1970 info@kursus-fritidscenter.dk

Camping

Rømø Familie Camping og Rømø Sommerhusudlejning Vestergade 13 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 5154 romo@romocamping.dk

Arrild Ferieby Camping Arrild Ferieby 5 · Arrild 6520 Toftlund Tel. +45 2048 3734 info@arrildcamping.dk

Skærbæk Familie Camping og Autocamperplads Ullerupvej 76 · 6780 Skærbæk Tel. +45 7475 2222 skfamcamp@gmail.com

Ballum Camping Kystvej 37 · Ballum · 6261 Bredebro Tel. +45 7471 6263 ballum.camping@bbsyd.dk

Tønder Camping Sønderport 4 · 6270 Tønder Tel. +45 7492 8000 booking@danhostel-tonder.dk

Daler Camping Hvidstrengvej 4 · Daler · 6280 Højer Tel. +45 5326 3547 6280dalercamping@gmail.com

Feriecenter / Holiday Centres Feriencenter

Kommandørgårdens Camping Havnebyvej 201 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 5122 info@kommandoergaarden.dk

Enjoy Resorts Rømø Vestergade 31 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 5655 info-rr@enjoyresorts.dk

Lakolk Strand Camping Lakolk 2 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 5228 lakolk@lakolkcamping.dk

116

Vandrerhjem / Hostels / Jugendherbergen Danhostel Tønder Sønderport 4 · 6270 Tønder Tel. +45 7492 8000 booking@danhostel-tonder.dk Lejrskole / Summer Camps / Sommercamps Frifelt Kro Roagervej 1 · 6780 Skærbæk Tel. +45 2579 7419 keldstenger@gmail.com Hjemsted Oldtidspark Hjemstedvej 60 · 6780 Skærbæk Tel. +45 7475 0800 oldtidspark@hjemsted.dk Feriehusudlejere / Holiday Homes / Ferienhäuser DanCenter Rømø Vesterhavsvej 17 · 6792 Rømø Tel. +45 7375 5050 romo@dancenter.dk


Feriepartner Rømø Nørre Frankel 1 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 5130 romo@romo.dk Novasol / Dansommer Søvej 2 · 6792 Rømø Tel. +45 7375 6666 roemoe@novasol.com Sol og Strand Rømø Lakolk Butikstorv 20 6792 Rømø Tel. +45 7475 5275 romo@sologstrand.dk Privat udlejning / Private accommodation / Privatunterkünfte Arrild Helsegården B&B Arnumvej 28 · Arrild 6520 Toftlund Tel. + 45 4250 0474 lenebaggesoe@hotmail.com Ballum Bed and Breakfast Vesterende 34 · Ballum 6261 Bredebro Tel. +45 6171 4608 Mob. +45 2972 4608 info@feriesydvest.dk Smedjens Hus Bunti 18 · Ballum · 6261 Bredebro Tel. +45 2972 7426 elsekirsten@hotmail.com

Carl Sigurd Thomsen Vråbyvej 9 · 6792 Rømø Tlf. +45 7475 6880

Klægager Østerende 13 · Ballum 6261 Bredebro Tel. +45 2393 1511 mail@klaegager.dk

Hos Else og Keld Havnebyvej 110 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 5106/4156 3978 hoselseogkeld@hotmail.com

Højer Hohenwarte Siltoftvej 2 · 6280 Højer Tel. +45 7478 9383 email@hohenwarte.dk

Tønder Christian Lassen Strucksallé 17 · 6270 Tønder Tel. +45 7472 2070 4704@interflora.dk

Ellen Mattesen Emmerlevvej 25 · 6280 Højer Tel. +45 2963 2103 epm@pc.dk

Finn Jørgen Madsen Søndergade 13 · 6270 Tønder Tel. +45 9857 4297 finn@tf-madsen.dk

Møgeltønder Gerda og Henry Sørensen Guldhornsvej 3 · Gallehus 6270 Tønder Tel. +45 7473 8315 / 6049 7175 gerdaks@yahoo.dk

Bed & Breakfast Guldbjergvej 4 · 6270 Tønder Tel. +45 2972 4608 Mob. +45 2972 4608 info@feriesydvest.dk

Skærbæk Apartment Vadehavet Søndernæsvej 14 · Astrup 6780 Skærbæk Tel. +45 7475 3456 / 4033 4456 petaltas@gmail.com

Maria’s Feriested Rosinfeltvej 112 · 6270 Tønder Tel. +45 2119 3109 maria@marias-feriested.dk Mersted Feriehus v/Hansine Hansen Vennemosevej 37 · 6270 Tønder Tel. +45 7472 3094 info@mersted.dk

Bondegårdsferie v/ P. Obeling Astrupvej 59B · 6780 Skærbæk Tel. +45 7475 3281 astrupgaard@bbsy.dk Rømø Bed and Breakfast Vråbyvej 23 · 6792 Rømø Tel. +45 6171 4608 Mob. +45 2972 4608 info@feriesydvest.dk

Cornelius Michelsen Strucksallé 7 · 6270 Tønder Tel. +45 7472 6620 cpm@cornelius-michelsen.dk

117

Svend Nissen Vestergade 89 · 6270 Tønder Tel. +45 2336 5051 sn@vestergade89.dk Gert Nissen Flensborg Landevej 26 · Jejsing 6270 Tønder Tel. +45 7473 4328 info@greatrooms.dk Ole Petersen Dragonvej 21 · 6270 Tønder Tel. +45 7472 1330 / 2939 6924 olep-@hotmail.com SJ-rooms · v/Annette Olsen Hostrupvej 33 · Jejsing 6270 Tønder Tel. +45 4040 4194 annette@sjrooms.dk Sov Godt 8 Grænsevej 8 · Sæd · 6270 Tønder Tel. +45 7472 5806/2047 5806 sovgodt8@gmail.com Birgit Steenholdt Østergade 81 · 6270 Tønder Tel. +45 7472 5469/4019 4569 birgit.steenholdt@mail.dk


RESTAURANTER · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

RESTAURANTER / RESTAURANTS / CAFES Arrild Arrild Grill & Steakhouse Arrild Ferieby 1 · 6520 Toftlund Tel. +45 2452 5272 hans-peter34@hotmail.com

Rømø Enjoy Resorts Rømø Vestergade 31 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 5655 info-rr@enjoyresorts.dk

Feriecentrets Restaurant Arrild Ferieby 15 · 6520 Toftlund Tel. +45 7483 4010 info@restaurant-arrildferieby.dk

Café Midtpunkt Lakolk Butikscenter 6 6792 Rømø Tel. +45 7475 5368 rikke@cafe.midtpunkt.dk

Bredebro Café Sko Toosbuys Torv 4 · 6261 Bredebro Tel. +45 6051 0361 mail@cafesko.dk Højer Hohenwarte Siltoftvej 2 · 6280 Højer Tel. +45 7478 9383 email@hohenwarte.dk

Løgumkloster Løgumkloster Central Hotel Markedsgade 15 6240 Løgumkloster Tel. +45 7474 5052

Havnekiosken Havnepladsen 1 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 6270

Møgeltønder Schackenborg Slotskro Slotsgaden 42 · Møgeltønder 6270 Tønder Tel. +45 7473 8383 schackenborg@slotskro.dk

Pandekagehuset Vestergade 6 · 6792 Rømø Tel. +45 2653 8444

Hagge’s Musik Pub Vestergade 80 · 6270 Tønder Tel. +45 7472 4449 hagges@hagges.dk

Skærbæk Frifelt Kro Roagervej 1 · 6780 Skærbæk Tel. +45 2579 7419 keldstenger@gmail.com

Hattesgaard Café Antik & Genbrug · Hattesvej 17 6792 Rømø Tel. +45 7375 5211 info@hattesgaard.dk Havneby Kro Skansen 3 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 7535 info@havneby-kro.dk

Café Victoria Storegade 9 · 6270 Tønder Tel. +45 7472 0089 jessensvictoria@hotmail.com

Rømø Bageriet Café Havnebyvej 214 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 5244 havneby@romobageri.dk

Café Fru Dax Lakolk Butikscenter 7 6792 Rømø Tel. +45 7475 7509 info@frudax.dk

Rudbøl Grænsekro Rudbølvej 36 · 6280 Højer Tel. +45 7473 8258 rudbol@rudbol.dk

Otto & Ani’s Fisk Havnepladsen 6 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 5306 ottooganis@hotmail.com

Skærbæk Fritidscenters Café og Restaurant Staffeli Storegade 46-48 · 6780 Skærbæk Tel. + 45 7475 1970 info@kursus-fritidscenter.dk Toftlund Brundtland Golfcenter Brundtland Allé 3 · 6520 Toftlund Tel. +45 7383 1600 info@brundtlandgolfcenter.dk

Holms Røgeri Nordre Havnevej 1 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 5066 holms@holmsrogeri.dk

Tønder Brinksgaard Café og Livsstilsbutik Vinkelvej 18 · Rørkær · 6270 Tønder Tel. +45 2144 5532

Hotel Kommandørgården Havnebyvej 201 · 6792 Rømø Tel. +45 7475 5122 info@kommandoergaarden.dk

Café Kridt Storegade 1 · 6270 Tønder Tel. +45 7363 0005 info@cafekridt.dk 118

Hostrups Hotel Søndergade 30 · 6270 Tønder Tel. +45 7472 2129 hostrups@mail.dk Hotel Tønderhus Jomfrustien 1 · 6270 Tønder Tel. +45 7472 2222 info@hoteltoenderhus.dk Klostercafeen Torvet 11 · 6270 Tønder Tel. +45 7372 4104 kontakt@klostercafeen-toender.dk Madstedet Johanne’s Storegade 12 · 6270 Tønder Tel. +45 7472 2022 info@johanneskaffebar.dk Kinobar v/Lillian Kirsten Vestergade 17 · 6270 Tønder Tel. +45 7472 1619 Kvickly / Spisekrogen Plantagevej 38 · 6270 Tønder Tel. +45 7392 2130 03780@coop.dk Torvets Pølser Torvet 2 · 6270 Tønder Tel. +45 2142 5745


EVENTS · WWW.ROMO.DK · WWW.VISITTOENDER.DK

EVENTS Januar-april Rømø / Tønder ØstersSafari / OysterSafari / AusternSafari · www.sortsafari.dk www.tonnisgaard.dk Februar Rømø 21. februar: Pers Awten på Rømø (Biikebrennen) Marts Tønder Sort Sol / Black Sun / Tanz der Stare · www.sortsafari.dk

Ballum 27. maj: Hent tidevandet ind / Fetching the tide / Abholen der Flut

September Lakolk, Rømø 1.-3. september: Dragefestival / Kite Festival / Drachenfestival, Tønder 2. september: Tønder Løbet / Race / Lauf

Juni-september Rømø SælSafari / SealSafari / Robben­ Safari · www.sortsafari.dk

Rømø 9. september: Rømø Motor Festival

Juni Rømø 7.-11. juni: Egnsspillet ”Fjenden er i landet” · www.hoejttilhimlen.dk 17.+18. juni: Rømø Beach Jump

April Rømø 13.-16. april: Kunstudstilling Rømø Spejlinger 14.-16. april: Kunstrunden – 100 kunstnere, kunsthånd­ værkere, gallerier og museer åbner dørene i hele Sydvest­ jylland / 100 artists, craftsmen, art galleries and museums open their doors / 100 Künstler, Kunsthandwerker, Galerien und Museen öffnen ihre Türen

Alle byer / All cities / In jeder Stadt 23. juni: Skt. Hans aften med bål / Midsummer Eve bonfire / Midsommerfest mit Feuer

Maj Skærbæk 25.-27. maj: Linedance træf / Line dance gathering / Linedance Treffen · Skærbæk Fritidscenter

Tønder 24.-27. august: Tønder Festival

Højer 9.-10. september: Højer Fåremarked / Sheep Market / Stadtfest Skærbæk 23.-24. september: Skærbæk Fan Weekend – Lego-fans fra hele verden udstiller deres værker / Lego fans from all over the world exhibit their works / Legofans aus der ganzen Welt stellen ihre Werke aus, Skærbæk Fritidscenter

Skærbæk 23.-25. juni: Skærbæk Byfest og Skærbæk Open Air / Fair / Stadtfest

September-december Rømø / Tønder ØstersSafari / OysterSafari / AusternSafari · www.sortsafari.dk www.tonnisgaard.dk

August Løgumkloster 11.-12. august: Klostermærken / Fair / Stadtfest

Oktober Tønder 30. september - 7. oktober: Tønder Kulturuge / Culture Week / Kulturwoche

August-oktober Tønder Sort Sol / Black Sun / Tanz der Stare · www.sortsafari.dk

119

Alle byer / All cities / In jeder Stadt Uge 42: Efterårsferie med mange aktiviteter / Autumn holiday with many activities / Herbsferien mit vielen Aktiviätsangeboten November Tønder 11. november: Julebyen Tønder åbner med et stort julemandsoptog / Christmas Town Tønder opens with Santa Claus parade / Die Weihnachtsstadt Tønder wird mit einem grossen Umzug der Weihnachtsmänner eröffnet December Tønder Julebyen Tønder / Christmas Town Tønder / Weihnachtsstadt Tønder


HØJVANDE / HIGH TIDE / FLUT 2017 JANUAR 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

04:12 04:43 05:17 05:56 06:42 07:34 08:35 09:44 11:00 12:16 00:52 01:52 02:45 03:32 04:15 04:55 05:33 06:12 06:53 07:38 08:30 09:29 10:34 11:41 00:18 01:14 02:03 02:45 03:23 03:58 04:32

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

08:54 09:50 10:51 11:54 00:16 01:15 02:09 02:58 03:41 04:19 04:52 05:24 05:55 06:30 07:09 07:54 08:45 09:45 10:54 12:09 00:42 01:55 02:59 03:55 04:45 05:30 06:11 06:50 07:29 08:11 08:58

FEBRUAR 16:31 17:06 17:43 18:27 19:16 20:12 21:18 22:30 23:45 – 13:23 14:22 15:15 16:00 16:42 17:21 17:57 18:36 19:18 20:07 21:04 22:08 23:15 – 12:42 13:36 14:24 15:06 15:45 16:20 16:55

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

JULI

05:07 05:45 06:28 07:18 08:15 09:24 10:43 12:03 00:35 01:37 02:31 03:18 04:00 04:36 05:09 05:42 06:15 06:54 07:39 08:32 09:35 10:46 11:59 00:31 01:27 02:17 03:00 03:39

MARTS 17:32 18:11 18:56 19:48 20:48 22:02 23:21 – 13:12 14:12 15:02 15:45 16:23 16:56 17:27 17:57 18:33 19:14 20:04 21:03 22:11 23:24 – 13:03 13:57 14:44 15:25 16:03

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

AUGUST 21:11 22:10 23:13 – 12:53 13:48 14:38 15:23 16:02 16:36 17:06 17:35 18:06 18:42 19:23 20:11 21:06 22:11 23:24 – 13:21 14:27 15:24 16:15 17:00 17:43 18:24 19:04 19:45 20:31 21:21

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

09:53 10:55 12:02 00:30 01:32 02:27 03:16 03:59 04:36 05:10 05:43 06:16 06:52 07:33 08:20 09:16 10:24 11:44 00:30 01:46 02:50 03:45 04:31 05:12 05:48 06:21 06:54 07:27 08:07 08:54 09:51

[DK] De anførte tidspunkter gælder for højvande ved Havneby, Rømø. Lakolk: minus 40 min. Der er taget hensyn til sommer- og vintertid i tidevandstabellen. Alle oplysninger uden ansvar.

04:16 04:54 05:33 06:15 07:04 08:01 09:11 10:34 11:54 00:19 01:21 02:15 03:00 03:40 04:14 04:44 05:11 05:40 06:15 06:57 07:47 08:47 09:57 11:15 12:26 00:48 02:44 03:32 04:16 04:57 05:38

APRIL 16:40 17:16 17:54 18:37 19:27 20:27 21:41 23:05 –

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

13:01 13:57 14:45 15:26 16:00 16:30 16:57 17:23 17:53 18:31 19:17 20:12 21:15 22:29 23:44 – 14:26 15:16 16:01 16:42 17:21 17:58

SEPTEMBER 22:20 23:24 – 13:06 14:03 14:54 15:37 16:15 16:50 17:21 17:54 18:28 19:08 19:53 20:46 21:49 23:06 – 13:04 14:12 15:11 16:01 16:45 17:26 18:02 18:36 19:11 19:48 20:32 21:24 22:25

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

10:59 12:12 00:49 01:53 02:47 03:33 04:14 04:51 05:25 06:00 06:35 07:13 07:58 08:54 10:03 11:27 00:24 01:38 02:38 03:28 04:12 04:50 05:23 05:51 06:18 06:48 07:21 08:04 08:56 09:58

06:19 07:03 07:53 08:51 10:03 11:26 12:41 01:00 02:00 02:53 03:38 04:18 04:51 05:18 05:44 06:10 06:42 07:23 08:12 09:09 10:17 11:33 12:48 01:08 02:09 03:03 03:51 04:37 05:21 06:06

MAJ 18:37 19:20 20:10 21:11 22:27 23:48 – 13:43 14:36 15:22 16:02 16:36 17:06 17:30 17:54 18:22 18:57 19:41 20:33 21:33 22:42 23:57 – 13:51 14:46 15:35 16:18 17:00 17:41 18:22

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

OKTOBER

23:37 –

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

13:20 14:17 15:06 15:49 16:27 17:03 17:38 18:14 18:54 19:39 20:31 21:36 22:57 – 12:50 13:57 14:54 15:44 16:27 17:04 17:37 18:07 18:36 19:08 19:47 20:34 21:31 22:41

11:10 00:00 01:11 02:11 03:02 03:46 04:27 05:04 05:40 06:17 06:57 07:42 08:39 09:49 11:13 00:14 01:21 02:17 03:06 03:48 04:25 04.57 05:24 05:48 06:14 06:45 07:24 08:13 08:10 09:15 10:30

[UK] The listed times are for high tide at Havneby, Rømø. Lakolk: minus 40 min. The time indications reflect the fact that Summer Time is observed in Denmark. All information is without guarantee.

120

06:52 07:43 08:42 09:52 11:07 12:16 00:33 01:33 02:25 03:12 03:52 04:27 04:56 05:22 05:48 06:19 06:58 07:45 08:40 09:43 10:54 12:08 00:27 01:35 02:34 03:28 04:19 05:07 05:54 06:42 07:31

JUNI 19:06 19:57 20:58 22:09 23:25 – 13:16 14:09 14:55 15:36 16:12 16:43 17:09 17:33 18:00 18:33 19:14 20:03 21:00 22:03 23:15 – 13:16 14:15 15:08 15:57 16:42 17:25 18:09 18:54 19:45

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

NOVEMBER – 12:27 13:33 14:28 15:16 16:00 16:40 17:19 17:59 18:40 19:27 20:22 21:30 22:52 – 12:31 13:36 14:33 15:21 16:03 16:41 17.12 17:39 18:04 18:33 19:09 19:54 20:48 20:53 22:07 23:23

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

11:42 00:29 01:26 02:15 03:00 03:41 04:21 05:01 05:43 06:31 07:27 08:36 09:51 11:04 12:08 00:48 01:37 02:21 03:00 03:33 04:01 04:25 04:49 05:18 05:55 06:39 07:33 08:32 09:39 10:51

08:27 09:29 10:35 11:39 12:39 00:58 01:53 02:42 03:26 04:04 04:37 05:06 05:34 06:05 06:42 07:25 08:15 09:13 10:18 11:30 12:40 01:04 02:11 03:10 04:05 04:56 05:43 06:29 07:14 08:02

20:41 21:45 22:52 23:58 – 13:34 14:24 15:09 15:48 16:23 16:52 17:18 17:46 18:18 18:55 19:40 20:33 21:33 22:39 23:52 – 13:46 14:45 15:38 16:27 17:12 17:57 18:42 19:27 20:16

DECEMBER –

12:45 13:41 14:30 15:16 16:00 16:44 17:29 18:18 19:15 20:21 21:36 22:49 23:53 – 13:04 13:54 14:38 15:16 15:48 16:15 16:39 17:06 17:40 18:23 19:13 20:12 21:19 22:33 23:43

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

12:02 00:47 01:42 02:33 03:19 04:04 04:48 05:32 06:20 07:13 08:14 09:21 10:28 11:33 00:11 01:03 01:51 02:33 03:10 03:42 04:07 04:32 05:00 05:33 06:15 07:03 07:57 08:59 10:09 11:22 00:08

– 13:05 14:02 14:54 15:44 16:32 17:19 18:08 19:01 20:00 21:04 22:11 23:14 – 12:30 13:23 14:10 14:51 15:26 15:55 16:21 16:48 17:21 17:59 18:45 19:38 20:38 21:45 22:57 – 12:34

[DE] Die angegebenen Zeitpunkte gelten für Hochwasser bei Havneby, Rømø. Lakolk: minus 40 Min. Sommer- und Winterzeit ist in der Gezeitentabelle berücksichtigt. Alle Angaben ohne Gewähr.


ANNONCØRINDEX / INDEX OF ADVERTS / ANZEIGENINDEX Abild El-forretning...............................16

Havneby Kro...................................... 48

Radio Globus....................................108

Arrild Ferieby................................ 68-69

Hjemsted Oldtidspark......................... 62

Regin Jørgensen.............................. 107

Arrild Svømmehal............................... 67

Hohenwarte....................................... 89

Ribe..................................................111

Ballum Camping................................ 83

Holms Røgeri & Restaurant................ 49

Rømø Auto Service............................. 37

Ballum Fodboldgolf............................ 83

Hos Else og Keld................................ 42

Rømø Bageriet................................... 47

Birgitte Valentin.................................107

Hostrups Hotel....................................16

Rømø Cykler...................................... 48

Birkelev Naturkunst........................... 65

Hotel Ballumhus................................ 83

Rømø Lege- & Labyrintpark................ 42

Brinksgaard....................................... 25

Hotel Kommandørgården................... 46

Rømø Lys........................................... 33

Brundtland Golfcenter........................ 74

Hotel Tønderhus................................ 20

Rømø Pony Farm............................... 37

By Vicky............................................. 32

Højer Pottemageri.............................107

Rømø Slagteren................................. 41

Café Kridt............................................17

Højer Pølser....................................... 89

Rømø-Sylt Linie.................................110

Café Victoria....................................... 20

Indbo Center & Møbelhuset 2............. 21

Schackenborg Slotskro....................... 92

Clausens Busser & Taxi...................... 64

Jysk Pedel......................................... 64

Skærbæk Erhverv............................... 64

Dagli’Brugsen Havneby...................... 48

Klostercafeen..................................... 16

Skærbæk Familie Camping................. 64

Daler Camping................................... 89

Kniplingsfestival................................. 25

Skærbæk Fritidscenter....................... 63

Dancenter.......................................... 43

Kurverwaltung List...................... 112-113

Sort Safari.......................................... 92

Dansommer....................................... 37

Legeland Vesthop............................... 37

Thomsen Ridecenter.......................... 37

Det Gamle Apotek...............................19

Lützen Bed & Breakfast..................... 20

DogIn................................................. 42

Løgumkloster Central Hotel................ 98

Toftlund Handels- og Håndværkerforening.......................... 74

DSH Revision..................................... 98

Løgumkloster Handels- og Håndværkerforening.......................... 96

Toosbuys Torv.................................... 79

Dusée Design....................................107 ECCO................................................. 78

Løgumkloster Refugium..................... 98

Tønder Bibliotek................................. 40

Enjoy Resorts........................ 55, 57, 105

Madstedet Johannes.......................... 25

Tønder Camping og Danhostel............ 16

Erik Nicolaisen................................. 107

Mandø Kro og Traktorbus..................110

Tønder Festival................................... 24

Feriecentrets Restaurant.................... 71

Møgeltønder Camping........................ 91

Tønder Handel..................................... 9

Feriepartner Rømø........................ 52-53

Naturcenter Tønnisgård................. 38-39

Tønder Helse..................................... 25

Frifelt Kro........................................... 64

Ny Form............................................ 29

Tønder Kommune................................ 8

Glaskunsten........................................12

Otto & Ani’s Fisk................................ 48

Vadehavscentret.............................. 109

Gram Slot..........................................110

Pandekagehuset................................ 48

Westwind........................................... 50

Hans Iversen & Søn............................16

Perlen................................................ 64

121

Tops Sko............................................ 16


Juvre Dyb Juvre

Rømø

06-35

Agerskov

80-81

VADEHAVET VADEHAVET ARRILD

ARRILD

RØMØ RØMØ RØMØ RØMØ

HØJER HØJ

NØRRELAND NØRRELAND Juvre

Tønder

36-59

Bredebro

82-87

Toftum

Juvre

Bolilmark Toftum

Bolilmark Nørre Tvismark MØGELNATIO NATI Nørre Tvismar MØGELTØNDER

TØNDER

Lakolk

Tvismark Tvismark VAD TØNDER

Lakolk ARRILD ARRILD

TØN

Kongsmark Kongsmark

Kalby Plantage Kalby Plantage

Møgeltønder

60-63

Ballum

SØNDERLAND 175 Rømø Kirkeby SØNDERLAND Vråby 175 Rømø Kirkeby AGERSKOV Plantage Vråby Rømø og Hestelan Lege AGERSKOV Plantage Rømø Lege og Vråby Østerby HAVSAND Vråby Østerby HAVSAND Mølby

88-91

Mølby

Havneby Havneb

Sønderby Sønderby MØGEL-

Bå SKÆRBÆK SKÆR

MØGELTØNDER TØNDER

Højer

64-69

Arrild

Lis te is r D te yb r D y

92-96

List

Løgumkloster

70-75

Skærbæk

Bun

Rejsb Rejs

BALLUM AGERSKOV BAL AGERSKOV Højer Dyb

Højer Dyb

List

97-103

SYLT Toftlund

b

Rø (4 mø 0 m -S in ylt ) Rø m (4 ø 0 m -S y in lt )

Rømø Dyb RØMØ Rømø Dyb RØMØ L

VADEHAVET VADEHAVET

76-79

ARR

Westerland Westerland 122

Keitum Keitum


Haved

Kærbølling Vester Åbølling

TØNDER

TOFTLUND

Vodder Frifelt

Birkelev

Hjemsted GesingARRILD Vester 11 Gasse

419

Ballum Sluse

Vinum

Ottersbøl Mjolden

Døstrup

401

BALLUM de

Harknag

Randerup Øst

Harres

Skast

Hjerpsted

Sønder Sejerslev

Hemme

HØJER

RILD

Mølle

Kongsbjerg

Øster Gammelby GærupBREDEBRO

å

Bøgvad

Skov

Toghale Bønderby

Gallehus

Møgeltønder

TØNDER

GAMMEL FREDERIKSKOG

Ved Gaden BALLUM

AGERSKOVDyrhus

Ved Åen MØGELTØNDER Rudbøl

BALLUM

Rørkær

Jejsing

Holme

443

Grønå

11 LØGUMSæd SKÆRBÆK Ubjerg Mark Brems- Sæd KLOSTER bøl

123

Nolde Burkal

Lydersholm

Gam

me

l

Rebbøl Todsbøl

Smedager Sottrup

Stemmild

443

Raved Bjolderup

Heds

Lendemark

8

Søderu

Vollerup

Bredevad Hornse

Sommerland Syd Gåskær Ulvemose

Terkelsbøl

Hostrup

Schackenborg

H

Havsted

Lund

419

TOFTLUND MARGRETHE-TØNDER MØGELTØNDER KOG KOG Nørremølle

Lille Emmerske

M

Hønkys

Hjolderup

Ravsted

Hynding

429 Hydevad

Kassø

Fogderup

401

Alslev Vrå

A rn

Hellevad

Korup

Hessel

Øster Højst

Nørre Hostru

175 179

Kors Kro Store Knivsig

Vester Højst

Øbening

429 435

Travsted

Abild

Klovtoft

Bedsted

Mårbæk

435

Høgslund

Nørre Abild

Øster Terp

Arndrup

MØGELVennemoseLØGUM- Adelvad Søvang SKÆRBÆK Daler Østerby KLOSTER TØNDERLØGUM-TØNDER Store ARRILD TOFTLUND SKÆRBÆK KLOSTER Højer Emmerske 435 Gallehus Solderup

NY FREDERIKSKOG

AGERSKOV

25

Horsbyg

Svejlund

Alslev

Alslev Kro

EllumTOFTLUND Mark BREDEBRO Draved

Rangstrup Gårde

Mellerup Vellerup Langelund Hinderup Ørslev

429

401 429

Frifelt

HØJER KOG

Højer Sluse

Asset

Tyvse

419 Emmerlev

Sønder Gravlund

435

Rangstrup

Gejlbjerg

BALLUM

Draved Skov

Visby

Nørre Sejerslev

Kisbæk

Starup

Sølsted

Branderup

Bovlund

Løgumkloster

BALLUM Ellum

Mollerup

Vester Gammelby

Vidå Sluse

Nybo

ARRILD TØNDER TØNDERRØMØ TOFTLUNDHØJER

ARRILD

AGERSKOV Landeby

11

Kogsbøl Mose

MØGELTØNDER Højer

Løjtved Bjerndrup LØGUMUlstrup KLOSTER BREDEBRO Visbjerg

Trælborg

Borg Aaspe AGERSKOV

Skast Mose

Koldby

Løgum Bjerge

Løgumgårde

Galsted

LØGUMKLOSTER

SKÆRBÆK

Tohede

Storde

Bredebro

by Ballum 419

ØMØ

Sønder Vollum

BALLUMStrandelhjørn

435

BALLUM

Mark Teglgård

Kumled Søgård

ntje-Ballum

Nørre Løgum

Å

HØJER

Roost

MØGELTØNDER

Drengsted

Hyrup

Agerskov

Øbjerg

Vollum Vester MØGELSKÆRBÆK Terp TØNDER RØMØ HØJER Løgumgårde BREDEBRO Abterp

Randerup

RØMØ LØGUMKådsbøl-BallumKLOSTER Husum-Ballum

Nørre

e Br

Lunde

Rurup

25

Nede Jerst

24

Neder AGERSKOV Gestrup Gammelskov Mark 175 179

Skov

Vestergård

Kløjing AGERSKOV

Lovrup

Østerende Ballum

Vesterende Ballum

Bevtoft

LØGUMMandbjerg KLOSTER

TOFTLUND

Overby

Forballum

nd

Arrild Ferieby

Lovrup Skov

Plantage

Hølleskov

Arrild

L K

SKÆRBÆKBevtoft

Toftlund TØNDER TOFTLUND

SKÆRBÆK

Tevring

BALLUM

AGERSKOV TOFTLUND

Hjartbro

MØGELTirslund TØNDER Ørderup

179

Hønning

MØGELTØNDER

TØNDER

Vojen Lufth

Allerup

175

Øster Gasse

KLOSTER

175

Allerup Krat

Hjartbro Skov

25

Stenderup

Å ls Ge

ONALPARK SKÆRBÆK

DEHAVET

GASSE HØJE 51m

Skrydstrup

Åbøl

TOFTLUND

Hønning ARRILD Plantage

Gasse Hede 175

Ullerup

Skærbæk LØGUM-

Lindet BREDEBRO Skov

BREDEBRO

449

TØNDER

Renbæk Plantage

LØGUMKLOSTER

Kalby Skov

Nørre Skærbæk

Gejlbjerg

Åved

Br s Å SKÆRBÆKø n Astrup

ARRILD

Sønderhede

Birkelev Plantage

BREDEBRO Brøns MØGELTØNDER Søndernæs

Højrup

179

HØJERGånsager

NormstedRØMØ

Havervad

Gelstoft HØJER

RØMØ

Øster Åbølling

Rejsby

Bylderup-Bov

Duborg Frestrup

Hajstrup Saksborg

Frestrup Skov

Åbøl Stade Rens

Store Jyndevad

401

Tinglev

8

Sønd

Kravlund Eggebæk

Gårdeby Broderup


KONTAKT Rømø Turistbureau Nr. Frankel 1, Havneby 6792 Rømø +45 7475 5130 romo@romo.dk www.romo.dk Tønder Infocenter Storegade 2-4, 6270 Tønder

Romo Tonder Guide 2017  

Tourist Guide Romo and Tonder 2017.

Romo Tonder Guide 2017  

Tourist Guide Romo and Tonder 2017.

Advertisement