__MAIN_TEXT__

Page 4

A. Schackenborg Slot Måske har der været et fæstningsværk her allerede midt i 1000-tallet, men vi ved med sikkerhed, at biskoppen i Ribe havde en borg her i 1200-tallet, kaldet Møgeltønderhus. Som tak for hans fremragende indsats under svenskekrigene forærede kongen Møgeltønderhus til feltherren Hans Schack i 1661. Schack byggede i 1664 det trefløjede barokslot Schackenborg, omgivet af en voldgrav. Slottet tilhørte familien Schack i 11 generationer, men i 1978 forærede den sidste grev Schack, der var barnløs, det til Dronning Margrethe 2.s yngste søn Joachim. I årene 1993-2014 dannede slottet rammen om H. K. H. Prins Joachims dagligdag og familieliv. Slottet er ikke åbent for offentligheden, men i sommerperioden er der rundvisninger i slottets egen have inden for slotsporten. B. Sønderhaven Over for slottet ligger Sønderhaven, også kaldet Slotsparken. Parken, der er offentligt tilgængelig, blev anlagt i 1690’erne med ridestier, en sø og små vandløb, men gennem tiden er der plantet mange træer, så en stor del af parken er i dag skov. Fra parkeringspladsen over for Schackenborg Slotskro går ”Æ Parksti” gennem Sønderhaven til Slotfelt (F), og ”Æ Slotsti” fører til Møgeltønder Kirke (D). C. Slotsgaden Slotsgaden i Møgeltønder er en brolagt lindetræsallé med smukke og velbevarede teglstenshuse. Gaden er anlagt i 1680’erne af den første Schack på Schackenborg Slot, og husene er bygget som boliger for slottets funktionærer og håndværkere. Gaden er med rette blevet kaldt ”Danmarks smukkeste landsbygade”, og den historiske atmosfære og den arkitektoniske helhed gør gaden til noget helt enestående. I nummer 42 ligger Schackenborg Slotskro og i nummer 14 Posselts Gård fra 1785, der nu er antikvitetsbutik. D. Møgeltønder Kirke De ældste dele af kirken stammer fra begyndelsen af 1200-tallet, men der har ligget en kirke på stedet endnu tidligere. Kirken er forlænget flere gange, og tårnet er fra 1630. Møgeltønder Kirke har dannet rammen om hele fire royale begivenheder i nyere tid. I 2002 blev prins Felix – søn af prins Joachim og grevinde Alexandra – døbt i kirken, i 2008 fandt prins Joachims bryllup med Marie Cavallier sted i kirken, og deres fælles børn er døbt i kirken: prins Henrik i 2009 og prinsesse Athena i 2012. E. Sønderbyen Møgeltønders ældste del er Sønderbyen med gaderne Strædet, Gyden og Sønderbyvej. F. Slotfelt Den store stråtækte lade fra 1870’erne med sin særlige trækonstruktion er renoveret og rummer i dag et Guldhorn- & Kulturcenter.

A. Schackenborg Castle Perhaps there has been a fortress here already in the mid-1000s, but we know for sure that the bishop in Ribe had a castle here in the 1200s called Møgeltønderhus. In 1661 the king gave Møgeltønderhus to Commander Hans Schack as a way of thanking him for his outstanding effort during the Dano-Swedish Wars. In 1664 Schack built the three-wing Baroque Schackenborg Castle, surrounded by moats. The Schack family owned the castle for 11 generations, but in 1978 the last count Schack, who was childless, gave the castle to Queen Margrethe’s youngest son Joachim. In the years 1993-2014 the castle formed the setting for H.R.H. Prince Joachim’s daily life and family life. The castle is not open to the public, but in the summer period, there are guided tours in the garden of the castle inside the castle gate. B. Sønderhaven The garden Sønderhaven is situated opposite the castle, and it is also called the Castle Park. The park, which is open to the public, was laid out in the 1690s with riding paths, a lake and small streams, but over the years many trees have been planted here, so that a large part of the park is a wood today. From the parking lot opposite the inn Schackenborg Slotskro a path “Æ Parksti” goes through Sønderhaven to Slotfelt (F), and the path “Æ Slotsti” leads to Møgeltønder Church (D). C. Slotsgaden The street Slotsgaden in Møgeltønder is a cobblestone-paved lime tree avenue with beautiful and well-preserved tiled houses. The street was constructed in the 1680s by the first count Schack of Schackenborg Castle, and the houses were built as dwellings for the employees and craftsmen of the castle. The street is rightly called “Denmark’s most beautiful village street”, and the historical atmosphere and the architecture make the street outstanding. The inn Schackenborg Slotskro is situated in number 42, and in number 14 Posselts Gård from 1785 there is an antiquity shop. D. Møgeltønder Church The oldest parts of the church originate from the beginning of the 1200s, but there has been a church on this spot before that. The church has been extended several times, and the tower is from 1630. Møgeltønder Church has formed the setting for four royal events in recent times. In 2002 Prince Felix – the son of Prince Joachim and Countess Alexandra – was baptized here, in 2008 Prince Joachim’s wedding with Marie Cavallier took place in the church, and their children have also been baptized in the church: Prince Henrik in 2009 and Princess Athena in 2012. E. Sønderbyen The oldest part of Møgeltønder is Sønderbyen with the streets Strædet, Gyden and Sønderbyvej. F. Slotfelt The large thatched barn from the 1870s with its characteristic wood construction has been renovated and is now a centre, which tells about the famous golden horns.

Profile for Rømø-Tønder Turistforening

Møgeltønder byvandring  

På opdagelse i Møgeltønder / Exploring Møgeltønder / Auf Entdeckungsreise in Møgeltønder

Møgeltønder byvandring  

På opdagelse i Møgeltønder / Exploring Møgeltønder / Auf Entdeckungsreise in Møgeltønder

Advertisement