__MAIN_TEXT__

Page 2

På opdagelse til fods Tønder Kommune dækker næsten 1300 km² og er dermed arealmæssigt Danmarks femtestørste. Rundt om i kommunen finder man en lang række byer og landsbyer, som hver har deres særpræg. Den bedste måde at opdage en by og få et indtryk af dens egenart er, når man færdes til fods. På den måde stifter man bekendtskab med bygninger og steder, som kan fortælle historie, og man kommer tæt på byens sjæl og atmosfære. Denne brochure er derfor ment som en hjælp til dem, der gerne vil gå på opdagelse til fods i Møgeltønder. Der findes tilsvarende brochurer for de øvrige byer og landsbyer i Tønder Kommune. Exploring on foot Tønder Municipality covers an area of almost 1300 km² and is thus the fifth largest municipality in Denmark as regards the size of the total area. In the municipality, you will find a large number of towns and villages, each with its own distinctive features. The best way to explore a town and get an impression of its characteristics is when you explore it on foot. In this way, you get acquainted with the buildings and places, which will tell their history, and you will get close to the soul and atmosphere of the town. Therefore, the purpose of this brochure is to guide those, who wish to go exploring Møgeltønder on foot. Similar brochures have been made about the other towns and villages in Tønder Municipality. Zu Fuß auf Entdeckungsreise Die Großgemeinde Tønder umfasst ein Areal von 1300 km² und ist damit flächenmäßig die fünftgrößte Gemeinde Dänemarks. Es gibt zahlreiche Städte und Dörfer, alle mit eigenem Charme. Die beste Möglichkeit eine Stadt zu erforschen und einen Eindruck von ihrer Besonderheit zu bekommen, ist sie zu Fuß zu erkunden. So gelangt man zu geschichtsträchtigen Gebäuden und Orten, und kommt hautnah an die Seele und Atmosphäre der Stadt heran. Dieser Prospekt ist als Wegweiser für diejenigen gedacht, die Møgeltønder zu Fuß erkunden möchten. Entsprechende Prospekte über die anderen Städte und Dörfer der Großgemeinde Tønder sind ebenfalls erhältlich.

Rømø-Tønder Turistforening, Nørre Frankel 1, 6792 Rømø Tel. +45 74 75 51 30, www.romo.dk, romo@romo.dk Udgivet af Rømø-Tønder Turistforening 2015 med støtte fra Tønder Kommune. Published by Rømø-Tønder Tourist Association in 2015 with the support of Tønder Municipality Herausgegeben vom Fremdenverkehrsverein Rømø-Tønder Turistforening 2015 mit Unterstützung der Großgemeinde Tønder. Layout og tryk – Layout and print – Layout und Druck: Henning Rossen KivaGrafisk Øst · EuroPrint Tekst -Text: Jørgen Hansen Oversættelse – Translation – Übersetzung: Lone Krogh Nielsen og Angelika Flachmann Fotos – Photos: Rømø · Tønder Turistforening, Mie Krogh

Møgeltønders historie Møgeltønder nævnes første gang i de skriftlige kilder i 1200-tallet, og navnet betyder ”Store Tønder”. Møgeltønder var dengang en havneby, fordi det oprindelig kunne lade sig gøre at sejle hertil ad en af Vidås sidearme. Siden er ”Store Tønder” blevet den lille; købstaden Tønder voksede, mens udviklingen i Møgeltønder gik i stå. I dag er Møgeltønder med de fredede huse i den idylliske hovedgade Slotsgade en af Danmarks smukkeste landsbyer. Byen er kendt for Schackenborg Slot, der ligesom byen kan føre sin historie tilbage til 1200-tallet, og som indtil 2014 var rammen om H. K. H. Prins Joachims dagligdag. De berømte Guldhorn fra jernalderen blev fundet i Gallehus nogle få kilometer fra Møgeltønder. I dag har Møgeltønder ca. 850 indbyggere. The history of Møgeltønder Møgeltønder is mentioned for the first time in the written sources in the 1200s, and the name means “Large Tønder”. At that time Møgeltønder was a harbour town, as it was originally possible to sail to this town on one of the arms of the river Vidåen. Later on the market town of Tønder grew, whereas Møgeltønder stagnated. Today Møgeltønder with its preserved houses in the idyllic main street Slotsgade is one of the most beautiful villages in Denmark. The town is known for Schackenborg Castle, which, as the town, can trace its history all the way back to the 1200s, and which formed the setting for H.R.H. Prince Joachim’s daily life until 2014. The famous Golden Horns from the Iron Age were found in Gallehus only a few kilometres from Møgeltønder. Today Møgeltønder has approx. 850 inhabitants. Die Geschichte der Stadt Møgeltønder Møgeltønder wird zum ersten Mal schriftlich im 13. Jahrhundert erwähnt. Der Name bedeutet ”Großes Tønder”. Møgeltønder war einst eine Hafenstadt, da es ursprünglich möglich war, die Stadt über die Seitenarme der Wiedau auf dem Seeweg zu erreichen. Seitdem ist das „Große Tønder“ zum Kleinen geworden; die Handelsstadt Tønder wuchs, während die Entwicklung in Møgeltønder zum Stillstand kam. Heute ist Møgeltønder, mit den unter Denkmalschutz stehenden Häusern entlang der idyllischen Straße Slotsgaden, eines der schönsten Dörfer Dänemarks. Die Stadt ist bekannt für das Schloss Schackenborg, dessen Geschichte ebenfalls bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht. Bis 2014 bildete das Schloss den Rahmen um den Alltag von S. K. H. Prinz Joachim. Die berühmten Goldhörner aus der Eisenzeit wurden in Gallehus gefunden, nur wenige Kilometer von Møgeltønder entfernt. Heute hat Møgeltønder ungefähr 850 Einwohner.

Profile for Rømø-Tønder Turistforening

Møgeltønder byvandring  

På opdagelse i Møgeltønder / Exploring Møgeltønder / Auf Entdeckungsreise in Møgeltønder

Møgeltønder byvandring  

På opdagelse i Møgeltønder / Exploring Møgeltønder / Auf Entdeckungsreise in Møgeltønder

Advertisement