__MAIN_TEXT__

Page 1

Løgumkloster

På opdagelse i Exploring Auf Entdeckungsreise in

Gjellerup Snejbjerg

Herning

Bording

Ikast

m

Hammeru Lind

Videbæk Ringkøbing

Kibæk

Brande

Skjern Give

Tarm

Ølgod Grindsted

Billund

Varde

Holsted Esbjerg

Holsted Stby Føvling

Brørup Vejen

Bramming Tjæreborg Nordby

bro

Gredsted

Rødding

Ribe Rejsby

Gram

Vo

Toftlund

Skærbæk

Havneby

Bredebro

ster

Løgumklo

Tønder Højer

der

Møgeltøn

Tin


På opdagelse til fods Tønder Kommune dækker næsten 1300 km² og er dermed arealmæssigt Danmarks femtestørste. Rundt om i kommunen finder man en lang række byer og landsbyer, som hver har deres særpræg. Den bedste måde at opdage en by og få et indtryk af dens egenart er, når man færdes til fods. På den måde stifter man bekendtskab med bygninger og steder, som kan fortælle historie, og man kommer tæt på byens sjæl og atmosfære. Denne brochure er derfor ment som en hjælp til dem, der gerne vil gå på opdagelse til fods i Løgumkloster. Der findes tilsvarende brochurer for de øvrige byer og landsbyer i Tønder Kommune. Exploring on foot Tønder Municipality covers an area of almost 1300 km² and is thus the fifth largest municipality in Denmark as regards the size of the total area. In the municipality, you will find a large number of towns and villages, each with its own distinctive features. The best way to explore a town and get an impression of its characteristics is when you explore it on foot. In this way, you get acquainted with the buildings and places, which will tell their history, and you will get close to the soul and atmosphere of the town. Therefore, the purpose of this brochure is to guide those, who wish to go exploring Løgumkloster on foot. Similar brochures have been made about the other towns and villages in Tønder Municipality. Zu Fuß auf Entdeckungsreise Die Großgemeinde Tønder umfasst ein Areal von 1300 km² und ist damit flächenmäßig die fünftgrößte Gemeinde Dänemarks. Es gibt zahlreiche Städte und Dörfer, alle mit eigenem Charme. Die beste Möglichkeit eine Stadt zu erforschen und einen Eindruck von ihrer Besonderheit zu bekommen, ist sie zu Fuß zu erkunden. So gelangt man zu geschichtsträchtigen Gebäuden und Orten, und kommt hautnah an die Seele und Atmosphäre der Stadt heran. Dieser Prospekt ist als Wegweiser für diejenigen gedacht, die Løgumkloster zu Fuß erkunden möchten. Entsprechende Prospekte über die anderen Städte und Dörfer der Großgemeinde Tønder sind ebenfalls erhältlich.

Rømø-Tønder Turistforening, Nørre Frankel 1, 6792 Rømø Tel. +45 74 75 51 30, www.romo.dk, romo@romo.dk Udgivet af Rømø-Tønder Turistforening 2015 med støtte fra Tønder Kommune. Published by Rømø-Tønder Tourist Association in 2015 with the support of Tønder Municipality Herausgegeben vom Fremdenverkehrsverein Rømø-Tønder Turistforening 2015 mit Unterstützung der Großgemeinde Tønder. Layout og tryk – Layout and print – Layout und Druck: Kiva øst. europrint Tekst -Text: Jørgen Hansen Oversættelse – Translation – Übersetzung: Lone Krogh Nielsen og Angelika Flachmann Fotos – Photos: Løgumkloster Borgerforening, Mie Krogh


Løgumklosters historie Løgumkloster er opstået omkring klostret, der blev grundlagt af cisterciensermunke i 1173. De byggede den smukke klosterkirke, men af selve klostret er i dag kun østfløjen med munkenes dormitorium bevaret. Beliggenheden ved den ældgamle vestjyske ”Drivvej” gav i middelalderen basis for afholdelse af studemarkeder i Løgumkloster, og byens store markedsplads danner stadig rammen om Klostermærken, der hvert år samler gøglere fra hele landet. Senere tjente byen gode penge på fremstilling af og handel med de berømte Tønderkniplinger. Ligesom resten af Sønderjylland var Løgumkloster tysk fra 1864 til 1920, og derfor måtte byens unge mænd kæmpe på tysk side under 1. verdenskrig, samtidig med at byen under krigen husede en stor krigsfangelejr. I dag har Løgumkloster ca. 3.600 indbyggere. The history of Løgumkloster Løgumkloster came into existence around the monastery, which was founded by Cistercian monks in 1173. They built the beautiful monastery church, but all that is left of the monastery today is the east wing with the monks’ dormitorium. Owing to the location at the ancient West Jutland “Cattle Road” oxen markets would be held in Løgumkloster in medieval times, and the large market square of the town still forms the setting for the market Klostermærken, during which fair performers from all over the country gather each year. Later on, the citizens of the town earned considerable wealth from the production of and trade with the famous Tønder laces. As the rest of South Jutland Løgumkloster was German from 1864 until 1920, and consequently the young men of the town had to fight on the German side during World War I, at the same time as the town housed a large prison camp. Today Løgumkloster has approx. 3,600 inhabitants. Die Geschichte der Stadt Løgumkloster Løgumkloster ist um das Kloster herum entstanden, das 1173 von Zisterziensermönchen gegründet worden ist. Diese bauten ebenfalls die schöne Klosterkirche. Vom Kloster ist heute nur noch der Ostflügel mit dem Schlafsaal der Mönche bewahrt. Die Lage am uralten mittleren Ochsenweg, machte es im Mittelalter möglich in Løgumkloster Viehmärkte abzuhalten. Der große Marktplatz der Stadt bildet heute noch den Rahmen um das Stadtfest „Klostermærken“, bei dem sich jährlich Gaukler aus allen Teilen des Landes treffen. Später wurden die Herstellung und der Vertrieb der berühmten Tønder-Klöppelspitzen zu einer wichtigen Einnahmequelle der Stadt. Genau wie das übrige Südjütland, gehörte Løgumkloster im Zeitraum 1864 bis 1920 zu Deutschland. Die jungen Männer der Stadt mussten daher im 1. Weltkrieg auf deutscher Seite kämpfen, und in der Stadt befand sich während des Krieges ein Kriegsgefangenenlager. Løgumkloster hat heute ungefähr 3.600 Einwohner.


ej

men

Aaløkkevej

rke dspladse n M K irke alle gellemade

gade E Vester Ma

Ve d

Søl ste dg ård vej t

TS G AD n

Indu st vej ri-

Fab riksvej

Ind

u st ivej r

J DE V E j

ej gev sfan

Damh usv e

SLO

Ved Bane

Hed evej

vej

Strø m

E STATIONSVE J

pa r ken Mu nke

park en

Kloste

Industrivej

Mun ke

Refugievej GKlo

Løgumkloster Refugium

ej nsv

Eger nvej

Genbrugsplads

C

Retterstedet

Krigsfangegravene

F

d r ga

Løgumkloster Kirke

D

Krig

B

STOREGADE Bibl. Post K lostergade

Slotseng Brorso j eve

LA N

C

ban

ER TØND

Løgumkloster Efterskole

A

Jern

evej Kalhav

ter

KE DS FriGA DE skole

Søn

Slo banktsen

B

Lø Bæ gum k klos

Elmealle Allegade mø Vin lle dga Garv de gadeer M AR Mar k led gad e

Mø lle

ej Åve dv

AGE

Børneha

Nygade

n

MØLLEGADE

401 429

ROV E J

usstræde Rådh

BREDEB

l s eadr p

P L

ba lge Ga


OM

Aab enr aav ej

K lyden

429 401

an Fas ve j

Ørnevej

Falkevej

NS STATI O

ne Svavej

VE

J

Søndermarksvej

LØGUMKLOSTER

B

A

erd rav vej

en Lund

Plejecenter Lindevang

Svinget

rke ve j

tte Spævej Svaleve-j e Ter nvej eMågve j

DVE J AVE

rde- n

Lægehus

a

DR

a de

erparken

dgå rk

vej Vibe vej Mejse

STARUP

EJ ÅV US ervej g

a nsg

vej aard g s en

ld Gu

Østergade

d

H O LM PL A DS E N

okkespil

ge Jør

vej ard

rg Jø

KR

e

Lillegad H Museet Holmen

En gg ve årds j -

Engvej

Grønnevej

R in g g a d e

Løgumkloster Distriktsskole

r-

Småenge

J VE

VÆN GET

Rin F gg ART ad S e

Søn d

Deutche Schule Lügumkloster

Ry pe ve j

ave

DRAV E DV E J


A. Markedspladsen Den store markedsplads har gennem århundreder lagt græs til utallige stude- og hestemarkeder, og den bruges stadig. Hvert år i august samles gøglere fra hele landet til det store Klostermærken. I pladsens nordøstlige hjørne står Gøglerstatuen, udført i bronze af Alice Buchhave i 1981. B. Vestergade Den brostensbelagte Vestergade med sin lindeallé løber langs Markedspladsens vestlige side. Bag træerne gemmer sig en række fine, små huse, og en mindeplade på nummer 21 fortæller, at her boede ”Stinne mæ æ Bibel”. I det nordvestlige hjørne af Markedspladsen står desuden Frederik Grubes træskulptur af Stinne. Hun missionerede i byen og på egnen, og tilnavnet skyldtes, at hun altid medbragte en slidt bibel svøbt i et sort klæde, og at hun uddelte bibler til alle, hun mødte på sin vej. C. Løgumkloster Kirke Cistercienserne tog fat på at bygge kirken i begyndelsen af 1200-tallet. Byggeriet tog omkring 100 år, og derfor finder man både romanske og gotiske træk. Kirkerummet, der for nylig er istandsat, regnes for at være et af Danmarks smukkeste. Ved kirken er anlagt en mindelund for 61 soldater fra byen, som mistede livet i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig. D. Løgumkloster Refugium En glasgang forbinder kirken og klostret med Løgumkloster Refugium, der blev oprettet i 1960. E. Stationsvej Løgumkloster blev endestation for en lille statsbane fra Bredebro i 1888, og i 1901 blev der anlagt en smalsporet ”Kleinbahn” fra Løgumkloster til Aabenraa. Efter Genforeningen blev den smalsporede jernbane nedlagt, men til gengæld anlagdes en statsbane fra Løgumkloster til Rødekro. Den fik en meget kort levetid: den åbnede i 1927, men blev nedlagt i 1936. Den gamle statsbanestation (Stationsvej 16) er stadig let genkendelig. F. Krigsfangekirkegården Under 1. verdenskrig var op mod 2.000 russiske, franske og belgiske fanger interneret i en krigsfangelejr i Løgumkloster. 71 fanger døde under en tyfusepidemi i 1915 og blev begravet ved siden af lejren (nedbrændt i 1920). G. Kong Frederik IX Klokkespil Nordens største klokkespil med 49 klokker, indviet i 1973. Løgumkloster er den eneste by i Danmark, hvor man kan tage en klokkenistuddannelse. H. Museet Holmen Museet er indrettet i en smuk vestslesvigsk gård fra 1700-tallet og rummer skiftende kunstudstillinger. Foran museet står Alice Buchhaves bronzeskulptur af en cisterciensermunk på vej mod klostret.


A. The market square For centuries, the large market square has been the location for numerous oxen and horse markets, and it is still used today. In the north eastern corner of the square stands the bronze statue Gøglerstatuen (the Fair Performer’s Statue) made by the Danish sculptor Alice Buchhave in 1981. B. Vestergade In this cobblestone-paved street with its lime tree avenue along the western side of the market square you find many fine small houses. A memorial tablet on number 21 tells that the lay preacher Stinne lived here. Moreover, the Danish sculptor Frederik Grube’s wooden sculpture of Stinne stands in the north-western corner of the market square. She was given the byname “Stinne mæ æ Bibel” (Stinne with the Bible), because she always carried a worn bible covered by black cloth, and because she handed out bibles to every person, whom she met on her way. C. Løgumkloster Church The Cistercian monks started building the church in the beginning of the 1200s. The building took approx. 100 years, and therefore you will find both Romanesque and Gothic features. The interior of the church, which has been renovated recently, is considered one the most beautiful church rooms in Denmark. Next to the church there is a memorial grove for 61 soldiers from the town, who lost their lives, while they were on active service in the German army during World War I. D. Løgumkloster Refugium A glass passage connects the church and the monastery with Løgumkloster Refugium, built in 1960. E. Stationsvej Løgumkloster became the end station for a little state railway line from Bredebro in 1888, and in 1901 a narrow-gauge “Kleinbahn” was constructed from Løgumkloster to Aabenraa. After 1920, this railway line was closed down, and instead a state line was constructed from Løgumkloster to Rødekro. It had a very short life: it opened in 1927 and closed down in 1936. The old state railway station (Stationsvej 16) is still easily discernible. F. The war prisoners’ churchyard During World War I up to 2,000 Russian, French and Belgian war prisoners were detained in a prison camp in Løgumkloster. 71 prisoners died during a typhoid epidemic in 1915 and were buried next to the camp (burned down in 1920). G. King Frederic IX’s Glockenspiel The largest glockenspiel in the North with 49 bells, inaugurated in 1973. Løgumkloster is the only town in Denmark, where you can receive an education as a glockenspiel player. H. Museet Holmen The museum is housed in a beautiful West Schleswig farm from the 1700s and has changing art exhibitions. In front of the museum a sculpture by Alice Buchhave of a Cistercian monk on his way to the monastery.


A. Der Marktplatz Der große Marktplatz war jahrhundertelang Schauplatz für unzählige Viehund Pferdemärkte, und er wird immer noch benutzt. In der nordöstlichen Ecke des Platzes steht die bronzene Gauklerstatue, 1981 von Alice Buchhave geschaffen. B. Vestergade Die gepflasterte Lindenallee Vestergade verläuft entlang der westlichen Seite des Marktplatzes. Hinter den Bäumen verbirgt sich eine Reihe mit feinen, kleinen Häusern. Eine Gedenktafel (Hausnummer 21) erinnert daran, dass hier die Missionarin „Stinne mæ æ Bibel“ (Stinne mit der Bibel) gewohnt hat. In der nordwestlichen Ecke des Markplatzes steht darüber hinaus Frederik Grubes Holzskulptur von Stinne. Sie missionierte in der Stadt und in der Umgebung. Den Beinamen erhielt sie, weil sie immer eine abgegriffene Bibel in ein schwarzes Tuch gewickelt bei sich trug, und jedem der ihr begegnete, eine Bibel gab. C. Die Kirche zu Løgumkloster Die Zisterzienser begannen Anfang des 13. Jahrhunderts mit dem Bau der Kirche. Der Bau dauerte ungefähr 100 Jahre, daher findet man sowohl romanische als auch gotische Züge. Der kürzlich restaurierte Kirchenraum wird als einer der schönsten Dänemarks bezeichnet. Bei der Kirche befindet sich eine Gedenkstätte für 61 Soldaten der Stadt, die im Kriegsdienst für die Deutschen während des 1. Weltkrieges gefallen sind. D. Das Refugium von Løgumkloster Die Kirche und das Kloster sind durch einen Glasgang mit dem 1960 gebauten Løgumkloster Refugium verbunden. E. Die Straße Stationsvej Løgumkloster wurde 1888 Endstation für eine kleine Staatsbahn von Bredebro. 1901 wurde die Schmalspurbahn „Kleinbahn“ von Løgumkloster nach Aabenraa angelegt. Nach 1920 wurde der Betrieb der Schmalspurbahn eingestellt und durch eine Staatsbahn von Løgumkloster nach Rødekro ersetzt. Diese war jedoch nicht sehr lange in Betrieb, die Strecke wurde 1927 eingeweiht und 1936 niedergelegt. Der alte Staatsbahnhof (Stationsvej 16) ist immer noch leicht zu erkennen. F. Der Kriegsgefangenenfriedhof Während des 1. Weltkrieges waren bis zu 2.000 russische, französische und belgische Gefangene im Kriegsgefangenenlager in Løgumkloster interniert. 1915 starben 71 Gefangene während einer Typhusepidemie und wurden neben dem Lager bestattet (1920 abgebrannt). G. Das Glockenspiel Kong Frederik IX Das größte Glockenspiel des Nordens mit 49 Glocken, wurde 1973 eingeweiht. Løgumkloster ist die einzige Stadt in Dänemark, in der man sich zum Carillonneur ausbilden lassen kann. H. Das Museum Holmen Das Museum ist in einem schönen westschleswigschen Hof aus dem 18. Jahrhundert eingerichtet und zeigt wechselnde Kunstausstellungen. Vor dem Museum steht Alice Buchhaves Bronzeskulptur eines Zisterziensermönches auf dem Weg zum Kloster.

Profile for Rømø-Tønder Turistforening

Løgumkloster byvandring  

På opdagelse i Løgumkloster / Exploring Løgumkloster / Auf Entdeckungsreise in Løgumkloster

Løgumkloster byvandring  

På opdagelse i Løgumkloster / Exploring Løgumkloster / Auf Entdeckungsreise in Løgumkloster

Advertisement