__MAIN_TEXT__

Page 1

KÌrlighedens land Velkommen til Tønder


Indhold

Vi sætter pris på kærligheden Smukt bryllup hele året Her kan I blive viet Vielse i Tønder – alt kan ske Vielse i Løgumkloster – et overvældende møde Vielse i Højer – et bryllup i en anden tid Tag på kærlighedsturné Jeres dag Det hele begynder med – kjolen Symbolet på jeres kærlighed En fest – en oplevelse for livet Kulinariske oplevelser Dagen før, under og efter – oplevelser i det fri Naturens gaver – historiernes land Flere oplevelser – naturen i ét væk

3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Kærlighedens land – Velkommen til Tønder udgives af Rømø-Tønder Turistforening Tekst og projekt KALB – pr & kommunikation ApS Grafisk produktion og tryk Rosendahls a/s

Fotograf: Karen Ahrenkiel 2

Vi takker for lån af billeder Studie8, Fotograf Karen Ahrenkiel · Mogens Gabs Fotografi · Tønder Foto, Fotograf Sandra Prudencio · Enjoy Resort Rømø · Johannes Kaffebar · Infoto, Fotograf Jane R Ohlsen · Anton Schulz, Løgumkloster · Husam Ejle, Løgumkloster · Den Gamle Digegreves Gård, Klægager · Dansk Blokart Forening · Schackenborg Slotskro · Ursula Hymøller · Naturcenter Tønnisgård · Nationalpark Vadehavet · Fotoinaturen, Fotograf Lennarth Skov Espersen · Fotograf Ole Mortensen/Tilsted & Co Forsidefoto Karen Ahrenkiel


Vi sætter pris på kærligheden

We treasure love

Kærlige hilsner Svend Ole Gammelgård Formand for Rømø-Tønder Turistforening

Kind regards, Svend Ole Gammelgård Chairman, Rømø-Tønder Turistforening

En hyldest til kærligheden. Jeres kærlighed. Det er præcist dét billede og den oplevelse, vi gerne vil give jer, der vælger at fejre jeres kærlighed til hinanden, med hjem fra vores egn. En egn, der på alle måder byder på kontraster, dramatik, historie, skønne, åbne vidder, hemmelige kroge, den høje himmel og en smuk horisont. Her er der plads til kærlighed — af enhver slags. Hvad enten I gifter jer, fejrer forlovelsen, sølvbrylluppet eller endda guldbrylluppet, så skal I vide, at vi her i Tønder-området vil gøre alt, vi kan, for at gøre netop jeres dag til den smukkeste af alle. Og med dette magasin håber vi at kunne inspirere jer og byde jer et romantisk velkommen til vores egn.

A homage to love. Your love. This is precisely the picture and the experience we would like you to take back home, if you choose to celebrate your love for each other in our region. A region which in every possible way offers contrasts, drama, history, magnificent open spaces, secrete corners, a high open sky and a beautiful horizon. We have room for love – of all kinds. No matter whether you wish to get married, celebrate your engagement, your silver wedding anniversary or even your golden wedding anniversary, you should know that in the Tønder area we will do everything possible to make your day the most beautiful ever. With this magazine we hope to inspire you and bid you a romantic welcome to our area.

Wir schätzen die Liebe

Ein Tribut an die Liebe. Ihre Liebe. Das ist genau das Bild und das Erlebnis, dass wir Ihnen, die sich dafür entschieden haben Ihre Liebe zueinander zu feiern, gerne aus unserer Gegend mitgeben wollen. Eine Gegend, die in jeder Hinsicht Kontraste, Drama, Geschichte, schöne, offene Weiten, versteckte Orte, hohen Himmel und einen wunderbaren Horizont zu bieten hat. Hier ist Platz für die Liebe – für jegliche Art von Liebe. Ganz gleich ob Sie heiraten, sich verloben, Silberhochzeit oder sogar Goldene Hochzeit feiern wollen, so sollten Sie wissen, dass wir hier, in der Umgebung von Tønder, alles dafür tun werden, gerade Ihren Tag zum Schönsten von allen zu machen. Mit diesem Magazin hoffen wir Sie inspirieren zu können und Sie romantisch in unserer Gegend willkommen heißen zu dürfen. Liebe Grüße Svend Ole Gammelgård Vorsitzender, Rømø-Tønder Turistforening

Fotograf: Ole Mortensen 3


4

På vores egn bærer alle årstider noget smukt og stærkt med sig, som ikke er at finde andre steder i landet. Oplev Marsken i vildeste flor eller dækket af den blødeste sne. Besøg slotsruiner, Møgeltønders smukke gader og Schackenborg Slot, året rundt altid i en ny indpakning inspireret af årstidernes skiften. Lad jer vie til tonerne fra sommerens musikfestival eller midt i det vildeste farveskift, når gyldne efterårsblade dækker skovbunden. Giv jeres ”ja” i den gamle juleby Tønder, mens sneen stille daler eller blandt 20.000 farvestrålende blomsterløg, når foråret melder sin ankomst. Temaerne er uendelige, som jeres kærlighed.

FOTO MANGLER

Fotograf: Sandra Prudencio

Fotograf: Sandra Prudencio

Smukt bryllup hele året


Eine schöne Hochzeit, das ganze Jahr

In our area, all seasons of the year offer beautiful and impressive experiences which you can get nowhere else in the country. Experience the marshlands in full bloom or covered by soft snow. Visit castle ruins, the beautiful streets of Møgeltønder and Schackenborg Castle, all year round in a new wrapping inspired by the change of the seasons. Get married to the tones of the music festival in the summer time or in the middle of the wild change of colours when the golden leaves of the autumn cover the forest floor. Say “I do” in the old Christmas town of Tønder while the snow softly falls, or among 20,000 colourful bulbs in the spring. The themes are endless – just as your love.

Unsere Gegend strahlt zu jeder Jahreszeit etwas Schönes und Starkes aus, das nirgendswo anders im Land zu finden ist. Erleben Sie das Marschland in faszinierender Blüte oder mit zartem Schnee bedeckt. Besuchen Sie Schlossruinen, Møgeltønders schöne Straßen und das Schloss Schackenburg, das ganze Jahr hindurch, immer in einer neuen Umhüllung, inspiriert vom Wechsel der Jahreszeiten. Lassen Sie sich zu den Tönen des sommerlichen Musikfestivals trauen, oder inmitten eines beeindruckenden Farbwechsels, wenn die Herbstblätter den Waldboden bedecken. Geben Sie sich Ihr „Ja“ in der alten Weihnachtsstadt Tønder, während der Schnee sanft niederrieselt oder zwischen 20.000 farbenfrohen Blumenzwiebeln, wenn der Frühling seinen Einzug meldet. Die Themen sind unendlich, genauso wie Ihre Liebe.

FOTO MANGLER

sandra Fotograf:foto Sandra Prudencio

A beautiful wedding all year round

Fotograf: Sandra Prudencio

5


Hvis du går i giftetanker, kan du vælge at blive borgerlig viet i Tønder, Løgumklos­ter eller Højer. Fælles for alle tre steder er, at du, din partner og jeres gæster med garanti vil blive overvældet af de smukke bygninger og omgivelser og blive modtaget med åbne arme i de tre byer. Både danske og udenlandske par kan blive viet her, og vi gør alt for at give jer en dag, I altid vil huske. Det eneste, I selv skal sørge for er at udfylde en ægteskabserklæring, så ordner vi resten og finder sammen med jer en dato og et sted for jeres vielse. Og vi sørger også for, at der er minimum to personer, der kan bevidne jeres vielse. 6

Fotograf: Jane R Ohlsen

Fotograf: Husam Ejle

Fotograf: Jane R Ohlsen

Her kan I blive viet


Here you can get married If you are thinking about getting married, you can choose a civil marriage in Tønder, Løgumkloster or Højer. All three places have in common that you, your partner and your guests are guaranteed to be overwhelmed by the beautiful buildings and surroundings and will be welcomed with open arms in the town hall in the three towns. Both Danish and foreign couples can get married here and we will do everything that we can to make your day something to remember all your life. The only thing that you should do yourself is to fill in a marriage form and then we will take care of the rest and choose the date and the place of your marriage together with you. We will also make sure that two persons are present to certify your wedding.

Hier können Sie sich trauen lassen Wollen Sie heiraten, so können Sie sich standesamtlich in Tønder, Løgumkloster oder Højer trauen lassen. An allen drei Orten werden Sie, Ihr Partner und Ihre Gäste garantiert von den schönen Gebäuden und der wunderbaren Umgebung überwältigt sein, und man wird Sie in der drei Städten mit offenen Armen empfangen. Sowohl dänische als auch ausländische Paare können hier getraut werden, und wir werden alles dafür tun, Ihnen einen unvergesslichen Tag zu bescheren. Das Einzige, für das Sie selber sorgen müssen, ist die Eheerklärung auszufüllen. Wir kümmern uns um den Rest, und finden mit Ihnen zusammen den richtigen Zeitpunkt und Ort für Ihre Hochzeit. Bitte denken Sie daran, dass immer mindestens zwei Trauzeugen anwesend sein müssen (hierbei können wir ebenfalls behilflich sein). 7


Fotograf: Mogens Gabs

Vielse i Tønder – alt kan ske

Vielse på et moderne rådhus placeret i et centrum af hyggelige og tiltalende gader, grønne, kunstfærdige parker, restauranter, hoteller og ideelle fotograferingsmuligheder til at forevige jeres øjeblik. Alt, hvad I ønsker jer, findes indenfor rækkevidde, og ønsker I jer mere, kan næsten alt lade sig gøre. Arrangér for eksempel en karet til Møgeltønders gader, hvor I kan fortsætte romantikken i kongelige omgivelser.

8


A wedding in Tønder

Hochzeit in Tønder

A wedding in a modern town hall in the centre of cosy and charming streets, green and artistic parks, restaurants, hotels and ideal possibilities of taking photos to commemorate your moment. Everything that you wish for is within reach and if you wish for more, nearly everything is possible. Arrange for instance a tour in a coach in the streets of Møgeltønder where you can continue the romance in royal surroundings.

Eine Trauung in einem modernen Rathaus im Zentrum von gemütlichen und ansprechenden Straßen, grüne, künstlerische Parkanlagen, Restaurants, Hotels und optimale Möglichkeiten Ihren Augenblick fotografisch zu verewigen. Alles, was Sie sich wünschen, befindet sich in Reichweite. Wünschen Sie sich mehr, ist fast alles möglich. Wie zum Beispiel eine Kutschfahrt nach Møgeltønder, wo Sie die Romantik in königlicher Umgebung genießen können.

– anything can happen

– alles ist möglich

9


Vielse i Løgumkloster

– et overvældende møde

10

Fotograf: Anton Schultz

Fotograf: Husam Ejle

Fotograf: Husam Ejle

Giv hinanden jeres ”ja” i Løgumkloster, og spadsér en tur gennem byen. 20.000 farvestrålende blomsterløg er plantet i byens bymidte. Nyd den grønne park og byens liv på Kyssebænken. Gå en tur gennem Klostergade, og mød synet af Løgumkloster Kirke, en af de smukkeste og mest velbevarede kirker fra Middelalderen. Flet fingre, og dans en lille dans til tonerne fra Kong Frederik d. 9. og Nordens største klokkespil. Kærligheden starter i den stemningsfulde markedsby, Løgumkloster.


A wedding in Logumkloster

– an overwhelming encounter

Say “I do” in Løgumkloster and stroll through the town. 20,000 colourful bulbs have been planted in the centre of the town. Enjoy the green park and the life of the town on the “Bench of Kissing” Kyssebænken. Go for a walk through Klostergade and enjoy the sight of Løgumkloster Church, one of the most beautiful and well-preserved churches from the Middle Ages. Hold hands and dance to the tones of King Frederic the IX’s glockenspiel which is the largest in the North. Love begins in the market town of Løgumkloster which has an atmos­phere of its own.

Hochzeit in Løgumkloster

– eine überwältigende Begegnung Geben Sie einander das ”Jawort” in Løgumkloster, und schlendern Sie durch die Stadt. 20.000 farbenfrohe Blumenzwiebeln sind in der Stadtmitte angepflanzt. Genießen Sie den grünen Park und das Stadtleben auf der Bank „Kyssebænken“ (die Kussbank). Spazieren Sie durch die Straße Klostergade, und lassen Sie sich vom Anblick der Kirche zu Løgumkloster überwältigen, eine der schönsten und am besten bewahrten Kirchen des Mittelalters. Gehen Sie Hand in Hand, und tanzen Sie einen kleinen Tanz zu den Klängen des Glockenspiels Kong Frederik IX, das größte seiner Art im ganzen Norden. Die Liebesgeschichte beginnt in der stimmungsvollen Marktstadt, Løgumkloster.

Fotograf: Karen Ahrenkiel

11


Vielse i Højer

Noget ganske særligt er Højer i de naturskønne omgivelser udenfor byens stress og jag. Her kan I nyde hinanden og holde en pause fra hverdagens travlhed. En vielse her byder på de mest romantiske hyggekroge, seværdigheder, og måske kommer byens borgere med kaffe og ønsker jer tillykke. I Højer kommer man nemlig sammen. Stig på hestevognen eller ind i limousinen, og tag en tur til Højer Mølle, som er en gammel, statelig hollandsk vindmølle, der lever i sin egen tidslomme og vil få jer til at glemme alt om tid og sted. Forelsk jer i hinanden, i synet og i livet. Nyd hinanden bag diger, i en gammel marskby. Helt ude ved horisonten.

12

Fotograf: Mogens Gabs

– et bryllup i en anden tid


A wedding in Højer

– a wedding in another time Højer is something very special in beautiful surroundings away from the hustle and bustle. Here you can enjoy each other's company and take a break from the rush of everyday life. A wedding here offers very romantic and cosy corners and sights and perhaps the citizens of the town will offer you a cup of coffee and congratulate you. Because the citizens of Højer care about each other. Mount a horse-drawn carriage or get into a limousine and take a tour to Højer Mølle, an old stately Dutch wind mill which lives in a time of its own and will make you forget time and place. Fall in love with each other, with life, and with what you see. Enjoy each other behind dikes in an old marsh town. All the way to the horizon.

Hochzeit in Højer

– Eheschließung in einer anderen Zeit Højer ist etwas ganz besonderes, in schöner, natürlicher Umgebung gelegen, weit entfernt von der Hektik der Stadt. Hier können Sie einander genießen, und eine Pause vom Alltagsstress machen. Eine Trauung in Højer hat die romantischsten Ecken und Sehenswürdigkeiten zu bieten, und vielleicht kommen die Bewohner der Stadt mit Kaffee vorbei, um Sie zu beglückwünschen. In Højer hält man nämlich zusammen. Steigen Sie in eine Kutsche oder eine Limousine, und fahren Sie zur Mühle von Højer. Eine alte, stattliche holländische Windmühle, die in ihrer eigenen Zeitschleife existiert, und die Sie Zeit und Ort vollständig vergessen lassen wird. Verlieben Sie sich ineinander, in die Aussicht und in das Leben. Genießen Sie einander hinter den Deichen, in der alten Marschstadt. Ganz weit draußen beim Horizont.

13


14

Fotograf: Ursula Hymøller

Fotograf: Husam Ejle

Tag på kærlighedsturné Tag hinanden i hånden, og grib de mange smukke, romantiske steder, vores egn byder jer på. Er det på tide at komme lidt væk fra hverdagens trummerum? Så forkæl hinanden med en forlænget weekend eller en enkelt overnatning på et af områdets mange hoteller eller Bed & Breakfast’s. Følg Hjertestien i Sparekasseskoven Løgumkloster. Slå jer ned på en solbeskinnet bænk ved Brede Å. Giv et kys på Kyssebænken. Nyd livet i Æ Liebestempel. Det siges, at mange har fundet kærligheden i netop denne pavillon i Tønder.


Gehen Sie auf Liebestournee

Hold hands and enjoy the many beautiful romantic places that our area offers. Is it about time to get away from the daily humdrum? Then pamper each other with a prolonged weekend or spend a night in one of the many hotels or Bed & Breakfasts of the area. Follow the "Path of Heart" Hjertestien in the wood Sparekasseskoven west of Løgumkloster. Settle down on a sunny bench at the stream Brede Å. Kiss each other on the “Bench of Kissing” Kyssebænken. Enjoy life in Æ Liebestempel. It is said that many couples have found love in this pavilion in Tønder.

Fotograf: Sandra Prudencio

Go on a tour of love

Nehmen Sie einander an die Hand, und greifen Sie nach den vielen schönen und romantischen Orten, die unsere Gegend zu bieten hat. Ist es an der Zeit dem Alltagstrubel eine Weile zu entfliehen? Dann verwöhnen Sie sich gegenseitig mit einem verlängerten Wochenende oder einer einzelnen Übernachtung in einem der zahlreichen Hotels oder Bed & Breakfasts. Folgen Sie dem Pfad „Hjertestien“ (Herzpfad) im Wald Sparekasseskoven in Løgumkloster. Setzen Sie sich auf eine sonnige Bank am Wasserlauf Brede Å. Küssen Sie sich auf der Bank „Kyssebænken“ (Kussbank). Genießen Sie das Leben im Pavillon „Æ Liebestempel“. Überlieferungen zu Folge, haben gerade in diesem Pavillon in Tønder viele Leute die Liebe gefunden.

15


Fotograf: Sandra Prudencio

16


17


Det hele begynder med – kjolen… Har du drømt om en helt speciel kjole, siden du var lille? Vi kan garantere dig, at du kan finde den kjole på en bøjle her i området – eller også kan vi trylle den frem specielt til dig. Vores kjolebutikker giver sig tid til dig og lytter til netop dine behov og ønsker. Tag bare din kommende mand med. Der er også plads til ham og hans meninger, og der er kaffe på kanden. Kender du i øvrigt de danske bryllupstraditioner – noget lånt, noget nyt, noget gammelt, noget blåt? Du kan være sikker på, at du hurtigt kan finde en venlig sjæl i vores egn, der vil hjælpe dig med noget lånt.

18


Everything begins with – the wedding gown Have you dreamt of a very special gown since you were a little girl? We can guarantee that you will find this gown in this area – otherwise we can also conjure up this gown especially for you. The staff in our dress shops will take their time and listen to exactly your needs and wishes. Do bring along your future husband. There is also room for him and his opinions and you can always get a cup of coffee. By the way, do you know the Danish wedding traditions – something borrowed, something new, something old and something blue? You can be sure to find a kind soul in our area who will help you with something borrowed.

Fotograf: Sandra Prudencio

Alles beginnt mit – dem Kleid… Haben Sie schon immer von einem ganz besonderen Kleid geträumt, seit Sie klein waren? Wir garantieren Ihnen, dass Sie dieses Kleid auf einem der Kleiderbügel in unserer Gegend finden werden – ansonsten können wir es speziell für Sie herbeizaubern. Unsere Bekleidungsgeschäfte nehmen sich gerne Zeit für Sie und gehen genau auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche ein. Nehmen Sie Ihren kommenden Ehemann mit. Auch für ihn und seine Meinungen ist Platz, und eine Tasse Kaffee steht bereit. Kennen Sie übrigens die dänischen Hochzeitstraditionen – die Braut muss etwas Geliehenes, etwas Neues, etwas Altes, etwas Blaues tragen? Sie können sicher sein, dass sich in unserer Gegend eine freundliche Seele findet, die Ihnen mit etwas Geliehenem aushelfen kann.

19


Fotograf: Sandra Prudencio

20


Symbolet på jeres kærlighed Når du sammen med os og din gom har fundet den perfekte kjole, er det tid til at kigge på ringene, som skal symbolisere jeres kærlighed. Vi har mange dygtige guldsmede, der kan guide jer til det rigtige valg. Mange brudepar ønsker sig en helt særlig vielsesring, som ingen andre har, mens andre vælger den klassiske, som aldrig går af mode. Vigtigst af alt er, at I finder ringene, som I vil blive glade for resten af jeres dage. Uanset valget er det jeres kærlighed, der er unik og aldrig skal gå af mode.

The symbol of your love

Das Symbol Ihrer Liebe

Wenn Sie zusammen mit uns und Ihrem Bräutigam das perfekte Kleid ausgesucht haben, wird es Zeit sich die Ringe anzuschauen, die Ihre Liebe symbolisieren sollen. Wir haben viele erfahrene Goldschmiede, die Ihnen bei der Wahl der richtigen Ringe behilflich sein können. Viele Brautpaare wünschen sich einen ganz besonderen Ehering, den es nur einmal gibt, während andere eine klassische Version bevorzugen, die niemals aus der Mode geht. Das Wichtigste ist jedoch, dass Sie den Ring finden, an dem Sie sich den Rest Ihres Lebens erfreuen können. Ganz gleich wie Ihre Entscheidung ausfällt, so ist es Ihre Liebe, die einzigartig ist und niemals aus der Mode gehen sollte.

When you and your groom have found the perfect gown, it is time to find the rings which will be the symbol of your love. We have many skilled goldsmiths who can guide you to the right choice. Many couples wish to find a very special wedding ring which no one else has, whereas others choose the classic ring which will never go out of fashion. The most important thing is that you find the rings which will make you happy for the rest of your life. No matter which ring you choose, your love is unique and will never go out of fashion.

21


– en oplevelse for livet Hvor skal festen holdes? Måske på en smuk, gammel ejendom, hvor lokalerne sørger for en hyggelig atmosfære eller i super moderne omgivelser, der udstråler luksus med respekt for naturen. Måske vil I feste i kanten af Nationalpark Vadehavet, med udsigt over marsk, diger og hav. Måske skal fejringen være på en intim restaurant beliggende på den hyggelige gågade i Tønder, hvor I kun skal tænke på at nyde hinandens selskab. Og selvfølgelig har en mindeværdig fest også en mindeværdig menu. Var det noget med en kendt kok i køkkenet? Eller en menu der er en prinsesse værdig? Måske skal menuen være lokal, og betjeningen helt jordnær, så kender vi også en restaurant eller to.

22

Foto: Schackenborg Slotskro

Fotograf: Sandra Prudencio

Foto: Schackenborg Slotskro

En fest


Foto: Schackenborg Slotskro

Foto: Klægager

A party

Ein Fest

Where do you wish to hold your party? Perhaps in a beautiful old building where the rooms provide a cosy atmosphere, or in super modern surroundings which radiate luxury with respect for nature. Perhaps you wish to hold your party at the edge of the Wadden Sea National Park with a view of the marshlands, the dikes and the sea. Or perhaps in an intimate restaurant situated in the cosy pedestrian street in Tønder where you can have full focus on each other. And of course a memorable party should also have a memorable menu. How about a known chef in the kitchen? Or a menu to serve to a princess ? Perhaps the menu should be local and the service quite down-to-earth? Then we also know a restaurant or two.

Wo soll das Fest stattfinden? Vielleicht in einem schönen, alten Gebäude, wo die Räumlichkeiten für eine gemütliche Atmosphäre sorgen, oder in supermoderner Umgebung, die Luxus mit Respekt vor der Natur ausstrahlt. Vielleicht möchten Sie am Rande des Nationalparks Wattenmeer feiern, mit Aussicht auf Marschland, Deiche und Meer. Vielleicht möchten Sie die Feier lieber in einem familiären Restaurant in der gemütlichen Fußgängerzone in Tønder abhalten, wo Sie nur daran denken müssen die Gesellschaft Ihrer Gäste zu genießen. Selbstverständlich gehört zu einem unvergesslichen Fest auch ein unvergessliches Menü. Wie wäre es mit einem berühmten Koch in der Küche? Oder mit einem Menü, dass einer Prinzessin würdig ist? Aber vielleicht soll das Menü auch aus örtlichen Produkten bestehen, und die Bedienung unkompliziert sein? Auch dann können wir Ihnen ein paar Restaurants empfehlen.

– an experience for life

– ein Erlebnis für das ganze Leben

23


24

Foto: Johannes Kaffebar

Vores egn byder på et hav af kulinariske specialiteter, både hvad angår vådt og tørt, kød og vegetarisk. Vores anbefalinger er mange, og hvad I ønsker at spise og servere på dagen, er helt op til jer. Sætter I pris på unikke smagsoplevelser, så indeholder Vadehavets skatkammer særlige spiselige overraskelser. Kærlighedens eliksir, østersen, lever her under de bedste vilkår. I vandkanten finder I kveller – eller salturt som den også kaldes. Urten vokser på vader og strandenge, og netop under vaden lever hjertemuslingen livet, mens Vadehavslammene går rundt ovenpå og nyder friheden. Alle råvarer behandles med respekt for dyrene og naturen, og det bidrager til en smagsoplevelse uden lige. Bryllupskagen skal også være helt i jeres ånd måske med et sønderjysk tvist? Hvem skal have æren af at lave livets vigtigste kage til jer?

Foto: Enjoy Resorts

Kulinariske oplevelser


Foto: Schackenborg Slotskro

Foto: Rømø-Tønder Turistforening

Our region offers lots of culinary specialities, both as regards drinks and food, meat and vegetarian food. We have many recommendations and it is all up to you what you wish to eat and serve on the day. If you value unique taste experiences, the Wadden Sea is a treasure of special food surprises. The elixir of love, the oyster, lives here under the best conditions. At the edge of the water you will find common glasswort – or just glasswort as it is also called. This herb grows on the tidal flats and in beach meadows and the common cockle lives exactly under these tidal flats, while the Wadden Sea lambs walk on them and enjoy their freedom. All ingredients are treated with all due respect for the animals and nature and this contributes to unrivalled taste experiences. The wedding cake should also be according to your wishes and perhaps with a twist of South Jutland? Who should have the honour of making the cake of your life especially for you?

Kulinarische Erlebnisse

Unsere Gegend hat reichhaltige kulinarische Spezialitäten zu bieten, sowohl Getränke als auch Speisen, Fleischgerichte und vegetarische Menüs. Unsere Empfehlungen sind zahlreich, und was Sie an Ihrem Hochzeitstag essen wollen, ist ganz Ihrer Wahl überlassen. Schätzen Sie einzigartige Geschmackserlebnisse, dann enthält die Schatzkammer des Wattenmeers ganz besondere essbare Überraschungen. Das Liebeselixier, die Auster, lebt hier unter optimalen Bedingungen. An der Wasserkante wachsen Queller – auch Kurzähren-Queller genannt. Diese Pflanze gedeiht auf Wattflächen und Strandwiesen, und unter dem Watt lebt die Herzmuschel, während die Wattenmeerlämmer an der Oberfläche die Freiheit genießen. Alle Rohwaren werden mit Respekt vor den Tieren und der Natur behandelt, und das trägt zu einem unvergleichlichen Geschmackserlebnis bei. Der Hochzeitskuchen sollte ebenfalls ganz in Ihrem Sinne sein, vielleicht mit einem südjütländischen Hauch? Wem wird die Ehre zuteil, den wichtigsten Kuchen Ihres Lebens für Sie zubereiten zu dürfen?

Fotograf: Lennarth Skov Espersen

Culinary experiences

25


Dagen– oplevelser før, under og efter i det fri FOTO MANGLER

Kom et par dage før festen, og tag jer tid til at opleve vores betagende, smukke natur. I kan opleve den på hesteryg langs strandkanten eller på en safari i Vadehavet. Er der brug for lidt action på selve dagen, er mulighederne også mange. Invitér fx gæsterne med ud, og mærk suset i en blokart, der trækker jer med vinden henover den fine, brede sandstrand ved Rømø Strand. Dagen efter brylluppet bør I tage forbi smukke Trøjborg slotsruin, hvor I kan være hinanden nær og i rolige omgivelser mindes gårsdagens romantik og festligheder. 26


Before, during and after the day – experiences in the open

Arrive a couple of days before the party and take your time to experience our breath-taking beautiful scenery. You can experience it on horseback along the edge of the beach or go on a safari in the Wadden Sea. If you need a little action on the day itself, there are many possibilities. Invite for instance the guests out to feel the rushing in a blokart which draws you with the wind along the fine wide beach of Rømø. On the day after the wedding you should visit Trøjborg castle ruin where you can concentrate on each other and remember the romance and the festive occasion of the day before in quiet surroundings.

Der Tag davor, während und nach der Trauung

Foto: Dansk Blokart Forening

– Erlebnisse im Freien

Kommen Sie ein paar Tage vor dem Fest, und nehmen Sie sich Zeit unsere atemberaubende, schöne Natur zu erleben. Entweder auf dem Pferderücken am Strand oder bei einer Safari im Wattenmeer. Soll der Tag der Trauung mit etwas Action aufgepeppt werden, gibt es zahlreiche Möglichkeiten. Laden Sie Ihre Gäste z.B. zu einer berauschenden Fahrt in einem Blokart ein, das Sie mit dem Wind über den feinen breiten Sandstrand von Rømø zieht. Am Tag nach der Hochzeit sollten Sie der schönen Schlossruine Trøjborg einen Besuch abstatten. Dort können Sie sich ganz nahe sein, und in ruhiger Umgebung an die Romantik und die Festlichkeiten des Vortages zurückdenken. 27


Naturens gaver – historiernes land Når I besøger os, vil I hurtigt opdage, at landskabet i vores egn er helt unikt med højt til himlen og åbne vidder. Vores egn gemmer på historier fra fordums tid, som er værd at opleve med hinanden, og som bidrager til den romantiske stemning. Vi har dygtige naturvejledere, der kan tage jer med på eventyr i den sønderjyske natur. I kan også selv finde steder, bygninger og gamle slotsruiner, hvor forelskede piger og drenge engang har holdt i hånd og læst kærlighedsdigte for hinanden i smug for deres forældre. Naturen er en stor del af den sønderjyske historie, og vi vil dele det hele med jer.

Fotograf: Sandra Prudencio 28


The gifts of nature

Die Geschenke der Natur

When visiting us you will soon discover that the land­ scape of our area is totally unique with a high sky and open widths. Our landscape hides stories of previous times, which are worthwhile experiencing with each other and which contribute to the romantic atmosphere. We have skilled rangers who can take you on an adventure in the South Jutland scenery. You can also find places, buildings and old castle ruins yourselves, where girls and boys in love once held hands and read love poems to each other hidden from their parents. The scenery is part of the South Jutland his­tory and we would like to share everything with you.

Wenn Sie uns besuchen, werden Sie schnell feststellen, dass unsere Landschaft ganz einzigartig ist, mit dem hohen Himmel und den offenen Weiten, die Geschichten aus den alten Zeiten bergen. Geschichten, die es wert sind miteinander erlebt zu werden, und die zu der romantischen Stimmung beitragen. Wir haben professionelle Naturkundler, die Sie gerne mit auf ein Abenteuer in die südjütländische Natur nehmen. Sie können auch auf eigene Faust Orte, Gebäude oder alte Schlossruinen finden, wo verliebte Mädchen und Jungen einst heimlich Händchen gehalten und einander Liebesgedichte vorgelesen haben, ohne dass die Eltern davon wussten. Die Natur ist ein großer Teil der südjütländischen Geschichte, und wir wollen alles mit Ihnen teilen.

– the Land of Tales

– das Land der Geschichten

Foto: Tønnisgård 29


Flere oplevelser – naturen i ét væk Start morgenstunden med solopgang ved Brede Å. Træk i gummistøvlerne, og gå en tur i de skønne skovområder og ved Vadehavet, som er pitstop for flere millioner trækfugle, og hvor tusindvis af sæler holder til. Mærk suset ved at kaste et blik på UNESCO-flisen, der har sin plads ved Vidåslusen og repræsenterer Vadehavets rigdom og stolthed som en del af verdensnaturarven. Slut dagen af med en tur til Tønder by. Føl nerven ved byens torv, tag en måneskinstur i det grønne ved Amtmandens have, og kys godnat i det dæmpede lys fra gadelygterne til tonerne af blues og jazz fra et intimt spillested.

More experiences – nature incessantly

Start your morning watching the sunrise at the stream Brede Å. Put on your rubber boots and go for a walk in the beautiful woods and around the Wadden Sea which is a “pit stop” for millions of birds and the home of thousands of seals all year round. Have a sensational experience by looking at the UNESCO tile that is situated at the sluice Vidåslusen and represents the richness and pride of the Wadden Sea which is a part of the World Heritage. End the day with a tour to the town of Tønder. Feel the nerve in the square of the town, go for a moonlight tour in the green area at the Prefect’s garden, and kiss goodnight in the soft light of the street lamps to the tones of blues and jazz from an intimate music venue.

Mehr Erlebnisse

Fotograf: Sandra Prudencio

– unendliche Natur

30

Beginnen Sie den Morgen mit einem Sonnenaufgang beim Wasserlauf Brede Å. Ziehen Sie Gummistiefel an, und spazieren Sie durch die schönen Waldgebiete, und entlang des Wattenmeers, das ein Pitstop für mehrere Millionen Zugvögel darstellt, und in dem tausende von Robben beheimatet sind. Erleben Sie das berauschende Gefühl beim Anblick der UNESCO-­ Fliese, die ihren Platz an der Wiedauschleuse hat, und die den Reichtum und den Stolz darüber repräsentiert, dass das Wattenmeer ein Teil des Weltnaturerbes ist. Runden Sie den Tag mit einem Ausflug nach Tønder ab. Fühlen Sie den Nerv der Stadt auf dem Marktplatz, machen Sie einen Spaziergang im Mondschein im Grün der Parkanlage "Amtmandens have" und geben Sie sich im gedämpften Licht der Straßenlaternen einen Gutenachtkuss, zu den Klängen von Blues und Jazz aus einem intimen Musiklokal.


Fotograf: Mogens Gabs 31


Vil I sige ”ja” til hinanden i vores område? Så er I velkomne til at kontakte Tønder Kommune for at høre mere om mulighederne for en borgerlig vielse i vores kommune. Kontakt: Tønder Kommune Vielsesafdeling Kongevej 57, DK-6270 Tønder +45 74929709 vielse@toender.dk www.toender.dk Rømø-Tønder Turistforening Nr. Frankel 1 Havneby, DK-6792 Rømø +45 74755130 romo@romo.dk www.romo.dk

Profile for Rømø-Tønder Turistforening

Bryllupmagasin 2015  

Kærlighedens land - Velkommen til Tønder

Bryllupmagasin 2015  

Kærlighedens land - Velkommen til Tønder

Advertisement