Page 1

Nauka wystawiania dokumentów księgowych

Przykładowa, dn. 20.02.2012 r. Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 01.02.2012

Zleceniodawca: Katarzyna Igrek ul. Zmyślona 1 00-000 Przykładowa NIP: 111-11-11-111 Zleceniobiorca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Za wykonanie następującego dzieła:

Nazwa usługi Tłumaczenie [POL->FR] ct-maladies-cardio.ppt (1935 znaków) Tłumaczenie [POL->FR] Nomenclature.xls (11341 znaków) Tłumaczenie [POL->FR] Chapitre 6.doc (37590 znaków) Tłumaczenie [POL->FR] cardio-pocket-guide-fr.pdf (52778 znaków)

Jednostka

Ilość 2

Cena brutto(zł) 19,05

Wartość brutto(zł) 38,10

str. (1800 znaków) str. (1800 znaków)

7

19,05

133,35

str. (1800 znaków)

21

19,05

400,05

str. (1800 znaków)

30

19,05

571,50

Kwota brutto(zł)

Słownie: tysiąc sto czterdzieści złotych

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.

1143,00


Nauka wystawiania dokumentów księgowych

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 1143,00zł 2. Kwota uzysku: 571,50zł 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 571,50zł różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 102,87zł 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 1040,13zł różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(Słownie: tysiąc czterdzieści złotych trzynaście groszy)

………………………………..……

………………………………..……

Zleceniodawca

Zleceniobiorca

rachunek do umowy o dzieło  

przykładowy rachunek do umowy o dzieło z 50% kosztem uzysku za hipotetyczne tłumaczenie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you