Page 1

1


TABELA E PERMBAJTJES Faqe 1. Hyrja --------------------------------------------2. Sondazhi ---------------------------------------3. Rezultatet e sondazhit ---------------------4. Konkluzion ------------------------------------5. Firmat qe nuk kane akses ne internet -6. Firmat qe kane akses ne internet -------7. Realizuan projektin --------------------------

3 4 8 31 33 36 39

2


Hyrje Sondazhi i meposhtem i eshte drejtuar disa prej kompanive elektronike qe operojne ne tregun shqiptar, per vete faktin se keto kompani jane me te prirura per te adaptuar internetin ne funksion te promovimit te produktit, shperndarjes se tij di dhe komunikimit iterativ me publikun. Qellimi jone me specifik eshte te analizojme aksesin e kompanive ndaj internetit dhe cfare roli luan ai ne performancen e tyre. Ne jemi fokusuar me teper ne nxjerrjen e ketyre statistikave, meqenese biznesi shqiptar eshte ende ne hapat e para te adaptimit te ketij sherbimi. Gjithsej kemi sonduar 40 kompani, 23 prej te cilave nuk posedonin nje website, ndersa 17 prej tyre zoteronin nje te tille. Pervec pyetjes se pare, rezultatet e pyetjeve ne vazhdim, jane nxjerre ne baze te 17 kompanive qe kishin nje faqe zyrtare ne internet. Sondazhi permban 5 seksione, ku: Seksioni I – prezanton nje hyrje me kompanine.

Seksioni II – si e perceptojne kompanite nje faqe web.

Seksioni III – jep te dhena me te detajuara ne lidhje me strukturen e brendshme te website-t. Seksioni IV – si ndikon nje faqe web ne marredheniet e kompanise me konsumatoret. Seksioni V – cfare planifikon firma te ndryshoje ne te ardhmen.

3


Universiteti i Tiranes Fakulteti i Ekonomise Dega: Informatike – Ekonomike Miratuar nga: Dr. Klodiana Gorica

SEKSIONI I: NJOHJE 1. A keni nje faqe interneti ku te promovoni produktet tuaja? a) Po b) Jo 2. Sa vite keni qe operoni ne treg? _______

3. Sa vite keni qe aplikoni sherbimin e internetit? _______

4. A ka ne kompanine tuaj nje staf te posacem per mirembajtjen e faqes tuaj web? a) Po, nje staf b) Jo, thjesht nje person c) Jo, jane vetem informaticienet qe e kane si pune dytesore 5. C’pjese te buxhetit harxhoni per shpenzimet e internetit? a) Shume pak b) Nje % te vogel c) Nje % te konsiderueshme

4


SEKSIONI II: FAQJA WEB, PERCEPTIMI I PERGJITHSHEM 6. Si e shikon kompania juaj rendesine e teknologjise se internetit? a) Te domosdoshme b) Te rendesishme c) Pak te rendesishme d) Te panevojshme

7. Sipas mendimit tuaj, si mund ta perkufizoni nje faqe interneti? a) Thjesht per reklame b) Nje sistem qe na ndihmon te perceptojme shijet konsumatore dhe te reagojme ne kohe per ti plotesuar ato c) Jemi me te fortet – por keshtu e ka koha, duhet interneti 8. Si ka ndikuar ne performancen e kompanise aplikimi i kesaj faqeje? a) Pozitivisht b) Negativisht c) Nuk ka ndikim d) Nuk e dime, nuk jemi marre me kete analize 9. A i beni reklame kompanise tuaj ne faqe te tjera web? a) I bej reklame b) Nuk i bej

SEKSIONI III: SHERBIMET & STRUKTURA E BRENDSHME E WEBSITE-T 10. Ekziston faqja juaj web ne me shume se nje gjuhe? a) Po (Ne sa gjuhe? _____) b) Jo

11. Sa shpesh e update-toni (perditesoni) faqen tuaj web? a) Sa here hedhim ne treg nje produkt te ri b) Kur behen disa produkte te reja c) Shume shpesh – duam te jemi aktive d) Jo shume shpesh – aplikojme me shume promocionet jo-ne-net 12. A i aplikoni shitjet online? a) Po b) Jo Nese po: - A keni hasur probleme me pagesat me karta krediti? a) Po b) Jo

5


-

A krijon lehtesi ne kohe qofte per shperndarjen, qofte per porosine, si per klientet ashtu edhe per ju si kompani? a) Po b) Jo

13. A e ofroni sherbimin e ‘newsletter’ (informimit te klienteve per te rejat e fundit nga kompania me ane te e-mailit)? a) Po b) Jo c) Mbase se shpejti SEKSIONI IV: MARREDHENIET ME KONSUMATORET 14. A krijon website juaj unitet ne marredheniet me konsumatoret? a) Po b) Jo c) Nuk ka ndikim 15. Pjesa me e madhe e klikuesve ne faqen tuaj web jane: a) Familjare b) Te rinj c) Te gjithe d) Nuk e di 16. A aplikoni procesin e segmentimit online? a) Po b) Jo

17. A i aplikoni sondazhet online drejtuar klienteve per te analizuar nevojat konsumatore? a) Po b) Jo 18. A merreni me trajnimin online te konsumatoreve per produktet tuaja? a) Po b) Jo

19. Ne strategjine e vendosjes se cmimeve, a ndikoheni ne reagimin konsumator ne lidhje me produktin perkates? a) Pak b) Deri diku po c) Shume

6


20. Perdorimi i teknologjise se informacionit, si ndikon ne ekuitetin e markes suaj? a) E forcon me teper se menyra tradicionale e marketingut b) Krijon nje imazh afatgjate c) Krijon nje imazh afatshkurter d) Nuk ndikon fare SEKSIONI V: E ARDHMJA 21. A i shfrytezoni rezultatet e nxjerra nga interneti per te permiresuar cilesine e produkteve dhe ofertes ne te ardhmen? a) Po, patjeter b) Jo, produktet tona jane standarte

22. A mendoni te zgjeroni territorin tuaj te shitjeve edhe jashte Shqiperise, mqs interneti ofron popullaritet boteror? a) Po b) Jo

23. Duke marre parasysh mundesite qe ofron interneti, a mendoni te rrisni buxhetin ne lidhje me kete sektor? a) Po b) Jo

7


Rezultatet PYETJA 1 A keni nje faqe interneti ku te promovoni produktet tuaja? a) Po b) Jo

Keto shifra ne lidhje me aksesin ne internet te kompanive elektronike tregon se, te pakten ne kampionin tone prej 40 firmash, shumica e firmave nuk kane akses por qe kohet e fundit shfaqet nje levizje dhe tendence e rritjes se numrit te firmave te elektronikes qe kushtojne rendesi internetit dhe ne pergjithesi IT.

8


PYETJA 2

Sa vite keni qe operoni ne treg?

Ajo qe vihet re eshte se pak a shume firmat elektronike pas viteve te para te hapjes se aktivitetit te tyre dhe perballimit te veshtiresive te hapjes, aplikojne dhe hapin faqe website ose me mire vendosin akses ne internet.

9


PYETJA 3

Sa vite keni qe aplikoni sherbimin e internetit?

10


PYETJA 4 A ka ne kompanine tuaj nje staf te posacem per mirembajtjen e faqes tuaj web? a) Po, nje staf b) Jo, thjesht nje person c) Jo, jane vetem informaticienet qe e kane si pune dytesore

Ende pjesa me e madhe e firmave elektronike nuk kane nje staf specifik per mirembajtjen e faqes se tyre web. Kete pune ose e ben thjesht nje person, ose konsiderohet si nje pune dytesore e informaticieneve. Por, nje pjese e konsiderueshme firmash ia besojne kete pune nje stafi te caktuar dhe kjo eshte nje dukuri pozitive. Fenomen negativ qe vihet re eshte se disa kompani te medha ne syte e tregut konsumator dhe te opinionit publik, fatkeqesisht nuk kane nje staf te caktuar qe te mirret me mirembajtjen e faqes se tyre web.

11


PYETJA 5 C’pjese te buxhetit harxhoni per shpenzimet e internetit? a) Shume pak b) Nje % te vogel c) Nje % te konsiderueshme

Nese mendon ne menyre pozitive, rezultatet e pyetjes 5 jane me te vertete shume domethenese per rendesine qe i kushtojne kompanite elektronike, shpenzimeve te internetit dhe vetem keshtu mund te evolojme ne nje departament IT. Ata harxhojne nje pjese te konsiderueshme te buxhetit. Por po te shohim ne menyre kritike nese bashkojme numrin e firmave qe harxhojne shume pak dhe ato qe harxhojne nje % te vogel, fatkeqesisht ato formojne shumicen.

12


PYETJA 6 Si e shikon kompania juaj rendesine e teknologjise se internetit? a) b) c) d)

Te domosdoshme Te rendesishme Pak te rendesishme Te panevojshme

Rezultatet e pyetjes 6 nuk lene shume vend per komente... Numrat flasin vete qe te gjitha firmat e shohin internetin te rendesishem dhe te domosdoshem, madje shumica mendon kete te fundit. Kjo tregon se kompanite shqiptare te elektronikes kane nje perceptim pozitiv ndaj rendesise se internetit.

13


PYETJA 7 Sipas mendimit tuaj, si mund ta perkufizoni nje faqe interneti? a) Thjesht per reklame b) Nje sistem qe na ndihmon te perceptojme shijet konsumatore dhe te reagojme ne kohe per ti plotesuar ato c) Jemi me te fortet – por keshtu e ka koha, duhet interneti

Ne pyetjen 7, qe eshte nje pyetje e qarte perceptimi, shumica e firmave e shohin faqen e internetit si nje sistem qe i ndihmon per te njohur shijet konsumatore dhe per ti plotesuar ato ne kohe. Le te shpresojme qe kjo dukuri shfaqet ne realite .

14


PYETJA 8 Si ka ndikuar ne performancen e kompanise aplikimi i kesaj faqeje? a) Pozitivisht b) Negativisht c) Nuk ka ndikim d) Nuk e dime, nuk jemi marre me kete analize

Ne pyetjen 8, te gjitha firmat jane pergjigjur qe aplikimi i nje faqe web ka ndikuar pozitivisht ne perfomancen e kompanise dhe me konkretisht e ka rritur ate. Pra, ata tregohen objektiv ne kete pyetje edhe pse shume thjesht mund te ishin pergjigjur negativisht sepse u sjell kosto ekstra. Kjo tregon se kompanite e kane kuptuar se tashme shpenzimet per internet jane dicka normale.

15


PYETJA 9 A i beni reklame kompanise tuaj ne faqe te tjera web? a) I bej reklame b) Nuk i bej

Shumica e firmave shqiptare te elektronikes te anketuara i bejne reklame vetes se tyre ne faqe te tjera web. Kjo eshte nje nga strategjite marketing qe ofron interneti.

16


PYETJA 10 Ekziston faqja juaj web ne me shume se nje gjuhe? a) Po (Ne sa gjuhe? _____) b) Jo

Ne strukturen e sherbimeve qe firma ofron ne website e saj eshte edhe ndertimi i asaj faqeje ne me shume se nje gjuhe, 2. . Kryesisht gjuha e dyte e preferuar prapa shqipes eshte anglishtja. Ketu dallohet filiali i Smegut ne Tirane me faqe interneti ne 16 dhe BTC ALBANIA, kompani e mirefillte shqiptare me 3 gjuhe.

17


PYETJA 11 Sa shpesh e update-toni (perditesoni) faqen tuaj web? a) Sa here hedhim ne treg nje produkt te ri b) Kur behen disa produkte te reja c) Shume shpesh – duam te jemi aktive d) Jo shume shpesh – aplikojme me shume promocionet jo-ne-net

Persa i perket nje sektori te mirembajtjes se faqes web, pra update-imit ose e shqiperuar perditesim ose shtim informacionesh ne menyre periodike, shumica e firmave e bejne kete proces shume shpesh , si nje menyre per tu qene aktiv. Vetem nje pjese minimale e tyre ose 6 % nuk e kryen aspak update-imin.

18


PYETJA 12 A i aplikoni shitjet online? a) Po b) Jo Nese po: - A keni hasur probleme me pagesat me karta krediti? a) Po b) Jo - A krijon lehtesi ne kohe qofte per shperndarjen, qofte per porosine, si per klientet ashtu edhe per ju si kompani? a) Po b) Jo

19


Shumica e firmave nuk e aplikojne shitjen online, edhe pse prisnim qe shifra prej 59% te kete qene edhe me e larte. Fakti i fundit tregon se ngadalengadale shitjet online do fitojne edhe ato rendesine e tyre. Nga ato qe e aplikojne ose 7 , pergjithesisht nuk kane pasur probleme me pagesat , si dhe te gjithe ofrojne lehtesi per shperndarjen e produktit edhe per porosine.

20


PYETJA 13 A e ofroni sherbimin e ‘newsletter’ (informimit te klienteve per te rejat e fundit nga kompania me ane te e-mailit)? a) Po b) Jo c) Mbase se shpejti

Ne kete pjese te pyetesorit shihen marredheniet e krijuara ndermjet konsumatoreve dhe kompanive nepermjet aksesimit te internetit. Pergjithesisht shihet se mendimi i kompanive ne raport me internetin si nje menyre aplikative e suksesshme eshte pozitiv megjithese mbetet e kufizuar si pasoje se kjo menyre marketimi nepermjet teknologjise se informacionit ka hyre disi vone ne Shqiperi. Aplikime te tilla si newsletters shihen si nje objektiv i ardhshem.

21


PYETJA 14 A krijon website juaj unitet ne marredheniet me konsumatoret? a) Po b) Jo c) Nuk ka ndikim

Krijimi i faqeve te tilla webi te cilat ne pjesen me te madhe arrijne te krijojne nje unitet marrdheniesh midis kompanive dhe konsumatoreve. Secila nga keto faqe webi te kompanive ka vecantite e veta, megjithate bie ne sy se te gjitha perpiqen te krijojne eksperince konsumatore.

22


PYETJA 15 Pjesa me e madhe e klikuesve ne faqen tuaj web jane: a) Familjare b) Te rinj c) Te gjithe d) Nuk e di

Duke qene se interneti eshte bere i domosdoshem per kedo aksesimi ne te eshte i lehte per te gjithe, si nga persona madhore te cilet e kane te perdorshme ne pune ashtu edhe te rinjte tek te cilet po verehet nje shkalle rritjeje.

23


PYETJA 16 A aplikoni procesin e segmentimit online? a) Po b) Jo

Nderkohe qe bie ne sy nje perqindje e vogel persa i perket perdorimit te segmentimit online. Kjo vjen si pasoje se ne Shqiperi ka nje shtrirje te kufizuar te internetit dhe arritja e nje segmentimi sipas demografise, stilit te jeteses dhe sjelljet e perdorimit eshte mjaft e veshtire.

24


PYETJA 17 A i aplikoni sondazhet online drejtuar klienteve per te analizuar nevojat konsumatore? a) Po b) Jo

Shihet nje perdorim i paket i aplikimeve online per trajnimin e konsumatorit si dhe i sondazheve online. Kjo vjen si pasoje e nje numri te vogel aplikuesish nepermjet kesaj menyre dhe nje mosparje si te suksesshme e kesaj menyre nga kompania.

25


PYETJA 18 A merreni me trajnimin online te konsumatoreve per produktet tuaja? a) Po b) Jo

26


PYETJA 19 Ne strategjine e vendosjes se cmimeve, a ndikoheni ne reagimin konsumator ne lidhje me produktin perkates? a) Pak b) Deri diku po c) Shume

Persa i perket cmimeve ne vendet e tjera ndiqet parimi qe konsumatori eshte mbreti yne cka ben qe te merren seriozisht reagimet e tyre edhe ne lidhje me cmimin, nderkohe qe ne anketen tone vihet re se vetem nje perqindje e vogel e ben kete. Kjo mund te lidhet me faktin se ne kompanite shqiptare nuk eshte arritur akoma te krijohet nje mendesi e tille ose sepse nuk ka akoma nje eksperince per vendosje strategjike te cmimeve online.

27


PYETJA 20 Perdorimi i teknologjise se informacionit, si ndikon ne ekuitetin e markes suaj? a) b) c) d)

E forcon me teper se menyra tradicionale e marketingut Krijon nje imazh afatgjate Krijon nje imazh afatshkurter Nuk ndikon fare

Nderkohe persa i perket ekuitetit te markes shihet se nje perqindje e barabarte e shikojne ate si menyre krijimi i nje imazhi afatgjate ose si forcim me teper te menyres tradicionale te marketimit cka perben ne rradhe te pare nje vleresim te tk dhe e dyta, duke qene se keto dy pika perbejne qellimet kryesore te nje kompanie do te thote se perdorimi i internetit merret seriozisht.

28


PYETJA 21 A i shfrytezoni rezultatet e nxjerra nga interneti per te permiresuar cilesine e produkteve dhe ofertes ne te ardhmen? a) Po, patjeter b) Jo, produktet tona jane standarte

29


PYETJA 22 A mendoni te zgjeroni territorin tuaj te shitjeve edhe jashte Shqiperise, mqs interneti ofron popullaritet boteror? a) Po b) Jo

30


PYETJA 23 Duke marre parasysh mundesite qe ofron interneti, a mendoni te rrisni buxhetin ne lidhje me kete sektor? a) Po b) Jo

31


Konkluzion Perdorimi i internetit dhe i sherbimeve te tjera elektronike nga kompanite shqiptare mund te konsiderohet akoma nje “luks”. Perdorimi i pajisjeve te kohes qe me teper se cdo gje tjeter shkurton kosto dhe kohe ne aktivitetin e nje biznesi, mbetet nje forme ende e kufizuar. Ky konstatim vlen per shumicen e firmave, por kohet e fundit dicka ndryshon ne kompanite e elektronikes, prandaj keto te fundit ishin ne fokus te sondazhit tone. Kete prirje e shprehin dhe rezultatet e lartpermendura.

Persa i perket dy sektoreve te pare te pyetesorit, po rritet me hapa te medha, numri i firmave qe fillojne te aplikojne internetin, edhe pse tani per tani predominojne firmat pa akses ne internet. Nje fakt i rendesishem qe tregon kete fenomen eshte dhe fakti se industria e pajisjeve elektronike u prek shume pak nga kriza ekonomike, sidomos i atyre elektronike. Pergjithesisht, fakti se kemi nje rritje kaq te madhe te kompanive qe aplikojne internet, mund te argumentohet edhe me zhvillimet politike. Shqiperia nuk ka qene e hapur ndaj perendimit dhe nuk mund te absorbonte zhvillimet e saj, pergjate periudhes komuniste. Pas vendosjes se demokracise, filloi stadi i ndertimit te bizneseve private dhe te nje ekonomie tregu dhe termi “internet” ende nuk njihej. Veshtiresi ndoshta mund te kete dhe vendndodhja e kompanive, por edhe kostoja e instalimit te tyre. Kompanite e shohin teknologjine e internetit si te domosdoshme dhe te rendesisheme. Ky perceptim eshte domethenes dhe fuqizohet nga fakti se rritet pjesa e buxhetit qe perdoret per te. Firmat shqiptare te elektronikes jane te reja ne moshe, dhe pak vjet pas krijimit te tyre e aplikojne internetin. Pra, pasi kalohen veshtiresite dhe problemet e ngritjes ne kembe te biznesit, instalohet interneti dhe krijohet website, ndoshta per te qene koherent me zhvillimet teknologjike,per te qene gjithmone ne gare me konkurrentet ose per te mbledhur informacion te nevojshem per kompanine. Duke qene ne fazat e para, shumica e kompanive ende nuk kane nje staf, qe te merret posacerisht me kete pune. Kompanite elektronike duken te mireinformuara kur e perkufizojne nje faqe interneti si nje sistem, qe njeh shijet konsumatore dhe qe reagojne per ti plotesuar ato ne kohe. Por sesa kjo shfaqet ne realitet eshte ceshtje me vete. Deri me tani te gjitha jane te kenaqura ndaj ndikimit te internetit ne performancen e kompanise. Ato mendojne se ai ka ndikuar pozitivisht. Ata, madje, edhe pse nje shumice “ne kufinj” reklamojne veten e tyre ne faqet e tjera web. Ne sektorin e trete te sondazhit, sherbimet ne faqen e tyre web lene per te deshiruar, edhe pse jane shfaqur permiresime te dukshme. Kompanite e kane strukturuar faqen e tyre web ne me shume se nje gjuhe, ne dy, pervec shqipes edhe

32


ne anglisht kryesisht e update-tojne kete faqe, ofrojne lehtesi ne shperndarje. Por ende eshte heret per te folur per shitje online ne firmat e vogla. Ndoshta, mjedisi shqiptar dhe infrastruktura, mundesite financiare nuk jane plotesisht te pershtatshme. Ajo shfaqet kryesisht ne kompanite e medha si: INFOSOFT, CCS e keshtu me rradhe te cilat nuk kane hasur probleme ne pagesa. Ja vlen te permendet se kompania pergjithesisht i njofton klientet e saj per cdo lajm te ri apo produkt te ri nepermjet newsletters apo e-maile te ndryshme.

Ne sektorin e katert te sondazhit, jemi fokusuar ne marredheniet me konsumatoret. Nuk e dime sesa objektive jane treguar kompanite, por 88% e tyre mendojne se websitet e tyre krijon unitet ne marredheniet me konsumatoret. Klikuesit ne faqet e atyre firmave apo kompanive, qe e matin kete parameter, jane te te gjitha moshave. Ndoshta nuk mund te behet fjale per segmentim online ne kuptimin e plote te ketij koncepti, e cila eshte sfide edhe per kompanite me te medha ne bote me fuqi financiare te jashtezakonshme. Sondazhet online jane te pakta e kryesisht nga firmat e medha. Madje roli i sondazheve eshte i rendesishem per te pare se ku levizin nevojat dhe deshirat e konsumatoreve dhe jep informacion te pasur se cfare kerkojne me shume nga produkti ekzistues. Trajnimi konsumator, qe perdoret edhe si nje menyre per te diferencuar sherbimet eshte ne perqindje te vogel dhe eshte ceshtje e “te medhenjve�. Ne strategjine e vendosjes se cmimeve, ata ndikohen deri diku nga reagimi konsumator. Psh, thuhet se produkti qe ka me pak klikime ne website kerkohet pak nga konsumatoret dhe mund te ulet cmimi i tij. Ne kete industri ka pak standartizim ose me mire te themi ka shume shumellojshmeri, ku secili konsumator mund te gjeje produktin qe pershtatet me mire me te. Shumica e kompanive mendojne se IT krijon nje imazh afatgjate dhe e forcon marken me shume se menyra tradicionale marketing.

Ne sektorin e fundit te pyetesorit apo sondazhit, persa i perket te ardhmes ato do te ndryshonin cilesine dhe oferten ne pergjigje te reagimit konsumator, mendojne te rrisin shtrirjen e tyre te shitjeve nepermjet filialeve dhe te rrisin pjesen e buxhetit qe harxhojne per shpenzimet e teknologjise se informaciont. Pra, tendencat jane te qarta se dicka ndryshon dhe kultura e aksesimit ne internet rritet. Por nje studim i bere para nje viti, tregonte rritja e numrit te firmave qe aplikon internet nuk lidhej ose nuk argumentohej me IT. Le te shpresojme se kjo nuk ka ndodhur, nuk ndodh dhe nuk ka per te ndodhur ne kompanite elektronike.

33


23 FIRMAT QE NUK KANE AKSES NE INTERNET 1. COSMOS COMPUTER LAND “Cosmos 2” Rr. ”Durresit” prane bllokut te ambasadave,perballe piceri “Napoli” 2. MY VISTA COMPUTER AND SERVICE Rr. ”Arkitekt Kasemi”, prane Brrylit 3. NETSHOPMAREN Rr. ”Barrikadave”, prane stacionit te trenit 4. PC ANGLEZI Rr. ”Budi”, Nr. 37 5. ROSSI Rr. ”Komuna e Parisit”, prane “Rosi Corner” 6. USA LAP TOP Rr. ”Siri Kodra”, perballe shkolles “Siri Kodra” 7. OLYMPUS COMPUTER SYSTEMS Rr. ”Muhamet Gjollesha”,100 metra poshte “21 Dhjetorit” 8. BNT ELECTRONICS

34


Rr. “Pjeter Bogdani” 9. COMPUTER OFFICE CENTER Rr. ”George W. Bush” 10. ELECTRONIC LINE Rr. ”Mihal Grameno” 100 m mbi Shkollen e Baletit 11. ELIF-(A) Rr. ”Muhamet Gjollesha” prane kryqezimit “Vasil Shanto” 12. EXPERT Rr. ”Sulejman Dervishi”, P. 45 13. FAIR NET Rr. ”Myslym Shyri”,Blloku 1, 100 m nga Unaza 14. FUJITSU SIEMENS COMPUTERS Blv. ”Gjergj Fishta”, prane Gjykates 15. GJERGJI KOMPJUTER Rr. ”Dervish Hima”, prane studiove te ish-TV Klan

35


16. HOUSE OF COMPUTER Rr. ”Asim Vokshi”, prane Blv. ” Zogu 1” 17. INFOTEKA Rr. ”Kavajes”,prane Poliklinikes nr. 9 18. LCD PROJEKTORS Rr. “ Hoxha Tahsin”

19. ALFA SUPPLIES SH. P. K Rr. ”George W. Bush” 20. TOSHIBA Rr. ”Sami Frasheri” 21. INFOTECH SH. P. K Rr. ”Kavajes”,P. 184 22. MOND OFFICE Rr. ”George W. Bush” 23. TECOM

Rr. ”Myslym Shyri”

36


17 FIRMAT QE NE SONDUAM DHE QE KANE AKSES NE INTERNET

24. BTC ALBANIA Sheshi” Wilson”,Kryqezimi I Tiranes se re” www. btc-albania. com

25. JUPITER COMPUTER Blv. ”Zogu I Pare” tek stacioni I trenit afer BIS Banka www. jupiters. com

26. MC COMPUTERS Prane lulishtes “1 Maji” perballe ish-ekspozites”Shqiperia Sot” www. mc-al

27. TRONY Tek qendra tregtare “Casa Italia” www. tronyweb. it

28. CCS COMPUTERS Rr. ” Sulejman Delvina”

www. ccs-albania. com

29. INFOSOFT SYSTEMS

37


Rr. “Abdyl Frasheri”,tek Gjergji Center www. infosoft. al 30. NEPTUN Rr. ” Abdyl Frasheri” te Libri Universitar 31. SHPRESA-AL Rr. ”Kavajes” perballe poliklinikes

www. shpresa-al. com

32. ELECTROMAGIC MIELE Sheshi “Wilson”, pallati”Sigma” www. electromagic-al. com 33. SMEG Blv. ”Bajram Curri”, Pallatet” Agimi” www. smeg. al

34. ALBCOM Rr. ”Dibres”,Nr. 217 www. albkom. com

35. ALB COMPUTER

38


Blv. “Zogu I”,Qendra Tregtare Tirana www. albcom. net

36. AT COMPUTER Blv. ”Zogu I”,Qendra Tregtare Tirana www. atcomputer. al

37. ALPHA COMPUTER Rr. ”Myslym Shyri”

www. alfacomputer. al 38. MICROTECH Rr. ”Myslym Shyri”

www. microtech. com/al 39. ITAL TONER Perballe Hotel"Diplomat" 40. INTERNET COMPANY Perballe ish ekspozites "Shqiperia Sot"

39


REALIZUAN PROJEKTIN: Formuluan pyetjet: Aida Bitri Elda Shurdhaj Jorgo Çipa Romina Kostani Sonduan kompanite: Alda Saraci Aida Bitri Elda Shurdhaj Elios Hysenaj Gerald Osmani Jorgo Çipa Romina Kostani Vilma Domi Punoi ne kompjuter: Romina Kostani

40

IT-ja ne kompanite elektronike shqiptare  
IT-ja ne kompanite elektronike shqiptare  

Sondazhi i meposhtem i eshte drejtuar disa prej kompanive elektronike qe operojne ne tregun shqiptar, per vete faktin se keto kompani jane...

Advertisement