Page 1

BUDSTIKKEN Kirkeblad for Romdrup&Klarup Sogne

Nr. 3 路 Juni 路 Juli 路 August 2013


Om dette nummer At være til gudstjeneste sammen med 4000 andre er en helt særlig oplevelse. Det blev prøvet ved Danske Kirkedages åbningsgudstjeneste i Gigantium. Siden fulgte flere dage med foredrag, musik, debatter og samvær med gamle venner. En helt særlig oplevelse for mig var koncerten lørdag aften i Budolfi kirke, hvor en fyldt kirke – 600 billetter var revet væk - lyttede til Chris Minh Doky og Klarup Pigekor under ledelse af Michael Bøjesen. Det var en flot aften, og en glæde var det, at de piger, der også synger i vores kirkekor, var klar søndag morgen til gudstjenesten i Romdrup kirke! Kirkeåret byder på pinse og sommertid, byfestkoncert og tid til læsning. Læs mere her i Budstikken om planerne for de kommende måneder og gå ind på vores hjemmeside for at få sidste nyt – og bed om at få vores nyhedsmail tilsendt. Med ønsket om en god sommer. Lise Lundgreen

Tillykke! Søndag den 5. maj ville den store danske teolog og filosof Søren Kierkegaard være fyldt 200 år, så lad mig her bringe nogle få citater af den store tænker ”Det store er ikke at være enten det ene eller det andet – men at være sig selv – og det formår ethvert menneske, hvis det vil…” ”Livet må forstås baglæns, men må leves forlæns…” ”Alle vil udvikling – ingen vil forandring…” Besøg vores hjemmeside

www.romdrupklarup.dk for løbende information om udstillinger, koncerter, kommende arrangementer, opdaterede adresselister, fotogallerier, datoer for møder – og meget mere!

2


Det sker i sognene Torsdag den 6. juni kl. 19.30 Byfestkoncert i Klarup kirke

JUNI

”Cash i kirken”

Torsdag den 27. juni kl.10.30

Andagt på Hellashøj

JULI Litteraturanbefaling

For nogle år siden gæstede Karsten Holm Klarup Kirke med en Elvis koncert, som var en stor succes. Nu vender Karsten Holm tilbage, denne gang med en Johnny Cash koncert. Og han har nu 3 forrygende musikere med sig: Martin Blom på diverse guitarer (og kor), Bjørn Bønne Petersen på kontrabas (og kor) samt Knud Erik Fuddi Steengaard på violin. Karsten har også selv medbragt guitar denne gang, som Johnny Cash gjorde, når han sang. Undervejs fortæller Karsten Holm en del om Johnny Cash’s omtumlede liv, men først og fremmest skal vi høre en lang række af de sange, Cash optrådte med især i de sidste 10 år af sit liv, både hans egne sange og sange af Kris Kristoffersen og Hank Williams. Der er gratis adgang til koncerten. Arrangør: Romdrup/Klarup menighedsråd.

Lad mig allerførst gøre opmærksom på nye romaner skrevet af to forfattere, vi tidligere har beskæftiget os med i litteraturstudiekredsen. Jens Smærup Sørensen har skrevet om en søns afsked med sin far i ”Hjertet slår og slår”, mens Anne Lise Marstrand-Jørgensen har bevæget sig fra middelalderen og op i 1970´rne med sin roman ”Hvad man ikke ved”. Begge bøger anbefales hermed. I efterårets litteraturstudiekreds skal vi have fat i et nyt navn: Linn Ullmann, datter af Liv Ullmann og Ingmar Bergmann. Hun debuterede i 1998 som romanforfatter med romanen: ”Før du sover”, og det er den roman, vi skal fordybe os i. Det er den unge Karin Bloms fortælling om sig selv og sin store mærkelige familie; hun lever i sin egen verden, hvor fantasi og virkelighed næsten umærkeligt glider over i hinanden. Det meste af handlingen foregår i 90´rnes Oslo, mens et stort afsnit handler om Blom-familiemedlemmer, der drog til New York som norske indvandrere i 30´rne. Kendetegnende for alle personerne er, uanset tid, deres evne til at overleve på trods af alvorlige kriser, problemer og genvordigheder. Der skal nok blive noget at tale om og diskutere! Jeg vil tage kontakt til hovedbiblioteket og bede dem om at skaffe ekstra eksemplarer hjem af romanen. På vores hjemmeside og via vores nyhedsmail kan man blive orienteret om, hvornår bøgerne er klar til afhentning. Lise Lundgreen 3


Det sker i sognene AUGUST

Torsdag den 29. august kl. 19.00 - 21.00

Efterårssæsonen i FOKI Tirsdag den 20. august kl.16.00 i Klarup kirke

Musikalsk legestue starter igen

Kontakt Maria Søgaard Nielsen for tilmelding på tlf. 61 16 51 62

Torsdag den 22. august kl.19.00 i sognegården

Fællessang i sognegården

Så går det igen løs i FOKI ( Folkekoret ved Romdrup og Klarup kirker). Herrestemmer søges til den i forvejen velsyngende herregruppe på 6 medlemmer. De skal synge op mod ca. 35 damestemmer, så der skal lægges kræfter i. Koret har eksisteret i 4 år og er efterhånden sunget godt sammen. Stemningen er munter og uhøjtidelig, selv om vi slider med klange, rytmer og udtryk hver gang. Repertoiret er nogenlunde lige fordelt på rytmisk og klassisk, engelsk og dansk. Koret har hidtil ikke medvirket ved gudstjenester, men foreløbig holdt 2 koncerter om året. Eventuelle nye herrestemmer bedes inden start henvende sig til korleder Susanne Mørk-Jensen på 4096 9354 eller SUMO@km.dk . Det er gratis at deltage.

Sogneaften med overskriften ”Så syng da Danmark, lad hjertet tale”. Torsdag den 29. august kl.10.30 Som sidste år åbnes efterårssæsonen i sognegården med fællessang. Højskolesangbogen står i centrum, men der kan også snige sig enkelte andre sange ind. Organist Susanne Mørk-Jensen har på forhånd udvalgt en række titler, som hun vil introducere og akkompagnere. En ”styrkende” pause undervejs bliver der også tid til. Alle er hjerteligt velkomne.

4

Andagt på Hellashøj

SepTember Babysalmesang starter igen. Kontakt kirkekontoret på telefon 98 31 88 08 for at blive skrevet op. Annemette Hübner, som leder holdene, vil kontakte de tilmeldte før holdstart. Starttidspunktet meldes også ud via vores hjemmeside.


Salmemaraton 2013-2016 - i Aalborg Østre Provsti I løbet af de næste 3 år bliver der i Aalborg Østre Provsti mulighed for at lægge stemme til samtlige salmebogens 791 salmer. En lang række sogne i provstiet samarbejder om det, så de sangglade deltagere vil komme til at synge i forskellige kirker og møde forskellige præster og musikere undervejs.

At synge sig igennem Den Danske Salmebog er som et maratonløb, men det skulle også gerne kaste mange glæder af sig undervejs. Først og fremmest glæden ved at synge sammen i provstiets meget forskellige og smukke kirkerum, der er perfekt bygget til sang og musik, samt tid til at fordybe sig i nogle af dansk digtnings smukkeste tekster. Den seneste udgave af Den Danske Salmebog udkom i 2003. Her fik Grundtvig, Kingo, Brorson, Ingemann og alle de andre »grand old men« selskab af nulevende salmedigtere som Johannes Møllehave, Lisbeth Smedegaard Andersen, Holger Lissner og Lars Busk Sørensen. Gamle og nye salmer står side om side på salmebogens knitrende sider, vidt forskellige i stil og udtryk.

I perioden fra september 2013 til maj 2016 vil der blive afholdt salmesangsaftener i en af provstiets kirker. Det vil foregå skiftevis på tirsdage, onsdage og torsdag i ulige uger, kl. 19.00-21.15, og der er kaffepause undervejs. Vi vil synge ca. 15-20 salmer hver aften, og så vidt muligt tage hensyn til kirkeårets højtider og de dertil hørende salmer. Man behøver ikke deltage hver gang, men kan hoppe til og fra, når det foregår i en kirke i nærheden. Projektet sættes i søen ved en aften i Skalborg Kirkecenter tirsdag den 24. september med biskop Henning Toft Bro. Sæt allerede nu kryds i kalenderen tirsdag den 22. oktober 2013 og tirsdag den 25. februar 2014. Her mødes vi i hhv.Klarup og Romdrup kirke. 5


Siden 1912 har man i Rebild bakker markeret og fejret den amerikanske uafhængighedsdag 4. juli. Festen har bredt sig til, så man fx også i Aalborg fejrer de dansk-amerikanske forbindelser. I Aalborg har vi desuden ”Udvandrerarkivet”, hvor man kan finde historierne om de mange danskere, der enten af nød eller eventyrlyst søgte lykken på den anden side af Atlanten. Midt i maj åbnede så en udstilling på Skanderborg Museum med titlen ”Grundtvig på prærien – danske indvandrermiljøer i USA”. Og i omtalen af udstillingen, som er en vandreudstilling og på et tidspunkt kommer til Vendsyssel Historiske Museum, fortælles følgende:

6

”Udstillingen fortæller om en mindre kendt side af den danske udvandring til USA. Det er historien om de lokalsamfund, som danske indvandrere etablerede i det amerikanske Midtvesten og enkelte andre steder, hvor danske kirker, skoler, højskoler, forsamlingshuse, andelsforetagender og foreninger skulle medvirke til at bevare sprog og danskhed. Det var især grundtvigsk sindede præster, højskolelærere og farmere, der arbejdede for at etablere danske lokalsamfund i USA. Ikke mindst præsten Frederik Lange Grundtvig, søn af N.F.S. Grundtvig, var stærkt medvirkende til, at Den Danske Kirke i Amerika satte sig som mål at etablere danske kolonier.


Stednavne som Askov og Tyler i Minnesota, Ringsted i Iowa, Dannevang i Texas, Dagmar i Montana, Solvang i Californien og Dalum i Alberta i Canada m.fl. vidner i dag om forsøgene på at skabe danskprægede lokalsamfund. Efterkommerne af de danske indvandrere i USA er i dag fuldt integrerede amerikanske borgere. Men i nogle af de nævnte byer findes stadig højskoler, forsamlingshuse og andre institutioner, som er ramme om ’family camps’ for børn og voksne og sommermøder med bl.a. foredrag, sang, folkedans mm. På den måde lever traditioner fra det grundtvigske højskolemiljø i Danmark videre i USA i dag.” En tradition, som vi opfatter som en selvfølgelig del af vores liv, har vist sin bæredygtighed ved at overleve en flytning over Atlanten. Hver gang vi tager salmebogen eller højskolesangbogen i hånden og slår op for at synge med på en sang eller salme, så lever vi med og bærer den tradition videre.

Og uanset hvor i verden vi befinder os, taler ordene til os: Talsmand som på jorderige med et suk kan bedst udsige, hvad vi evig trænger til, i et kys kan alt udtrykke, hvad for evig gør vor lykke, du, som kan alt, hvad du vil! Værdiges til os at dale og Guds storværk at udtale på vort jævne modersmål! Trøster over alt, som truer, alt, hvorfor vort hjerte gruer, trøster over alle tab! Skænk os, skønt vi bo på sletten, i det høje indfødsretten, i Guds rige borgerskab, så i alt for onde dage glade vi herfra kan drage did, hvor der er evig fred! Grundtvig DDS 294, vers 1 og 4 Lise Lundgreen 7


Det begyndte med, at nogle gjorde noget, og så gjorde de det igen, og med tiden blev det til ritualer. Gudstjenesten består af en lang række af ritualer, nogle er opstået før vores tidsregning, andre er kommet til løbende. I en lille serie vil vi i de kommende kirkeblade fortælle, hvorfor vi gør som vi gør.

Hilsen og bøn ”Herren være med Jer!” - siger præsten... - og udtrykker ønsket om, at Herren må være med kirkegængerne. De svarer med ønsket om, at Herren må være med præstens ånd, dvs. med præstens indre kraft, evne og styrke. Herefter vender præsten sig om med ansigtet mod alteret. Det er ikke for at være uhøflig, men det er praksis, at når man taler til Gud, vender man ansigtet mod alteret, og når man taler til menigheden, vender man ansigtet mod den. Derfor, når præsten siger lad os bede, vender hun mod menigheden, og under selve bønnen har hun ansigtet vendt mod alteret. Præsten beder på alles vegne. I den tidligste periode sad alle hver især og bad sin egen bøn, hvorefter præsten lavede en fælles opsamlende bøn, derfor hedder bønnen kollekt dvs. opsamling. Men sådan er det ikke længere, præsten beder bønnen, som andre har skrevet. Der er forskellige teologer og præster, der har skrevet bønnerne, og de er alle godkendt til brug af biskoppen, ligesom menighedsrådet også har godkendt, at de bliver brugt. Bønnen passer som regel til søndagens tema. Den ender oftest med fra evighed til evighed og menigheden svarer amen. Det er hebraisk og betyder det står fast. Alle synger amen, hvilket understreger fællesskabet om gudstjenesten Anette Melbye Madsen 8


bopælsregistrering

Døbte i Klarup kirke

af fødsler og dødsfald 10. februar Villads Lee Mikkelsen 1. oktober 2010 bortfaldt forældres pligt til

24. februar Celine Søndergaard Bachmann

at anmelde fødsler i moderens bopælssogn. Fremover tager jordemoderen sig af dette.

3. marts Ida Marie Rørvig Haaber 17. marts Mads Emil Gude Gadegaard

Dog skal ugifte par være opmærksom på, at en omsorgs- og ansvarserklæring skal sendes til kirkekontoret, (Romdrupvej 71)

30. marts Frederik Glinvad Hougaard 31. marts Freya Hilmersson Lund

senest 14 dage efter fødslen. Dåb eller navngivelse aftales med sognepræsten, og et barn skal have navn, inden det er et halvt år.

7. april Malina Mathilde Klitgaard Bruun Julius Mosgaard Rantanen 5. maj Karoline Finnerup Madsen Freja Thinggaard Nordentoft

En ny navnelov trådte i kraft den 1. april 2006. Pr. 1. januar 2013 er der et gebyr på 490 kr. for visse navneændringer. På familiestyrelsens hjemmeside og på

Døbte i romdrup kirke 17. februar Asta Buus Anton Viktor Ribeiro Ejsing-Duun

www.personregistrering.dk kan man læse alt om reglerne samt hente blanketter til brug ved navngivelse eller navne-

20. april Noah Hjorth Jensen Emma Blaabjerg Nielsen

ændring. Senest 2 hverdage efter et dødsfald skal

Vore døde

dette anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde folkeregisteradresse.

11. februar John Ersted Christensen, f. 1948 28. februar Lisbeth Kristensen, f. 1964

Begravelsen eller bisættelse aftales med sognepræsten, og normalt skal det finde sted inden for 8 dage efter dødsfaldet. Henvendelse om gravsted sker til graveren eller kirkeværgen. Her fås oplysninger

14. marts Niels Jensen Hurup, f. 1936 20. marts Erik Andersen, født 1938 1. april Gisela Erna Helene Rasmussen, f. 1920 3. april Saloma Viola Egeberg Olsen, f. 1923

om taksterne for eventuel vedligeholdelse af gravstedet.

5. april Marianne Raal, f. 1946 20. april Erik Leif Nielsen, f. 1943

Fredningstiden for et kistegravsted er mindst 20 år og for et urnegravsted mindst 10 år.

9


Konfirmander 2013 Romdrup og Klarup den 28. april

Romdrup og Klarup den 26. april

Fotos: Vandy Frost

Konfirmandindskrivning

Konfirmation 2014

Kommende konfirmander og forældre inviteres til at deltage i en af gudstjenesterne søndag den 18. og søndag den 25. august.

Bededag, fredag den 16. maj for elever fra den nuværende 6.A

Her bliver det muligt at melde sig til konfirmationsforberedelse med start i uge 35. Ugedag vil fremgå af skolens skema, og undervisningen ligger kl. 8 til 9.30 i sognegården, Romdrupvej 71. 10

Lørdag den 17. maj for elever fra den nuværende 6.B Søndag den 18. maj for elever fra den nuværende 6.C


Menighedsrådet Formand Robert Madsen

Skodsborgvej 37, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 75 78

Næstformand Louise Risager

Kærhavegårdsvej 22, 9270 Klarup

Tlf. 27 50 26 46

Kirkeværge Christian Nielsen

Tværgade 13, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 80 45

Int. kasserer Kristian Kristiansen

Lucernevej 33, 9270 Klarup

Tlf. 30 42 80 99

Sekretær Susanne Andersen

Klarupvej 77, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 81 26

Udvalgsmedlem Lars Porsmose

Trekanten 4, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 81 90

Udvalgsmedlem Jens Rytter Andersen

Romdrupvej 72, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 95 05

Udvalgsmedlem Lise Sæderup

Kærløbervej 11, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 99 80

Udvalgsmedlem Birthe Marie Hvirvelkær

Christianshøjvej 27, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 80 06

Udvalgsmedlem Gunver Zinck Folmand

Liselejevej 25, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 83 28

Ekst.kasserer Ulla Kristiansen

Lucernevej 33, 9270 Klarup

Tlf. 30 42 80 99

KommeNDe meNIGHeDSråDSmøDer Onsdag den 18. juni og onsdag den 14. august. Alle møder er offentlige, holdes i sognegården, Romdrupvej 71, og finder sted kl. 17.30.

Udlån af sognegården

Adresser

Sognegårdens lokaler kan anvendes til møder etc., der arrangeres af:

Romdrup sogn • Ringer og graver Jens Bloch Jensen Romdrupvej 97, 9270 Klarup Telefon: 20 46 86 99 Træffes på kirkegården hver formiddag undtagen mandag.

• Pastoratets præster • Menighedsrådet • Foreninger, der arbejder på folkekirkelig grund • Privat til kaffesammenkomst efter begravelse fra en af pastoratets kirker Foreninger og private, der ønsker at benytte lokalerne, skal have tilknytning til et af sognene i pastoratet. Henvendelse om benyttelse af lokalerne kan ske skriftligt til:

Romdrup/Klarup Menighedsråd Romdrupvej 71, 9270 Klarup

Klarup sogn • Ringer og graver Henrik Henriksen Degnelodden 14, 9280 Storvorde Telefon: 21 67 49 87 Træffes på kirkegården hver formiddag undtagen mandag. Fælles for begge kirker • Kirkesanger Maria Søgaard Nielsen Engtoften 20, 9280 Storvorde, tlf. 61 16 51 62

• Organist Susanne Mørk-Jensen Deadline for næste nummer af Budstikken er den 29. juli 2013

Bønfeltvej 16, 9510 Arden, tlf. 96 64 54 64 11


Gudstjenester ROMDRUP KIRKE 2. juni

kl. 10.30

1. søndag efter Trinitatis

Søndag

9. juni

kl. 9.00

2. søndag efter Trinitatis

Søndag 16. juni

kl. 10.30

3. søndag efter Trinitatis

Lise Lundgreen

Lørdag 22. juni

kl. 11.00

Dåbsgudstjeneste

Lise Lundgreen

KIRKEBIL

Anette Melbye Madsen Lise Lundgreen

Søndag 30. juni

kl. 10.30

5. søndag efter Trinitatis

Anette Melbye Madsen

Søndag 14. juli

kl. 10.30

7. søndag efter Trinitatis

Anette Melbye Madsen

kl. 10.30

9. søndag efter Trinitatis

Lise Lundgreen

Søndag 11. august

kl. 10.30

11. søndag efter Trinitatis

Lise Lundgreen

Søndag 18. august

kl. 9.00

12. søndag efter Trinitatis // Konfirmandindskrivning

Lise Lundgreen

Søndag 25. august

kl. 10.30

13. søndag efter Trinitatis // Konfirmandindskrivning

Anette Melbye Madsen

KLARUP KIRKE Torsdag 6. juni

kl. 19.30

Byfestkoncert

Søndag

9. juni

kl. 10.30

2. søndag efter Trinitatis

Søndag 16. juni

kl. 9.00

3. søndag efter Trinitatis

Lise Lundgreen

Søndag 23. juni

kl. 10.30

4. søndag efter Trinitatis

Lise Lundgreen

Lise Lundgreen

7. juli

kl. 10.30

6. søndag efter Trinitatis

Anette Melbye Madsen

Søndag 21. juli

kl. 10.30

8. søndag efter Trinitatis

Anette Melbye Madsen

Søndag

4. august

kl. 10.30

10. søndag efter Trinitatis

Søndag 18. august

kl. 10.30

12. søndag efter Trinitatis // Konfirmandindskrivning

Søndag 25. august

kl. 9.00

13. søndag efter Trinitatis // Konfirmandindskrivning

Anette Melbye Madsen

14. søndag efter Trinitatis

Lise Lundgreen

1. september kl. 10.30

Lise Lundgreen Lise Lundgreen

Søndag

KIRKEBIL

Søndag

Søndag 28. juli

Søndag

www.tegnerne.dk ·· Budstikken distribueres af Nordjysk Distribution

Træffe- og kontortid Præstesekretær Lone Skovgaard træffes på kirkekontoret (Romdrupvej 71) hver mandag og torsdag mellem kl. 9-12.30. Telefon: 98 31 88 08. Telefax: 98 31 88 16. E-mail: lsje@km.dk

Sognepræst Anette Melbye Madsen træffes i sognegården (Romdrupvej 71). Tirsdag kl. 10-12. Telefon: 98 31 88 08. Mobil: 22 33 14 29. E-mail: amad@km.dk

Kirkebilen kører søndag den 2. juni (Romdrup) og søndag den 4. august (Klarup).

Ved henvendelse til kirkekontoret eller sognepræsten kan der bestilles kørsel til gudstjeneste, dog vil der være bestilt bil på forhånd til de gudstjenester, hvor kirkebil står nævnt.

Sognepræst Lise Lundgreen har fast træffetid hver tirsdag - fredag mellem kl. 12-13 i præstegården (Romdrupvej 71). Mandag undtaget. Telefon: 98 31 80 23. E-mail: llun@km.dk

Budstikken nr 3 2013  

Kirkebladet for Romdrup-Klarup Pastorat.