Page 1

BUDSTIKKEN Kirkeblad for Romdrup&Klarup Sogne

Nr. 2 路 Marts 路 April 路 Maj 2014


Om dette

Søndag den 9. marts 2014

Som jeg skrev i nyhedsmailen for februar, har vi haft fødselsboom i 2013, hvor hele 74 børn blev født. Og rigtig mange af dem bliver døbt her i starten af det nye år.

SOGNEINDSAMLING 2014

nummer

Så selvom 2013 på landsplan er et år med få fødsler, er befolkningssammensætningen i vores sogne sådan, at vi går imod landstendensen. På s. 10 her i bladet kan man se de nyeste tal om det kirkelige liv i vore sogne, og på vores hjemmeside kan man se udviklingen gennem en årrække. Udover de tal, som findes på hjemmesiden, har vi opgjort, at omkring 6600 har deltaget i en gudstjeneste eller en kirkelig handling her i sognene i 2013. Naturligvis er der nogle, som kommer flere gange i løbet af et år, og heldigvis for det. Men det giver alligevel et fingerpeg om, hvordan kirkelivet er. Og så har vi ikke talt de mange med, der kommer til vores arrangementer i sognegården. Programmet for foråret 2014 er ved at være klar, så vel mødt. Lise Lundgreen

Igen i år sætter vi fokus på bekæmpelse af sult blandt verdens fattigste Verdens ledere lovede hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden 2015. Alligevel er der stadig 870 mio. mennesker, der lever med sult. Der er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne. Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det nordlige Etiopien. For 30 år siden blev Etiopien ramt en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. En katastrofe, hvis forfærdende billeder mange husker. I 30-året for katastrofen går det bedre i Etiopien, især i byerne. Men i det nordlige Etiopien har sulten bidt sig fast. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier. Har du lyst til at være indsamler, så kontakt indsamlingsleder Eva Madsen på tlf.: 98 31 75 78, mobil 20 91 75 78 eller mail: 2012romdrupklarup@gmail.com

2


Deti sker

marts

Tirsdag den 4. marts kl.14.00 i sognegården

Tirsdag den 18 marts kl. 16.00 i Biffen, Aalborg

Sogneeftermiddag

Film og spisning

”Skagens kvinder” Anna Ancher og Marie Krøyer var på hver deres måde med til at udødeliggøre Skagen og Skagens-kunsten. Anna Ancher som kunstner, Marie Krøyer først og fremmest som muse.

Det er efterhånden blevet en tradition, at vi tager en tur i Biffen i det tidlige forår. Denne gang skal vi se filmen Monsieur Lazhar. Efter filmen får vi lidt at spise og taler sammen om filmoplevelsen.

Tilmelding senest 14. marts til sognepræst Lise Lundgreen på mail: llun@km.dk Onsdag den 26. marts kl.19.00 i Klarup kirke

Koncert

I foredraget fortælles indledningsvist om kvindelige kunstneres muligheder i slutningen af 1800-tallet, og foruden Anna Ancher og Marie Krøyer vises der værker af nogle af de udenlandske kunstnerinder, som besøgte Skagen i byens storhedstid.

Velkommen til en festlig koncert med sprudlende og iørefaldende musik af den store barokkomponist G. Fr. Händel. Händel var operaens mester, og folk stod i kø i London i 1720´rne for at komme ind i hans operahus og høre hans populære og medrivende operaer. Ved koncerten i Klarup kirke synger sopransolisten Jette Rosendal i samspil med Hanne Tolbøll på blokfløjte, Helene Jerg på barokcello og Nicolai Skovgaard på cembalo et udvalg af de mest fantastiske arier, som nok skal skabe en festlig forårsstemning, og der vil desuden blive mulighed for at lytte til danske forårssange i arrangement for ensemblet. Gratis adgang.

Anne Lie Stokbro er kunsthistoriker, og hun har forsket i kvindelige kunstneres vilkår fra 1800-tallet til i dag.

Andagt på Hellashøj

Torsdag den 27. marts kl.10.30 3


Deti sker

april

Tirsdag den 1. april kl.14.30 i sognegården

Sogneeftermiddag ”På Rejse i det religiøse landskab” Kom med på en fantastisk rejse rundt i verden, hvor vi sammen, via billeder og en personlig beretning, besøger mennesker og steder hvor religionen spiller en stor og afgørende rolle i hverdagen. Foredraget er et resultat af Berit Svejgårds tre store interesser: foto, rejser og det religiøse udtryk, som vi møder i menneskers dagligdag rundt omkring i verden.

I løbet af forestillingen kommer både børn blandt publikum og – meget mod sin vilje – Anders Bæk Eriksen til at spille med i selve forestillingen, der på sin helt egen måde viser, hvad der egentlig skete i påsken for næsten 2000 år siden… Det er skæv fortælling, skøre indfald, teater, 2 personer i 9 roller, musik, sjov og alvor for børn og voksne. Inden forestillingen mødes vi i sognegården. Torsdag den 24. april kl.10.30

Andagt på Hellashøj Søndag den 13. april kl.16.00 + 17.00 i Romdrup Kirke

Påskefortælling - afslutning for minikonfirmanderne og deres familier En bugtalerfortælling med levende musik, sjov og alvor Skuespiller og bugtaler Jens Jødal fortæller sammen med bugtalerdukken David om påsken, mens musiker og pianist Anders Bæk Eriksen spiller og improviserer undervejs.

DET SKER I MAJ Tirsdag den 6. maj

Sogneudflugt Også i år skal vi på sogneudflugt. Nærmere oplysninger om tid, sted, tilmelding m.v kan findes på vores hjemmeside: www.romdrupklarup.dk - og udsendes også via vores nyhedsmail. 4


Deti sker

maj

Torsdag den 8. maj kl.19.30 i Klarup kirke

Forårskoncert med FOKI Vores helt eget kor FOKI fejrer forårets komme med toner i dur - og lidt i mol. Ca. 40 feststemte sangere leverer et alsidigt program med a capella satser og satser akkompagneret på piano. Korets dygtige solister skaber ekstra variation i programmet, som vi også oplevede ved julekoncerten i december. I skrivende stund er der ikke lagt et fuldt program, men i al fald skal man høre den skotske traditional ”My love is like a red red rose”, Lis Sørensens ”Lyngen er Lilla”, salmen ”Som foråssolen morgenrød”, ”Den blå anemone” samt Benny Andersens ”Udsigt i en kikkert”. Kom og hør hvad mere vi byder på! Gratis adgang. Torsdag den 22. maj kl.10.30

Andagt på Hellashøj Torsdag den 29. maj kl. 11.00 Kristi Himmelfartsdag

Friluftsgudstjeneste i Lundby Krat Kirkerne i Aalborg Østre Provsti fejrer igen fælles gudstjeneste på festpladsen i Lundby Bakker. Menigheder, præster, børne- og ungdomskor, spejdere, FDF-ledere samt et til lejligheden sammensat ”provstikor” vil medvirke. Musikken leveres af Nordvestjysk Brass Band.

Som optakt til gudstjenesten vil der være mulighed for at deltage i kortere pilgrimsvandringer i skoven og bakkerne. Pilgrims-vandringerne starter kl. 9.30. Efter gudstjenesten er menighedsrådene værter ved en kop kaffe/te/juice. Medbring gerne selv frokost. På festpladsen er der opstillet bænke til at sidde på, men derfor kan det alligevel være en god ide selv at medbringe en klapstol eller et tæppe. I tilfælde at dårligt vejr flyttes gudstjenesten til Gistrup kirke. I givet fald meldes det ud på kirkernes hjemmesider.

DET SKER I JUNI Torsdag den 5. juni kl. 19.30 i Romdrup kirke

Byfestkoncert For to år siden stod ensemblet ”Beatsalmer” for byfestkoncerten, og publikum elskede dem, hvilket var helt forståeligt: Musik og tekster gik op i en højere enhed, musikerne spillede forrygende, og den unge tenorsanger Simon Mott Madsen sang, så alle måtte overgive sig. Dem måtte vi jo høre igen, og nu kommer de med koncerten ”Rock, håb og kærlighed”, som er et farverigt mix af bla. George Harrison, Elvis Presley, The Beatles, Cream, Brorson, Jakob Knudsen og smukke bibeltekster læst op af skuespiller Tina Kruse Andersen. På piano er Bjørn Krog Thesbjerg og på orgel/piano er Tore Bjørn Larsen. Alle er velkomne - så længe der er plads. Vi åbner dørene kl 19.00. Gratis adgang. 5


NU SKAL BIBELEN FEJRES! Den 22. maj 2014 fylder Det Danske Bibelselskab 200 år, og det bliver markeret på mange forskellige måder over hele landet

I menighedsrådet har vi besluttet at indkøbe Bibelselskabets jubilæumsmagasin, så vi kan lægge det frem i vores kirker og i sognegården. Magasinet vil med udgangspunkt i 12 forskellige bibeltekster indeholde interview med fx kirkeminister Marianne Jelved, kunstneren Maja Lisa Engelhardt, med sangerne Jonas Petersen og Oh Land, med journalist Anders Lund Madsen og mange flere. Derudover indeholder magasinet masser af livsstilsstof som madopskrifter, noget om bibelske planter, om betydningen af bibelske navne og anderledes fakta om Bibelen. Ingen anden bog har som Bibelen haft så stor indflydelse på danskernes sprog, etik og kultur. Sæt ikke dit lys under en skæppe. Der er intet nyt under solen. Værn om enken, den fremmede og den faderløse. Vend den anden kind til. Fadervor, du som er i himlene, siger vi. Og det kommer alt sammen fra den samme bog.

Ordet Bibelen betyder Bogen, og det er den bog, der rummer de centrale jødisk-kristne fortællinger, som vi vender tilbage til gang på gang. De inspirerer os, de provokerer os, de overrasker os, - hvordan skal vi forstå de gamle fortællinger i en moderne tid? ja, det kæmper præsten med, når der skal skrives prædiken og undervises. Så er det godt at komme i tanke om Paulus ord til menigheden i Korinth, da han skriver til dem om, at kærligheden er det vigtigste: ”..når alting engang bliver, som Gud har tænkt, så vil det usammenhængende og løsrevne forsvinde. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tænkte jeg som et barn og forstod jeg som et barn, men som voksen har jeg lagt det barnlige bag mig. Nu ser vi i et sløret, gådefuldt spejlbillede, men en dag vil vi se alting, som det er. Nu forstår jeg kun en del af helheden, men til den tid vil jeg forstå det hele – på samme måde som Gud forstår og kender mig. Tro, håb og kærlighed forsvinder aldrig, og af de tre er kærligheden det vigtigste.” 1. korinterbrev kap. 13 v. 10-13 (fra Den Nye Aftale) Lise Lundgreen

6


Nordjysk Kirkedag: Når troen koster - om religion og politik i Mellemøsten Mød professor Jørgen Bæk Simonsen, foredragsholder og forfatter Naser Khader og musiker Jens Nielsen. Professor, dr. phil. Jørgen Bæk Simonsen, Institut for Tværkulturelle og Regionale studier ved Københavns Universitet tegner med udgangspunkt i en historisk belysning af udviklingen i forholdet mellem kristne og muslimer i Mellem-østen linierne frem til situationen i det moderne mellemøsten. Jørgen Bæk Simonsen er historiker og religionshistoriker med speciale i arabisk og islamisk historie og i politiske og økonomiske strukturer i den moderne arabiske verden. Naser Khader, cand.polit., født i Damaskus, Syrien, tidligere politiker, nuværende forfatter, debattør, foredragsholder, rejseleder og vært på programmet ’Arabiske stemmer’ på DR´s P1 vil belyse de kristnes forhold i Mellemøsten i nyere tid og især efter Det Arabiske Forår. Dagen afsluttes af musikeren Jens Nielsen, som under temaet ’Hvor er min salmetone?’ vil introducere en række nye salmer og ny kirkemusik. Der bliver god lejlighed til at synge med på salmerne. Tilmelding senest torsdag den 20. marts 2014 til Lars Møller Jensen: lars.m.jens@gmail.com Pris: 175,- kr., inkl. frokost og kaffe. Betaling: Sker samtidig med tilmelding til konto i Jyske Bank, reg.nr. 5079 konto 0001404911 med tydelig indbetaler angivelse.

7


Onsdag den 5. marts og onsdag den 2. april kl.17.00 i Romdrup kirke

Kirke-Kalle kalder til Kirke og Spaghetti Vi holder en gudstjeneste for alle sanser – mest for børnenes sanser, og bagefter spiser vi spaghetti og kødsovs i sognegården. Vi slutter senest kl. 18.30 med en godnat-historie og –sang.

Vi glæder os til at se jer! Holdstart mandag den 24. marts og fredag den 4. april kl. 10.30

Babysalmesang med Annemette Hübner Vi er godt i gang med en ny sæson. Babysalmesang er et tilbud for forældre med børn i alderen fra 4 til 12 måneder. Det foregår i sognegården, Romdrupvej 71, og tilmelding foregår til kirkekontoret.

Salmemaraton fortsætter henover foråret rundt i provstiets kirker

Plan over salmemaraton

Annemette Hübner er uddannet lærer med musik og billedkunst som liniefag. Hun arbejder i folkeskolen og i Aalborg Kulturskole, hvor hun underviser børn 0 - 10 år i musik og billedkunst og er samtidig igang med at uddanne sig til organist. Kontakt kirkekontoret for tilmelding på tlf. 9831 8808. 8

Onsdag d. 12. marts i Gudumholm salme 455 - 477 Tirsdag d. 25. marts i Mou salme 156 - 171 Onsdag d. 9. april i Gug salme 707 - 721 Torsdag d. 24. april i Gistrup salme 218 - 236 Onsdag d. 7. maj i Rørdal salme 15 - 31 Se mere på www.salmemaraton.dk www.facebook.com/salmemaraton


Love og regler Et barns fødsel skal anmeldes i moderens bopælssogn. Det er en opgave, jordemoderen tager sig af.

Døbte i Klarup kirke 10. november Magnus Vinter Andersen Sille Hvalsø Junkerbo Olivia Rosendal Brunø

Hvis forældrene ikke er gift, får moderen efter fødslen et brev om, at en omsorgs- og

16. november Andrea Balle Bjerre

ansvarserklæring skal indberettes digitalt senest 14 dage efter fødslen. Denne indberetning skal foregå via www.borger.dk

24. november Alba Lundtoft Frandsen Maja Asp Jensen

(i henhold til Loven om obligatorisk digital selvbetjening, som trådte i kraft 1. december

22. december Agnethe Louise Nørretranders

2013). Vær opmærksom på, at indberetningen skal signeres (underskrives digitalt) af faderen ved fælles forældremyndighed.

19. januar 2014 Oskar Juul Petersen Mai Kragh Østerlund Klara Kristjansen Bjerre

Navngivning ved dåb aftales med sognepræsten eller kirkekontoret, navngivning uden

26. januar Marius Abildgaard Lindby

dåb anmeldes digitalt via www.borger.dk under punktet ”Familie og børn”. Et barn skal have navn, inden det er fyldt ½ år. Regelsæt omkring navneændringer kan fin-

Døbte i Romdrup kirke 17. november Emil Bøgeskov Munch

des via www.romdrupklarup.dk eller ved kontakt til kirkekontoret på tlf. 98 31 88 08,

1. december Johan Kruse Grimm

hvis der er spørgsmål. Bemærk: for visse navneændringer opkræves et gebyr, der pr. 1.

12. januar Laura Madsen

januar 2014 er på kr. 500,-

26. januar Frederikke Kristensen Senest 2 hverdage efter et dødsfald skal dette anmeldes til sognepræsten/kirkekontoret i det sogn, hvor afdøde havde folkeregi-

Vore døde

steradresse. Dødsfaldet skal registreres via www.borger.dk, hvor der udfyldes en an-

3. november Carl Aage Uldahl Pedersen, født 1951

modning om begravelse/ligbrænding (evt. i samarbejde med en bedemand). Begravelse

6. november Per Winther Højbak, født 1940

eller bisættelse aftales med sognepræsten. Henvendelse omkring gravsted sker til gra-

16. November Rita Møller Kjærsgaard, født 1936

veren eller kirkeværgen. Her fås oplysninger om taksterne for erhvervelse og evt. vedlige-

12. januar Poul Andersen, født 1913

holdelse af gravstedet. Fredningstiden for et kistegravsted er mindst 20 år og for et urne-

19. januar Egon Emil Olsen, født 1920

gravsted mindst 10 år.

9


Kære menigheder i Romdrup og Klarup! Onsdag den 12. marts 2014 vil vi meget gerne invitere alle til møde i Sognegården, Romdrupvej 71, 9270 Klarup. Mødet starter kl. 18.30, hvor vi vil være vært ved et let aftensmåltid.

Aftenens program vil derefter være: • Velkomst ved formanden for Romdrup/Klarup Menighedsråd • Fremlæggelse af Menighedsrådets regnskab for 2013

Menighedsrådet har på møder i 2013 i enighed besluttet at ville søge en sådan sammenlægning gennemført, således der opstår et helt nyt sogn med navnet ”Romdrup/Klarup sogn”

• Beretning om Menighedsrådets arbejde og fremtidsplaner.

En sådan sammenlægning skal besluttes af menighederne, hvorfor der umiddelbart efter orienteringen vil blive afholdt separate møder for henholdsvis Romdrup sogn og Klarup sogn – og hvert møde skal beslutte, om en sådan sammenlægning skal gennemføres.

• Orientering om sammenlægning af Romdrup og Klarup sogne.

Med venlig hilsen Menighedsrådet

Statistik 2013

Romdrup Klarup på Facebook

ROMDRUP

KLARUP

Fødte

47

27

Døbte

20

33

Viede

5

8

Døde

11

8

Konfirmerede

20

22

Besøg vores Facebook-side hvor vi løbende vil informere om spændende aktiviteter: www.facebook.com/RomdrupKlarupKirker

Besøg også

eside vores hjemm

rup.dk romdrupatkiola er, n om udstilling

form for løbende in ngementer, mmende arra koncerter, ko togallerier, fo resselister, opdaterede ad et mere! eg m og – er datoer for mød

t tilmelde Husk også a edsbrev! dig vores nyh gratis! Det er let og

10


Menighedsrådet Formand Robert Madsen

Skodsborgvej 37, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 75 78

Næstformand Louise Risager

Kærhavegårdsvej 22, 9270 Klarup

Tlf. 27 50 26 46

Kirkeværge Christian Nielsen

Tværgade 13, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 80 45

Int. kasserer Kristian Kristiansen

Lucernevej 33, 9270 Klarup

Tlf. 30 42 80 99

Sekretær Susanne Andersen

Klarupvej 77, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 81 26

Udvalgsmedlem Lars Porsmose

Trekanten 4, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 81 90

Udvalgsmedlem Jens Rytter Andersen

Romdrupvej 72, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 95 05

Udvalgsmedlem Lise Sæderup

Kærløbervej 11, 9270 Klarup

Tlf. 46 96 83 66

Udvalgsmedlem Birthe Marie Hvirvelkær

Christianshøjvej 27, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 80 06

Udvalgsmedlem Gunver Zinck Folmand

Liselejevej 25, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 83 28

Ekst.kasserer Ulla Kristiansen

Lucernevej 33, 9270 Klarup

Tlf. 30 42 80 99

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER Onsdag 12. marts kl. 17.00, onsdag 9. april kl. 17.30 samt onsdag 21. maj kl. 17,30 Alle møder er offentlige, holdes i sognegården, Romdrupvej 71, 9270 Klarup.

Udlån af sognegården

Adresser

Sognegårdens lokaler kan anvendes til møder etc., der arrangeres af: • Pastoratets præster • Menighedsrådet • Foreninger, der arbejder på folkekirkelig grund • Privat til kaffesammenkomst efter begravelse fra en af pastoratets kirker

Romdrup sogn • Ringer og graver Dorte Kondrup Risager Rolighedsvej 9, 9310 Vodskov Telefon: 20 46 86 99 Træffes på kirkegården hver formiddag undtagen mandag.

Foreninger og private, der ønsker at benytte lokalerne, skal have tilknytning til et af sognene i pastoratet. Henvendelse om benyttelse af lokalerne kan ske skriftligt til: Romdrup/Klarup Menighedsråd Romdrupvej 71, 9270 Klarup

Klarup sogn • Ringer og graver Henrik Henriksen Degnelodden 14, 9280 Storvorde Telefon: 21 67 49 87 Træffes på kirkegården hver formiddag undtagen mandag. Fælles for begge kirker • Kirkesanger Maria Søgaard Nielsen Engtoften 20, 9280 Storvorde, tlf. 61 16 51 62

Deadline for næste nummer af Budstikken er den 30. april 2014

• Organist Susanne Mørk-Jensen Bønfeltvej 16, 9510 Arden, tlf. 96 64 54 64 11


Gudstjenester ROMDRUP KIRKE

Palmesøndag // Afslutning for minikonfirmander Lise Lundgreen Skærtorsdag Lise Lundgreen Påskedag Lise Lundgreen 1. søndag efter påske Anette Melbye Madsen 3. søndag efter påske KIRKEBIL Anette Melbye Madsen Bededag // Konfirmation Lise Lundgreen Konfirmation Anette Melbye Madsen 4. søndag efter påske // Konfirmation Lise Lundgreen Kristi Himmelfartsdag // Friluftsgudstjeneste i Lundby Krat 6. søndag efter påske Lise Lundgreen Byfestkoncert

Søndag

2. marts

kl. 10.30

Fastelavn

Torben Winkler

Søndag

16. marts

kl. 10.30

2. søndag i fasten

Lise Lundgreen Lise Lundgreen

Lørdag

22. marts

kl. 11.00

Dåbsgudstjeneste

Onsdag

26. marts

kl. 19.00

Koncert

30. marts 6. april

Søndag

13. april

kl. 10.30

Palmesøndag

Fredag

18. april

kl. 10.30

Langfredag

Søndag

20. april

Mandag 21. april

kl. 10.30

Midfaste

Anette Melbye Madsen

kl.

Mariæ bebudelsesdag

Lise Lundgreen

kl.

9.00

9.00

kl. 10.30

KIRKEBIL

Lise Lundgreen Anette Melbye Madsen Lise Lundgreen Lise Lundgreen Lise Lundgreen

Søndag

4. maj

kl. 10.30

2. søndag efter påske

8. maj

kl. 19.30

Korkoncert

16. maj

kl. 11.00

Bededag // Konfirmation

17. maj

kl.

Konfirmation

Anette Melbye Madsen

Søndag

18. maj

kl. 11.00

4. søndag efter påske // Konfirmation

Lise Lundgreen

Søndag 25. maj Torsdag 29. maj

kl. 10.30 kl. 11.00

5. søndag efter påske Lise Lundgreen Kristi Himmelfartsdag // Friluftsgudstjeneste i Lundby Krat

9.00

Lise Lundgreen

Træffe- og kontortid Præstesekretær Lone Skovgaard træffes på kirkekontoret (Romdrupvej 71) hver mandag og torsdag mellem kl. 9-12.30. Telefon: 98 31 88 08. Telefax: 98 31 88 16. E-mail: lsje@km.dk

Sognepræst Anette Melbye Madsen træffes i sognegården (Romdrupvej 71). Tirsdag kl. 10-12. Telefon: 98 31 88 08. Mobil: 22 33 14 29. E-mail: amad@km.dk

Kirkebilen kører søndag den 23. marts, 11. maj (Romdrup) samt søndag den 13. april (Klarup).

Ved henvendelse til kirkekontoret eller sognepræsten kan der bestilles kørsel til gudstjeneste, dog vil der være bestilt bil på forhånd til de gudstjenester, hvor kirkebil står nævnt.

Sognepræst Lise Lundgreen har fast træffetid hver tirsdag - fredag mellem kl. 12-13 i præstegården (Romdrupvej 71). Mandag undtaget. Telefon: 98 31 80 23. E-mail: llun@km.dk

Fredag Lørdag

Påskedag 2. påskedag

Torsdag

Søndag Søndag

KLARUP KIRKE

Budstikken distribueres af Nordjysk Distribution

17. april 20. april 27. april 11. maj 16. maj 17. maj 18. maj 29. maj 1. juni 5. juni

Anette Melbye Madsen Anette Melbye Madsen Lise Lundgreen Lise Lundgreen Anette Melbye Madsen Lise Lundgreen

··

Torsdag Søndag Søndag Søndag Fredag Lørdag Søndag Torsdag Søndag Torsdag

Spaghettigudstjeneste 1.søndag i fasten // Sogneindsamling 2. søndag i fasten 3. søndag i fasten KIRKEBIL Spaghettigudstjeneste Mariæ Bebudelsesdag

www.tegnerne.dk

13. april

17.00 10.30 9.00 10.30 17.00 10.30 16.00 17.00 10.30 10.30 10.30 10.30 9.00 11.00 9.00 11.00 10.30 19.30

Søndag

kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl.

5. marts 9. marts 16. marts 23. marts 2. april 6. april

Onsdag Søndag Søndag Søndag Onsdag Søndag

Budstikken 2/2014  

Kirkeblad for Romdrup-Klarup Pastorat