Page 1

Budstikken nr 2 2013_Layout 1 18/02/13 10.58 Side 1

BUDSTIKKEN Kirkeblad for Romdrup&Klarup Sogne

Forårskoncert

Danske Kirkedage

Læs mere side 5

Babysalmesang Læs mere side 6

Læs mere side 4

FOLKEKIRKEN Nr. 2 · Marts · April · Maj 2013


Budstikken nr 2 2013_Layout 1 18/02/13 10.58 Side 2

Om dette nummer ”Julemanden er kommet til Klarup”, sådan lød beskeden i starten af det nye år fra konfirmanderne og såmænd også i dagspressen. Nu tror jeg, som er både voksen og fornuftig, ikke på julemanden, men sandt var det. For det er Julemanden i Lars Hjortshøjs skikkelse, det handler om. Optagelserne til årets julekalender på TV2 er i gang bl.a. på Klarupgaard, og inde i Aalborg finder man stadig julebelysning og juletræer på udvalgte steder, som skal med i nogle af de 24 afsnit. Årets julegave kunne så være maj måneds fejring af Danske Kirkedage. Fra 9. til 12. maj går det løs, og vi henlægger gudstjenesten på Kristi Himmelfartsdag til Gigantium. Skulle nogen ønske kørsel den dag, så meld lige tilbage til kirkekontoret, så hjælper vi med det. Men før vi kommer så langt, er det påske. Og selv om jeg er både voksen og fornuftig, må jeg tro, hvad der blev forkyndt ved min dåb, at jeg er genfødt til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Det lys, som kom til verden julenat, lyser stadig mit liv op. Glædelig påske!

Lise Lundgreen

Tirsdag den 5. marts kl.10-13 i sognegården

Konfirmanderne får besøg af Sultkaravanen. I forbindelse med sogneindsamlingen den 10. marts har Folkekirkens Nødhjælp en Sultkaravane, der kommer til os. Sultkaravanen er et samarbejde mellem Folkekirkens Nødhjælps og Silkeborg Højskoles volontører. Karavanen består af fire-fem unge, der har været ude som volontører og har mødt folk, der lever med sulten tæt inde på livet. Samtidig har de boet hos Folkekirkens Nødhjælps lokale partnere og medarbejdere og fået indblik i, hvordan de arbejder på at afhjælpe sulten blandt verdens fattige. Vi får besøg af volontører, der har været i Uganda og Malawi, og som vil lave et oplæg med billeder og fortællinger, hvor de unge kan få testet deres viden om sult. Derefter laver de aktiviteter med de unge i mindre grupper. Undervejs stiller de sulten med et måltid, og besøget slutter af med en lille ungdomsgudstjeneste. Hvis du vil vide mere, kan du se www.noedhjaelp.dk eller kontakte en af præsterne. 2


Budstikken nr 2 2013_Layout 1 18/02/13 10.58 Side 3

Det sker i sognene ”Kirke

og spaghetti”

Forårets spaghettigudstjenester for de små fortsætter onsdag den 6. marts og onsdag den 6. april kl. 17 i Romdrup kirke. Det handler om dyr. I marts følger vi Jonas ind i hvalens mave. I april møder vi det æsel, som bar Jesus ind i Jerusalem på Palmesøndag.

MARTS Tirsdag den 5.marts kl.14.30 i sognegården

Sogneeftermiddag Foredrag ved Jan Svendsen om ”Livet i Store Vildmose”. Mosen er et mytisk sted med lygtemænd, mosekoner og udstødte folk, men rummer også tørv til brændsel. Fra slutningen af 1800-tallet medvirker daglejere og gæstearbejdere ved en industriel udnyttelse, som kulminerer under 2. Verdenskrig, hvor 70.000 mennesker slider i tørvemoserne for at skaffe en tredjedel af det danske brændsel. Bopæl i mosen byder på kummerlige forhold med bordel og druk, men også børnehave og sammenhold. Filmklip og fotos supplerer historien om tørvetrillerne. Tirsdag den 5. marts kl.16.00 i Klarup kirke

Musikalsk legestue starter igen. Kontakt Maria Søgaard Nielsen på 61 16 51 62 for tilmelding. Strudsen Kirke-Kalle er flyttet ind kirken. Han har en mening om mange ting, og er lige lovlig glad for at snakke! Bagefter går vi ned i sognegården, hvor der serveres spaghetti og kødsovs. Efter den store succes med tilmeldinger i efteråret har vi oprustet køkkenbetjeningen på flere fronter, så vi er klar til at ta’ mod endnu flere. Aftenerne slutter med godnatlæsning og en sang.

Søndag den 10. marts

Sogneindsamling Vi vil gerne følge op på sidste års succes, da vi i Romdrup/Klarup slog alle rekorder ved at indsamle i alt kr. 16.000,- til Folkekirkens Nødhjælps projekt ”Stop Sult i Afrika”. Sammen med 1300 andre sogne vil vi forsøge også i år at gøre en forskel ved at indsamle mere end 15 mill. kroner. Meld dig allerede nu som indsamler til søndag d. 10. marts 2013 hos Eva Madsen, Skodsborgvej 37, 9270 Klarup. Telefon 98 31 75 78 eller 26 62 48 44 - eller mail: 2013romdrupklarup@gmail.com Vi glæder os meget til at møde dig. Torsdag den 14. marts kl.18.00 i Gug kirke

Rockgudstjeneste for konfirmanderne

Det er en stor fordel for køkkenholdet, hvis man tilmelder sig på forhånd. Tilmelding via hjemmesiden eller på telefon 46 96 83 66 3


Budstikken nr 2 2013_Layout 1 18/02/13 10.58 Side 4

Det sker i sognene Lørdag den 16. marts

APRIL

Gospelworkshop og koncert i Klarup kirke

Tirsdag den 2. april kl.10.00 i sognegården

Som annonceret allerede i sidste nr. af Budstikken er der denne lørdag ”Gospelworkshop” med Christina Boelskifte og Michael Nordmark. I skrivende stund er der stadig enkelte pladser tilbage, men skynd dig at tilmelde dig på smj@sandborg.dk hvis du vil synge med på denne festlige dag.

Et nyt hold med babysalmesang starter

Deltagelse er gratis. Kl 16.30 i Klarup kirke Efter en hektisk øvedag med Christina Boelskifte og Michael Nordmark vil det store gospelkor give en såkaldt værkstedskoncert, hvor Christina selvfølgelig fører an. Hun er en af landets mest aktive gospelinstruktører og – sanger og absolut garant for den gode stemning og rytme i enhver forstand. Her bliver det muligt at få banket den sidste vinterrust af! Alle er velkomne (tilmelding er kun nødvendig for de aktive deltagere i workshoppen).

Holdet ledes af Annemette Hübner. Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 98 31 88 08. Tirsdag den 2. april kl.14.30 i sognegården

Torsdag den 21. marts kl.10.30

Andagt på Hellashøj Søndag den 24. marts kl.10.30 i Romdrup kirke

Palmesøndag med afslutning for minikonfirmander.

4

Matador og Kristendom ”Fortællinger om vort liv” Vi elsker Korsbæks borgere og er nærmest i familie med hele persongalleriet. Kommende valgmenighedspræst Ronald Risvig vil i sit foredrag komme ind på, at under den historiske fortælling, som vi genkender os selv i, ligger evangeliet og ”snakker med” og gør fortællingen til en ”folkelig prædiken”.


Budstikken nr 2 2013_Layout 1 18/02/13 10.58 Side 5

Onsdag den 17. april kl. 19.00 i sognegården

”Ord og toner i fugleperspektiv”

Tirsdag den 7. maj kl. 12.15 - afgang fra sognegården

Sogneudflugt til Limfjordsmuseet i Løgstør Vi skal på den årlige sogneudflugt, og denne gang går turen til Løgstør.

En aften med Birte Aarup, Elly Hansen og Hans Henrik Larsen, alle tilknyttet Vestervig, Agger og Hurup kirker og med interesse for musik, poesi, fotografi og fugle. Fuglene har inspireret digtere gennem alle tider. Denne aften møder vi gennem et diasshow fuglene og deres sang, og så inviteres vi til at synge med. Kom og se de flotte billeder på denne aften, hvor enhver kan synge med sit næb! Torsdag den 25. april kl.10.30

Andagt på Hellashøj

Her skal vi besøge Limfjordsmuseet, hvor vi får en guidet rundvisning . Vi får fortalt om Limfjordens historie, om livet ved fjorden og om Frederik VIIs Kanal. Limfjordens ”største genstand”, som den benævnes, er 4,4 km lang, 22-28 meter bred og 3 meter dyb. Den er bygget af hundredvis af tyske arbejdere og åbnede i 1861.

MAJ Torsdag den 2. maj kl. 19.30 i Klarup kirke

Forårskoncert med FOKI Pastoratets eget pigekor og voksenkoret FOKI vil være i forårshumør denne aften i begyndelsen af maj. Selv om sneen stadig ligger ved bladets deadline, så er korene igang med påske, pinse og forår. Der vil lyde musik af bla. John Høybye, Åge Steentoft, Nathalie Sleeth, Tore W. Aas, Th. Laub og Willy Egmose samt tekster af bl.a. Susanne Brøgger, Ester Bock, Børge Müller og Grundtvig. Smukke tekster, flotte tekster, sjove tekster. Rytmer og klassisk. Alt leveret med indlevelse. Pianist Karen Steengaard akkompagnerer på klaveret og Susanne Mørk-Jensen dirigerer. Alle er velkomne. Kom, og tag naboen med!

Efter rundvisning på museet kan en strand bestående udelukkende af muslingeskaller besøges, og ellers bydes der på eftermiddagskaffe i Kanalfogedens Køkken inden hjemturen. Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 98 31 88 08 senest 29. april. Torsdag den 30. maj kl.10.30

Andagt på Hellashøj 5


Budstikken nr 2 2013_Layout 1 18/02/13 10.58 Side 6

Med dette spørgsmål formuleres temaet for Danske Kirkedage. Spørgsmålet er et citat fra 1. Mosebog kapitel 3, hvor Gud i Paradisets Have kalder på Adam (Adam er hebraisk og betyder Menneske). Mennesket er blevet opmærksom på sin egen sårbarhed og udsathed, gemmer sig for Gud og skjuler tanker og følelser for hinanden. Men Gud kalder stadig, og spørgsmålet er, hvordan vores svar lyder på dette kald. Syndefaldsberetningen i 1. Mosebog fortæller, at menneskets svar er ansvarsfralæggelse og bortforklaringer. Og vi kæmperi dag med at være nærværende, med at finde tid til at være sammen, med at finde ro til fordybelse. Og vi kæmper med troen og tvivlen. Og vi må spørge: ”Gud, hvor er du selv?” Det spørgsmål åbner for helt centrale tanker om Gud og menneske, om identitet og fællesskab. Hvem er jeg, hvem er du, og hvem er Gud? Danske Kirkedage sætter de store spørgsmål til debat. 6


Budstikken nr 2 2013_Layout 1 18/02/13 10.58 Side 7

Danske Kirkedage skydes i gang torsdag den 9. maj kl. 15.30 med en storslået åbningsgudstjeneste i Gigantium i Aalborg. Denne dag opfordrer biskop Henning Toft Bro alle sogne i stiftet til at aflyse højmessen og i stedet arrangere fælles deltagelse i gudstjenesten i Gigantium. Der ventes 5.000 mennesker fra alle dele af landet til denne første del af fire dages kirkefest i Aalborg i dagene 9. – 12. maj.

KOM OG VÆR MED TIL FIRE DAGES KIRKE- OG KULTURFESTIVAL! Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene er en enestående lejlighed for hele familien til at opleve et sandt overflødighedshorn af aktiviteter med foredrag, debatter, musik, Knirkerevy, workshops, kunst, Mulighedernes Marked og gudstjenester. Mere end 200 forskellige programpunkter for alle fra 3 år til 100+ venter og viser mangfoldigheden blandt de 60 forskellige kirker og kirkelige organisationer, som står bag kirkedagene. Blandt det man kan opleve på kirkedagene er: Stortingspræst Per Arne Dahl, Norge, der på baggrund af terrorhandlingerne i Oslo og på Utøya taler om ”At rejse sig efter en rystelse”.

Forfatteren Jens Smærup Sørensen vælger sange fra Højskolesangbogen og causerer over livet i almindelighed og sangene i særdeleshed.

Biskop Tine Lindhardt, Fyn, der vil fortælle om kvindeskikkelser i Bibelen.

Værterne på DR´s Tro-redaktion, som vil være til stede under kirkedagene og – ud over at bringe indslag i DR fra kirkedagene - inviterer til dialog om DR´s programmer om tro og eksistens.

Koncert i Domkirken med Klarup Pigekor og Chris Minh Doky

Korshærschef Helle Christiansen, der taler om kirkens troværdighed – eller mangel på samme. Forfatteren Søren Ulrik Thomsen, der vil forsvare gudstjenesten. Internationale gæster fra bl.a. Kina, Jordan, Syrien, USA, Myanmar, Indien, Ægypten og Japan

Alle kan deltage på Danske Kirkedage Der er mulighed for at tilmelde sig ”hele pakken” fra torsdag til søndag eller vælge at være med én enkelt eller to af dagene. Tilmelding inden 1. april sker på www.kirkedage.dk, hvor man også kan finde det samlede program og alle praktiske oplysninger om arrangementet.

7


Budstikken nr 2 2013_Layout 1 18/02/13 10.58 Side 8

Det begyndte med, at nogle gjorde noget, og så gjorde de det igen, og med tiden blev det til ritualer. Gudstjenesten består af en lang række af ritualer, nogle er opstået før vores tidsregning, andre er kommet til løbende. I en lille serie vil vi i de kommende kirkeblade fortælle, hvorfor vi gør som vi gør.

Indgangssalme Efter indgangsbønnen synger vi en salme. Salmen vælges, ligesom de øvrige salmer, af præsten og passer til søndagens tema. Ofte er det en morgensalme eller en lovsalme. Påskedag f.eks. Som den gyldne sol frembryder og pinsedag I al sin glans nu stråler solen, men det kan i princippet være en hvilken som helst salme. Jeg regner med, at Budstikkens læsere ved, at præster arbejder seriøst, som andre mennesker, så jeg tør godt bringe denne meningsveksling, jeg har hørt fra Johannes Møllehave: ”Præster har det nemt, for de arbejder kun om søndagen” er der nogle, der siger, og man kunne tilføje: ”Ja, og menigheden synger endda halvdelen af tiden”. Vi synger 4-7 salmer ved en gudstjeneste, antallet afhænger bl.a. af om det er en højmesse med nadver eller ikke. Nogle er faste, f.eks. synger vi altid O du Guds lam som en del af nadverritualet, og når vi har dåb synger vi Fyldt af glæde over livets under. Oprindeligt var også indgangssalmen fast. Fra reformationen og til begyndelsen af 1800-tallet sang man Luthers oversættelse af den gammeltestamentlige salme 130, Af dybsens nød, o Gud, til dig (salmebogens nr. 496). Men nu afveksles den fra søndag til søndag, og sammen med de andre salmer er den nøje valgt til den sammenhæng, som præsten ønsker at fremhæve fra dagens tekster. Anette Melbye Madsen 8


Budstikken nr 2 2013_Layout 1 18/02/13 10.58 Side 9

Bopælsregistrering

Døbte i Klarup kirke

af fødsler og dødsfald 1. oktober 2010 bortfaldt forældres pligt til

11. november Liv Bruun Nielsen August Ahnfeldt Maymann Strellner

at anmelde fødsler i moderens bopælssogn. Fremover tager jordemoderen sig af dette. Dog skal ugifte par være opmærksom på,

17. november Casper Ellegaard Mohr Luna Ziegler Winther Celia Wøbbe Thorsager

at en omsorgs- og ansvarserklæring skal sendes til kirkekontoret, (Romdrupvej 71)

13. januar Andreas Riisager Worsaae

senest 14 dage efter fødslen.

19. januar Emil Aarup Adelhard Kristensen Dåb eller navngivelse aftales med sognepræsten, og et barn skal have navn, inden

27. januar Liv Thusgaard Jensen

det er et halvt år. En ny navnelov trådte i kraft den 1. april

Døbte i Romdrup kirke

2006. Pr. 1. januar 2013 er der et gebyr på 490 kr. for visse navneændringer.

20. januar Lucas Sander Løhde Ida Benfeldt Graff

På familiestyrelsens hjemmeside og på www.personregistrering.dk kan man læse alt om reglerne samt hente blanket-

Vore døde

ter til brug ved navngivelse eller navneændring. Senest 2 hverdage efter et dødsfald skal

28. oktober Edel Marie Nielsen, født 1922 6. november Erik Bisgaard, født 1941

dette anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde folkeregisteradresse. Begravelsen eller bisættelse aftales med

8. november Jytte Christensen, født 1937 12. november Elna Nielsen, født 1919

sognepræsten, og normalt skal det finde sted inden for 8 dage efter dødsfaldet.

28. december Ellen Hansen, født 1942

Henvendelse om gravsted sker til grave-

29. december Karl Nielsen, født 1924 Birthe Nyborg Johansen, født 1935

ren eller kirkeværgen. Her fås oplysninger om taksterne for eventuel vedligeholdelse af gravstedet.

4. januar Gerda Givard, født 1936

Fredningstiden for et kistegravsted er

9. januar Lilly Luther, født 1926

mindst 20 år og for et urnegravsted mindst 10 år.

9


Budstikken nr 2 2013_Layout 1 18/02/13 10.58 Side 10

Nyt fra Menighedsrådet Menighedsrådet har med glæde sagt ja til at udpege et medlem til bestyrelsen for Kirkens Korshærs Gårdprojekt i Klarup, og på sit sidste møde udpeget Birthe Marie Hvirvelkær som repræsentant for menighedsrådet. Birthe Marie Hvirvelkær er særdeles godt bekendt med gårdprojektet, da hun gennem lang tid har arbejdet som frivillig på projektet. Sogneindsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælp finder sted den 10. marts 2013, se omtale andet sted i bladet. Folkekirken har fået nyt logo, og menighedsrådet vil benytte dette logo i fremtiden.

Menighedsrådet følger nøje med i de planer, som er på bordet under navnet ”City in between”, som i høj grad drejer sig om udviklingen i Aalborg Øst, Romdrup/Klarup og Storvorde. Dette går blandt andet på den udvikling, som vil komme i forbindelse med byggeriet og ibrugtagning af det nye stor-sygehus – alt dette vil også stille krav om og give muligheder for nye kirkelige aktiviteter i vore sogne. Menighedsrådet afholder såkaldt ”visionsdag” for rådsmedlemmer og ansatte ved kirkerne, lørdag den 4. maj d.å., hvor planer og aktiviteter for de kommende fire år vil blive diskuteret. Onsdag den 13. marts kl. 17.30 afholdes Menighedsmøde (se annonce) i sognegården, hvor beretning og regnskab for 2012 vil blive forelagt. Robert Madsen Formand, Romdrup/Klarup Menighedsråd

Menighedsmøde Menighederne i Romdrup og Klarup sogne indbydes herved til møde i sognegården onsdag den 13. marts 2013 kl. 17.30 Mødets dagsorden vil være følgende: 1 Indledning v/formanden for Menighedsrådet. Ordet gives til Mariann Nørgaard, rådmand for teknik og miljø, som vil fortælle os om fremtidsvisionerne for Romdrup/Klarup. 2 Beretning fra Menighedsrådet for året 2012. 3 Årsregnskabet pr. 31⁄12 2012 fremlægges. 4 Forventninger til året 2013 og kommende aktiviteter. 5 Eventuelt. Der vil blive serveret vin, øl, vand. Romdrup/Klarup Menighedsråd 10

Besøg vores hjemmeside

www.romdrupklarup.dk for løbende information om udstillinger, koncerter, kommende arrangementer, opdaterede adresselister, fotogallerier, datoer for møder, - og meget mere!


Budstikken nr 2 2013_Layout 1 18/02/13 10.58 Side 11

Menighedsrådet Formand Robert Madsen

Skodsborgvej 37, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 75 78

Næstformand Louise Risager

Kærhavegårdsvej 22, 9270 Klarup

Tlf. 27 50 26 46

Kirkeværge Christian Nielsen

Tværgade 13, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 80 45

Int. kasserer Kristian Kristiansen

Lucernevej 33, 9270 Klarup

Tlf. 30 42 80 99

Sekretær Susanne Andersen

Klarupvej 77, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 81 26

Udvalgsmedlem Lars Porsmose

Trekanten 4, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 81 90

Udvalgsmedlem Jens Rytter Andersen

Romdrupvej 72, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 95 05

Udvalgsmedlem Lise Sæderup

Kærløbervej 11, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 99 80

Udvalgsmedlem Birthe Marie Hvirvelkær

Christianshøjvej 27, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 80 06

Udvalgsmedlem Gunver Zinck Folmand

Liselejevej 25, 9270 Klarup

Tlf. 98 31 83 28

Ekst.kasserer Ulla Kristiansen

Lucernevej 33, 9270 Klarup

Tlf. 30 42 80 99

KOMMENDE MENIGHEDSRÅDSMØDER Onsdag 13. marts, tirsdag 16. april, onsdag 15. maj Alle møder er offentlige, holdes i sognegården, Romdrupvej 71, og finder sted kl. 17.30.

Udlån af sognegården

Adresser

Sognegårdens lokaler kan anvendes til møder etc., der arrangeres af:

Romdrup sogn • Ringer og graver Jens Bloch Jensen Romdrupvej 97, 9270 Klarup Telefon: 20 46 86 99 Træffes på kirkegården hver formiddag undtagen mandag.

• Pastoratets præster • Menighedsrådet • Foreninger, der arbejder på folkekirkelig grund • Privat til kaffesammenkomst efter begravelse fra en af pastoratets kirker Foreninger og private, der ønsker at benytte lokalerne, skal have tilknytning til et af sognene i pastoratet. Henvendelse om benyttelse af lokalerne kan ske skriftligt til:

Romdrup/Klarup Menighedsråd Romdrupvej 71, 9270 Klarup

Klarup sogn • Ringer og graver Henrik Henriksen Degnelodden 14, 9280 Storvorde Telefon: 21 67 49 87 Træffes på kirkegården hver formiddag undtagen mandag. Fælles for begge kirker • Kirkesanger Maria Søgaard Nielsen Engtoften 20, 9280 Storvorde, tlf. 61 16 51 62

• Organist Susanne Mørk-Jensen Deadline for næste nummer af Budstikken er den 29. april 2013

Bønfeltvej 16, 9510 Arden, tlf. 96 64 54 64 11


Budstikken nr 2 2013_Layout 1 18/02/13 10.58 Side 12

Gudstjenester ROMDRUP KIRKE 6. marts

kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste

10. marts

kl. 10.30

Midfaste // Sogneindsamling

Søndag

17. marts

kl.

Søndag

24. marts

kl. 10.30

9.00

Anette Melbye Madsen KIRKEBIL

Anette Melbye Madsen

Mariæ bebudelsesdag

Lise Lundgreen

Palmesøndag // Afslutning minikonfirmander

Lise Lundgreen

Fredag

29. marts

kl. 10.30

Langfredag

Lise Lundgreen

Søndag

31. marts

kl.

Påskedag

Lise Lundgreen

9.00

1. april

kl. 10.30

2. påskedag

Lise Lundgreen

3. april

kl. 17.00

Spaghettigudstjeneste

Anette Melbye Madsen

Søndag

14. april

kl. 10.30

2. søndag efter påske

Lise Lundgreen

Lørdag

20. april

kl. 11.00

Dåbsgudstjeneste

Lise Lundgreen

26. april

kl.

Bededag // Konfirmation

Anette Melbye Madsen

28. april

kl. 11.00

9.00

4. søndag efter påske // Konfirmation

Lise Lundgreen

Kristi Himmelfarts dag // Gigantium

Torsdag

9. maj

kl. 15.00

Søndag

12. maj

kl. 10.30

6. søndag efter påske

Lise Lundgreen

Søndag

19. maj

kl.

Pinsedag

Anette Melbye Madsen

2. pinsedag

Lise Lundgreen

kl. 10.30

kl. 10.30

KLARUP KIRKE Søndag

3. marts

Søndag

10. marts

3. søndag i fasten

Anette Melbye Madsen

Lørdag

16. marts

kl. 16.30

Søndag

17. marts

kl. 10.30

Mariæ bebudelsesdag

Lise Lundgreen

Torsdag 28. marts

kl. 16.30

Skærtorsdag

Anette Melbye Madsen

Sogneindsamling Gospel koncert

31. marts

kl. 10.30

Påskedag

Lise Lundgreen

7. april

kl. 10.30

1. søndag efter påske

Anette Melbye Madsen

kl.

9.00

2. søndag efter påske

kl. 10.30

3. søndag efter påske

Lise Lundgreen KIRKEBIL

Lise Lundgreen

26. april

kl. 11.00

Bededag // Konfirmation

Anette Melbye Madsen

28. april

kl.

4. søndag efter påske // Konfirmation

Lise Lundgreen

9.00

2. maj

kl. 19.30

Forårskoncert

5. maj

kl. 10.30

5. søndag efter påske

Torsdag

9. maj

kl. 15.00

Kristi Himmelfarts dag // Gigantium

Søndag

19. maj

kl. 10.30

Pinsedag

Anette Melbye Madsen

Søndag

26. maj

kl. 10.30

Trinitatis

Lise Lundgreen

Lise Lundgreen

Træffe- og kontortid Præstesekretær Lone Skovgaard træffes på kirkekontoret (Romdrupvej 71) hver mandag og torsdag mellem kl. 9-12.30. Telefon: 98 31 88 08. Telefax: 98 31 88 16. E-mail: lsje@km.dk

Sognepræst Anette Melbye Madsen træffes i sognegården (Romdrupvej 71). Tirsdag kl. 10-12. Telefon: 98 31 88 08. Mobil: 22 33 14 29. E-mail: amad@km.dk

Kirkebilen kører søndag den 10. marts (Romdrup) og søndag den 21. april (Klarup).

Ved henvendelse til kirkekontoret eller sognepræsten kan der bestilles kørsel til gudstjeneste, dog vil der være bestilt bil på forhånd til de gudstjenester, hvor kirkebil står nævnt.

Sognepræst Lise Lundgreen har fast træffetid hver tirsdag - fredag mellem kl. 12-13 i præstegården (Romdrupvej 71). Mandag undtaget. Telefon: 98 31 80 23. E-mail: llun@km.dk

Torsdag Søndag

Fredag Søndag

Budstikken distribueres af Nordjysk Distribution

14. april 21. april

··

Søndag Søndag

Søndag Søndag

www.tegnerne.dk

Mandag 20. maj

9.00

Fredag Søndag

Mandag Onsdag

Onsdag Søndag

Budstikken 2/2013  

Kirkeblad for Romdrup-Klarup Pastorat.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you