Page 1

BUDSTIKKEN Kirkeblad for Romdrup&Klarup Sogne Udstilling og koncert

KAARE NORGE Læs mere side 4

Sven Havsteen-Mikkelsen

HAN FIK LYSET IND I KIRKERUMMET Læs mere side 8

KYNDELMISSETro, håb og kærlighed DE TRE GAVER KONCERT GOSPELWORKSHOP Læs mere side 6

Læs mere side 5

Læs mere side 8

Nr. 1 · December 2012 · Januar · Februar 2013


Om dette nummer TUSIND TAK for de mange hilsener, gode ønsker og gaver i forbindelse med mit 25 års jubilæum. Det har været en dejlig markering, som jeg stadig glæder mig over. Ja, det er som at bevæge sig fra fest til fest, når vi nu ser frem mod Advent, Jul og Hellig Tre Konger. Nu kalder en af kirkeårets store fester, og vi kan glæde os til at synge med på de dejlige salmer og til genhøret med de kendte tekster. Jeg vil gøre opmærksom på en enkelt nyskabelse i år, hvor 4. søndag i advent også er 23. december. Den søndag vil der kl. 10.30 i Klarup kirke blive holdt en familiegudstjeneste, hvor vi tæller ned til ”lille-juleaften”. Der bliver budt på fortællinger og salmer for både børn og voksne. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nyt år 2013 Lise Lundgreen

Danske Kirkedage 2013: Sæt kryds i kalenderen 9. - 12. maj og oplev dansk kirkeliv i Aalborg!

Besøg vores hjemmeside www.romdrupklarup.dk

Kristi Himmelfartsferien næste år

for løbende information om udstillinger, koncerter, kommende arrangementer, opdaterede adresselister, fotogallerier, datoer for møder, - og meget mere!

kommer til at summe af ekstra meget liv i det nordjyske. Aalborg Stift er nemlig vært for et af de største fæl-

dage 2013 er: ”Menneske, hvor er

leskirkelige arrangementer her til

du?”. Spørgsmålet er et citat fra 1.

lands: Danske Kirkedage. Programmet for de enkelte dage er i skrivende stund ved at blive plan-

dette tema vil arrangørerne bag Dan-

lagt. Blandt hovednavnene vil være

ske Kirkedage gerne sætte fokus på

den norske ”Utøya-præst”, stortings-

menneskets vilkår i den moderne,

prest, sjælesørger og forfatter Per

multikulturelle verden, hvor Gud sta-

Arne Dahl, der blandt andet vil tale

dig kalder på sit menneske og kalder

med udgangspunkt i terroraktionerne

det til at leve sit liv som svar på Guds

i Oslo midtby og på Utøya. Også den

kald.

palæstinensiske biskop og præsident

2

Mosebog, kapitel 3, hvor Adam i virkeligheden betyder ’menneske’. Med

Følg med på Danske Kirkedages

for Det lutherske Verdensforbund

hjemmeside – www.kirkedage.dk –

Munib Younan kan høres på kirke-

og på Facebook (se link til Facebook-

dagene. Temaet for Danske Kirke-

siden på selve hjemmesiden).


Det sker i sognene DECEMBER

Torsdag den 6. december kl.19.30 i Klarup kirke

Tirsdag den 4. december Kl.14.00 i sognegården

Julekoncert med FOKI

Sogneeftermiddag ”Kager og andre lækkerier kirkeåret rundt”

Advents/jule-koncert med vores eget voksenkor FOKI og vores pigekor: Kirkekoret. I skrivende stund er programmet ikke færdigt, men bl.a. ”Holy Night”, ”You’ll Never Walk Alone”, ”Jesus bleibet meine Freude”, og noget i den lidt ”lettere” afdeling som ”Go’ nu nat” og ”Det’ sørme, det’ sandt, december” vil være med.

Lise Lotz er uddannet teolog fra Københavns Universitet og arbejder i dag på universitetet. Lise Lotz har derudover en passion for kager, som hun fortæller, så husker vi med alle sanser, og en kage er ikke bare en kage.

Vi lover under alle omstændigheder en afvekslende og stemningsfuld koncert med plads til både smil og eftertænksomhed. Gratis som altid.

Uge 50 og 51 er der arrangementer for dagplejebørn og børnehavebørn

Torsdag den 20. december kl.10.30

Andagt på Hellashøj Denne adventseftermiddag skal vi høre om de særlige traditioner, der knytter sig til højtiderne. For hvad er jul uden brune kager? Hvorfor spiser vi påskeæg? Hvilke lækkerier knytter sig til Hellig Tre Konger og Kyndelmisse?

Søndag den 23. december Kl.10.30 i Klarup kirke

På vej mod lille-juleaften med sang og fortælling for børn og voksne. Lørdag den 29. december kl.15.00 i Klarup kirke

Der serveres både svar og smagsprøver!

Nytårsaften Vi gentager succesen fra sidste år med en lille time sammen i kirken, før året rinder ud. Efter ordene, musikken og sangene ønskes godt nytår med et glas champagne.

3


Det sker i sognene JANUAR 2013

Lørdag den 26. januar kl.14 i sognegården

Tirsdag den 8. januar kl.10 i sognegården

Fernisering på udstilling med billeder af Kaare Norge

En ny sæson med babysalmesang starter Holdet ledes af Annemette Hübner. Tilmelding til kirkekontoret på tlf. 98 31 88 08. Tirsdag den 15. januar kl.16 i Klarup kirke

Musikalsk legestue starter igen Kontakt Maria Søgaard Nielsen for tilmelding på tlf. 61 16 51 62. Torsdag den 17. januar kl.19 i sognegården

FOKIs forårssæson indledes ”FOKI” er en (meget kort) sammentrækning af ”Folkekoret ved Romdrup-Klarup Kirker”. Det omfatter ca. 40 sangere, heraf et betydeligt overtal af gæve kvinder. Vi efterlyser derfor herrer, som vil slutte sig til vores 6 mands herregruppe. Det er en dygtig og socialt anlagt gruppe, som vil tage godt imod nye ”kolleger”. Nodekendskab er ingen forudsætning. Vi synger både kirkelige og ikke-kirkelige ting, både engelsk og dansk (fifty-fifty).

4

Lørdag den 26. januar kl.15 i Romdrup kirke

Koncert med Kaare Norge

Vi arbejder meget med tingene, men har også tid til det sociale samvær. Man er velkommen til at ”prøve os af” 2-3 gange før man beslutter sig. Kor hver torsdag aften kl. 19.00 til 21.00. Deltagelse gratis.

Kaare Norge er én af landets mest kendte og anerkendte, instrumental-solister. Internationalt har han også opnået en stribe af flotte resultater. Først og fremmest er Kaare Norge klassisk guitarist, men han er også optaget af den rytmiske musik og den spanske tradition.

Eventuelle spørgsmål henvendes til korleder Susanne Mørk-Jensen på smj@sandborg.dk eller mobil 40 96 93 54.

Han er desuden kendt for at spille kompositioner på guitaren skrevet til andre instrumenter: bl.a. Bachs kompositioner for cembalo og ”Air”.

Onsdag den 23. januar kl.13 i sognegården

Mini-konfirmander starter

Kaare Norge har spillet mere end 3500 koncerter i Danmark og udlandet.

Folder omdeles til 3. klasserne på Klarup skole. Tilmelding til Lise Lundgreen på llun@km.dk eller på tlf. 98 31 80 23.

Andagt på Hellashøj

Torsdag den 31. januar kl.10.30


FEBRUAR 2013 Tirsdag den 5. februar kl. 14.30 i sognegården

Sogneeftermiddag ”Berlin i fortid, nutid (og fremtid)” af Jens Kristian Kristiansen Berlin har altid været en omstridt by, som nogle elskede og andre elskede at hade. Danskeren Georg Brandes kaldte den ”fremtidens metropol”, mens nazisterne nedladende talte om ”det røde Babylon”. I foredraget vil Jens Kristian Kristiansen fortælle om nogle af de forskelligartede reaktioner, som Berlin gennem årene har givet anledning til. Ligesom han også vil fortælle om nogle af de efterhånden mange danskere, der har tilbragt kortere eller længere tid i Berlin, og som har været med til at præge vores opfattelse af byen.

Til den musikalske afdeling har vi været heldige at få fat på en af landets bedste rytmiske pianister Bjørn Elkjer, der bl.a. har akkompagneret et utal af landskendte solister, og han underviser på konservatorium og kirkemusikskoler i rytmisk klaverspil. Bjørn Elkjer akkompagnerer ved denne lejlighed en ung sanger, nemlig sin egen 20 årige datter Anna Elkjer. Bibelteksterne er ”lagt i hænderne” på Olivia Mira Larsen, som er en dygtig oplæser. Vi kender Olivia fra vores kirkekor, hvor hun har sunget i en årrække. Så med andre ord en helt ny koncert , et helt nyt samarbejde til ære for lyset, der vender tilbage!

Spaghetti-gudstjenester i foråret 2013

Det bliver et foredrag om Berlin i fortid og nutid - og måske også fremtid. Tirsdag den 5. februar kl.19.30 i Romdrup kirke

Kyndelmisse koncert Inspireret af collage-koncerten i sommer med titlen ”All you need is love” har vi selv sammensat en koncert som en collage af musik og bibeltekster, der belyser hinanden. Anette Melbye Madsen har valgt bibeltekster og en stor buket ny musik af bl.a. ”Nephew” , ”Loveshop” og ”Magtens Korridorer”.

Sognepræst Anette Melbye Madsen og kirkesanger Maria Søgaard Nielsen byder sammen med organist Susane Mørk-Jensen velkommen til en børnevenlig gudstjeneste med efterfølgende aftensmad i Romdrup kirke kl. 17.00 på følgende onsdage: 6. februar, 6. marts samt 3. april. Vi ses i kirken! Torsdag den 28. februar kl.10.30

Andagt på Hellashøj 5


6


Om julen synger troen bedst med engletunger søde, Og håbet har sin høje fest i påske-morgenrøde,

Og kærligheden, klar og mild, den er vort hjertes pinse-ild, når vore tunger gløde 384 v.5

Dette salmevers af Grundtvig får nævnt kirkeårets højtider: jul, påske og pinse, og til disse højtider knyttes troen, håbet og kærligheden, som er de 3 gaver, der vil bestå, når alt andet forgår - og størst af dem er kærligheden, skriver Paulus. Englesangen julenat kan vi synge med på og på den måde give udtryk for troen på, at Gud blev menneske. Håbet fylder hjerterne påskemorgen. Da kvinderne kom til graven og fandt den tom, da var det alligevel, som Jesus havde sagt: at han skulle lide og dø, men stå op fra de døde tre dage efter. Det måtte fortælles, og hjertets håb fik ord en pinsedag, da der med glødende tunger blev fortalt om Guds kærlighed til verden, en kærlighed så stor, at Gud blev menneske for at frelse verden. I juleevangeliet ligger alt dette ”i svøb”, barnet i krybben er tegnet vi får. Og alligevel er det et andet tegn, nemlig korsets tegn, der først kom til at stå i centrum for de kristne. Det er blevet sagt, at de første 1000 år af kristenhedens historie stod i påskens, i korsets tegn, de næste 1000 år har julefesten stået i centrum – med barnet i krybben som tegnet. Hvad der vil blive det nye årtusinds vigtigste fest og tegn er ikke til at sige, men måske bevæger vi os ind i en tid, hvor det bliver pinsefesten, fejringen af Åndens komme som en forvandlende kraft i vores liv, der vinder frem. For ”kærligheden, klar og mild, den er vort hjertes pinse-ild, når vore tunger gløder.” Når vi tør tale om alt det, vi tror og håber. Lise Lundgreen

7


Det sker i sognene MARTS

Lørdag den 16. marts i sognegården

Tirsdag den 5. marts kl. 14.30 i sognegården

Gospelworkshop

Sogneeftermiddag

Med Christina Boelskifte og Michael Nordmark. Det er nu 3. gang de to dygtige musikere sætter sognegården på den anden ende.

”Livet i Store Vildmose” ved Jan Svendsen

De kommer med et nyt repertoire, og alle er velkomne til at være med, så længe der er plads. Husk dog, at man skal tilmelde sig på forhånd hos Susanne Mørk-Jensen på smj@sandborg.dk eller 40 96 93 54. Deltagelse er gratis, og det forventes, at man medvirker i den afsluttende værkstedskoncert kl. 16.30 i Klarup kirke.

Sven Havsteen-Mikkelsen 100 år:

Han fik lyset ind i kirkerummet Træder man ind i Klarup kirkes tårnrum, og drejer hovedet op mod højre, så undgår man ikke at se den mageløse og flotte glasmosaik, der i 1971 blev monteret i tårnrummet, udført af kunstneren Sven Havsteen-Mikkelsen, født 16⁄9 1912. SH-Ms forældre blev skilt, og moderen giftede sig med polarforskeren og kaptajn Ejnar Mikkelsen, som adopterede SH-M. Han blev kimen til de oplevelser, som senere gav sig til udtryk i den kunst, SH-M blev berømt for. Sammen tog de på ekspeditioner til Grønland, Island og Færøerne, hvor SH-M blev fortrolig med de nordiske motivkredse. SH-M tog sin uddannelse på Kunstakademiet i Oslo, hvor han fik sin kunstneriske lærdom fra kunstnere som Fritz Syberg og Elof Riseby. Senere tog han rundt i Danmark sammen med forfatterne Martin A. Hansen og Ole Wivel, hvor han lærte mere om den danske middelalder og om kirkekunsten. 8

Fra sine rejser fik SH-M også inspiration til sine over 60 kirkeudsmykninger. Helt frem til 1996 var SH-M aktiv udførende kunstner. Han døde i sit hjem i 1999. Læs mere på www.havsteen100aar.dk

De fem sammenflettede kors symboliserer de helliges samfund, dvs. menighedens fællesskab, eller Kristus og de 4 evangelister. Det røde kors står for kærlighed, det hvide kors for renhed, det orange kors for mod, det grønne kors for håb, og det violette kors for sorg.


Bopælsregistrering

Døbte i Klarup kirke

af fødsler og dødsfald 19. februar

Alberte Balle Bjerre

19. august

Sophia Kjær Hansen

1. oktober 2010 bortfaldt forældres pligt til at anmelde fødsler i moderens bopælssogn. Fremover tager jordemoderen sig af dette.

2. september

Noah Bisgaard Nielsen

8. september

William Peter Palmgren Ørnbøl Emil Kabel Mollerup Lucas Glud Petersen Jonas Glud Petersen

Dog skal ugifte par være opmærksom på, at en omsorgs- og ansvarserklæring skal sendes til kirkekontoret, (Romdrupvej 71) senest 14 dage efter fødslen. Dåb eller navngivelse aftales med sognepræsten, og et barn skal have navn, inden

15. september

Freja Nøhr Hjørringgaard

23. september

Benedikte Hassing Jørgensen

28. oktober

Alba Wendelboe Thorhauge

det er et halvt år. En ny navnelov trådte i kraft den 1. april 2006. Pr. 1. januar 2012 er der et gebyr på 480 kr. for visse navneændringer. Gebyret stiger pr. 1. januar 2013 til 490 kr.

Døbte i Romdrup kirke

På familiestyrelsens hjemmeside og på www.personregistrering.dk kan man

26. august

Jonas Holmgaard Larsen Sander Kær Olesen

23. september

Gustav Binderup-Ernstsen

læse alt om reglerne samt hente blanketter til brug ved navngivelse eller navneændring. Senest 2 hverdage efter et dødsfald skal

Vore døde

dette anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde folkeregisteradresse.

1. september

Erik Søby, født 1928

5. september

Othilia Marie Vandborg, født 1928

7. september

Anne Birthe Axelsen, født 1936

Begravelsen eller bisættelse aftales med sognepræsten, og normalt skal det finde sted inden for 8 dage efter dødsfaldet. Henvendelse om gravsted sker til graveren eller kirkeværgen. Her fås oplysninger

13. september

Søren Justesen, født 1962

19. oktober

Dagny Marie Nielsen, født 1923

om taksterne for eventuel vedligeholdelse af gravstedet. Fredningstiden for et kistegravsted er mindst 20 år og for et urnegravsted mindst 10 år.

9


Det begyndte med, at nogle gjorde noget, og så gjorde de det igen, og med tiden blev det til ritualer. Gudstjenesten består af en lang række af ritualer, nogle er opstået før vores tidsregning, andre er kommet til løbende. I en lille serie vil vi i de kommende kirkeblade fortælle, hvorfor vi gør som vi gør.

Indgangsbøn Bede en bøn? Det har vi folk til. Kirkesangeren beder indgangsbønnen i Romdrup og Klarup kirker, nogle steder er det en kordegn, men uanset, så beder de på kirkegængernes vegne. Før det blev sådan i 1600-tallet, knælede kirkegængerne, når de kom ind i kirken og så bad de en bøn. Men den småmumlen blev åbenbart for meget, og så fandt man én til at bede på alles vegne. Præsten knæler ved alteret, imens kirkesangeren beder bønnen, så dét skal kirkegængerne heller ikke gøre selv.

Vi anvender følgende kirkebøn: Herre, vi er kommet her for at møde din kærlighed og sandhed. Send os din Helligånd, og gør os åbne for, hvad du vil give os. Lad ordet slå rod i vore hjerter, så du lever i os, og vi bliver ét i dig og tjener dig i alle ting. Amen Den er formuleret af Holger Lissner i 2009. Når kirkebønnen er bedt, er gudstjenesten begyndt. Anette Melbye Madsen

10


Menighedsrådsvalg 2012

Det kommende menighedsråd for Romdrup/Klarup sogne består af i alt 10 medlemmer fordelt med 5

medlemmer fra hvert sogn og valgt

Den 18. september 2012 havde Romdrup/Klarup Menighedsråd indkaldt til informationsmøde om det kommende valg til menighedsrådet.

Efter informationsmødet afholdtes separate møder for menighederne i Romdrup og i Klarup, og på begge møder blev der opstillet en liste til det kommende valg.

til rådet er:

Mødet var særdeles godt besøgt, og såvel rådets nuværende formand som valgbestyrelsens formand redegjorde for reglerne i forbindelse med valget.

Fristen for indlevering af lister til valget var den 2⁄10 2012, og ved fristens udløb var ikke indkommet yderligere lister, hvorfor en egentlig valghandling blev aflyst.

• Susanne Andersen

For Romdrup sogn: • Kristian Kristiansen • Louise Bonde Risager

• Jens Christian Rytter Andersen

• Birthe Marie Hvirvelkær

For Klarup sogn: • Robert Madsen • Christian Dalberg Nielsen

Det nyvalgte råd mødes første gang den 28. november kl. 17.30 i sognegården for at konstituere sig. Rådets funktionsperiode er fire år og begynder 1. søndag i advent 2012, den 2. december. Læs på hjemmesiden hvordan konstitueringen er forløbet, og find datoer for de kommende menighedsrådsmøder.

• Lillian Gurli Lise Sæderup • Lars Porsmose • Gunver Zinck Folmand

Udlån af sognegården

Adresser

Sognegårdens lokaler kan anvendes til møder etc., der arrangeres af: • Pastoratets præster • Menighedsrådet • Foreninger, der arbejder på folkekirkelig grund • Privat til kaffesammenkomst efter begravelse fra en af pastoratets kirker

Romdrup sogn • Ringer og graver Jens Bloch Jensen Romdrupvej 97, 9270 Klarup, tlf. 20 46 86 99 Træffes på kirkegården hver formiddag undtagen mandag.

Foreninger og private, der ønsker at benytte lokalerne, skal have tilknytning til et af sognene i pastoratet. Henvendelse om benyttelse af lokalerne kan ske skriftligt til: Romdrup/Klarup Menighedsråd Romdrupvej 71, 9270 Klarup

Klarup sogn • Ringer og graver Henrik Henriksen Degnelodden 14, 9280 Storvorde, tlf. 21 67 49 87 Træffes på kirkegården hver formiddag undtagen mandag. Fælles for begge kirker • Kirkesanger Maria Søgaard Nielsen Engtoften 20, 9280 Storvorde, tlf. 61 16 51 62 • Organist Susanne Mørk-Jensen Bønfeltvej 16, 9510 Arden, tlf. 96 64 54 64

Deadline for næste nummer af Budstikken er 28. januar 2013 11


Romdrup Kirke

Anette Melbye Madsen

Kor-julekoncert

Ingen

Klarup Kirke

Budstikken distribueres af Nordjysk Distribution

✂ Anette Melbye Madsen

Kl. 19.30

ingen

Kl. 10.30

··

✂ Kl. 10.30 ingen Kl. 10.30 KIRKEBIL Kl. 08.40 Skolernes juleafslutning

På vej mod lille-juleaften Med sang og fortælling for børn og voksne

www.tegnerne.dk

2. december

Søndag 6. december 2. søndag i advent

Gudstjenester Torsdag 9. december

1. søndag i advent

Søndag 3. søndag i advent

21. december

Søndag 16. december Fredag

Kl. 10.30

4. søndag i advent

ingen

Søndag 23. december Kl. 13.30

Ingen

Kl. 10.30

Anette Melbye Madsen Anette Melbye Madsen

Juleaften

Kl. 10.30

Kl. 09.00

Dåbsgudstjeneste v/Anette Melbye Madsen

Anette Melbye Madsen

Kl. 15.00 Kl. 16.30

Mandag 24. december

2. juledag

Juledag

Anette Melbye Madsen

Onsdag 26. december

Kl. 10.30

Tirsdag 25. december Ingen

Ingen

Julesøndag

Kl. 10.30

Søndag 30. december Nytårsdag

Ingen

Hellig 3 Kongers søndag

Kl. 15.00

1. januar

Nytårsaften

6. januar

Mandag 31. december Tirsdag

Ingen

Søndag

Kl. 10.30

Kl. 9.00

Ingen

Kl. 10.30

Anette Melbye Madsen

Kl. 10.30 KIRKEBIL

Ingen

Kl. 11.00

Kl. 09.00 Anette Melbye Madsen

1. søndag efter Hellig 3 Konger

Kl. 10.30 Ingen

Sidste søndag efter Hellig 3 Konger

Søndag 13. januar Lørdag 19. januar Søndag 20. januar Septuagesima

Kl. 10.30

Koncert med Kaare Norge

Søndag 27. januar Seksagesima

Kl. 15.00

3. februar

Lørdag 26. januar

5. februar

Ingen

Collage - koncert til kyndelmisse

Søndag

Fastelavn

Ingen

Kl. 10.30

Kl. 19.30

Tirsdag

1. søndag i fasten

Spaghettigudstjeneste AMM

6. februar

Søndag 10. februar

2. søndag i fasten

Kl. 17.00

Onsdag Søndag 17. februar

Sognepræst Anette Melbye Madsen træffes i sognegården (Romdrupvej 71). Tirsdag kl. 10-12. Telefon: 98 31 88 08. E-mail: amad@km.dk

Kl. 10.30

Søndag 24. februar

Hvor intet andet er nævnt er det Sognepræst Lise Lundgreen der har gudstjenesten.

Kirkekontoret i sognegården (Romdrupvej 71) er åbent hver mandag og torsdag mellem kl. 9-12.30. Telefon: 98 31 88 08. Telefax: 98 31 88 16.

Ved henvendelse til kirkekontoret eller sognepræsten kan der bestilles kørsel til gudstjeneste, dog vil der være bestilt bil på forhånd til de gudstjenester, hvor kirkebil står nævnt. Kirkebilen kører den 16. december og den 27. januar.

Træffe- og kontortid Sognepræst Lise Lundgreen har fast træffetid hver tirsdag - fredag mellem kl. 12-13 i præstegården (Romdrupvej 71). Mandag undtaget. Telefon: 98 31 80 23. E-mail: llun@km.dk

Budstikken 1/2013  

Kirkeblad for Romdrup-Klarup Pastorat.