Page 1

BUDSTIKKEN Kirkeblad for

Romdrup &Klarup Sogne Læs inde i bladet: Koncerter i december Læs mere på side 3 og 4

5 ”Hyldest til mørket” Læs mere på side 6 og 7

5 ”Til toppen af Kilimanjaro” Læs mere på side 8

Nr. 1 · December 2011 · Januar · Februar 2012


Forklarede Stunder ”De findes de øjeblikke som jeg aldrig vil kunne forklare som jeg ikke kan fortælle om men bare forstår De findes de øjeblikke som jeg aldrig kan glemme som ingen vil kunne forstå Gud, giv mig flere forklarede stunder” - Tine Illum

December måned er præget af advent og jul, og i kirker og sognegård vil der være arrangementer både for børn og voksne, bl.a. vil Henriette Bjerg Danielsen i uge 50 gæste os og synge og lege julen ind for børnehave- og dagplejebørn. Efter nytår begynder vi på en frisk, med kor, konfirmandundervisning, babysalmesang m.v.

Med dette citat vil jeg sige tak for samværet i det forgangne år.

2

Endnu engang er Budstikken klar til trykning, og jeg glæder mig over at kunne sende et flot kirkeblad på gaden, et blad vi stadig holder fast i, selvom vi for nogle år siden fik en hjemmeside. For de to ting, kirkeblad og hjemmeside, supplerer hinanden. Så jeg håber, bladet her kan inspirere til at gå ind på vores hjemmeside og søge yderligere oplysninger. I de kommende måneder, indtil næste blad, er det jo på hjemmesiden, opdateringen sker. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Lise Lundgreen

Kig på vores hjemmeside og kontakt evt. kirkekontoret for yderligere informationer om de mange tilbud - her kan også dukke informationer op om foredrag eller andre tiltag, som først falder på plads efter dette blads deadline.


Det sker i sognene DECEMBER Tirsdag den 1. december kl. 19.30 I Klarup Kirke KORKONCERT FOKI – vores eget voksenkor – og 3 unge solister ledsaget og guidet af pianist Karen Steengaard og vores egen organist/korleder står for denne aftens koncert.

Tirsdag den 6. december kl. 14.00 I sognegården ”Troens Ord – Skriften på Væggen” Sognepræst Ingrid Lisby Schmidt fra Esbjerg har en særlig interesse, idet hun gennem en årrække har samlet på gamle broderier med især bibelcitater.

Amerikanske komponister har været i centrum for efterårssæsonen i FOKI og vil derfor indgå i det brede program, som selvfølgelig også omfatter kendt dansk musik. I den første afdeling skal publikum høre 3 unge sangere, som er tidligere eller nuværende medlemmer af pastoratets kirkekor, nemlig Diana Haugland Jensen, Julie Holm Fruensgaard og Sarah Mørk-Jensen; de vil både optræde sammen og solo. Genremæssigt bevæger de sig fra alvorlig kirkemusik af Vivaldi til charmerende rytmiske ballader af ny dato. Programmet tager også hul på julemusikken. Alle er hjerteligt velkomne.

3

Det er der kommet både en udstilling og en bog ud af. Og vi skal denne eftermiddag se et udpluk af de mange billeder med broderede skriftsteder, og så skal vi høre om, hvordan denne særlige interesse opstod. Hvis du selv har et sådant broderet billede i dine gemmer, så tag det endelig med til denne eftermiddag i adventstiden.


Det sker i sognene

4 Foto: Kirkekoncert med Den Unikke Trio

Onsdag den 14. december kl.19.30 I Romdrup kirke Julekoncert med Tine Lilholt DEN UNIKKE TRIO består af Tine Lilholt (fløjte og harpe), Tina Siel (vokal) og pianist Knud Erik Thrane, så der venter en meget professionel, festlig og underholdende koncert med både traditionelle og nyere julenumre. Det anbefales at komme i god tid hvis man vil være sikker på at få en plads! Kirken åbnes dog først 40 min. før. Gratis adgang. Torsdag den 22.december kl.10.30 Andagt på Hellashøj

Lørdag den 31. december kl.15 Nytårsaften i Romdrup kirke Vi gentager succesen fra sidste år med en lille time sammen i kirken, før året rinder ud. Efter ordene, musikken og sangene ønskes godt nytår med et glas champagne.


JANUAR 2012 Tirsdag den 10. januar kl.10.00 I sognegården Et nyt hold med babysalmesang starter med Annemette Hübner som leder Læs mere om babysalmesang på side 10. Torsdag den 12. januar kl. 19-21 I sognegården NY SÆSON I FOKI –folkekoret ved Romdrup-Klarup Kirker Efter juleferien går koret i gang torsdag den 12. januar – så har der lige været tid til at sunde sig efter jul og nytår.

Onsdag den 25. januar kl. 13.00 I sognegården Da der ikke var minikonfirmander sidste år, og flere børn søgte forgæves her i efteråret, tilbyder vi endnu et forløb med start denne onsdag. Der vil blive omdelt folder med program og yderligere oplysninger til skolens 3. og 4. klasser.

Nye sangere kan med fordel starte her men bedes kontakte korleder Susanne Mørk-Jensen på smj@sandborg eller 40 96 93 54 før korstart. For nye sangere kan det også være en god idé at høre koret til koncerten d. 1. december for at få indtryk af koret og dets repertoire. Vi synger både 3- og 4-stemmigt, og har tendens til en overvægt af engelsksprogede satser. Bortset fra Leonard Cohens ”Halleluja” og et stænk gospel, så er der dog planer om et mere nordisk program i denne sæson: svensk og dansk. En overskrift for koret kunne være: ”Skæmt og alvor er to sider af samme sa(n)g i FOKI”. Deltagelse er gratis. Lørdag den 21. januar kl. 11.00 I Romdrup kirke Dåbsgudstjeneste

5

Torsdag den 26. januar kl.10.30 Andagt på Hellashøj Tirsdag den 31. januar kl.8.00 I sognegården Konfirmanderne får via Danmission besøg fra Ægypten. Vi skal høre et par unge mennesker fortælle om livet i Ægypten, f.eks. om hvordan det er at være ung, og om hvilke forhold de kristne har. Fortsættes på side 8


Hyldest til

Mørket

6

5

DET ER MøRKT NåR VI STåR OP, OG GRåT NåR VI’ På JOB, OG MENS VI HANDLER IND, BLI’R DET MøRKT IGEN


- således indleder Rasmus Nøhr en sang, der handler om, at han rejser rundt i Europa og holder sommer – langt væk fra mørket. Og det kan man måske godt forstå, for det er virkeligt mørkt. Med mørket følger det dystre, det farlige, det hemmelige og det skjulte – det ligger og lurer i mørket, men hvor det er, kan man ikke se – uh, fantasien har frit spil, og dét kan være uhyggeligt. I Bibelen lever det onde og det uretfærdige i mørket. Også ulykker og nød findes og trives i mørket. Og det er jo ikke til at rydde op i, fordi man ingenting kan se – det er helt kaotisk. Mørket er ét stort kaos. Uigennemskueligt, hemmelighedsfuldt og farligt.

Men…

Men alt er ikke sagt i den sag, for i mørket kan der også gemme sig skatte. Og det er i mørket, vi kryber sammen og hvisker hinanden hemmeligheder. Imens mørket er her, fejrer vi jul. Gud kom til verden som sin søn en mørk nat i Betlehem, men selv var han et lys så stærkt, at intet mørke kan vinde over ham. Og vi fejrer det med stearinlys og gaver – det er da lyst og glædeligt. I mørket fejrer vi også kyndelmisse. Det går mod lysere tider, når vi fejrer kyndelmisse d. 2. februar. Vi fejrer, at vi da er halvvejs gennem vinteren. Halvvejs – er det glædeligt, at der er halvdelen tilbage, eller er det nedtrykkende?

Mørket bliver behandlet uretfærdigt udbrød en af mine veninder en mørk aften. Det gør nytte. Man hviler godt i det, sagde hun. Og så køler det ned, når det har været for varmt. Og skal vi tro Bibelen, var mørket det første, der fandtes. Gud skilte lyset fra mørket, vel fordi han i den visdom, man må regne med, han har, kunne se potentialet i begge dele. Og hun fortsatte: en af de ti plager i Ægypten var mørke i tre dage. Så kunne man ellers sidde der og tænke over sin stædighed. Vi skal ikke se ned på mørket. Det gjorde Gud ikke. Han gav os halvdelen af hver, så nu, hvor det er her, kunne vi passende finde måder at påskønne det på. Sådan sagde hun, og så krøb hun og jeg sammen i mørket, og hun fortalte en frygtelig gyserhistorie – og sjældent har vi hygget os så meget, der i vores egen lyse kuppel, som vi kun kunne have, fordi det var mørkt omkring os. Siden tænkte jeg over det, hun sagde. I Bibelen står der faktisk, at Gud bor i mørket, så måske er det ikke så uhyggeligt – altid i hvert fald. Man kan vel i det mindste forsøge at se lyst på det… Så lad bare Rasmus Nøhr og de andre rejse rundt på jagt efter sommer og lys – jeg bliver her og køler ned, tænker tanker og forsøger at nyde mørket – hvad vælger du? God vinter! Anette Melbye Madsen

7


Det sker i sognene ‡ Fortsat fra side 5

8

FEBRUAR

MARTS

Torsdag den 2. februar kl.19.30 I Klarup kirke Kyndelmisse fejres

Tirsdag den 6. marts kl.14.30 I sognegården Sogneeftermiddag

Søndag den 5. februar kl.14.00 I Romdrup kirke Gudstjeneste for de mindste og deres familier Medvirkende Annemette Hübner

Lørdag den 10. marts kl. 10.30 Gospelworkshop Gospelworkshop (i sognegården) og Gospelkoncert i Klarup kirke lørdag d. 10. marts med Christina Boelskifte og Michael Nordmark. Christina (vokal og korleder) og Michael (pianist) stod for en gospeldag hos os i 2011, og deltagerne var så begejstrede, at vi lovede at gentage succesen i det nye år. Workshoppen begynder kl. 10.30, og det er meget vigtigt, at man melder sig til på forhånd! Deltagerantallet er begrænset pga pladsen i kirken, og man kan begynde at melde sig til en måned før på smj@sandborg.dk.

Tirsdag den 7. februar kl. 14.30 I sognegården ”Til toppen af Kilimanjaro” Berit Svejgård Lund vil med flotte billeders hjælp fortælle om en rejse, som har gjort et uudsletteligt indtryk. I foredraget kommer hun bl.a. ind på, hvordan man finder sin indre styrke til at komme til toppen, om fællesskabets og den gensidige hjælpsomheds betydning. Indtægten fra foredraget går ubeskåret til sponsorbørn i Afrika igennem Børnefonden. Torsdag den 23.februar kl.10.30 Andagt på Hellashøj

Selve koncerten kl. 16.30 kan alle naturligvis komme og lytte til uden tilmelding. Hele arrangementet er gratis. Sæt kryds i kalenderen mandag den 12. marts allerede nu: Filmen: ”Om guder og mænd” vises i Biffen.


Bopælsregistrering af fødsler og dødsfald 1. Oktober 2010 bortfaldt forældres pligt til at anmelde fødsler i moderens bopælssogn. Fremover tager jordemoderen sig af dette. Dog skal ugifte par være opmærksom på, at en omsorgs- og ansvarserklæring skal sendes til kirkekontoret, (Romdrupvej 71) senest 14 dage efter fødslen. Dåb eller navngivelse aftales med sognepræsten, og et barn skal have navn, inden det er et halvt år. En ny navnelov trådte i kraft den 1. april 2006, og den 16. maj 2007 trådte en ændring af navneloven i kraft, idet der indføres et gebyr på 470 kr. for visse navneændringer. På familiestyrelsens hjemmeside og på www.personregistrering.dk kan man læse alt om de nye regler samt hente blanketter til brug ved navngivelse eller navneændring. Senest 2 hverdage efter et dødsfald skal dette anmeldes til sognepræsten i det sogn, hvor afdøde havde folkeregisteradresse. Begravelsen eller bisættelse aftales med sognepræsten, og normalt skal det finde sted inden for 8 dage efter dødsfaldet. Henvendelse om gravsted sker til graveren eller kirkeværgen. Her fås oplysninger om taksterne for eventuel vedligeholdelse af gravstedet.

Døbte i Klarup kirke 20. aug.

Sarah Emilia Hyldborg Pedersen Mille Lundsgaard Jørgensen

28. aug.

Julius Dybdal Svabo

4. sep.

Julie Warming Foldager

11. sep.

Lærke Thinggaard Nordentoft Ella Veggerby Fisker

25. sep.

Alexander Loose Brix

9. okt.

Cecilie Kragh østerlund Thilde Cornelia Eskebjerg Goddiksen

23. okt.

Oscar Abildgaard Lindby

29. okt.

Aksel Vejrum Wæhrens Frederik Esko Mathilde Esko Oskar Sindt Møller Skramsø

Døbte i Romdrup kirke 9 21. aug

Frederik Dyrvig Randorff

11. sep.

Jonas Wittendorff Bovbjerg Schack Cecilia Holst Serup

18. sep.

Nicklas Hougaard Oliver Valsted Andersen

2. okt.

Linnea Kvist Haldbo Hansen

16. okt.

Ida Ebdrup Pedersen Miabelle Liva Schiøtt Overgaard

30. okt.

Viktor Kristensen

Vore døde

Fredningstiden for et kistegravsted er mindst 20 år og for et urnegravsted mindst 10 år. 25. aug.

Hanne Kramer Hansen, født 1943

13. okt.

Erik Nielsen, født 1938

15. okt.

Rasmus Jensen, født 1927


Babysalmesang... ”Du som gi´r os liv og gør os glade…” DET ER TIRSDAG FORMIDDAG. EN RÆKKE AF MøDRE MED BARNEVOGNE BEVÆGER SIG OP AF BAKKEN MOD SOGNEGåRDEN. DE SKAL TIL BABySALMESANG. I SEPTEMBER OG OKTOBER MåNED ER 13 MøDRE MED BAByER FRA 2 TIL 8 MDR. MøDTES KL. 10 FOR AT SyNGE, DANSE, LEGE OG HyGGE MED DERES BARN SAMMEN MED ANDRE. BABySALMESANG ER ET GRATIS TILBUD TIL DE yNGSTE I ROMDRUP / KLARUP SOGNE. Og hvad foregår der så til babysalmesang? Der kan f.eks. ske følgende: Først går ”Pelefanten” rundt og synger goddag til hvert enkelt barn. Så synger vi ”I østen stiger solen op” og ”Gud ske tak og lov” med fagter til.

10

Faldskærmen findes frem, og imens babyerne ligger inde under den med sprællende ben og arme, synger vi ” Måne og sol ” og vugger op og ned med faldskærmen for tilsidst at titte/bøh. Babyerne ligger herefter ovenpå faldskærmen, imens vi drejer rundt og synger ”Jeg ved en lærkerede.” Så skal der danses. Mødrene vugger i takt til musikken, og vi synger ”Du som gi´r os liv og gør os glade” og ”Lille Guds barn.” Rasleæg bruges til ”Nu falmer skoven”, og bagefter går ægget, som nu er en lille mus, rundt på barnet for at finde en lille hule. Efter 35 - 40 min er koncentrationen ved at være væk, der bliver lidt uro i flokken, alle sanser har været i spil, men inden madpakkerne findes frem, synges ”Du som har tændt millioner af stjerner” imens vi kigger på sæbebobler, og de er lige forunderlige hver gang. De ældste babyer får grød og rugbrød, de yngste ammes og pusles, og snakken går mens der drikkes kaffe. Kl. ca. 12 går vi hver til sit, og jeg glædes endnu engang over, hvor meget så små børn får ud af sang og musik. Annemette Hübner


Menighedsrådet informerer Rejsegilde

Adresser

Der har været rejsegilde på den nye redskabsbygning ved Romdrup kirke.

ROMDRUP/KLARUP MENIGHEDSRÅD Formand Robert Madsen, Skodsborgvej 37, tlf. 98 31 75 78 Næstformand Jens Rytter Andersen, Romdrupvej 72, tlf. 98 31 95 05 Kirkeværge Christian Nielsen, Tværgade 13, tlf. 98 31 80 45 Intern kasserer Gert Vogel, Romdrupvej 108, tlf. 98 31 89 40 Sekretær Susanne Andersen, Klarupvej 77, tlf. 98 31 81 26 Udvalgsmedlem Lars Porsmose, Trekanten 4, tlf. 98 31 81 90

Kommende menighedsrådsmøder • Onsdag den 7. december kl.17.30 • Onsdag den 18. januar kl.17.30 • Onsdag den 15. februar kl.17.30 Alle møder er offentlige og holdes i sognegården Romdrupvej 71

Find flere informationer på www.romdrupklarup.dk

Udlån af sognegården Sognegårdens lokaler kan anvendes til møder etc., der arrangeres af:

• • • •

Pastoratets præster Et af menighedsrådene eller begge råd i forening Foreninger, der arbejder på folkekirkelig grund Private til kaffesammenkomst efter begravelse fra en af pastoratets kirker

Foreninger og private, der ønsker at benytte lokalerne, skal have tilknytning til et af sognene i pastoratet. Henvendelse om benyttelse af lokalerne kan ske skriftligt til: Romdrup/Klarup menighedsråd Romdrupvej 71 · 9270 Klarup

Udvalgsmedlem Kristian Kristiansen, Lucernevej 33, tlt. 98 31 88 03 Udvalgsmedlem Lise Sæderup, Kærløbervej 11, tlf. 98 31 99 80

11

Ekstern kasserer Ulla Kristiansen, Lucernevej 33, tlf. 98 31 88 03

ROMDRUP SOGN: Ringer og graver Jens Bloch Jensen Romdrupvej 97, 9270 Klarup Træffes på kirkegården hver formiddag undtagen mandag. Tlf. 20 46 86 99

KLARUP SOGN: Ringer og graver Henrik Henriksen Træffes på kirkegården hver formiddag undtagen mandag. Klarup kirke har tlf. 98 31 90 54 - bedst tirsdag - fredag mellem kl. 9.00 - 9.30 og 12 - 12.30. Kirkesanger ved begge kirker: Maria Søgaard Nielsen, Engtoften 20, 9280 Storvorde telefon 61 16 51 62 Organist ved begge kirker: Susanne Mørk-Jensen, Bønfeltvej 16 9510 Arden, telefon 96 64 54 64

NB!

Deadline for næste nummer af Budstikken er den 27. januar 2012

NB!


Gudstjenester Romdrup kirke

Torsdag den 1. dec. Søndag den 11. dec.

3. søndag i advent

Kl. 10.30

Korkoncert

Kl. 10.30

Anette Melbye Madsen

Kl. 10.00

Onsdag den 14. dec.

Kl. 19.30 4. søndag i advent

Onsdag den 21. okt.

Kl. 10.30

Kl. 8.40

Skolens Juleafslutning Anette Melbye Madsen

Kl.15.00 Kl.16.30

Lørdag den 24. dec.

Juleaften

Kl. 13.30

Søndag den 25. dec.

Juledag

Kl. 10.30

Mandag den 26. dec.

2. juledag

Lørdag den 31. dec.

Nytårsaften

Søndag den 1. jan.

Nytårsdag

Ingen

Ingen

Søndag den 8. jan.

1. søndag e. H. 3 K.

Ingen

Kl. 10.30

Søndag den 15. jan.

2. søndag e. H. 3 K.

Kl. 10.30

KIRKEBIL

Kl. 11.00

Dåbsgudstjeneste Anette Melbye Madsen

Lørdag den 21. jan. Søndag den 22. jan.

3. søndag e. H. 3 K.

Søndag den 29. jan.

Sidste s. e. H. 3 K.

Kl. 10.30 Anette Melbye Madsen

Ingen Kl. 10.30 Kl. 14.00

Seksagesima

Kl. 10.30

Søndag den. 19. feb.

Fastelavn

Søndag den 26. feb.

1. søndag i fasten

For de mindste

Kyndelmisse Anette Melbye Madsen

Kl. 10.30 Kl. 9.00

Ingen Kl. 10.30

Anette Melbye Madsen

Ingen Kl. 19.30

Septuagesima

Anette Melbye Madsen

Kl. 9.00 Kl. 10.30

Torsdag den 2. feb. Søndag den 12. feb.

Anette Melbye Madsen Anette Melbye Madsen

Kl. 9.00

Ingen

Søndag den 5. feb.

Børnehavebørn

Koncert

Kl. 9.00

Kl. 15.00

KIRKEBIL

Kl. 14.00

Tirsdag den 13. dec. Søndag den 18. dec.

Kl. 19.30

Kl. 10.30 Anette Melbye Madsen

KIRKEBIL

Ingen

Hvor intet andet er nævnt er det Sognepræst Lise Lundgreen der har gudstjenesten.

Træffe- og kontortid Kirkekontoret i sognegården (Romdrupvej 71) er åbent hver mandag og torsdag mellem kl. 9-12.30. Telefon: 98 31 88 08. Telefax: 98 31 88 16. Sognepræst Lise Lundgreen har fast træffetid hver tirsdag - fredag mellem kl. 12-13 i præstegården (Romdrupvej 71). Mandag undtaget. Telefon: 98 31 80 23. E-mail: llun@km.dk Sognepræst Anette Melbye Madsen træffes i sognegården (Romdrupvej 71). Tirsdag kl. 10-12. Telefon: 98 31 88 08. E-mail: amad@km.dk Ved henvendelse til kirkekontoret eller sognepræsten kan der bestilles kørsel til gudstjeneste, dog vil der være bestilt bil på forhånd til de gudstjenester, hvor kirkebil står nævnt. Kirkebilen kører den 4. december, 15. januar, 19. februar

Budstikken distribueres af Nordjysk Distribution

Kl. 9.00

Anette Melbye Madsen

··

Søndag den 4. dec.

2. søndag i advent

Klarup kirke

www.tegnerne.dk

Gudstjeneste

Budstikken 1/2012  
Budstikken 1/2012  

Kirkeblad for Romdrup-Klarup Pastorat