Issuu on Google+

Відділ культури і туризму Черкаської райдержадміністрації КЗ «Районний організаційно-методичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи» Черкаської районної ради

Дайджест

Черкаси 2016


Скажемо «Ні» насильству над жінками!: дайджест: / Комун. закл. «РОМЦ БКР» Черкас. райради; авт.-укладачі Н. Ю. Ткаченко, Л.В. Гріщенко. – Черкаси:[б. в.],2016. – 12 с. Шановний читачу! В брошурі йдеться про порушення прав людини в сім’ї і насильство щодо жінок. Наводяться приклади та подаються поради, як запобігти цим випадкам, а коли вони сталися – куди звертатись за допомогою. Ця брошура є спробою допомогти, коли Ви потрапили у скруту, пов’язану з образою, грубістю або насильством. Ми надаємо Вам інформацію про те, як можна захистити себе, свою гідність і свої права. Краще було б, щоб з Вами не трапилась біда, але якщо вже сталась, то хай наші поради, як захистити себе, стануть Вам у нагоді. Головне, не залишайтеся з проблемою віч-на-віч. Шукайте підтримку. Знайдіть однодумців, досвідчених юристів, психологів, соціальних працівників, які допоможуть Вам розірвати пути насильства. Пам‘ятайте, Ви маєте право жити вільно, у безпеці, не відчувати страх, бути щасливою. І майте на увазі, хто б не допомагав Вам – найбільш зацікавлена особа у Вашому порятунку – це Ви самі. Дайджест рекомендований широкому загалу читачів, а також можуть його використати бібліотекарі в проведенні заходів.

Автори-укладачі: Редактор: Відповідальна за випуск: Комп’ютерний набір:

Н. Ю. Ткаченко Л. В. Гріщенко А.Г. Кирдода В.М. Канюка Н. Ю. Ткаченко

Підписано до друку 22.10.2016. Тираж 35

Комунальний заклад «Черкаський районний організаційнометодичний центр бібліотечної та краєзнавчої роботи» Черкаської районної ради, 2016 Електронна адреса: bibliotekaromc@gmail.com 2


Насильство в сім’ї – одна з найбільш поширених соціальних проблем, з якою прямо чи опосередковано стикається більшість населення. Насильству в сім’ї в основному піддаються жінки. Чоловіки вдаються до насильства, намагаючись чинити тиск і продемонструвати свою силу над жінками. Фізичні насильства є найпоширенішим видом домашнього насильства. Рукоприкладства, зґвалтування, ножові поранення, явища страшні й неприйнятні для сімейних відносин. «Світ занадто небезпечний, щоб у ньому жити, – і не з вини тих, що творять зло, а через тих, хто стоїть поруч і нічого не робить» А. Енштейн Причинами прояву насильства в сім’ї є такі чинники: – психологічні: психічні розлади, високий рівень агресії, власний негативний досвід дитинства, низька самооцінка осіб; – соціальні: патріархальна культура, нерівномірний розподіл влади між чоловіками і жінками, стереотипність уявлень про ролі в сім’ї та виховання дітей; високий рівень алкоголізації населення; поширення наркоманії; – економічні: зниження рівня життя частини населення, безробіття, соціальнопобутова невлаштованість.

Запам’ятайте Насильство – це не одноразова дія. Якщо один раз насильство в сім’ї з’явилося, то воно обов’язково повториться. НАСИЛЬСТВО МАЄ ТЕНДЕНЦІЮ ДО ЗРОСТАННЯ Якщо насильника не зупинити й не навчити іншого ефективного способу спілкування з близькими людьми, то він буде і далі чинити над ними насильство.то він буде і далі чинити над ними насильство.

3


Звичайно, психологи рекомендують кожен конкретний випадок розглядати окремо і вважають, що в будь-яких відносинах, де є побої, винні в основному обоє з подружжя. Насильства можна уникнути, якщо кожен з партнерів бачить в своїй половинці людину, а не свою власність. Як показує досвід, розлучення в багатьох випадках не вирішує проблеми, розведені через рукоприкладства жінки, у наступних відношеннях знову піддаються насильству. Тому для того, щоб не повторювати колишніх помилок, жінки повинні звільнитися від насильницьких моделей відносин. Допоможуть побудувати модель таких відносин досвідчені психологи. Не соромтеся звернутися до них і розповісти їм свої проблеми. Психологічне насильство складається з двох складових – це ізоляція і приниження жінки. Чоловік шляхом постійної критики, образ, презирства і приниження поступово руйнує соціальне оточення і контакти жінки, починаючи з батьківської сім’ї. Жінка виявляється в ізоляції і не шукає підтримки ззовні, її єдиною близькою людиною залишається кривдник. Чоловік принижує і ображає свою дружину, щоб прикувати її до будинку, відлучити від близьких та друзів або заборонити працювати. Часто такі чоловіки навіть не розуміють, що проявляють насильство, тому що вони іншого ставлення до жінок не бачили з дитинства і думають, що так живуть усі нормальні сім’ї. Періодично насильство веде жінку до психологічних страждань, стресу і депресії, а іноді й до більш серйозних наслідків, – наприклад, до спроб суїциду.

4


В Україні є закони, що захищають права потерпілих від насильства в сім’ї. Перш за все, це Закон України «Про попередження насильства в сім’ї» та Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за вчинення насильства в сім’ї або невиконання захисного припису». Крім того, наша держава ратифікувала ряд міжнародних документів з даної проблематики: Міжнародний пакт про громадянські та політичні права; Міжнародна конвенція про економічні, соціальні та культурні права; Конвенція ООН про викорінення всіх форм дискримінації щодо жінок та Факультативний Протокол до неї; Конвенція ООН проти тортур та інших форм жорстокого, нелюдського чи принижуючого поводження або покарання; Конвенція ООН про права дитини. Проблема сімейного насильства надзвичайно важлива передусім тому, що сім’я є основою суспільства і повинна перебувати під особливим захистом держави. Насильство й жорстокість у сім’ї не лише руйнують гармонію і злагоду в ній, а й виступають однією з передумов злочинності в суспільстві загалом. Ефективними шляхами подолання насильства в сім’ї є досягнення рівності жінок і чоловіків та подолання гендерних стереотипів. Жінки повинні бути проінформовані про їхні права та знати можливості, що надаються жертвам насильства в сім’ї.

У

правовій базі України визначення насильства, яке є складовою жорстокого

5


поводження з дітьми, представлене Законом України №2789-ІІІ «Про попередження насильства в родині» від 15.11.2001 р. У статті 1 «Визначення термінів» визначено види насильств:  фізичне насильство – навмисне нанесення одним членом родини іншому побоїв, тілесних ушкоджень, що можуть привести або привели до смерті постраждалого, порушення фізичного або психічного здоров’я, нанесення шкоди його честі та достоїнству. Всі дії, спрямовані на спричинення дитині фізичної шкоди, заборонені законом;  сексуальне насильство – протиправне зазіхання одного члена родини на статеву недоторканність іншого члена родини, а також дії сексуального характеру стосовно неповнолітнього члена родини. Поняття «сексуальне насильство» містить в собі не лише зґвалтування, а й сексуальні домагання, непристойні пропозиції, а також будь-які образливі дії, що мають сексуальний характер;  психологічне насильство – насильство, пов’язане з дією одного члена родини на психіку іншого шляхом словесних образ або погроз, переслідування, залякування, якими спеціально створюється емоційна невпевненість, нездатність захистити себе й може заподіюватися або заподіюється шкода психічному здоров’ю;  економічне насильство – навмисне позбавлення одним членом родини іншого житла, їжі, одягу й іншого майна або засобу, на які постраждалий має передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати порушення фізичного чи психічного здоров’я. Насильство в сім’ї – будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду,а також шкоду його фізичному чи психічному здоров’ю. Попередження насильства в сім’ї – система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на усунення причин і умов, які сприяють вчиненню насильства в сім’ї, припинення насильства в сім’ї, яке готується або вже почалося, притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні насильства в сім’ї, а також медико-соціальна реабілітація жертв насильства в сім’ї.

Підстави для вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї: ЗАЯВА про допомогу жертви насильства в сім’ї або члена сім’ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї, висловлене жертвою насильства в сім’ї або членом сім’ї, стосовно якого існує реальна загроза вчинення насильства в сім’ї, бажання на вжиття заходів з попередження насильства в сім’ї у разі, якщо повідомлення або заява надійшли не від нього особисто; отримання ПОВІДОМЛЕННЯ про застосування насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення стосовно неповнолітнього чи недієздатного члена сім’ї. СЛІД ПАМ’ЯТАТИ, ЩО ВІДМОВА У ПРИЙНЯТТІ ЗАЯВИ НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ!

6


Заява або повідомлення про застосування насильства в сім’ї чи реальної загрози його вчине��ня приймаються за місцем проживання постраждалого органами, на які покладається здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї: у Черкаській районній державній адміністрації: ‒ районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: м. Черкаси, вул. В. Чорновола, 157, каб. 135, тел./факс (0472)64-46-69 ‒ районна служба у справах дітей: м. Черкаси вул. В’ячеслава Чорновола, 157, телефон/факс (0472)71-23-30, електронна адреса: ckccd@list.ru Офіційний сайт: https://sites.google.com/site/slugbadeti/project-updates у Черкаській обласній державній адміністрації: ‒ обласна служба у справах дітей: м. Черкаси, бульв. Т.Г. Шевченка,185, тел. 33-01-15, тел./факс 32-11-40, тел./факс 33-08-12, 32-00-66 e-mail: 25727677@mail.gov.ua у Черкаське РВП ГУНП в Черкаській області: м. Черкаси, 18000, Україна тел. чергової частини (04742) 37-35-15 тел. начальника РВП (04742) 37-00-44 Заходи, які здійснюються, у разі надходження заяви або повідомлення про застосування насильства в сім’ї або реальної загрози його вчинення: Структурний підрозділ у справах сім’ї, молоді та спорту: ‒ приймає і розглядає заяви (повідомлення) про вчинення насильства в сім’ї або реальну загрозу його вчинення; ‒ про вчинення або реальну загрозу вчинення фізичного або сексуального насильства в сім’ї повідомляє територіальний орган внутрішніх справ; ‒ організовує відвідування заявника і складають відповідний акт обстеження; ‒ проводить роз’яснювальну роботу серед населення; ‒ організовує надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, інформаційних та ін. послуг; ‒ при необхідності направляє жертв насильства в сім’ї до спеціалізованих установ для жертв насильства в сім’ї; ‒ проводить профілактичну роботу в напрямку попередження насильства в сім’ї. Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: ‒ приймає інформацію про випадки насильства в сім’ї або його загрозу; ‒ надає особам, що постраждали від різних форм насильства, термінову психологічну, соціально-медичну, юридичну та інформаційну допомогу; ‒ здійснює соціальне інспектування неблагополучних сімей. У разі, коли дитина зазнала жорстокого поводження з боку дорослих: Служба у справах дітей: ‒ направляє дитину для обстеження стану її здоров’я до установ охорони здоров’я з метою надання неповнолітньому необхідної медичної допомоги; ‒ спільно з кримінальною міліцією у справах дітей вирішує питання щодо тимчасового вилучення дитини з середовища, де вона зазнала жорстокого поводження та подальшого її влаштування;

7


‒ надає соціально-психологічну допомогу дитині, яка зазнала жорстокого поводження з боку дорослих; ‒ в разі потреби представляє інтереси дитини в судових органах. УВАГА! ТЕЛЕФОНИ БЕЗКОШТОВНИХ ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ Всеукраїнська дитяча лінія «Телефон довіри» – 88005002180 Національна «гаряча лінія» по запобіганню торгівлі людьми – 88005002250 Національна «гаряча лінія» з питань насильства та захисту прав дітей – 88005003350 Національна безкоштовна лінія телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІД – 88005004510 У ВИПАДКУ НАСИЛЬСТВА В СІМ’Ї, ВНАСЛІДОК ЯКОГО ВАС ПОБИЛИ Й ВИ ОТРИМАЛИ ТІЛЕСНІ УШКОДЖЕННЯ, НЕОБХІДНО: 1. Викликати дільничного інспектора поліції (при цьому обов’язково має бути складено протокол про факт насильства в сім’ї). 2. Дільничний інспектор поліції виносить постанову (направлення) про призначення експертизи. 3. Постраждала особа з направленням і документом, який посвідчує особу (паспорт), відвідує установу, яка проводить судово-медичну експертизу. 4. За результатами експертизи видається експертний висновок (надсилається органу, який видав направлення на її проведення). За наявності направлення на проведення експертизи від працівника органу внутрішніх справ експертиза проводиться безкоштовно. 5. Якщо у висновку судово-медичної експертизи встановлено, що внаслідок насильства в сім’ї особа отримала тілесні ушкодження (середньої тяжкості, тяжкі), органом Черкаського РВП ГУНП (районне відділення поліції головного управління національної поліції) порушується кримінальна справа а особа, яка вчинила насильство притягується до кримінальної відповідальності. Так, Кримінальним кодексом України встановлено відповідальність за: ‒ завдання умисних середньої тяжкості тілесних ушкоджень (стаття 122); ‒ завдання умисних легких тілесних ушкоджень (стаття 125); ‒ побої і мордування (стаття 126). Відповідно до статті 27-ї Кримінально-процесуального кодексу України справи про злочини, передбачені статтями 125-ю та частиною 1 статті 126-ї (побої) Кримінального кодексу, порушуються за скаргою потерпілого. Відповідно до чинного законодавства експерту забороняється розголошувати без дозволу прокурора, слідчого, особи, яка проводить дізнання, судові дані, які стали йому відомі під час проведення експертизи, та повідомляти її результати будькому, крім особи (органу), що призначила експертизу. Якщо Ви звернулися за медичною допомогою, обов’язково розкажіть лікарю як отримана травма. Лікар зафіксує це в медичній картці, що надалі стане доказом в суді про характер отриманих ушкоджень.

8


Через відчуття, сорому, яким супроводжуються будь-які види домашнього насильства, а також певні традиції жінки стримуються повідомляти про акти насильства щодо них. Відтак зменшується кількість зареєстрованих фактів подібних злочинів, ускладнюється процедура захисту жінок. Для чого жінки малюють «чорну цятку» на долоні? За ініціативою групи ірландських активісток стартувала неординарна всесвітня кампанія за назвою The Black dot («чорна цятка»). Чорна цятка – це символічний малюнок на жіночій руці, зображення чорної цятки, який означає, що ця людина потерпає від сімейного насильства і їй потрібна термінова допомога поліції. Це буде своєрідний сигнал SOS для оточуючих. Зараз цей сигнал працює не лише у Ірландії, він є негласним знаком по всьому світу. Мета цього проекту – привернути якомога більше уваги до проблеми сімейного насильства. Жінкам, які зазнають побиття, пропонують намалювати на своїй долоні чорну цятку. В основному буде служити знаком для друзів і близького оточення. Побачивши цей красномовний символ на долоні своєї подруги, слід її підтримати, хоча б морально. Якщо ж побачите незнайому жінку з намальованою чорною цяткою на внутрішній стороні долоні – зателефонуйте в поліцію і повідомте місцезнаходження людини, якщо ж ваш сигнал проігнорують, зіславшись на те, що повідомила не сама жертва – зверніться за анонімним телефоном довіри соціальних служб або телефоном довіри – 33-09-00 працює у будні з 8-00 до 20-00. Насильство над жінками – глобальний феномен, про який забувають, не говорять чи відмовляються визнавати. Проблема насильства щодо жінки є надзвичайно актуальною в Україні. Без подолання цього згубного явища в суспільстві неможливо створити сприятливі умови для самореалізації людини, вільного її волевиявлення, розвитку паритетної демократії, реалізації принципу рівних прав, свобод, і можливостей для жінок і чоловіків.

Символом проти всіх форм насильства над жінками є біла стрічка. 25 листопада Генеральна Асамблея ООН оголосила Міжнародним днем боротьби за ліквідацію насильства відносно жінок

9


Крім того, цей день – початок щорічної міжнародної кампанії «16 днів проти гендерного насильства», яка завершується 10 грудня – у Міжнародний день прав людини.

10


Використані джерела: 1.

14 ознак психологічного насильства в сім’ї над жінкою [Електронний ресурс] / сайт owoman.com.ua – Текст. дані. – Режим доступу:

http://owoman.com.ua/14-oznak-psihologichnogo-nasil-stva-v-simyi-nadzhinkoyu.html (дата звернення 29.08.2016). – Назва з екрана. 2.

3.

Виноградова Л. Насильство в сім’ї: де шукати допомогу? / Людмила Виноградова [Електронний ресурс] / сайт ДЗ «Державна бібліотека України для юнацтва» – Текст. дані. – Режим доступу: http://help.4uth.gov.ua/family/nasilstvo-v-semi (дата звернення 29.08.2016). – Назва з екрана. Кожна третя жінка у світі потерпає від насильства – ВООЗ [Електронний ресурс] / сайт Україна – Текст. дані. – Режим доступу:

http://www.bbc.com/ukrainian/news/2013/06/130620_women_violence_h k (дата звернення 29.08.2016). – Назва з екрана. 4.

5. 6.

7.

Мустафаєв Г. Соціально-психологічна характеристика осіб, які зазнають насильство в сім’ї / Геннадій Мустафаєв [Електронний ресурс] / сайт Фундація «Гармонізоване суспільство» – Текст. дані. – Режим доступу: http://cfscom.org/index.php/stati/ (дата звернення 29.08.2016). – Назва з екрана. Насильство над жінками [Електронний ресурс] / сайт Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. – Текст. дані. – Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата звернення 29.08.2016). – Назва з екрана. Попова О. Насилля в сім’ї / Ольга Попова [Електронний ресурс] / сайт Міністерства освіти і науки України – Текст. дані. – Режим доступу: http://vzvo.gov.ua/innovatsiyni-osvitni-tekhnolohii/362-nasyllya-v-simimetodychnyy-posibnyk.html (дата звернення 29.08.2016). – Назва з екрана. Україна. Закон. Про попередження насильства в сім'ї [Електронний ресурс] / сайт Верховна Рада України 1994-2016 – Текст. дані. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ (дата звернення 29.08.2016). – Назва з екрана.

11


12


Скажемо «Ні» насильству над жінками!