Page 1

W O R K 4 IT

Är dagens lärare på rätt väg?

Nya supermetoden i 4 enkla steg!

Så plockar du in didaktiken i din undervisning!


Innehüll 1 • 2011 05

inledning

06

bakgrund, syfte, metod

07

litteratur


Är dagens lärare på rätt väg? I det allt mer högteknologiska samhället som vi lever i idag, gäller det att hänga med i den snabba utvecklingen. Något som inte verkar helt lätt för skolans pedagoger. Frågan är om det räcker med en god IKT kunskap? Vart har didaktiken inom IKT området tagit vägen? Och varför finns det så få didaktiska utbildningar inom IKT området för dagens pedagoger?


Bakgrund I Enköpings kommun har man i likhet med många andra kommuner valt att satsa på PIM för att fortbilda kommunens pedagoger inom IKT området. Trots det så verkar många lärare fortfarande väldigt osäkra på hur de ska til�lämpa sin digitala kompetens i praktiken. Den här studien av hur det fungerar att utbilda pedagoger genom workshops kommer att genomföras på en F-6 skola i Enköpings kommun.

Syfte Syftet med undersökningen är att se hur väl det fungerar att fortbilda pedagoger inom IKT området genom handledd workshop. En utbildning som går från inspiration, didaktisk planering till genomförande i elevgrupp och avslutas med en gemensam utvärdering.

Metod Undersökningen kommer att genomförs i två olika arbetslag, ett arbetslag med åk 4-6 lärare samt ett arbetslag med F-3 lärare. Pedagogrena kommer att delta i en workshop i fyra steg. Utvärderingen sker genom enkäter.


W

O

R

Litteratur

Myndigheten för skolutveckling, 2007, Effektivt användande av IT i skolan, Analys av internationell forskning Teknik delegationen, 2010, Framtidens lärande i dagens skola? Internationell forskningsöversikt kring IKT och skola Skolverket, 2009, IT användningen i skolan behöver utvecklas Skolverket, 2009, Tillgång, användning och kompetens kring IKT i skolan

© Maria Green Ansvarig utgivare: Maria Green Webbsida: www.work4it.weebly.com

K

4 IT


test  

tidning, ikt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you