Page 87

s Dreptul de rezidenta pâna la trei luni / mai mult de trei luni s Obþinerea actelor de þedere s Valabilitatea permisului de rezidenþã s Despre acte în general - traducere, apostilare, legalizare s Cãsãtoria în Belgia s Obþinerea cetãþeniei belgiene s Permisul de muncã - tip A, B þi C

FORMALITÃÞI / ACTE

Capitolul 6 Formalitã?i/ Acte

6

Dreptul de rezidenþã pânã la trei luni / mai mult de trei luni

Obþinerea actelor de þedere În Belgia, indiferent dacã doriþi sã vã stabiliþi temporar sau permanent, pentru a avea un statut legal trebuie sã vã înscrieþi la primãrie. Odatã depuse actele la primãrie, veþi primi vizita Poliþiei, care verificã dacã într-adevãr locuiþi la adresa declaratã - este recomandat ca numele 2013 - Ghidul Românului în Belgia

w w w. r o m b e l . c o m

Cetãþenii Uniunii au dreptul de a rãmâne pe teritoriul unui stat membru pentru o perioadã de pânã la 3 luni, fãrã nici o condiþionare sau formalitate, alta decât aceea de a deþine o carte de identitate sau un paþaport valabile. Membrii de familie ai unui cetãþean al UE care nu au cetãþenia unui stat membru, au dreptul de a rezida (locui) pe teritoriul unui alt stat membru pentru o perioadã de pânã la trei luni numai dacã îl însoþesc pe cetãþeanul UE ai cãrui membri de familie sunt. Un cetãþean român poate rãmâne pentru o perioadã mai mare de 3 luni pe teritoriul unui alt stat membru, dacã îndeplineþte una dintre urmãtoarele condiþii: 1. este angajat sau desfãþoarã o activitate independentã; 2. este înscris într-o instituþie de învãþãmânt sau de instruire vocaþionalã sau este student þi are o asigurare medicalã; de asemenea, asigurã autoritãþile naþionale ale statului în care vrea sã rezideze, printr-o declaraþie sau prin mijloace echivalente, cã nu va deveni o povarã pentru serviciile sociale; 3. este membru al familiei unui cetãþean UE (soþ, soþie, mamã, tatã, fiu, fiicã), chiar dacã nu are cetãþenia unui stat membru (procedura de reîntregirea familiei).

81

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement