Page 49

Doc Stop (bloquez vos documents d'identité belges perdus ou volés)

00800/2123 2123

*** sursa: http://www.police.be/ GHIDURI PENTRU ÞI DESPRE ROMANII DIN BELGIA ?I EUROPA Ghidul lucrãtorului Român în Belgia, aprilie 2010 http://www.mmuncii.ro/pub/imagemanager/images/file/Domenii /Mobilitatea%20fortei%20de%20munca/130510Ghid_Belgia.pdf Ministerul Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale Agenþia Na?ionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã Strãin, dar nu neinformat - ABC -ul siguran?ei în muncã http://www.muncainstrainatate.anofm.ro/files/Strain,%20dar%20 nu%20neinformat.%20ABC-ul%20sigurantei%20in%20munca.pdf

ADRESE ªI TELEFOANE UTILE

Stop Card (carte bancaire perdue ou volée) 070/344 344 (24h/24)

4

Drepturile lucrãtorului în spa?iul comunitar http://www.muncainstrainatate.anofm.ro/drepturile-lucr-toruluin-spa-iul-comunitar Protecþia angajaþilor în situaþii de încetare a contractelor de muncã http://www.muncainstrainatate.anofm.ro/protec-ia-angaja-ilor-nsitua-ii-de-ncetare-contractelor-de-munc-1 Ministerul Afacerilor Externe Ghidul Serviciilor Consulare http://bruxelles.mae.ro/upload/docs/83757_2009.03.25_ghid_co nsular.pdf http://www.mae.ro/taxonomy/term/450/2 Ghidul cãlãtorului român în strãinãtate http://www.mae.ro/node/1533

Ministerul Administraþiei þi Internelor - Ghidul cetãþeanului român în Uniunea Europeanã http://madrid.mae.ro/upload/docs/16345_Ghidul_romanului_in_ UE.pdf 2013 - Ghidul Românului în Belgia

w w w. r o m b e l . c o m

O.R.C.A. - Angajaþii fãrã documente: Ghid de drepturi http://www.rombel.com/files/ghid/index.htm

43

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement