Page 46

ADRESE ªI TELEFOANE UTILE

4

www.europa.eu.int/youth/working/ Portalul orientãrii profesionale în Comunitatea Francezã www.orientation.be Alte siteuri, inclusiv Interimuri - www.monster.be; www.xpats.com; w w w. a d e c c o . b e ; w w w. e u r o p e a n a . r o / j o b u r i / b e l g i a . h t m ; www.references.be; www.studentenjobs.be; www.stepstone.be; www.expatica.com; www.eastchance.com; www.strainatate.quickjobs.ro; www.interjobs.ro/belgia; www.manpower.com; www.randstad.be; Despre Bruxelles: www.blbe.be; www.bruxelles.irisnet.be; a cãuta o cazare - www.vlan.be; www.brusselsinternational.be; www.brusselsrentals.com. Legislaþia referitoare la accesul, sejurul, stabilirea þi expulzarea de pe teritoriul belgian a strãinilor, dar þi alte informaþii utile (cãrþi de identitate, cãrþi de sejur, permise de lucru, echivalãri diplome, proceduri de reîntregire a familiei, concubinaj) - www.dofi.fgov.be

w w w. r o m b e l . c o m

Alte linkuri utile Pagini aurii - www.pagesdor.be; hãrþi/itinerare - www.stib.be; www.viamichelin.fr, www.mappy.com; permis de conducere/control tehnic www.feuvert.be; www.goca.be; instituþii federale þi regionale din Bruxelles www.cocof.irisnet.be.

40

Centrele de informare EUROPE DIRECT Reþeaua Europe Direct reprezintã unul dintre principalele instrumente folosite de Comisia Europeanã pentru informarea cetãþenilor þi comunicarea cu aceþtia la nivel local. Reþeaua cuprinde, la nivelul Uniunii Europene, 480 Centre de Informare Europe Direct, 400 de Centre de Documentare Europeanã þi 700 de membri Team Europe. Românii au la dispoziþie o reþea de centre de informare specializate, finanþate de Comisia Europeanã, unde pot afla detalii despre oricare dintre domeniile de activitate ale instituþiilor Uniunii. Reþeaua Europe Direct oferã informaþii practice despre demersurile pentru recunoaþterea studiilor în þãrile Uniunii, cãlãtoria în statele membre sau posibilitãþile de obþinere a permisului de muncã. În România, reþeaua Europe Direct cuprinde 31 de centre de informare, 14 centre de documentare, precum þi echipa Team Europe compusã din experþi naþionali în politici europene. Reþeaua este coordonatã de cãtre Reprezentanþa Comisiei Europene în România. Apelaþi gratuit numãrul de telefon 00.800.67891011 sau accesaþi site-ul internet: http://ec.europa.eu/romania/information/europe_direct/index_ro.htm. 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement