Page 42

D R E P T U R I L E ª I O B L I G A Þ I I L E R O M Â N I L O R A F L A Þ I Î N S T R Ã I N Ã TAT E w w w. r o m b e l . c o m

3

36

scop turistic, pot vota. Unde puteþi vota? Cetãþenii români cu drept de vot, care în ziua alegerilor se aflã în strãinãtate pot vota la orice secþie de votare organizatã în strãinãtate. Lista secþiilor de votare se regãseþte atât pe site-ul MAE, cât þi pe site-urile misiunilor diplomatice þi oficiilor consulare ale României. MAE va organiza secþii de votare atât pe lângã misiunile diplomatice þi oficiile consulare ale României (ambasade, consulate generale, consulate, birouri consulare þi consulate onorifice), cât þi în localitãþi unde existã comunitãþi româneþti numeroase. Care este rolul MAE/ambasadelor în organizarea alegerilor? MAE are responsabilitatea organizãrii secþiilor de votare doar din punct de vedere logistic. MAE distribuie birourilor electorale ale secþiilor de votare din strãinãtate: buletinele de vot, þtampilele de control, þtampilele cu menþiunea «VOTAT», precum þi celelalte materiale necesare procesului electoral. La propunerea MAE, Autoritatea Electoralã Permanentã acrediteazã observatori externi þi reprezentanþii externi ai mass-mediei. MAE asigurã sediul Biroului Electoral pentru Secþiile de Votare din Strãinãtate. MAE, împreunã cu Autoritatea Electoralã Permanentã, asigurã personalul auxiliar la Biroul Electoral pentru Secþiile de Votare din Strãinãtate. Ajutaþi-ne sã vã ajutãm! Aveþi grijã ca actele de identitate româneþti sã fie valabile þi pãstrate în bunã stare. Adresaþi-vã ambasadei/consulatului cel mai apropiat în cazul în care vã confruntaþi cu probleme consulare. Comunicaþi toate datele dumneavoastrã de contact. Furnizaþi toate actele care sunt necesare pentru fiecare tip de situaþie în care solicitaþi sprijinul ambasadei/oficiului consular.

*** Informa?ii oferite pentru “Ghidul Românului în Belgia” de cãtre Ambasada României la Bruxelles 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement