Page 32

UNIUNEA EUROPEANĂ

Testul de admitere Se va axa mai mult pe testarea competenţelor şi mai puţin a cunoştinţelor; cuprinde testarea pe calculator (CBT) a abilităţilor cognitive (raţionament verbal, numeric şi abstract) şi a comportamentului în anumite situaţii, precum şi evaluarea competenţei profesionale, în funcţie de profilul căutat. Testul de evaluare a cunoștințelor despre UE a fost eliminat din prima etapă. Se evaluează în prezent posibilitatea extinderii testelor de pre-selecție la 23 de limbi și nu doar franceză, engleză și germană, ca până acum. II. EVALUAREA Permite testarea corectă a tuturor competențelor-cheie, cu accent pe competențele corespunzătoare postului. Durează o jumătate de zi sau chiar o zi întreagă. Evaluarea se face în a doua limbă a candidatului (engleză, franceză sau germană), cu excepția profilurilor care necesită demonstrarea unor competențe lingvistice specifice. În plus, se evaluează mai multe competențe de bază, printre care analizarea și rezolvarea problemelor, comunicarea, obținerea de rezultate, învățarea și dezvoltarea, stabilirea priorităților și organizarea, perseverența și lucrul în echipă. Pe siteul EPSO există publicate exemple de teste. În funcţie de tipul de post avut în vedere, etapa de evaluare va include, în general, următoarea combinaţie de elemente: Administratori Ÿ studiu de caz în domeniul ales; Ÿ exerciţiu de grup; Ÿ prezentare orală; Ÿ interviu structurat.

w w w. r o m b e l . c o m

2

intervalul de timp în care veţi susţine testele va fi acelaşi ca şi pentru alţi candidaţi.

26

Lingvişti Lingviştii vor fi evaluaţi printr-o procedură mai strict delimitată: Ÿ teste lingvistice practice; Ÿ exerciţiu de grup; Ÿ prezentare orală; Ÿ interviu structurat. Asistenţi Ÿ teste practice de evaluare a abilităţilor profesionale; Ÿ exerciţiu „e-tray” (simularea situaţiei în care candidatul primeşte o 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement