Page 28

UNIUNEA EUROPEANĂ

Comitetul Economic şi Social European - http://eesc.europa.eu Este o platformă instituțională, consultativă, datorită căreia reprezentanții mediilor socio - economice europene pot și chiar trebuie să-și exprime punctele lor de vedere asupra politicilor comunitare. Comitetul a fost instituit prin Tratatul de la Roma din 1957. Compoziție: 344 membri, având titlul de consilieri; sunt propuși de guvernele naționale și numiți de Consiliul Uniunii Europene pentru o perioadă de 4 ani. În octombrie 2010 a avut loc reînoirea. Consilierii sunt organizați în 3 grupe. angajatori, salariați și activitați diverse. Comitetul Regiunilor - http://cor.europa.eu/ Înfiinţat în 1994, CoR este un organ consultativ alcătuit din reprezentanţi ai autorităţilor regionale şi locale europene. Se impune consultarea CoR înainte de adoptarea unor decizii la nivelul UE în domenii precum politica regională, mediul, cultura, educaţia şi transportul – care sunt, fără excepţie, domenii de interes local şi regional. CoR are 344 de membri din cele 27 de țări, activitatea sa fiind organizată în șase comisii diferite. Acestea examinează propuneri, dezbat și discută în scopul elaborării avizelor oficiale privind chestiunile esențiale. Organisme interinstituționale Serviciul European de Acțiune Externă

w w w. r o m b e l . c o m

2

Organisme consultative

22

A fost lansat la 26 iulie 2010 la Bruxelles de șefii diplomațiilor europene, după stabilirea unui acord prealabil cu Parlamentul European. Serviciul, condus de Înaltul reprezentant al Uniunii Europene, Catherine Ashton, va fi compus în proportie de 65% din diplomați comunitari. Șase directori generali vor coordona activitatea birourilor regionale centralizate la Bruxelles, reprezentând cele șase zone ale lumii cu care UE întreține relații. În toamnă, Catherine Ashton a numit șefii de delegație ai UE în exterior, în țările unde actualele mandate expiră în 2011. Aceștia primesc gradul de ambasadori ai UE, o noțiune inexistentă până acum. Activitatea va fi dictată de C. Ashton, în cooperare cu statele membre. Bugetul va fi alocat și gestionat de Comisia Europeană al cărei vice-președinte este tot doamna Ashton. Parlamentul European nu va putea audia ambasadorii UE și nici nu-și va putea exprima un punct de vedere ferm pe politica externă. 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement