Page 26

UNIUNEA EUROPEANĂ

B. ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE Banca Europeană de Investiţii BEI a fost creată în 1958, pe baza Tratatului de la Roma, cu sediul la Luxemburg. Este deţinută de statele membre, care contribuie cu capital în funcţie de puterea economică proprie. Rolul iniţial era de a finanţa investiţiile majore de infrastructură, însă, în ultimele decenii, a finanţat şi alte proiecte, dacă investiţiile au fost compatibile cu politicile europene. Principalele domenii de acordare de credite sunt creşterea competitivităţii, promovarea procesului de integrare economică, protecţia mediului, modernizarea reţelelor europene de transport. BEI finanţează şi investiţii în ţările care au încheiat acorduri de cooperare economică cu UE (ţările din zona Mării Mediterane, Africa, zona Caraibelor, Pacific). Împreună cu Fondul European de Investiţii (FEI) formează Grupul BEI. FEI există din 1994 pentru a sprijini apariţia şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Web: http://www.eib.org/ Fondul European de Investiții

w w w. r o m b e l . c o m

2

din venitul naţional brut (VNB) al celor 27 de state membre. În raport cu bugetele naţionale, acesta este un procent redus. Bugetul este stabilit în fiecare an – în contextul unor cadre financiare pe şapte ani – de către Consiliu şi Parlament. Comisia Europeană propune bugetul, ea fiind, de asemenea, responsabilă de execuţia lui. Membrii Curţii de Conturi sunt numiţi pentru un mandat de şase ani, reînnoibil și aleg dintre ei un președinte, pe o perioadă de 3 ani.

20

FEI a fost creat în 1994 pentru a susţine întreprinderile mici. Acţionarul său majoritar este Banca Europeană de Investiţii, alături de care formează ,,Grupul BEI’’. Oferă capital de risc pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri), în special pentru societăţile recent înfiinţate şi pentru cele cu orientare tehnologică. În plus, furnizează garanţii instituţiilor financiare (de exemplu băncilor) pentru a acoperi împrumuturile acordate IMM-urilor. FEI nu este o instituţie creditoare: nu acordă credite sau subvenţii şi nici nu investeşte direct în vreo societate. În schimb, acţionează prin bănci şi alţi intermediari financiari, folosind fie propriile fonduri, fie pe cele încredinţate de BEI sau de UE. Este activ în statele membre ale UE şi în Croația, Turcia şi în trei state AELS (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia). Web: http://www.eif.org/ Ombudsman-ul European (Mediatorul European) 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement