Page 24

UNIUNEA EUROPEANĂ

Consiliul este principalul organ de decizie al UE, reprezintă statele membre. Este denumit și Consiliu de Miniștri și are puteri legislative și bugetare comune cu Parlamentul European. Un sistem numit „dublă majoritate” va fi introdus începând din 2014: deciziile Consiliului vor avea nevoie de sprijinul a 55 % din statele membre, reprezentând cel puţin 65 % din populaţia europeană. Prin Tratatul de la Lisabona, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru politica externă și de securitate/ vicepreședintele Comisiei va prezida Consiliul Miniștrilor afacerilor de externe. Consiliului îi revin şase responsabilităţi esenţiale. Ÿ adoptă legi europene – în colaborare cu Parlamentul, în multe domenii de politici publice; Ÿ coordonează politicile economice şi sociale generale ale statelor membre Ÿ încheie acorduri internaţionale între UE şi alte ţări sau organizaţii internaţionale; Ÿ aprobă bugetul UE, în colaborare cu Parlamentul; Ÿ definește/pune în aplicare politica externă şi de securitate comună a UE (PESC) pe baza orientărilor prevăzute de Consiliul European; Ÿ coordonează cooperarea între instanţele naţionale şi autorităţile poliţieneşti în materie penală. În total există nouă configuraţii („formaţiuni”) diferite ale Consiliului. Preşedinţia îi revine prin rotaţie fiecărui stat membru, pentru o perioadă de 6 luni. Comisia Europeană

w w w. r o m b e l . c o m

2

Consiliul Uniunii Europene

18

Comisia este independentă de guvernele naţionale, scopul este de a reprezenta în mod independent interesele Uniunii în ansamblu. Elaborează propuneri de legi europene noi, pe care le prezintă PE şi Consiliului. Este organul executiv al UE. La fel ca PE şi Consiliul, Comisia Europeană a fost înfiinţată în anii ′50 în temeiul Tratatelor fundamentale ale UE. Comisia răspunde în faţa Parlamentului European. Se asigură că tratatele şi legislaţia europeană sunt respectate de toate statele membre. Este singura instituţie cu autoritatea generală de a iniţia propuneri de texte legislative. La un interval de cinci ani este numită o nouă Comisie, în termen de şase luni de la alegerile pentru PE. Între membrii Comisiei 2010-2014 se numără și Dacian Cioloş Comisar european pentru Agricultură și dezvoltare rurală.

2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement