Page 22

UNIUNEA EUROPEANĂ

Instituţiile Uniunii sunt: Ÿ Parlamentul European- http://www.europarl.europa.eu Ÿ Consiliul European - http://european-council.europa.eu Ÿ Consiliul Uniunii Europene (de Miniștri)-

http://www.consilium.europa.eu/ Ÿ Comisia Europeană - http://ec.europa.eu Ÿ Curtea de Justiţie a Uniunii Europene - http://curia.europa.eu Ÿ Banca Centrală Europeană - http://www.ecb.int/ Ÿ Curtea de Conturi - http://eca.europa.eu

În afară de acestea, mai sunt și alte organisme:

w w w. r o m b e l . c o m

2

dispoziţia Uniunii cadrul legal şi instrumentele juridice necesare pentru a face faţă provocărilor viitoare şi a răspunde aşteptărilor cetăţenilor. Care sunt cele mai importante modificări instituţionale? Fiecare stat membru va avea propriul comisar, Parlamentul European poate avea cel mult 751 de membri, un stat poate avea maxim 96 şi minim 6 reprezentanţi. Creează două posturi noi: Preşedintele Consiliului European, numit pentru o perioadă de doi ani şi jumătate și de asemenea, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, care este în acelaşi timp şi unul dintre vicepreşedinţii Comisiei şi prezidează lucrările Consiliului Relaţii Externe. Fostul premierul belgian, Herman Van Rompuy, este primul preşedinte al UE, iar comisarul Catherine Ashton a preluat postul de şef al diplomaţiei. Mai mult, UE are personalitate juridică – la fel ca un stat, și nu ca o organizație internațională. Pentru prima dată, există o dispoziţie care prevede că un stat membru se poate retrage din UE dacă dorește. Tot în premieră, parlamentele naţionale vor avea o contribuţie directă la procesul decizional european - toate legile UE propuse trebuie transmise parlamentelor naţionale. “Codecizia” desemnează puterea PE de a legifera în comun și în mod egal cu Consiliul de Miniștri, devenind „procedură legislativă ordinară”. Aceasta înseamnă că procesul decizional al UE se va baza pe dubla legitimitate a cetăţenilor și a statelor membre.

16

Ÿ Comitetul Regiunilor; Ÿ Comitetul Economic și Social European; Ÿ Banca Europeană de Investiții.

A. INSTITUŢII ALE UNIUNII EUROPENE Parlamentul European Parlamentul European este instituţia UE aleasă în mod direct care reprezintă cetăţenii statelor membre. Tratatul extinde numărul de domenii în 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement