Page 184

B A N I , C R E D I T E Ş I TA X E w w w. r o m b e l . c o m

15

178

de credit, băncile oferă totodată asigurarea în caz de deces. Aceasta este obligatorie, dacă dorim să obţinem condiţii mai avantajoase de obţinere a creditului ipotecar. Indiferent de acest lucru însă, deţinerea unei asemenea asigurări este recomandată. Prin semnarea unei poliţe, ne asigurăm o anumită sumă de capital în caz de deces. Dacă poliţa noastră acoperă 100 % din capital, atunci, în caz de deces, creditul ipotecar este plătit integral. Graţie acestui sistem, familia primeşte ca moştenire un imobil degrevat de datorii. Merită să ne interesăm de asigurare în caz de incapacitate de muncă (invalidite). În caz de boală (concediu care depăşeşte 30, 60 sau 90 de zile, în funcţie de opţiunea făcută), asiguratorul plăteşte în numele asiguratului întreaga rată de credit sau o parte a acesteia, de exemplu 50 % sau 75 %. Deţinerea unei asemenea asigurări este foarte importantă pentru persoanele cu statut de indépendant (persoanele care desfăşoară activitate economică pe cont propriu, personal auxiliar sau asociaţi ai întreprinderii), deoarece în caz de concediu de boală au o protecţie mai proastă decât salariaţii din domeniul intelectual sau fizic. Costurile legate de achiziţionarea unui imobil Înainte de a trece la realizarea unei investiţii merită să ne îndreptăm atenţia asupra costului de achiziţionare a imobilului pentru a ne planifica bugetul în mod adecvat. Putem să-l rugăm pe un consilier al băncii sau pe un notar să facă o asemenea simulare; putem beneficia, de asemenea, de un program de simulare care se află pe pagina de internet www.notaire.be Dacă căutăm bunuri imobiliare, de exemplu în Flandra sau Valonia, merită să ne îndreptăm atenţia asupra cuantumului impozitului cadastral (revenu cadastral – dacă acesta este mai mic de 745 EUR, avem dreptul la reducere. Astfel la achiziţionarea primului imobil (de exemplu, în Flandra) de 200 000 EUR, al cărui impozit cadastral este de 650 EUR, vom plăti 17 200 EUR; în schimb, dacă impozitul acesta este de 800 EUR, taxele notariale sunt de 27 000 EUR. În Valonia situaţia este similară. Încă un lucru important: tot ceea în mod obişnuit numim taxe notariale sunt în realitate: înscrierea în cartea funciară (droits d’enregistrement), înscrierea în registrul ipotecar (inscription hypothécaire), cheltuielile de întocmire a actului de proprietate (frais divers) şi onorariul notarului (honoraires du notaire). Nu trebuie să facem confuzie între cele două noţiuni: revenu cadastral şi precomte immobilier. Revenu cadastral reprezintă venitul mediu teoretic, care este atribuit imobilului respectiv. El serveşte, printre altele, la calcularea valorii taxelor notariale în cazul cumpărării unei locuinţe sau a unei case, precum şi ca bază de calcul al impozitului anual pe imobil – precomte immobilier. O atenţie deosebită trebuie acordată taxei de înregistrare în cartea 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement