Page 173

14

w w w. r o m b e l . c o m

2013 - Ghidul Românului în Belgia

C U M S E P O AT E T R Ã I I E F T I N Î N B E L G I A

evitate falsurile. Pentru unii maþina este un lux, pentru alþii un rãu necesar; foarte important este faptul cã peste tot în Belgia reþeaua de transport în comun este foarte bine organizatã. Mai mult, este stimulatã deplasarea cu bicicleta, organizându-se inclusiv activitãþi la nivel naþional, cum ar fi "Sãptãmâna bicicletei" în luna mai sau "Sãptãmâna mobilitaþii" - anual în luna septembrie când bicicleta este regina strãzilor. Pentru cei cu venituri mai reduse existã lanþurile de magazine Aldi , Lidl þi Colruyt, urmate de magazinele ceva mai sofisticate Delhaize þi GB Carrefour. Magazine cu textile dar þi obiecte electro-casnice þi cosmetice: Zeeman, Wibra, Kruidvat, Di, Promo, etc. Un truc este acela de a cumpara în general haine þi alte lucruri scumpe în perioada soldurilor - de douã ori pe an, în lunile ianuarie þi iulie, sau de a profita de promoþiiile din magazine. Mãcelãriile Renmans afiliate la Aldi sunt indicate pentru carne proaspatã, la preþuri mai acceptabile. Pentru Bruxelles cea mai bunã alegere cu costuri mici o reprezintã piaþa de la Clemenceau, Anderlecht - deschisã în weekend; carne proaspãtã-mititei, salam Victoria, Bucureþti, cabanos, afumãturi - toate se gãsesc la magazinele din piaþã, unde se vorbeþte þi limba românã. Þi tot despre produsele alimentare: putem afirma cã a cumparã un "produit blanc" - fãrã marcã/etichetã - nu înseamnã calitate inferioarã; produsele au aceleaþi calitãþi ca þi cele de marcã, lipsind însã eticheta, ceea ce eliminã costurile contractuale de publicitate, distribuþie, etc. În medie sunt cu 30% mai ieftine. Pentru cei care nu au probleme cu produsele second-hand existã magazinele Kringwinkel, afiliate OCMW, care au aproape orice, de la obiecte de uz casnic la mobilã, aparaturã, biciclete þi altele, la preþuri foarte mici. Un alt lanþ de magazine este TROC unde se gãsesc mobilã, produse igienice sau de uz casnic la preþuri mici, provenite de la magazinele care au dat de curând faliment. Mai putem adãuga magazinele Solderies - la Charleroi existã o stradã întreagã cu astfel de magazine, depozitele Emaius, târgurile care se þin mai ales vara numite "Brocantes", magazinul Ikea pentru tot ce înseamnã casã þi decoraþiuni interioare. Haine de marcã ieftine se gãsesc la Bruxelles la depozitul DOD situat pe rue Liedekerke 103 (St. Josse) - deschis numai vineri, sâmbatã þi duminicã între orele 09:00 - 17.30; existã o sucursalã la adresa Rue des Bassins, 1070 Bruxelles, lângã Canal. La Antwerpen magazine cu încalþãminte de calitate provenitã din colecþiile anilor trecuþi sau din falimente: "MONAR", Justitiestraat, 2018 Antwerpen, "Miss and Mister", Nationalestraat, 2000 Antwerpen, Outlet (n-are nume), Keyserlei, 2000 Antwerpen. Kringloopwinkels sau magazine cu obiecte reciclate sau la mâna a doua (numai în Flandra): www.kringloop.net. În ceea ce priveþte transporturile, trenul este mai ieftin sâmbãta þi duminica dacã luaþi bilet de weekend dus-întors, iar în vacanþe opþiunea o zi la mare sau la munte; facilitãþi sunt þi dacã veþi cãlãtori în grup. La tren þi autobuz

167

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement