Page 168

TRANSPORTUL w w w. r o m b e l . c o m

13

162

exact starea km la contor la date diferite (se poate constata dacã au fost fãcute modificãri la contorul de kilometraj). "Car pass"-ul este eliberat de centrul de control tehnic þi proprietarul trebuie sã prezinte actul în original þi acesta nu poate avea o vechime mai mare de 2 luni. Dacã existã dubii cu privire la autenticitatea actului, se poate verifica cu numarul de identificare al car pass-ului direct prin internet la adresa: www.professionals.car-pass.be/verify. ? dacã veþi cumpãra maþina de la o persoanã particularã e bine sã fiþi însoþiþi de un specialist. Cumpãrând maþina de la un comerciant de automobile rulate, garagist, concesionar, etc - acesta este obligat sã vã ofere 1 an de garanþie pe autovehiculul rulat. Cel mai mare garaj de maþini second-hand se numeþte LOT þi se aflã în vestul Bruxellesului, la ieþire. Mai multe informaþii se gãsesc pe siteul: www.mobilit.fgov.be. Actele maþinii sunt: certificat de înmatriculare (Cartea Roz), certificat de conformitate, certificat de control tehnic (care trebuie sã fie facut la zi!), certificatul car pass (dovedeþte autenticitatea kilometrajului), certificatul care descrie starea automobilului, cartea service, factura de vânzare cumpãrare (care între particulari se face de mânã sau se poate imprima de pe internet de la adresa: www.auto-on-net.com) þi asigurarea provizorie pentru tranzit, pe care o face orice companie de asigurãri din Belgia. Când înscrieþi o maþinã în Belgia trebuie sã plãtiþi urmãtoarele taxe: TVA, taxa de înscriere în circulaþie, taxa de circulaþie, pentru auto care funcþioneazã cu LPG (gaz) existã taxa complementarã; pentru auto pe motorinã - taxa compensatorie a accizelor. Pentru o maþinã nouã se plãteþte 21% TVA din preþul de vânzare. Pentru o maþinã de ocazie: dacã este cumpãratã de la un particular: nu se plãteþte TVA; dacã este cumpãratã de la un garaj: se plãteþte 21% TVA din preþul de vânzare þi se elibereazã o facturã unde TVA-ul trebuie sã fie menþionat separat sau 21% TVA din beneficiul pe care-l face garajul din respectiva vânzare. Independenþii þi firmele pot deduce TVA-ul sau o parte din TVA numai în cazul în care dovedesc cu acte folosirea maþinii pentru activitatea profesionalã. Pentru a putea cumpãra maþina în rate trebuie sã convingeþi banca finanþatoare cã dispuneþi de suficiente venituri pentru a putea rambursa creditul. În principiu, banca ce vã poate credita este cea unde aveþi afacerile. În caz de refuz puteþi încerca: la banca de credit profesional, specializatã în acordarea de credite pentru independenþi þi societãþi mici. Existã filiale peste tot în Belgia, acordã credite pentru maþini noi þi ocazie - www.bkcp.be. O altã variantã este datã de faptul cã unele garaje lucreazã cu intermediari de credite pentru finanþarea maþinii. Un site bun de consultat pentru circulaþia pe drumurile belgiene - www.code-de-la-route.be. 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement