Page 160

S I S T E M U L D E S E C U R I TAT E S O C I A L Ã ª I A S I G U R Ã R I w w w. r o m b e l . c o m

12

154

asigurarea de incendiu sã devinã obligatorie pentru locuitori ?i pentru comercian?i. Practic, în Belgia, chiar dacã singura obligatorie era asigurarea auto, 90% din belgieni au asigurare de incendiu; printre explica?ii: cerin?a bãncilor în cazul unui credit imobiliar, solicitarea expresã a proprietarului fa?ã de locatari. Ideea obligativitã?ii asigurãrii a venit, printre altele, dupã o mare explozie de gaz la Liege, unde proprietarului imobilului în cauzã nu era asigurat. În plus, se poate crea un fond pentru a indemniza victimele incendiilor care nu sunt asigurate, cum este deja cazul asigurãrii auto. Obliga?ia nu se aplicã construc?iilor industriale. Site util: http://www.assuralia.be Asigurãri antitero Începând cu data de 1 mai 2008 cea mai mare parte a contractelor de asigurare încheiate de belgieni cuprinde explicit riscurile legate de atacuri teroriste. Astfel, asigurãrile de viaþã, cele auto, de boalã sau împotriva incendiilor cuprind în mod automat clauze legate de atacuri de tip terorist, fãrã modificarea sumelor de asigurare din contractul de bazã. Noile contracte au, totuþi, câteva limite, cum ar fi aceea cã nu privesc pagubele unui atac nuclear iar plafonul de asigurare este de maximum 1 miliard de euro. IMPORTANT! Pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei ?i Protec?iei Sociale din România se gãse?te o bro?urã foarte utilã, actualizatã în 2010: ”Dispozi?iile UE în domeniul securitã?ii sociale. Drepturile dumneavoastrã atunci când circula?i în Uniunea Europeanã” - http://www.mmuncii.ro Vã intereseazã publicaþiile ?i/sau buletinul informativ electronic al Direcþiei Generale Ocuparea Forþei de Muncã, Afaceri Sociale ?i Egalitatea de ?anse a Comisiei Europene? Le puteþi descãrca sau vã puteþi abona gratuit online la: http://ec.europa.eu/social/publications , respectiv http://ec.europa.eu/social/e-newsletter. Anul 2010 a fost declarat Anul European de Luptã împotriva Sãrãciei ?i a Excluziunii Sociale www.2010againstpoverty.eu. NOU! Pentru cei care doresc sã desfãþoare o activitate pe teritoriul României dar þi în Belgia, a intrat în vigoare la 1 mai 2010, Regulamentul 883/2004 privind sistemul de securitate socialã. Concret, regulamentul se aplicã pentru urmãtoarele situaþii: ? Dacã exersaþi o activitate de independent în România þi doriþi sã exersaþi o activitate de independent în Belgia, aveþi dreptul de a rãmâne afiliat la securitatea socialã din România dacã durata activitãþii dvs. din Belgia nu va depãþi 24 luni. Din punct de vedere securitate socialã nu mai plãtiþi 630 euro / trimestru în Belgia, ci plãtiþi doar taxele cerute pentru securitatea socialã PFA în România. ? Dacã practicaþi o activitate de independent pe teritoriul a douã state 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement