Page 152

SISTEMUL MEDICAL w w w. r o m b e l . c o m

11

146

România în marea lor majoritate, din pãcate. Existã þi avantaje, deoarece încã de la 1 ianuarie 2007 singurele diplome recunoscute automat în Belgia erau pentru veterinari, dentiþti, asistente þi doctori. Belgia cautã asistenþi medicali în toatã lumea, dar preferã francofonii, cu noþiuni solide de francezã, urmând ca ulterior sã dobândeascã þi cunoþtinþe de limba neerlandezã. Munca unei infirmiere nu se comparã cu munca unei asistente medicale din România, fiind un amestec de muncã de doctor þi de femeie de serviciu. Femeile de serviciu nu fac altceva decât curãþenie, nu au nici un contact cu bolnavul. Multe infirmiere lucreazã în casele de vârstnici ("Maisons de Repos", respectiv "Rest Huizen"). Lista spitalelor din Belgia www.cenim.be. Pentru a vã fi recunoscut dreptul de a profesa în Belgia aveþi nevoie de echivalarea diplomei de studii þi de numarul INAMI/RIZIV, echivalare fãcutã de cãtre Serviciul Federal al Sãnãtãþii Publice din Belgia. Trebuie sã fiþi în posesia unui Certificat de conformitate, eliberat de Ministerul Sãnãtãþii din România. Dacã nu aveþi încã acel atestat puteþi depune totuþi dosarul þi cu rãspunsul negativ pe care îl veþi obþine vã puteþi adresa mai departe Ministerului Învãþãmântului, care vã mai poate acorda o þansã la echivalarea diplomei. Certificatul de conformitate al diplomei se obþine pe bazã de dosar la Ministerul Sãnãtãþii la Bucureþti, durata fiind de câteva luni. Existã þi o problemã: autoritaþile române nu au inclus în lista de echivalare decât diplomele de licenþã sau echivalarea bazatã pe o experienþã de minim 5 ani de aici þi greutatea de a obþine acel Certificat de atestare. Se pare însã cã mai existã o soluþie: obþinerea de la acelaþi minister a unei 'adeverinþe" în locul certificatului - probabil mulþi asistenþi absolvenþi de þcoalã postlicealã þi neavând totuþi o experienþã de 5 ani au procedat la fel. Pentru orice informaþii suplimentare consultaþi site-ul: www.health.fgov.be. Formularele necesare echivalãrii diplomelor sunt disponibile pentru download la adresele: ? www.rombel.com/files/doc; ? daca doriþi un ZIP cu toate 3 dosarele în DOC: www.rombel.com/files/doc/documente.zip, ? iar în PDF: www.rombel.com/files/doc/documentepdf.zip. Formularul E112 Este formularul care ar putea salva viaþa multor copii sau chiar a dvs. în situaþia în care sunteþi asiguraþi la CNAS România þi sunteþi pe o listã de aþteptare interminabilã sau tratamentul este programat prea târziu. Casele de asigurãri de sãnãtate la care sunt luaþi în evidenþã solicitanþii elibereazã formularul E112 în una din urmãtoarele condiþii (www.cnas.ro): 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement