Page 147

Generalitãþi - alegerea medicului generalist, rambursãri s de la mutualitate, medicamente generice s Concediul de maternitate s Activitatea de asistent medical, infirmier în Belgia s Formularul E112 s Îngrijire stomatologicã gratuitã pânã la 18 ani s Numere de Urgenþã: 100 (în Belgia) þi 112 (oriunde în UE)

2013 - Ghidul Românului în Belgia

11

w w w. r o m b e l . c o m

Sistemul de îngrijire al sãnãtãþii în Belgia este foarte bine pus la punct, fiecare tip de instituþie de îngrijire având o ofertã medicalã specificã, o infrastructurã þi mecanisme de finanþare proprii. Se respectã aceleaþi principii ca þi în împãrþirea administrativã: regiunile Flandra, Valonia þi Regiunea Bruxelles Capitale. Dacã ave?i o urgen?ã ?i cãuta?i farmacii de gardã, existã site-ul http://www.pharmacie.be/ dar astfel de informa?ii utile se regãsesc ?i în ziarele gratuite distribuite în re?eaua de transport în comun. Sunteþi bolnav, cu handicap sau în vârstã? Sau poate trãi?i în prezent o situa?ie familialã sau socialã dificilã? Existã soluþii pentru a vã ajuta: echipe multidisciplinare adaptate la nivelul dvs. de autonomie vã oferã servicii de îngrijire medicalã þi ajutor menajer la domiciliul dvs. Portalul sãnãtã?ii publice în Belgia: http://www.health.belgium.be/ NOU! Persoanele cu handicap vor putea de acum sã-?i consulte dosarul 24 ore din 24 cu ajutorul Handiweb - http://www.handiweb.be/ Dscoperi?i adrese utile ale institu?iilor care au legaturã cu domeniul sãnãtã?ii pe acest site http://www.questionsante.org/communes/polcom5.html Alte site-uri utile: vaccinuri http://www.vaccination-info.be/; drepturile pacien?ilor http://www.patientrights.be; http://www.santebelgique.com/; http://www.e-sante.be/; http://www.zorg-engezo n d h e i d . b e / ; htt p : / / w w w. s a nte m e nta l e . b e / ; http://www.qualitedelavie.be/; http://www.mangerbouger.be/. În Belgia, îngrijirea sãnãtãþii include 7 tipuri de facilitãþi de îngrijire, fiecare cu o ofertã specificã de îngrijire, propria lor infrastructurã þi mecanismele de funcþionare þi finanþarea proprii: ? Spitale general (HG) þi psihiatrice (HP) ? casele de odihnã ?i îngrijire medicalã (MRS)

SISTEMUL MEDICAL

Capitolul 11 Sistemul medical

141

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement