Page 144

SISTEMUL DE EDUCAÞIE

www.cfwb.be/socrates. Wallonie-Bruxelles Relations Internationales (WBRI) publicã anual ghidul "A studia sau a preda în strãinatate". Ghidul cuprinde liste de oportunitaþi pentru studenþi, profesori þi cercetãtori pentru Valonia Bruxelles, care doresc sã aplice pentru o bursã de scurt sau de lung termen sau sã fie asistenþi în universitaþi europene. Ghidul este disponibil la www.wbri.be/bourses. Liga Studen?ilor Români din Strãinãtate asigurã un cadru de organizare reprezentativ al studenþilor români din strãinãtate, promovând solidaritatea între membrii sãi ?i o atitudine pozitivã fa?ã de perspectivele întoarcerii lor în ?arã dupã terminarea studiilor- www.lsrs.ro. L i n k u r i u t i l e : h t t p : / / w w w. s t u d y i n f l a n d e r s . b e / , http://www.ond.vlaanderen.be/ Cursuri de limbi strãine

w w w. r o m b e l . c o m

10

138

Se organizeazã pe toatã durata anului þcolar, iar alegerea limbii þi a nivelului de studiu este extrem de diversã. Foarte multe cursuri sunt organizate de cãtre administraþiile comunale, existând însã þi alte organisme abilitate: ? Camera de Comerþ - partea francezã: Enseignement de Promotion et de Formation continue de l'ULB et de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruxelles (EPFC)- www.epfc-bxl.org; - partea neerlandofonã: Centrum voor Volwassenenonderwijs; Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel (KHNB)www.vub.ac.be/khnb. ? Comunitãþile - francezã: www.enseignement.be/citoyens -flamandã: www.ond.vlaanderen.be, www.wordwatjewil.be, www.huisnederlandsbrussel.be. Serviciul de Informare asupra Studiilor þi Profesiilor - SIEP Adresa: Rue de la Poste 109-111, 1030 Bruxelles, Tel:+32.2640.08.32; Fax: +32.2 646.80.08; Email: siep.bxl@siep.be. Informaþii referitoare la cursurile de limbã se pot obþine de asemenea la "Bureau de Liaison Bruxelles-Europe" - tel:(+32.2) 280.00.80, site web: www.blbe.be. Clubul Academic ROmân din Belgia (CARO) a fost constituit în martie 2010 de cãtre un grup de studenþi, cercetãtori þi profesori români din Belgia, la iniþiativa þi cu sprijinul Ambasadei României. Misiunea este de a stimula comunitatea studenþeascã þi academicã þi de a crea o platformã utilã de dialog, CARO propunându-?i sã ofere informaþii relevante cu privire la 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement