Page 141

10

w w w. r o m b e l . c o m

2013 - Ghidul Românului în Belgia

SISTEMUL DE EDUCAÞIE

de maturitate þi nu în cicluri de ani de studii. Existã 8 tipuri de þcoli în funcþie de gradul de handicap al copilului. Trecerea de la un grad de maturitate la altul este legatã de dobândirea de abilitãþi þi competenþe bine determinate þi se poate face în orice moment în cursul anului þcolar. Cele mai multe þcoli beneficiazã de un internat; transportul este gratuit la o þcoalã la libera alegere, cât mai aproape de casã - de consultat: www.cocof.irisnet.be. Înscrierea la o þcoalã specialã se face oricând în cursul anului þcolar, la cererea pãrinþilor þi este urmatã de un examen multidisciplinar realizat de un centru PMS www.restode.cfwb.be/pgens/cpms sau un alt organism agreat. Informaþii utile: numãr verde al Comunitãþii Franceze: 0800 20 000. Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Direction générale de l'Enseignement obligatoire - Service général de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement spécialisé, Direction des affaires générales et de l'enseignement spécialisé - Adresa: Rue Adolphe Lavallée, 1, 1080 Bruxelles, Tel:+32 (2)690.84.06, 07; Fax:+32 (2)690.85.77, 90; email: rosanna.delussu@cfwb.be. Service général de l'Organisation de l'Enseignement secondaire, des CPMS et des Services de l'inspection médicale scolaire - Service des CPMS Adresa: Rue Adolphe Lavallée, 1, 1080 Bruxelles, Tel +32 (2) 690.85.03, email: guy.blin@cfwb.be. Link-uri utile: www.cocof.irisnet.be; reþeaua de þcoli din Bruxelles: www.cirb.irisnet.be; Serviciul de informaþii despre studii þi profesii: www.siep.be. Informaþii utile despre învãþãmântul comunal þi cel din provincie: www.cpeons.be; Liga învaþamântului þi a educaþiei permanente www.ligueenseignement.be; Formaþiune în curs www.profor.be; Institutul superior de pedagogie www.ispb-bruxelles.org. Învãþãmântul de Promoþie Socialã - www.belsoc.org, www.arianet.irisnet.be, Serviciul social federal de securitate socialã www.socialsecurity.fgov.be. Adesea cunoscut sub numele de "curs de searã", propune o gamã variatã de formare organizatã dupã un orar compatibil în general cu o activitate profesionalã. Se caracterizeazã printr-o abordare în funcþie de capacitaþile cursantului, un sistem de formare pe module þi valorificarea cunoþtinþelor dobândite fie în experienþa profesionalã, fie personalã; este vorba de fapt despre o educaþie pe toatã durata vieþii, o formare continuã, perfecþionare, dezvoltare personalã; tânãrul are posibilitatea sã obþinã un titlu de studii pe care nu l-a putut obþine anterior, în formarea sa iniþialã. Aloca?ie (bursã) de studiu pentru învã?ãmântul secundar ( clasele VIXII), profesional ?i superior în Belgia Bursa este acordatã de cãtre Comunitatea francofonã pentru elevii care provin din familii cu venituri modeste. Data limitã de depunere a

135

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement