Page 136

A MUNCI ÎN BELGIA

incluzând supravegherea copiilor, nu poate depãþi 4 ore pe zi þi 20 de ore pe sãptãmânã; ea nu poate constitui scopul principal al þederii. Acordarea autorizaþiei de ocupare a unui loc de muncã þi a permisului de muncã este subordonatã urmãtoarelor condiþii: ? Respectarea condiþiiilor privind calitatea de au pair; ? Familia gazdã sã nu aibã autorizaþie de ocupare a unui loc de muncã referitoare la un alt tânãr au pair; ? Durata de validitate a autorizaþiei de ocupare a unui loc de muncã þi a permisului de muncã referitoare la tânãrul au pair nu poate depãþi un an; ? Autorizaþia þi permisul de muncã nu pot fi reînnoite decât o singurã datã þi în mãsura în care plasamentul nu depãþeþte o duratã totalã de un an; ? O schimbare a familiei gazdã nu este posibilã decât o singurã datã þi în masura în care durata totalã a plasamentului tânãrului au pair nu depãþeþte un an, iar celelalte condiþii de acordare a autorizaþiei þi a permisului de muncã sunt îndeplinite.

w w w. r o m b e l . c o m

9

130

2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement