Page 125

doar pentru cã nu are diploma de bacalaureat, altfel ar deveni de la început independent principal. Însã acesta plãteþte ca orice independent contribuþia socialã integralã. ? soþul sau soþia unui independent poate lucra ocazional în firmã fãrã sã plãteascã acele contribuþii; în cazul în care lucreazã constant în firmã se poate afilia ca soþie/soþ de independent, cu obligaþia de a plãti jumãtate din contribuþia socialã; astfel, conjoint aidant = meewerkende echtgenoot. Un ajutor de independent are statut de ajutor, nu de þef. Facturile pot fi fãcute numai pe numele independentului principal sau atunci când este cazul pe numele firmei. Când ajutorul de independent gãseþte ceva de lucru SAU aduce o lucrare: principalul trebuie sã vadã despre ce este vorba, sã dea acordul þi numai el poate face factura þi încasa pentru prestaþia efectuatã, chiar daca prestaþia a fost efectuatã de cãtre ajutor. Pentru cei care nu mai doresc sã continue cu acest statut: prima “miþcare”se poate face dupã 3 ani. Concret, un ajutor de independent sau un independent asociat firmã, dupã 3 ani de muncã poate sã cearã statutul de independent principal la ghiþeul de întreprindere; vechimea de 3 ani ca ajutor este consideratã drept suficientã pentru a avea accesul la gestiune dar þi la profesiune (dacã a prestat sub supravegherea principalului, o activitate cu acces reglementat la profesiune). Independentul principal este singurul care are dreptul de a emite factura þi de a face deduceri la plata TVA. Tot principalul are þi gestiunea pentru activitatea depusã.

A MUNCI ÎN BELGIA

? ajutorul de independent este cel care lucreazã cu un independent,

9

Independent complementar

2013 - Ghidul Românului în Belgia

w w w. r o m b e l . c o m

O datã obþinut statutul de independent þi toate avantajele ce derivã din acesta (de exemplu, acte de þedere) nu este recomandat sã renunþaþi brusc la statut, chiar þi în condiþiile în care veþi avea o slujbã ca þi angajat. Este posibil sã cumulaþi activitatea de salariat cu cea de independent - statutul de independent cu titlu complementar, pentru care trebuie sã prestaþi cel puþin jumãtate de normã ca salariat. Trebuie sã vã afiliaþi la o companie de asigurare þi sã plãtiþi o cotizaþie trimestrialã. Totuþi, nu se va plãti cotizaþia dacã câþtigul net este inferior unui prag minimal de câþtig. Puteþi deduce TVA-ul, dar trebuie fãcutã o declaraþie fiscalã alãturi de unele obligaþii de contabilitate; totuþi, dacã cifra de afaceri nu depãþeþte circa 5500 EUR/an, se poate plãti ca taxã o sumã forfetarã, dar se pierde avantajul deducerii TVA-ului. În concluzie, statutul are avantajul simplificãrii formalitãþilor administrative, singura obligaþie fiind depunerea anualã a unei liste cu clienþii înscriþi la administraþia fiscalã. Contabilitatea va fi redusã dar atenþie, câþtigurile obþinute din activitatea complementarã se vor

119

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement