Page 124

A MUNCI ÎN BELGIA

02/788515. Ca independent, dacã aveþi probleme profesionale sau doriþi informaþii concrete, îndrumãri, asistenþã socialã, existã Sindicatul Independenþilor - Syndicat des Independants et des PME, cu sediul central la 1332 Genval, Avenue Albert I-er 183. Taxa de membru este 150€/an deductibilã. Înscrierea se poate face þi on-line - mai multe informaþii pe www.sdi.be. DECI, paþii obligatoriu de fãcut sunt: ? Deschidere cont la vedere profesional ? Înscriere la Banque - Carrefour pentru Întreprinderi ? Identificare TVA ? Afiliere la un fond de asigurãri sociale ? Mutualitate Alegerea statutului de "ajutor de independent" ("conjoint aidant" francezã, "meewerkende echtgenoot" - neerlandezã)

w w w. r o m b e l . c o m

9

118

Un independent are posibilitatea de a face reîntregire familialã, asigurând soþiei/soþului, respectiv familiei, condiþii legale de þedere în Belgia. Aþadar, dacã unul din soþi este independent, celãlalt poate lucra drept "soþ/ soþie de ajutor de independent", dar nu este obligatoriu. Actele partenerului se obþin în baza actelor þi a statutului independentului. Statutul de "ajutor de independent" este interesant în cazul în care: aveþi venituri mari din activitatea de independent þi doriþi sã treceþi o parte în sarcina soþiei/soþului; aveþi prea mult de lucru þi doriþi ca partenerul sã vã ajute; partenerul doreþte sã lucreze alãturi de dvs. sau în sectorul de activitate prestat de dvs. Nu trebuie însã uitat cã acest statut impune plata cotizaþiilor sociale trimestriale de minimum 250 EUR sau dupã caz suma integralã de peste 600 EUR. Actele necesare sunt: paþaportul, certificatul de naþtere þi cel de cãsãtorie tip internaþional cu apostilã, declaraþie din partea independentului din care reiese cã soþia/soþul este ajutorul sãu þi circa 70 EUR taxa. Statutul se obþine în aceeaþi zi. Mai multe informaþii pe siteul: www.rsvz.be Dar ajutor de independent poate fi þi altcineva, nu exclusiv un membru al familiei. Independentul factureazã serviciul sau lucrarea prestatã þi plãteþte ajutorului pentru munca prestatã, iar plata se trece pe cheltuieli. Persoana care ajutã face propria declaraþie de impozit, dar nu are nevoie de contabil þi nici nu poate face deduceri TVA pentru cheltuielile profesionale. Mai existã o variantã, aceea a ajutorului ocazional, pâna la maximum 3 luni pe an. În principiu însã, acte pentru þedere legalã se obþin þi farã a apela la acest statut, tot pe baza actelor independentului, prin declarare þi înscriere directã la comunã, primãrie. Existã o diferenþã: 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement