Page 120

A MUNCI ÎN BELGIA w w w. r o m b e l . c o m

9

114

direct. Pentru a accede la acest regim special de expat persoana interesatã trebuie sã îndeplineascã o serie de condiþii: ? sã aibã naþionalitate strãinã (regimul nu se aplicã persoanelor cu naþionalitate belgianã, chiar dacã acestea au avut dublã naþionalitate) ? sã fie încadrat, ceea ce înseamnã cã funcþia necesitã cunoþtinþe þi responsabilitãþi particulare; dar þi personalul specializat într-un anumit domeniu poate beneficia de regim special - este vorba în mod deosebit de acele persoane care au o specializare pentru care este dificil, sau chiar imposibil, de a se recruta din Belgia. Avantajaþi cercetãtorii care lucreazã în laboratoare sau centre de cercetare þtiinþificã belgiene sau strãine. ? exercitarea profesiei în Belgia trebuie sã fie de naturã temporarã Unele indemnizaþii plãtite de cãtre angajator nu constituie remuneraþie impozabilã pentru angajat, fiind considerate ca taxe pentru angajator. Angajatul strãin îþi pãstreazã calitatea de non-rezident, ceea ce înseamnã cã nu este supus impozitului decât exclusiv pentru veniturile realizate în Belgia; remuneraþia aferentã activitãþii profesionale efectuate în strãinãtate nu este impozabilã în Belgia. Dobândirea statutului de expat este supusã unei cereri unice introdusã de cãtre angajator, în maximum 6 luni de la prima zi a lunii urmãtoare începerii activitãþii sau detaþãrii în Belgia. Informaþii suplimentare se gãsesc la adresele: www.mineco.fgov.be/enterprises þi www.expatica.com - Expatica: Europe’s leading lifestyle portal for internationals living abroad. Cererile trebuie depuse la: AFER - Bureau Central de Taxation Etranger; Boulevard Roi Albert II, 33 (North Galaxy Tour B7), 1000 Bruxelles; Tel.02/5769002; fax 02/57617 78; E-mail: bct.cd.bruxelles.etr@minfin.fed.be. Pe scurt, avantajele statutului de expat sunt: chiria (fãrã a socoti þi cheltuielile de întreþinere) este deductibilã din salariul impozabil, iar în cazul în care deveniþi chiar dvs. proprietarul locuinþei se poate deduce echivalentul unui procent din valoarea cadastralã; toate zilele lucrate în afara Belgiei (numãrate printr-un mecanism special) nu se taxeazã (deci câþtigul este brut "în mânã", pentru acele zile). Existã însã criterii foarte stricte pentru a obþine statutul de expat: ? angajatorul trebuie sã îndeplineascã anumite condiþii pentru a putea cere acest tratament fiscal þi tot el este singurul care are drept de a face cererea ? pentru a se califica la statutul de expat, cel în cauzã trebuie sã dovedeascã: 1. la momentul primului contact cu angajatorul (interviul, de 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement