Page 119

A MUNCI ÎN BELGIA

2006. Informaþii suplimentare privind acordarea permiselor de muncã pot fi obþinute de la: Ministerul Comunitãþii flamande - Administraþia locului de muncã, Ministerul Regiunii Bruxelles - Administraþia Economiei þi Locului de Muncã þi Ministerul Regiunii Valone - Direcþia Generalã a Economiei þi a Locului de Muncã. Pe site-ul O.R.C.A, Asocia?ia Muncitorilor Imigran?i Clandestini, se r e g ã s e s c i n f o r m a ?i i f o a r t e u t i l e î n l i m b a r o m â n ã http://www.orcasite.be/?id=48, cu privire la urmãtoarele subiecte: ? Angaja?ii fãrã documente: ghid de drepturi ? Propriul tãu sef? Mai multe despre a fi independent ? Sã lucrezi legal ca muncitor dintr-un nou stat membru al UE în Belgia ? Lista funcþiilor declarate critice în Flandra, Valonia, Regiunea Bruxelles-capitalã Profesii în penurie, pentru care se organizeazã cursuri - lista publicatã ?i adusã la zi, pe siteul ONEM - Agen?ia Na?ionalã de Muncã, în iunie 2010 http://www.rva.be/. Pentru traducãtori existã un deficit pe segmentul olandezã francezã, francezã - englezã þi a combinaþiilor rare, de exemplu: din francezã/olandezã spre rusã, chinezã, japonezã, etc.

9

Declaraþia Limosa

Expat - statutul fiscal al cadrelor strãine Regimul special de impozitare al cadrelor strãine se aplicã, în anumite condiþii, strãinilor detaþaþi în Belgia în interes de serviciu sau angajaþi 2013 - Ghidul Românului în Belgia

w w w. r o m b e l . c o m

Declaraþia obligatorie Limosa: înainte de a întreprinde parþial sau în întregime activitãþi în Belgia, ca angajat sau independent non belgian, trebuie sã declaraþi aceste activitãþi. Stagiarii care efectueazã parþial sau integral stagiul în Belgia trebuie de asemenea sã se declare. De la data de 1 aprilie 2007 a devenit obligatorie menþionarea activitãþii în LIMOSA pentru toþi subantreprenorii strãini care lucreazã temporar în Belgia (prin site-ul www.limosa.be, prin fax sau scrisoare). Cei ce se înscriu pot fi muncitori detaþaþi, stagiari sau întreprinzãtori particulari independenþi. Þeful þi clientul (cel care dã comanda) trebuie sã prezinte un L1 (= dovada de declaraþie) pentru fiecare strãin detaþat care lucreazã în Belgia. Anumite categorii de lucrãtori sunt dispensate de aceastã decaraþie obligatorie. LIMOSA :http://www.limosa.be/ Telefon: +32 2 788 51 57, Fax: +32 2 788 51 58; E-mail: limosa@eranova.fgov.be Adresa poþtalã: PB 224, B-1050 Bruxelles, Belgia

113

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement