Page 116

A MUNCI ÎN BELGIA

9

Capitolul 9 A munci în Belgia Noi reglementãri privind libertatea de miþcare a s muncitorilor s Permis de muncã în 5 zile. Meserii "critice” s Declaraþia Limosa s Expat - statutul fiscal al cadrelor strãine s STATUTUL DE INDEPENDENT ? Cine este un independent? Paþii de urmat ? Statutul de "ajutor de independent" ? Independent complementar ? Drept de muncã pentru partenerul unui independent ? Cunoaþteþi o meserie dar nu aveþi diplomã? Titlul de Competenþã s STATUTUL DE ANGAJAT ? Cum þi unde cãutãm de lucru? ? Conflicte de muncã, intervenþia sindicatului ? Concediul de odihnã s Contribuþii þi drepturi sociale, inclusiv pentru românii fãrã acte s Noi reguli pentru combaterea muncii la negru s Þomajul s Munca în sistem "Au pair”

w w w. r o m b e l . c o m

Noi reglementãri privind libertatea de miþcare a muncitorilor

110

Serviciul Public Federal pentru locuri de muncã þi integrare socialã din Belgia a anun?at încã din decembrie 2008, extinderea cu încã trei ani, pâna la 1 ianuarie 2012, a restricþiilor privind accesul liber pe piaþa muncii impuse imigranþilor din România þi Bulgaria. Motivele invocate de cabinetul belgian au fost criza financiarã globalã þi rata ridicatã de þomaj din zonele de sud ale þãrii. În principiu, perioada totalã de restric?ii pe pia?a muncii poate fi de þapte ani de la aderarea României la UE. Ca urmare, românii au în continuare nevoie de un permis de muncã pentru a putea lucra legal în Belgia, în paralel fiind necesarã dovada cã pe piaþa belgianã a muncii nu a fost identificat un lucrãtor pentru postul pe care se doreþte angajarea cetãþeanului român. În conformitate cu articolele 2.3 * b) 38 ter & 3 d) din Decretul regal 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement