Page 113

2013 - Ghidul Românului în Belgia

w w w. r o m b e l . c o m

Adresa: Kongostraat 42, 9000 Gent Tel: 09/265.78.40; Fax: 09/265.78.49; email: info@kompasgent.be; www.gent.inburgering.be ? Onthaalbureau Inburgering Limburg - Hoofdvestiging: PRIC LIMBURG Adresa: H. van Veldekesingel 150/35, 3500 Hasselt Te l : 0 1 1 2 4 7 8 0 0 ; Fax : 0 1 1 2 4 7 8 1 5 ; e -

I N T E G R A R E A / A D A P TA R E A Î N B E L G I A

Cursul de orientare socialã se preda în mai multe limbi - de obicei în limba maternã, printre care þi limba românã (Antwerpen þi Gent). Cursul de limba neerlandezã se organizeazã în funcþie de nivelul studiilor fiecãrui cursant. "Casa Limbii Neerlandeze" sau "Huis van het Nederlands" din cadrul clãdirii Atlas din Anvers, vã ajutã sã gãsiþi scoala potrivitã pentru dvs. Universitatea din Anvers organizeazã, în colaborare cu Serviciul de Integrare Atlas, cursuri intensive de limba neerlandezã. Serviciul Public Federal pentru locuri de muncã þi integrare socialã din Belgia anunþase încã din decembrie 2008, extinderea cu încã trei ani, pânã la 1 ianuarie 2012, a restricþiilor privind accesul liber pe piaþa muncii impuse imigranþilor din România þi Bulgaria. Dar la 16 decembrie 2011, guvernul belgian a decis sa prelungeasca "pentru ultima data" aplicarea restricþiilor, iar masura va fi valabila pîna la data de 31 decembrie 2013. În principiu, perioada totalã de restric?ii pe pia?a muncii poate fi de þapte ani de la aderarea României la UE. Ca urmare, românii au în continuare nevoie de un permis de muncã pentru a putea lucra legal în Belgia, în paralel fiind necesarã dovada cã pe piaþa belgianã a muncii nu a fost identificat un lucrãtor pentru postul pe care se doreþte angajarea cetãþeanului român. Din aprilie 2008 s-a creat un Serviciu de permanenþã în limba românã în cadrul Serviciului de integrare ATLAS, Carnotstraat 110, B-2060 Anvers. Pentru cursurile de integrare socialã în limba românã þi pentru serviciul orãþenesc de traduceri de la Anvers, puteþi apela numerele de telefon: 03 227 70 49 sau 03 227 70 50 sau prin internet la http://antwerpen.inburgering.be/. Adrese utile în marile oraþe: ? Onthaalbureau Inburgering stad Antwerpen (PINA) Adresa:Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen Tel:032277000; Fax: 032277171; E-mail: pina@stad.antwerpen.be; www.antwerpen.be. ? Onthaalbureau Inburgering Brussel - (Bon vzw Brussels onthaalbureau inburgering Nieuwkomers) Adresa: Phillipe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel Tel: 02/501.66.80; Fax: 02/501.66.96; email: info@bonvzw.be; web:www.bonvzw.be/ ? Onthaalbureau Inburgering Gent (Kom-Pas Gent)

107

8

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement