Page 112

I N T E G R A R E A / A D A P TA R E A Î N B E L G I A

Cursuri de integrare/ orientare socialã

w w w. r o m b e l . c o m

8

instructiv. Poþi sã afli chestii necesare pentru viaþã într-un timp foarte scurt, fãrã sã te dai cu capul de pereþi sau sã faci greþeli (ex: când îþi iei o maþinã în rate, cum sã negociezi rata dobânzii, etc.). ? testaþi gastronomia localã þi experimentaþi cu ea acasã. Nu mâncaþi numai sarmale, tocane þi ciorbe de burtã ca în România, mai existã þi alte feluri bune. E interesant sã cuno?ti cât mai multe chiar þi despre asta, deþi pare ceva minor. Îþi deschide orizontul orice lucru nou învãþat. ? cel mai important e învãþarea limbii cât mai bine (la cursuri, cu dicþionare þi CD-uri pentru pronunþie) þi ieþitul în lume, plecatul de nebun þi experimentatul efectiv prin oraþ, zonã, regiune încã de la începutul perioadei de emigraþie. ? nu staþi ascunþi în casã în timpul liber. Vorbiþi la telefon fãrã fricã cu strãinii, în magazine...peste tot, chiar dacã faceþi greþeli. Cui îi pasã? Din greþeli se învaþã. ? acceptaþi þi respectaþi diferenþele dintre culturi, este foarte important ...nu fiþi rasi?ti, voi în?ivã sunteþi emigranþi faceþi schimburi culturale cu ceilalþi oameni (ex: vizionaþi filme româneþti þi strãine, organizaþi cine româneþti þi strãine, etc.) ? cu cât începi sã cunoþti limba, locurile, cultura, politica, totul mai bine, cu atât te simþi mai în largul tãu þi deci te porþi absolut normal, fãrã închistaþii. Eþti nestresat peste tot. Þi când te porþi firesc, nu faci greþeli. În ultimã instanþã e chestie de exerciþiu, la început e mai greu (nimãnui nu i-a fost uþor!) dar cu timpul devine rutinã. ? Þi mai este ceva ...mai urmãriþi þi televiziunea localã, nu numai cea românã. Succesul va fi garantat!” (S.)

106

Este necesar þi firesc totodatã sã urmaþi un curs de integrare socialã (care nu este obligatoriu) dacã doriþi sã vã adaptaþi mai uþor noii societaþi, sã cunoaþteþi care vã sunt îndatoririle dar þi drepturile. Cursul va aduce în discuþie toate aspectele vieþii în Belgia, aplicate în viaþa de zi cu zi þi vã oferã rãspunsuri concrete la toate întrebãrile pe care le aveþi! Cursul de orientare socialã este gratuit þi este organizat de cãtre Guvernul flamand pentru persoanele care se aflã în Belgia de mai puþin de un an. În fiecare oraþ mare existã un centru pentru integrare, este bine sã luaþi contact direct cu biroul din zona unde locuiþi. Pentru a accesa lista cu centrele de integrare: www.vmc.be. Cursul de integrare cuprinde trei module: orientare socialã, reorientare profesionalã/ echivalarea studiilor, curs de limba neerlandezã; se obþine la final un certificat de "absolvire", numit "Dovada de integrare". 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement