Page 108

I N T E G R A R E A / A D A P TA R E A Î N B E L G I A w w w. r o m b e l . c o m

8

102

Capitolul 8 Integrarea/ adaptarea în Belgia Posibili factori ai succesului / eþecului s s Mãrturii ale membrilor comunitãþii RomBel s Cursuri de integrare/ orientare socialã

Dupã finalizarea demersurilor de stabilire în Belgia, urmeazã o nouã etapã, fireascã de altfel: adaptarea la realitã?ile noii ?ãri de adop?ie. Etapa a început de altfel, cel pu?in la nivelul subcon?tientului, încã de dinainte. Atenþie! un concept respins din start de multe persoane este asimilarea... Provocarea este cu atât mai mare cu cât unii se pot sim?i bloca?i între dorin?a de a pãstra propria identitate ?i nevoia de a face parte din noua ”lume”, de a (re)gãsi sentimentul de ... acasã. Filosofând sau doar rãmânând reali?ti, am putea spune cã acasã înseamnã acolo unde î?i este ?IE cel mai bine, indiferent de cum s-ar numi acel loc. Cu toatã clima nu tocmai favorabilã, cu toatã situa?ia politicã încordatã, Belgia se claseazã (încã) în fruntea clasamentelor celor mai cãutate loca?ii de cãtre emigran?ii europeni. Existã numeroase asocia?ii europene/interna?ionale care realizeazã sondaje ?i clasamente privind ?ãrile/ora?ele cele mai scumpe, cele mai accesibile pentru trãit, etc. Un exemplu: http://www.eca-international.com/showpressrelease (în competi?ie intrã cel mai des ora?ele Bruxelles ?i Antwerpen). Clasamentele sunt alcãtuite în baza unei diversitã?i de criterii dintre care amintim: clima, serviciile de sãnãtate, cazare, serviciile publice, distan?a fa?ã de ?ara de origine, via?a socialã, distrac?iile, infrastructura, securitatea individului, tensiunile politice ?i calitatea aerului. În alegerea pe care o fac emigran?ii o mare importan?ã o au ?i diferen?ele de culturã ?i de limbã fa?ã de ?ara de origine, precum ?i nivelul de securitate (zonele de rãzboi sau cele cu sensiblitã?i religioase nu sunt preferate). Cu toate cã nordul Europei este mult mai atractiv în compara?ie cu alte pãr?i ale lumii, aceasta nu înseamnã un succes garantat pentru cei care poposesc pe aceste meleaguri. E?ecul celor care nu s-au putut adapta/integra poate fi atribuit urmãtoarelor probleme: ? contractul de muncã - încerca?i sã ob?ine?i un contract de munca înainte de a veni în Belgia. Citi?i cu aten?ie TOT ce scrie în contract (salariu, avantaje, pensie, etc) ?i informa?i-vã despre cheltuielile pe 2013 - Ghidul Românului în Belgia

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement