Page 105

7

w w w. r o m b e l . c o m

2013 - Ghidul Românului în Belgia

S TA B I L I R E A Î N B E L G I A

% trebuie acompaniatã de un extras cadastral recent. Dacã acesta nu existã, administra?ia comunalã va trimite un delegat care va constata situa?ia ?i va verifica dacã sunt îndeplinite condi?iile pentru reducere. Atunci când este cazul, reducerea se acordã cu îndeplinirea urmãtoarelor condi?ii: ? bunul imobiliar este unicul de?inut pe teritoriul Belgiei ? obliga?ia de a ocupa efectiv bunul imobiliar, adicã de a se înscrie în Registrul Popula?iei/la comuna/primãria de care apar?ine imobilul ? înscrierea trebuie fãcutã pânã cel mai târziu 3 ani de la data actului de cumpãrare la notariat (se ?ine cont de eventualele lucrãri de amenajare/renovare a imobilului) ? locuin?a trebuie sã fie ocupatã fãrã întrerupere pe timp de 3 ani de la data înscrierii la comunã Dacã data de înscriere ?i regimul de ocupare proprie nu sunt respectate, cumpãrãtorul va trebui sã plãteascã diferen?a dintre dreptul redus ?i dreptul normal + o amendã care poate ajunge la 6,5% din valoarea imobilului. Astfel, se ajunge la un drept de înregistrare total de 19%. De altfel, fiecare administra?ie comunalã are mijloace/metode proprii de a fi la curent cu situa?ia realã. În cazul în care se achizi?ioneazã un imobil care nu are RC fixat (de exemplu un apartament situat într-un imobil care a suferit transformãri ?i partajãri în suprafe?e diferite de ceea ce este înregistrat în registrul proprietã?ii) se plãte?te taxa întreagã la momentul achizi?iei ?i ulterior se poate cere rambursarea diferen?ei, numai dacã administra?ia a notificat un RC inferior la 745 €. Se restitue ce a fost plãtit în plus, dar nu existã nicio datã limitã de rambursare. Dacã imobilul este situat la Bruxelles (cele 19 comune) atunci se ?ine cont de regula urmãtoare : din pre?ul total al imobilului se retrag 60.000 € care nu sunt taxa?i. Pentru a beneficia de reducere imobilul va trebui sã fie reziden?a principalã a cumpãrãtorului. De exemplu, pentru un imobil de 200.000 € (se retrag 60.000€) deci se taxeazã cu 12,5 % diferen?a de 140.000€. Pe scurt, achizi?a unui imobil la Bruxelles (200.000 € ) atrage la cumpãrare urmãtoarele taxe: 17.500 € (taxa 12,5% dupã ce s-au retras 60.000 €) + 700 € (diverse) + 2.165 € (notar) - deci un total de aproximativ 20.365 € . Acest exemplu de taxare este numai informativ, deoarece diferen?e importante existã în func?ie de zonã, ora?, de la un dosar la altul…. Daca mai face?i un împrumut ipotecar atunci mai trebuie prevãzute ?i alte cheltuieli în plus, cum ar fi cele de înscriere a ipotecii, de dosar , etc….. oricum în jur de 3.000 – 5.000 €. Notarul ?i banca vã anun?ã cifra exactã. ?i o veste bunã: dacã imobilul se aflã la Bruxelles într-o zonã EDLR (zonele sunt definite prin planul regional de dezvoltare) atunci beneficia?i de

99

Profile for Dorin Fleseriu

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Ghidul Romanului in Belgia 2013  

Ghidul Romanului in Belgia , editia 2013

Profile for rombel
Advertisement